Programul Sănătate

Programul Sănătate (PS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR), cu o alocare totală de 5,88 mld. euro, care vine în sprijinirea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate. Programul va sprijini, de asemenea, intervenții care vizează dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la informație și educație.

Programul Sănătate se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

La sfârșitul lunii iulie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor funcții privind implementarea Programului Sănătate, devenind, astfel, Organism Intermediar pentru prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7, finanțate în cadrul acestui Program din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Programul Sănătate are șapte priorități, iar pentru cinci dintre acestea (1, 2, 3, 4 și 7) ADR Nord-Est este Organism Intermediar:

  • Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive
  • Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate
  • Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate
  • Prioritatea 4: Investiții în infrastructuri spitalicești noi
  • Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
  • Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical
  • Prioritatea 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

În îndeplinirea funcțiilor delegate, OI ADR Nord-Est este responsabil cu managementul și gestionarea proiectelor contractate spre finanțare din FEDR de la nivelul Regiunii Nord-Est, în valoare de aproximativ 750 milioane euro.

Documente suport

Detalii suplimentare privind Programul Sănătate pot fi găsite aici.