PROIECTUL INTERREG EUROPE SHARE

Sursa de finanțare: INTERREG EUROPE
Durata de implementare a proiectului: 48 luni; 1 Ianuarie 2017 – 31 Decembrie 2021

Scop
Diversitatea obiectivelor de patrimoniu cultural, cuprinzând muzee, clădiri, arhive, itinerarii și evenimente culturale, este o piatră de temelie în identitatea europeană și un catalizator pentru incluziunea socială. De asemenea, joacă un rol specific în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligență, durabilă și favorabilă incluziunii, având în vedere relevanță acestuia nu numai în cultură, ci și în viață socială și economică, în dezvoltare regională, educație, turism și inovare. Cu toate acestea, presiunea aplicată de vizitatori și rezidenți determina specialiștii în teme de patrimoniu, instituțiile și părțile interesate să se confrunte cu provocări tot mai mari pentru a asigura protejarea, conservarea și accesibilitatea obiectivelor culturale. Proiectul SHARE are ca scop schimbul de experiență privind politicile de patrimoniu cultural în mediul urban, în scopul de a identifica cele mai bune practici și metode inovatoare pentru dezvoltarea unei abordări durabile și inteligente pentru gestionarea și utilizarea patrimoniului.

Rezultatul principal al acestui proiect cu o durată de 24 de luni, se va concretiza în 6 planuri de acțiune, care vor cuprinde recomandări pentru politicile generale de patrimoniu cultural, cu referire în special la implementarea eficientă a fondurilor de tip FEDR în acest domeniu.

OBIECTIVE
Obiectivul general este de a contribui la protecția mediului urban, punând accentul pe protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural urban prin îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională.

Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea, definirea și aplicarea instrumentelor de politică care abordează patrimoniul cultural din zona urbană, pentru o mai bună înțelegere a complexității fenomenelor urbane și o utilizare mai completă a tehnologiilor inovatoare;
2. Introducerea conceptelor de durabilitate și a proceselor participative în centrul politicilor urbane;
3. Îmbunătățirea destinației și gestionării fondurilor publice;
4. Îmbunătățirea viziunii asupra metropolelor și a orașelor, precum și a patrimoniului lor istoric, nu numai ca un factor de atracție pentru turiști, dar și pentru locuitorii acestor orașe. Acest lucru poate fi realizat prin abordări inovatoare și anume concepte de “liveability” și “mediu urban”.

Valoarea totală eligibilă a bugetului ADR NE în cadrul proiectului este de 169,110.00 EUR, din care:
// FEDR 85% – 143,743.50 EUR
// Cofinanțare buget de stat 13 % – 21,984.30 EUR
// Contribuție proprie ADR NE 2%- 3,382.20 EUR

Rezultate proiect în prima faza de implementare ianuarie 2017 – decembrie 2018:
– Planul Regional de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Regiunea Nord-Est;
– Șase planuri locale de acțiune, câte unul pentru fiecare municipiu reședința de județ din regiune. Pentru fiecare dintre cele 6 municipii în parte a fost conceput un portofoliu de proiecte/acțiuni propuse pentru atingerea viziunii și a obiectivelor stabilite prin Planul Local de Acțiune. Acestea cuprind, pentru fiecare acțiune propusă în parte, o descriere detaliată, informații cu privire la bugetul estimativ, sursele potențiale de finanțare, perioada orientativă de implementare și organizațiile responsabile / partenere.

// Plan Regional de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cutural în Regiunea Nord-Est
// Plan Local de Acțiune Municipiul Bacău
// Plan Local de Acțiune Municipiul Botoșani
// Plan Local de Acțiune Municipiul Iași
// Plan Local de Acțiune Municipiul Piatra Neamț
// Plan Local de Acțiune Municipiul Suceava
// Plan Local de Acțiune Municipiul Vaslui

Site dedicat: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/share/

Pagină Facebook:  https://www.facebook.com/shareprojecteurope/

Consorțiul de proiect este compus din 7 parteneri din 7 state membre diferite ale Uniunii Europene:
// Sviluppumbria Spa (Italia) – Liderul de parteneriat
// Regional Government of Extremadura (Spania)
// Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România)
// Universitatea Greenwich (Marea Britanie)
// Consiliul de administrație al Regiunii Östergötland (Suedia)
// Grupul european de cooperare teritorială Pannon (Ungaria)
// Primăria Šibenik (Croația)

NOUTĂȚI

Proiectul SHARE – Un an suplimentar de activitate începând din septembrie 2021
15/11/2021
În luna februarie 2021, programul Interreg Europe a anunțat un apel special, deschis doar proiectelor deja aprobate, oferindu-le oportunitatea unui an suplimentar de activitate. Acest apel extraordinar își propune să ajute Europa să se recupereze de efectele pandemiei de COVID și de măsurile și restricțiile implementate pentru combaterea acesteia.
>>> continuare

ADR Nord-Est a participat online la conferință finală din cadrul proiectului SHARE
21/09/2020
Consorțiul proiectului SHARE “Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification în Europe” s-a reunit în mediul online pe 15 septembrie 2020 în cadrul conferinței finale, la care au participat și reprezentanți ai părților interesate în domeniul promovării și conservării patrimoniului cultural din zona urbană.