Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR), regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE și vă informează pe această cale asupra drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de acces – aveți dreptul să obțineți din partea noastră o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă este cazul, și acces la acestea, precum și asupra modalităților în care sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să vă primiți datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, date care pot fi transmise direct altui operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la opoziție – când prelucrarea datelor cu caracter personal are că scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – aveți dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate, vă retrageți consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost prelucrate ilegal etc.

Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul nostru din: Piatra Neamț, str. Lt. Draghescu, nr. 9, Cod Poștal: 610125.

Prelucrarea datelor

ADR Nord-Est prelucrează datele cu caracter personal în scop legal, în scop de informare/promovare, dar și de marketing direct acolo unde este cazul, pentru a vă ține la curent cu activitățile și serviciile noastre, în urmă abonării dvs. la alertele/solicitările noastre, oferindu-ne acordul de procesare al acestora.

Ce tip de date colectăm?

Date de identificare: nume, prenume, nume utilizator, date din CI, fotografii, funcția sau poziția dvs;

Date de contact: adresa mail, numere telefon etc.

Date utilizare: cum să folosiți paginile noastre web, cum puteți accesa serviciile noastre etc;

Date tehnice: utilizând site-urile noastre vă putem colecta automat date tehnice, prin utilizarea de fișiere cookie și tehnologii similare.

Date marketing și comunicare.

Nu colectăm și prelucrăm nicio dată sensibilă despre dvs: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață și orientare sexuală, sănătate, date genetice, infracțiuni penale, etc.

În comunicările noastre datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate numai pentru a vă informa în legătură cu activitățile sau serviciile noastre, sau ale partenerilor noștri.

Este posibil ca datele dvs. să ajungă către terțe părți numai în următoarele situații:

Dacă vom externaliza procesul unei firme de servicii IT și administrare sistem;

Către instituții, organe de reglementare și alte autorități din România sau UE, care solicită raportarea activităților de procesare date.

Va informăm că datele dvs. cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților și terțelor părți (acolo unde ne este solicitat și care se supun obligației de confidențialitate).

Periodic primiți din partea noastră comunicări de informare/promovare, dacă v-ați abonat la newsletterele noastre sau ați fost implicați în activitățile derulate în cadrul organizației noastre. În acest context, în cazul în care nu mai doriți să primiți e-mail-uri din partea noastră va rugăm să apăsăți butonul DEZABONARE.

În ceea ce privește materialele expediate de către noi pe adresa dvs. poștală, vă rugăm să ne anunțați în scris dacă nu mai doriți să primiți informații din partea ADR Nord-Est, fie pe e-mail: dataprotection@adrnordest.ro, fie la adresa: Piatră Neamț, str. Lt. Draghescu, nr.9, cod poștal 610125.

Pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal va rugăm să ne contactați la dataprotection@adrnordest.ro, persoană de contact: Bogdan Budurea – DPO.

Pentru mai multe detalii legate de protecţia datelor, vă rugăm vizitaţi site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti și are următoarele date de contact: tel. +40.318.059.211, fax. +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.