O echipă restrânsă dar puternică de oameni curajoși, cu visuri mărețe și foarte bine pregătiți au pus bazele ADR Nord-Est, la Piatra Neamț.

Misiunea lor a fost una îndrăzneață și orientată către binele locuitorilor din regiunea de Nord-Est a României:

ADR Nord–Est să devină un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord-Est.

1 Aprilie 1999

Cum va fi fost posibil?

Prin elaborarea și promovarea de strategii.

Atragerea de resurse.

Identificarea și implementarea de programe de finanțare.

Servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.

2001-2007

Ia ființă ROREG (Asociația Națională a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională), la inițiativa ADR Nord-Est, care asigură și președinția.

2003

Se înființează Birourile Regionale de Cooperare Transfrontalieră: BRCT România-Ucraina, la Suceava și BRCT România-Republica Moldova, la Iași.

2004

Se semnează ACORDUL CADRU pentru implementarea POR 2007-2013 în regiune.

Are loc primul Forum Regional „Investiți în Nord-Est România”, la Iași.

Primul proiect PC6 „Discover North-East Romania”.

Bazele primei strategii de inovare a regiunii noastre.

ADR Nord-Est devine structura gazdă pentru Centrul Europe Direct Nord-Est dedicat în exclusivitate furnizării de servicii de informare europeană.

2004-2009

Se întemeiază Biroul de Reprezentare la Bruxelles al ADR Nord-Est.

Ia ființă Centrul Regional de Studii Nord-Est.

IMAGO-MOL – constituirea primului Cluster Regional de Imagistică Moleculară și Structurală din România, în care ADR Nord-Est este membru fondator.

2010-2012

 

2012-2015

Semnare ACORD CADRU cu MINISTERUL ECONOMIEI pentru preluarea responsabilităților OI POS CCE în Regiunea Nord-Est (Axa Prioritară 1)

2013

Aprobarea STRATEGIEI DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ NORD-EST și includerea ei în Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020.

ADR Nord-Est devine structură gazdă pentru Centrul Enterprise Europe Network, concentrat pe furnizarea de servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor și a inovării din Regiunea Nord-Est.

2014-2015

ADR Nord-Est devine membră a platformelor S3 pentru agricultură și modernizare industrială și sunt înființate primele structuri de guvernare a RIS3 Nord-Est: Consorțiul Regional de Inovare și Comisia Consultativă Academică.

Ia ființă Rubik Hub la Piatra Neamț – primul spațiu dedicat antreprenoriatului din Regiunea Nord-Est, ce are ca scop bine definit sprijinirea și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și de start-up din regiune.

2016-2017

 

2018-2019

 

 

 

 

 

 

Credem în evoluție continuă și transformare, credem într-un viitor în care Regiunea Nord-Est a României va fi unul din locurile preferate din Europa în care oricine și-ar dori să trăiască, să învețe, să muncească sau să investească.

2020–Astăzi...