SCURT ISTORIC

Mărturii ale vieții în această regiune datează încă din epoca Neolitică, dar mențiuni scrise apar în cronicile europene începând cu secolul al XIV-lea, atunci când Dragoș Vodă întemeiază Moldova că pe un avanpost în calea năvălirilor tătare.

ZONE GEOGRAFICE

Relieful bogat oferă zone de deal și câmpie care se pretează unei game largi de culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje spectaculoase sunt favorabile dezvoltării turismului.

RESURSE NATURALE ALE REGIUNII

Regiunea dispune de următoarele resurse exploatabile ale subsolului: mangan, sulfuri polimetalice, ape minerale carbogazoase și de pe minerale sulfuroase și feruginoase.

ȘTIAȚI CĂ?

George Emil Palade (1912-2008) … este primul român care a câștigat vreodată un premiu Nobel (1974), acordat pentru fiziologie și medicină à foto Emil Palade