Parteneriate strategice și cooperare externă

IDENTIFICARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE INTERNAȚIONALE

Facilităm și dezvoltăm parteneriate regionale, naționale, internaționale și inițiative pilot inter-regionale. Suntem membri în asociații și rețele internaționale și participăm la consultări cu impact la nivel european în dezvoltare durabilă și inovare.

Infuzie de know-how, parteneriate durabile, orizonturi lărgite

Prin proiectele de cooperare externă implementate promovăm concepte noi, precum: clustere, eficiență energetică, economie circulară, tranziție energetică, adaptare climatică, oferind sprijin în formarea de noi competențe colaboratorilor noștri.

110

PROIECTE IMPLEMENTATE /ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

12.14

MILIOANE EURO ATRAȘI

495

STAKEHOLDERI IMPLICAȚI

Oportunități Parteneriate

Colaborări, parteneriate, proiecte, consorții internaționale inițiate de organizații sau instituții din alte regiuni europene, pe diferite tematici de interes, în vederea finanțării în cadrul programelor Uniunii Europene

Formular de contact

Scrieți-ne un mesaj cu detalii despre subiectul de interes pentru dvs.

COOPERARE EXTERNĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR INTERNAȚIONALE

Suntem promotori sau parteneri în proiecte internaționale alături de organizații similare din țări europene, cu scopul de a susține dezvoltarea socio-economică a Regiunii Nord-Est pentru:

 • atragere de investiții în regiune
 • sprijin acordat IMM-urilor
 • sprijin acordat activității de cercetare, dezvoltare și inovare
 • promovarea turismului regional
 • identificarea, promovarea si transferul de bune practici
 • organizarea și facilitarea de vizite de studiu, schimb de experiență și coordonare între părțile interesate (Qvadruplu Helix) din Regiunea Nord-Est și organizații similare din afara României, pe domenii ale S3
 • însoțire delegații internaționale (TAIEX, Europeaid, IUC, EUCELAC)
 • încheierea de acorduri inter-instituționale cu organizații similare ADR Nord-Est de la nivel național și internațional
 • aderarea la platforme cu vocație europeană sau globală, în materie de inovare și dezvoltare regională durabilă și prin specializare inteligentă, reprezentând ADR Nord-Est sau părțile interesate din regiune

Proiecte SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

 • Experiență Anterioară

  timeline_pre_loader
  Proiecte finalizate

  16.06.2019

  01.04.2016

  Perioada de implementare: aprilie 2016 – martie 2021

  01.05.2013

  Perioada de implementare: mai 2013 – noiembrie 2013
  S3 – Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est

   

  01.05.2012

  Perioada de implementare: mai 2012 – noiembrie 2014

   

   

  01.01.2011

  Perioada de implementare: ianuarie 2011 – ianuarie 2014

   

  01.10.2009

  Perioada de implementare: octombrie 2009 – septembrie 2013

   

  01.03.2009

  Perioada de implementare: martie 2009 – februarie 2012

   

  01.09.2006

  Perioada de implementare: septembrie 2006 – august 2009

   

  01.06.2005

  Perioada de implementare: iunie 2005 – ianuarie 2009

   

  01.10.2003

  Perioada de implementare: noiembrie 2003 –  octombrie 2006

   

   

Proiecte DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI ECONOMIE CIRCULARĂ

 • Experiență Anterioară

  timeline_pre_loader
  Proiecte finalizate

  01.06.2018

  Perioada de implementare: iunie 2018 – mai 2022

  01.10.2016

  Perioada de implementare: octombrie 2016 – septembrie 2018

   

  01.04.2016

  Perioada de implementare: aprilie 2016 –  martie 2020

   

   

  01.01.2016

  Perioada de implementare: ianuarie 2016 – decembrie 2019

   

  01.01.2012

  Perioada de implementare: ianuarie 2012 – septembrie 2015

   

  01.03.2011

  Perioada de implementare: martie 2011 – februarie 2014

   

  01.10.2009

  Perioada de implementare: octombrie 2009 – septembrie 2011

   

   

COOPERARE URBANĂ INTERNAȚIONALĂ

 • Experiență Anterioară

  timeline_pre_loader
  Proiecte finalizate

  2018-2019

  2018-2019

Alte PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Suntem implicați ca promotori sau parteneri, alături de organizații similare din România și alte țări europene, în proiecte naționale și internaționale cu impact asupra sectoarelor dezvoltării regionale care vizează creșterea competitivității României și Europei la nivel global.

