Regiunea de Nord-Est

Este parte a provinciei istorice Moldova, fiind o zonă în care istoria, cultura și tradiția completează mediul natural, înzestrat cu o frumusețe și spiritualitate aparte.

Este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute.

Din perspectivă geografică, linia peisajului variază de la lanțurile muntoase împădurite din Vest, spre podișurile line din centru și apoi către câmpii, în Est, cu lacuri și zone viticole și agricole extinse. Beneficiind de o bogată moștenire istorică, culturală și spirituală, regiunea îmbină în mod armonios tradiționalul cu modernul și trecutul cu prezentul, având un potețial imens pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului și a resurselor umane.

Regiunea Nord-Est, împreună cu cele 6  județe ale sale: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui așteaptă să fie descoperită, explorată, promovată și exploatată întrucât costurile scăzute de trai și forța de muncă înalt calificată o fac una din cele mai avantajoase zone pentru investiții din Europa.