Implementăm în Regiunea Nord-Est programe cu sprijin financiar european și guvernamental pentru dezvoltarea socio-economică a comunităților locale, care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din regiune.

Gestionăm PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL și oferim servicii suport beneficiarilor acestuia, pentru transformarea ideilor de proiecte în investiții de succes.

OFERIM SPRIJIN ÎN ACCESAREA FONDURILOR PRIN SERVICII DE:

1

INFORMARE

2

EVALUARE

3

selecție

4

contractare

5

monitorizare

Evaluare/selecție cereri de finanțare și contractare în vederea implementării proiectelor selectate POR 2014-2020

Verificarea conformității administrative și a eligibilității

Evaluare tehnică și financiară

Contractare

Repartizare proiect, verificare cerere de finanțare din punct de vedere al conformității administrative și a eligibilității, solicitare clarificări/ completări către solicitant, mediere, dacă este cazul, finalizare, transmitere rezultat evaluare către solicitant

Constituire comisie de evaluare tehnică și financiară și repartizare proiecte, verificare cerere de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar, solicitare clarificări/ completări către solicitant, vizită în teren, mediere, dacă este cazul, finalizare, transmitere rezultat evaluare către solicitant

Întocmirea documentației de contractare, semnare contract de finanțare, transmitere contract de finanțare către beneficiar și Serviciul verificare proiecte

Verificare proiecte POR 2014-2020

Verificare proceduri achiziții publice și conflict de interese:

Verificare plăți

Verificare dosar achiziție publică pe documente și după caz prin vizite pe teren

Verificarea administrativă (pe documente), verificarea pe teren, avizarea prefinanțării/ cheltuielilor eligibile

Monitorizare proiecte POR 2014-2020

Verificarea proiectului

Verificarea proiectului tehnic/acordului de mediu (după caz), în vederea respectării indicatorilor tehnico-economici și descrierii investiției din cererea de finantare

Monitorizare progres proiecte

Verificarea pe teren a progresului proiectelor și a realizării indicatorilor de proiect

Verificare rapoarte de progres, solicitarea de clarificări/ completări beneficiarului

Modificări contracte de finanțare

Analiza solicitărilor de modificare contract, transmiterea solicitărilor de modificare către AM POR

ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PRIVIND CONDIȚIILE DE ACCESARE ȘI IMPLEMENTARE A POR Nord-Est

Oferim o interfață prietenoasă pentru potențialii solicitanți și/sau beneficiarii de finanțare (entități publice sau private) asistență și suport privind condițiile de accesare și mecanismul de selecție a proiectelor. Peste 19.000 de utilizatori află anual despre Regio prin site-ul web dedicat – www.inforegionordest.roiar peste 1.200 de solicitanți/an primesc asistență directă prin experții noștri Help-Desk. Beneficiile proiectelor Regio sunt promovate permanent prin campanii de informare și promovare, dar și prin modulul de căutare proiecte integrat în website (instrument unic în țară, conectat la GoogleMaps).

1

Informarea potențialilor beneficiari de finanțare cu privire la oportunitățile disponibile prin REGIO

2

Informarea beneficiarilor de finanțare cu privire la condițiile de implementare a proiectelor REGIO

3

Avizarea măsurilor de informare și publicitate realizate de beneficiarii Regio

4

Asigurarea transparenței implementării POR și a unui nivel de conștientizare  ridicat cu privire la  rezultatele și impactul investițiilor finanțate REGIO

PROGRAME IMPLEMENTATE