Proiecte TURISM

 • Experiență Anterioară

  timeline_pre_loader
  Proiecte finalizate

  01.01.2014

  Perioada de implementare: ianuarie 2014 – decembrie 2016

   

  01.01.2011

  Perioada de implementare: ianuarie 2011 – decembrie 2014

   

  01.01.2004

  Perioada de implementare: ianuarie 2004 – ianuarie 2007

   

  01.01.2004

  Perioada de implementare: ianuarie 2004 – decembrie 2006

   

Proiecte EDUCAȚIE / INSTRUIRE CONTINUĂ

Proiecte ANTREPRENORIAT

 • Experiență Anterioară

  timeline_pre_loader
  Proiecte finalizate

  01.10.2009

ADR NORD-EST STRUCTURĂ GAZDĂ PENTRU REȚELE EUROPENE

ADR Nord-Est este structură gazdă pentru Centrul Europe Direct Nord-Est, dedicat în exclusivitate furnizării de servicii de informare europeană și Centrul Europe Enterprise Network, concentrat pe servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor și a inovării din Regiunea Nord-Est.

MEMBRI ÎN REȚELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Calitatea de membru al unor rețele naționale și internaționale relevante pe harta dezvoltării regionale ne asigură acces la un flux valoros de cunoștințe, ne permite să valorificăm oportunități de creștere și ne ajută să ne sporim vizibilitatea și dincolo de granițele regiunii.

01ROREG

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

În 2001, ADR Nord-Est inițiază formarea Asociației Naționale a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România pentru care asigură presedinția.

Asociația ROREG este un organism neguvernamental care își propune  să acționeze activ pentru atragerea de investiții și dezvoltarea de proiecte, să asigure reprezentativitatea în relația cu instituțiile naționale și internaționale, să susțină și să îmbunătățească atitudinea favorabilă dezvoltării regionale în rândul administraţiei publice locale și centrale, dar și altor instituții și organizaţii de interes public. Activitatea acestei asociații este orientată în folosul cetățenilor din România, care trebuie să beneficieze în mod real de avantajele oferite de atragerea de fonduri nerambursabile prin activitatea celor opt Agenții pentru Dezvoltare Regională din țară.

02EURADA

European Association of Development Agencies

Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare (EURADA) reunește profesioniști din domeniul dezvoltării economice printr-o rețea vastă de 80 de membri din 23 de țări din Uniunea Europeană și din alte țări.

Încă de la înființarea acesteia în 1992, rețeaua EURADA și-a propus să își conecteze membrii cu alți practicieni de dezvoltare economică, parteneri de afaceri și autorități europene cu scopul de a promova cele mai bune practici în domeniu, de a încuraja schimburile de experiență și know-how și de a sprijini proiectele de cooperare dintre agențiile de dezvoltare din mai multe țări.

ADR Nord-Est este  membru EURADA din anul 2003.

Asociatia unește pe bază de principii federale agențiile care au o misiune de dezvoltare economică a unei zone geografice și care prezintă legături semnificative cu o autoritate locală atât din punct de vedere al finanțării acesteia, cât și al obiectivelor sale.

EURADA facilitează contactul cu asociațiile gemene din USA, Canada și Australia prin rețeaua INED (International Network for Economic Developers).

ADR Nord-Est este membru în Comitetul Director al Eurada pentru perioada 2017-2020.

