OBIECTIV GENERAL

Creșterea gradului de competitivitate a Regiunii Nord-Est prin valorificarea resurselor disponibile, sprijinirea parteneriatelor intra- și inter-regionale și stimularea inițiativelor care să conducă la dezvoltarea economico-socială a regiunii.

OBIECTIVE SPECIFICE LA NIVEL DE ORGANIZAȚIE

Dezvoltarea și creșterea calității infrastructurii regionale prin valorificarea resurselor financiare disponibile din Regio – PR 2021-2027.

Planificarea și programarea pentru exercițiul financiar 2021-2027, astfel încât să valorificăm la maximum oportunitățile pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est.

Creșterea capacității actorilor regionali de a dezvolta proiecte/inițiative de succes și de a conștientiza necesitatea tranziției către dezvoltarea inteligentă și durabilă a regiunii.

Stimularea inovării în domeniile prioritare din regiune și facilitarea accesului la finanțare pentru actorii publici și privați.

Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial regional atractiv și activ la nivel global, prin formarea unei comunități în care oamenii să se conecteze, să aibă acces la suport educational și să fie încurajați și inspirați să construiască startup-uri de succes.

Atragerea de investiții private cu valoare adăugată mare, care să contribuie la dezvoltarea regiunii prin infuzie de capital, tehnologie avansată și crearea de locuri de muncă.

Creșterea nivelului de informare a cetățenilor din regiune cu privire la politicile și programele Uniunii Europene, dar și a turiștilor români și străini privind avantajele Regiunii Nord-Est ca destinație turistică