LEGEA 544/2001

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de organizație neguvernamentală de interes public, care funcționează în temeiul Legii 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, țînând cont de prevederile Legii 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public, publică mai jos informațiile de interes public.

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Regășiți, în continuare, informațiile furnizate din oficiu de ADR Nord-Est, precum și formularele necesare obținerii altor informații de interes public.

Persoana din cadrul ADR Nord-Est responsabilă cu asigurarea accesului la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 este:

// Gabriela Bobeanu, Șef Serviciu Comunicare, telefon/fax 0233.224.167, email: gbobeanu@adrnordest.ro

Programul de audiențe:

// Director General ADR Nord-Est, Vasile Asandei: luni, 10:00 – 12:00

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ADR Nord-Est:

LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România

Informații generale