EURADA prezintă un program de activitate ce cuprinde următoarele:

 • recunoașterea agențiilor de dezvoltare drept mecanisme specifice și entități de dezvoltare economică
 • promovarea tehnicilor inovative și transferabile în domeniul dezvoltării economice locale și regionale
 • diseminarea informațiilor relevante în ceea ce privește politicile comunitare
 • întărirea cooperării tehnice atât cu Comisia Europeanâ, cât și cu alte instituții Comunitare

03Europe Direct

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină întreprinderi, organizații suport a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenții de dezvoltare din peste 60 de țări, incluzând cele 27 state membre ale Uniunii Europene, țările candidate, țările membre ale Spațiului Economic European (inclusiv Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și alte țări terțe.

Peste 600 centre găzduiesc Rețeaua Enterprise Europe Network și oferă servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și sprijinirea inovării (transfer de know-how și tehnologie).

ADR Nord-Est, prin consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network), este membru al rețelei EEN din anul 2015, alături de alte 8 organizații partenere localizate în Macroregiunea 2 a României (Regiunile Nord-Est și Sud-Est).

04EEN

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vasta rețea care sprijină întreprinderi, organizații suport a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare din peste 50 de țări, incluzând cele 28 state membre ale Uniunii Europene, țările candidate, țările membre ale Spațiului Economic European (inclusiv Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și alte țări terțe.

Peste 600 centre găzduiesc Rețeaua Enterprise Europe Network și oferă servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și sprijinirea inovării (transfer de know-how și tehnologie).

ADR Nord-Est, prin consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network), este membru al rețelei EEN din 2015, alături de alte 5 organizații partenere localizate în Macroregiunea 2 a României (Regiunile Nord-Est și Sud-Est).

05DLearn

DLearnEuropean Digital Learning Network

Asociatia Europeană pentru Educație Digitală (DLEARN) a luat naștere la începutul lui 2016, ADR Nord-Est – prin Centrul Regional de Studii – fiind unul dintre membrii fondatori.

Rețeaua Europeană DLEARN este o asociație creată la inițiativa a 25 de organizații active în Europa în domeniul educației și formării digitale. Scopul său este de a îmbrățișa provocările aduse de transformarea digitală în ceea ce privește discrepanța în materie de competențe digitale și oportunitățile de educație digitală.

DLEARN își dorește să aducă experiențele și vocile teritoriilor mai aproape de politicile Uniunii Europene, demarând inițiative de jos în sus, precum:

Lobby pe lângă Comisia Europeană pentru promovarea unor politici de sprijin în sectorul educației digitale

Comunicare și informare la nivel european privind tehnologiile moderne de învățare și predare digitale

Dezvoltarea unei platforme de lucru pentru elaborarea proiectelor de profil cu finanțare europeană

Îmbunătățirea experiențelor și cunoștințelor existente privind educația digitală prin împărtășirea bunelor practici

06ERRIN

European Regions Research and Innovation Network

Fondată în 2001 ca o rețea informală, ERRIN este astăzi o platformă bine închegată, stabilită la Bruxelles, formată din peste 130 de organizații regionale din 24 de țări europene, dintre care majoritatea sunt reprezentate de birourile lor din Bruxelles.

ADR Nord-Est a devenit membru al acestei rețele în ianuarie 2018 și parte din consiliul de management din octombrie 2018.

Membrii rețelei sunt în principal autorități regionale, universități, organizații de cercetare, camere de comerț și clustere. ERRIN lucrează cu cercetarea și inovarea într-un mod holistic, promovând abordările de cooperare de tip triplu și cvadruplu helix și importanța ecosistemelor de inovare regionale.

ERRIN facilitează colaborarea regională și schimbul de cunoștințe în beneficiul tuturor membrilor și organizațiilor partenere, în vederea construirii unei Europe competitive care să sprijine creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în toate regiunile.

Misiunea ERRIN este de a consolida dimensiunea regională și locală în cadrul politicii și programelor Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării și al programelor care utilizează abordarea 4P:

 • Project Development
 • Policy
 • Profile raising
 • Partnership Building