IDENTIFICARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE INTERNAȚIONALE

Facilităm și dezvoltăm parteneriate regionale, naționale, internaționale și inițiative pilot inter-regionale. Suntem membri în asociații și rețele internaționale și participăm la consultări cu impact la nivel european în dezvoltare durabilă și inovare.

Infuzie de know-how, parteneriate durabile, orizonturi lărgite

Prin proiectele de cooperare externă implementate promovăm concepte noi, precum: clustere, eficiență energetică, economie circulară, tranziție energetică, adaptare climatică, oferind sprijin în formarea de noi competențe colaboratorilor noștri.

88

PROIECTE IMPLEMENTATE /ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

11

MILIOANE EURO ATRAȘI

300

STAKEHOLDERI IMPLICAȚI

COOPERARE EXTERNĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR INTERNAȚIONALE

Suntem promotori sau parteneri în proiecte internaționale alături de organizații similare din țări europene, cu scopul de a susține dezvoltarea socio-economică a Regiunii Nord-Est prin:

 • atragere de investiții
 • sprijin acordat IMM-urilor (în special în faza de start-up)
 • sprijin acordat activității de cercetare, dezvoltare și inovare
 • sprijin pentru categoriile dezvantajate de persoane (minorități etnice, persoane cu venituri mici sau imigranți)
 • promovarea serviciilor turistice ale regiunii (crearea unui circuit turistic spiritual)
 • crearea unei baze de date cu terenuri, proprietăți și structuri economice disponibile în regiune
 • crearea unui fond de dezvoltare regională pentru sprijinirea micro-afacerilor

Proiecte SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Proiecte DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI ECONOMIE CIRCULARĂ

COOPERARE URBANĂ INTERNAȚIONALĂ

Alte PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Suntem implicați ca promotori sau parteneri, alături de organizații similare din România și alte țări europene, în proiecte naționale și internaționale cu impact asupra sectoarelor dezvoltării regionale care vizează creșterea competitivității României și Europei la nivel global.

Proiecte TURISM

Proiecte EDUCAȚIE / INSTRUIRE CONTINUĂ

Proiecte ANTREPRENORIAT

ADR NORD-EST STRUCTURĂ GAZDĂ PENTRU REȚELE EUROPENE

ADR Nord-Est este structură gazdă pentru Centrul Europe Direct Nord-Est, dedicat în exclusivitate furnizării de servicii de informare europeană și Centrul Europe Enterprise Network, concentrat pe servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor și a inovării din Regiunea Nord-Est.

MEMBRI ÎN REȚELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Calitatea de membru al unor rețele naționale și internaționale relevante pe harta dezvoltării regionale ne asigură acces la un flux valoros de cunoștințe, ne permite să valorificăm oportunități de creștere și ne ajută să ne sporim vizibilitatea și dincolo de granițele regiunii.

01ROREG

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

În 2001, ADR Nord-Est inițiază formarea Asociației Naționale a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România pentru care asigură presedinția.

Asociația ROREG este un organism neguvernamental care își propune  să acționeze activ pentru atragerea de investiții și dezvoltarea de proiecte, să asigure reprezentativitatea în relația cu instituțiile naționale și internaționale, să susțină și să îmbunătățească atitudinea favorabilă dezvoltării regionale în rândul administraţiei publice locale și centrale, dar și altor instituții și organizaţii de interes public. Activitatea acestei asociații este orientată în folosul cetățenilor din România, care trebuie să beneficieze în mod real de avantajele oferite de atragerea de fonduri nerambursabile prin activitatea celor opt Agenții pentru Dezvoltare Regională din țară.

02EURADA

European Association of Development Agencies

Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare (EURADA) reunește profesioniști din domeniul dezvoltării economice printr-o rețea vastă de 80 de membri din 23 de țări din Uniunea Europeană și din alte țări.

Încă de la înființarea acesteia în 1992, rețeaua EURADA și-a propus să își conecteze membrii cu alți practicieni de dezvoltare economică, parteneri de afaceri și autorități europene cu scopul de a promova cele mai bune practici în domeniu, de a încuraja schimburile de experiență și know-how și de a sprijini proiectele de cooperare dintre agențiile de dezvoltare din mai multe țări.

ADR Nord-Est este  membru EURADA din anul 2003.

Asociatia unește pe bază de principii federale agențiile care au o misiune de dezvoltare economică a unei zone geografice și care prezintă legături semnificative cu o autoritate locală atât din punct de vedere al finanțării acesteia, cât și al obiectivelor sale.

