Context

Având în vedere importanța și complexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020, la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională au fost înființate Structuri pentru Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile (SSDU).

Aceste structuri au preluat și valorificat experiența acumulată de structurile coordonatorilor de poli de creștere din perioada de programare 2007-2013, având un rol activ în procesul de elaborare a documentelor strategice – Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele municipiilor reședința de județ,  din cadrul AP 4 – POR 2014-2020.