FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Programe de formare profesională destinate persoanelor cu studii superioare din Regiunea de Nord-Est interesate să își dezvolte competențele în domeniul dezvoltării regionale, formatorilor și specialiștilor din acest domeniu.

Cursuri de formare profesională (autorizate ANC) online și offline

Cursuri dezvoltate în urma implementării unor proiecte de cooperare externă

Schimburi de cunoștințe și experiență practică în cadrul diferitelor proiecte de formare profesională pe care CRS le implementează

Vizitează site crsnordest.ro

CERCETARE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Elaborare studii, analize, strategii în domeniul dezvoltării regionale în cadrul unor contracte sau proiecte europene. Grupul țintă este format din autorități publice, mediul academic și mediul privat.

Mai multe detalii aici crsnordest.ro

ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Proiectele europene  dezvoltate sunt elaborate în colaborare și pentru administrația publică locală, mediul de afaceri, societatea civilă, instituții de învățământ primar, secundar și terțiar. Sunt vizate proiecte internaționale cu impact asupra sectoarelor dezvoltării regionale care vizează elaborarea de studii, analize, publicații informative, materiale educaționale și strategii care să sporească capacitatea actorilor regionali de a dezvolta proiecte/inițiative de succes și de a conștientiza necesitatea tranziției către dezvoltarea inteligentă și durabilă.

Mai multe detalii aici crsnordest.ro