BACĂU

Județul Bacău este situat în partea de sud a Regiunii Nord-Est, în bazinul mijlociu al Siretului și Trotușului. Amplasarea sa a contribuit la dezvoltarea zonei, beneficiind de avantajele drumului european ce trece pe aici.
Orașe, precum Târgu Ocna și Moinești s-au dezvoltat datorită resurselor naturale (munții de sare). Stațiunea turistică Slănic Moldova și-a dobândit o faimă internațională datorită apelor curative bogate în săruri. Orașul de reședința, Bacău, a fost sediul unei episcopii catolice, statut dobândit printr-o patentă a papei Bonifaciu al IXlea.

În Bacău, se concentrează o gama diversificată de întreprinderi din sectorul industrial, infrastructura afacerilor, sectorul bancar, precum și institute de învățământ, de stat și particulare.

BOTOȘANI

Județul Botoșani este situat în extremitatea de nord-est a regiunii, între cursurile superioare ale râurilor Siret la vest și Prut la est. Orașul Botoșani a apărut la o intersecție favorabilă de drumuri comerciale, care i-au asigurat prosperitate de timpuriu. Este recunoscut mai ales prin geniile pe care le-a dat culturii românești: Mihai Eminescu, George Enescu și Nicolae Iorga.

IAȘI

Județul Iași este situat în partea central-estică a regiunii, în bazinele mijlocii ale râurilor Prut și Siret. Orașul Iași, denumit și capitala Moldovei istorice, este cel mai mare oraș din regiune (315.649 locuitori –2009), fiind un important centru universitar cu cele șapte instituții de învățământ superior. Tot aici, este dezvoltat un important nucleu de cercetare-dezvoltare, orientat spre sectorul industrial, reprezentat în majoritatea ramurilor sale. În Iași se află cel mai mare lăcaș de cult ortodox din România – Catedrala Mitropolitană (1840- 1880).

NEAMȚ

Județul Neamț este situat în partea central estică a regiunii, în bazinele râurilor Bistrița, Siret și Moldova. Orașul de reședință Piatră-Neamț, atestat istoric din anul 1392 sub numele de Piatra lui Crăciun, situat în apropierea masivului Ceahlău, acest adevărat “Olimp al Moldovei”, nu este numai o răscruce de drumuri turistice, ci și un important obiectiv industrial și turistic, deținând monumente istorice și de arhitectură.

SUCEAVA

Județul Suceava este situat în partea de nord a regiunii, în bazinele superioare ale râurilor Siret și Bistrița. De o celebritate mondială se bucură bisericile cu pictură exterioară din Suceava. Ele au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Orașul Suceava a fost avantajat de faptul că aici a funcționat principala vamă a țării, care deținea rolul de depozit. Prin acesta orașul avea privilegiul de a fi un mijlocitor pentru comerțul cu produse orientale, atât către Polonia, cât și către Ungaria.

VASLUI

Județul Vaslui este situat în partea de sud-est a regiunii, pe cursul mijlociu al râului Bârlad. Vaslui, atât de bogat în istorie, este mai puțin reprezentat prin monumente. Cele care au existat, nu au rezistat vitregiilor timpurilor decât refăcute. Bogăția naturală care face faima acestor locuri o reprezintă viile (remarcabilele vinuri de Huși). Tot aici, printr-un sistem de rafinare a vinului, experimentat perioada îndelungată, se obțin coniacuri de foarte bună calitate.

UNITĂȚI ADMINISTRATIVE, COMPONENTE REGIONALE

PRINCIPALELE CENTRE URBANE ALE REGIUNII

ACCESUL RUTIER ȘI FEROVIAR LA PRINCIPALELE CENTRE ALE REGIUNII

LINK-URI UTILE, DIN REGIUNEA NORD-EST