Implementăm în Regiunea Nord-Est programe cu sprijin financiar european și guvernamental pentru dezvoltarea socio-economică a comunităților locale, care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din regiune.

Gestionăm PROGRAMUL REGIONAL NORD-EST 2021-2027 și oferim servicii suport beneficiarilor acestuia, pentru transformarea ideilor de proiecte în investiții de succes.

OFERIM SPRIJIN ÎN ACCESAREA FONDURILOR PRIN SERVICII DE:

1

INFORMARE

2

EVALUARE

3

selecție

4

contractare

5

monitorizare

ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PRIVIND CONDIȚIILE DE ACCESARE ȘI IMPLEMENTARE A POR Nord-Est

Oferim o interfață prietenoasă pentru potențialii solicitanți și/sau beneficiarii de finanțare Regio (entități publice sau private) asistență și suport privind condițiile de accesare și mecanismul de selecție a proiectelor prin site-ul web dedicat – www.regionordest.ro.

1

Informarea potențialilor beneficiari de finanțare cu privire la oportunitățile disponibile prin REGIO

2

Informarea beneficiarilor de finanțare cu privire la condițiile de implementare a proiectelor REGIO

3

Avizarea măsurilor de informare și publicitate realizate de beneficiarii Regio

4

Asigurarea transparenței implementării POR și a unui nivel de conștientizare  ridicat cu privire la  rezultatele și impactul investițiilor finanțate REGIO

PROGRAME IMPLEMENTATE