EURADA facilitează contactul cu asociațiile gemene din USA, Canada și Australia prin rețeaua INED (International Network for Economic Developers).

ADR Nord-Est este membru în Comitetul Director al Eurada pentru perioada 2017-2020.

EURADA prezintă un program de activitate ce cuprinde următoarele:

 • recunoașterea agențiilor de dezvoltare drept mecanisme specifice și entități de dezvoltare economică
 • promovarea tehnicilor inovative și transferabile în domeniul dezvoltării economice locale și regionale
 • diseminarea informațiilor relevante în ceea ce privește politicile comunitare
 • întărirea cooperării tehnice atât cu Comisia Europeanâ, cât și cu alte instituții Comunitare

03Europe Direct

Rețeaua Europe Direct reprezintă unul din principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetățenilor și comunicarea cu aceștia la nivel local.

Rețeaua cuprinde, la nivelul Uniunii Europene, 480 Centre de Informare Europe Direct, 400 de Centre de Documentare Europeană și 700 de membri Team Europe. În România, cele 31 de Centre de Informare Europe Direct, 14 Centre de Documentare Europeană și peste 20 de experți în politici europene Team Europe reprezintă interfața Comisiei cu cetățenii la nivel local și au misiunea de a promova o cetățenie europeană informată și activă. Aceste rețele oferă informații generale și specializate privind UE și fac trimitere la surse de informare specializate, conștientizează publicul și promovează dezbaterea pe teme europene.

În 2008, ADR Nord-Est devine membră a rețelei și creează Centrul Europe Direct Nord-Est.

04EEN

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vasta rețea care sprijină întreprinderi, organizații suport a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare din peste 50 de țări, incluzând cele 28 state membre ale Uniunii Europene, țările candidate, țările membre ale Spațiului Economic European (inclusiv Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și alte țări terțe.

Peste 600 centre găzduiesc Rețeaua Enterprise Europe Network și oferă servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și sprijinirea inovării (transfer de know-how și tehnologie).

ADR Nord-Est, prin consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network), este membru al rețelei EEN din 2015, alături de alte 5 organizații partenere localizate în Macroregiunea 2 a României (Regiunile Nord-Est și Sud-Est).

05DLearn

DLearnEuropean Digital Learning Network

Asociatia Europeană pentru Educație Digitală (DLEARN) a luat naștere la începutul lui 2016, ADR Nord-Est – prin Centrul Regional de Studii – fiind unul dintre membrii fondatori.

Rețeaua Europeană DLEARN este o asociație creată la inițiativa a 25 de organizații active în Europa în domeniul educației și formării digitale. Scopul său este de a îmbrățișa provocările aduse de transformarea digitală în ceea ce privește discrepanța în materie de competențe digitale și oportunitățile de educație digitală.

DLEARN își dorește să aducă experiențele și vocile teritoriilor mai aproape de politicile Uniunii Europene, demarând inițiative de jos în sus, precum:

Lobby pe lângă Comisia Europeană pentru promovarea unor politici de sprijin în sectorul educației digitale

Comunicare și informare la nivel european privind tehnologiile moderne de învățare și predare digitale

Dezvoltarea unei platforme de lucru pentru elaborarea proiectelor de profil cu finanțare europeană

Îmbunătățirea experiențelor și cunoștințelor existente privind educația digitală prin împărtășirea bunelor practici

06ERRIN

European Regions Research and Innovation Network

Fondată în 2001 ca o rețea informală, ERRIN este astăzi o platformă bine închegată, stabilită la Bruxelles, formată din peste 130 de organizații regionale din 24 de țări europene, dintre care majoritatea sunt reprezentate de birourile lor din Bruxelles.

ADR Nord-Est a devenit membru al acestei rețele în ianuarie 2018 și parte din consiliul de management din octombrie 2018.

Membrii rețelei sunt în principal autorități regionale, universități, organizații de cercetare, camere de comerț și clustere. ERRIN lucrează cu cercetarea și inovarea într-un mod holistic, promovând abordările de cooperare de tip triplu și cvadruplu helix și importanța ecosistemelor de inovare regionale.

ERRIN facilitează colaborarea regională și schimbul de cunoștințe în beneficiul tuturor membrilor și organizațiilor partenere, în vederea construirii unei Europe competitive care să sprijine creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în toate regiunile.

Misiunea ERRIN este de a consolida dimensiunea regională și locală în cadrul politicii și programelor Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării și al programelor care utilizează abordarea 4P:

 • Project Development
 • Policy
 • Profile raising
 • Partnership Building