RAȚIUNEA DE A EXISTA

Este cea care generează o atitudine de încredere în viitor, cea care întruchipează calea de urmat, este forța conducătoare care ne inspiră și ne motivează să facem ceea ce este necesar pentru a o transpune în realitate.

VIZIUNE

Credem într-un viitor în care Regiunea Nord-Est a României va fi unul din locurile preferate din Europa în care oricine și-ar dori să trăiască, să învețe, să muncească sau să investească.

MISIUNE

ADR Nord-Est este un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord-Est. Elaborăm și promovăm strategii, atragem și valorificăm resurse, identificăm și implementăm programe de finanțare și oferim servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.

VALORI

VALORILE CARE ÎNSUFLEȚESC ACEASTĂ ORGANIZAȚIE

Profesionalism

Tratăm toate demersurile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă şi conştiinciozitate. Punem preț pe munca de calitate și ne actualizăm permanent cunoștințele.

Integritate

Suntem transparenți și onești în toate interacțiunile noastre. Ne-am construit reputația aderând la cele mai înalte standarde etice și de conduită.

Apetit Pentru Inovare

Căutăm constant noi căi de îmbunătățire și inovare. Privim schimbările ca pe noi oportunități și încercăm să le valorificăm ori de câte ori avem ocazia.

Solidaritate

Credem cu tărie în puterea comunității, purtăm în noi o grijă autentică pentru ceilalți și abordăm  întotdeauna un mod unitar de acțiune.