Direcția Generală

Își dedică toate eforturile să facă posibilă misiunea organizației alături de o întreagă echipă de oameni pentru care setează un model pozitiv de etică și comportament profesional.

Direcția PR Nord-Est 2021-2027

Asigură managementul și răspunde de implementarea Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Direcția Organism Intermediar Program Operațional Regional

Asigură managementul și răspunde de implementarea Programului Operațional Regional (POR) la nivelul regiunii Nord-Est.

Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Portavocea și avangarda organizației. Gestionează comunicarea și promovarea brandului ADR Nord-Est, asigură suport pentru inovare și internaționalizare.

Direcția Centrul Regional de Studii Nord-Est

Întemeietor de noi orizonturi în dezvoltare regională.

Direcția Dezvoltarea Afacerilor

Vocea comunității antreprenoriale regionale.

Direcția Economică

Sprijină în mod direct şi indirect desfăşurarea tuturor activităţilor organizației.

Direcția Audit Intern

Ochiul ager care veghează asupra bunei desfășurări a activității noastre și sprijină aplicarea standardelor de eficiență și etică.

Direcția Juridică și Resurse Umane

O direcție suport, care sprijină în mod direct, prin întreaga sa activitate, toate celelalte structuri ale organizației, contribuind în acest fel la realizarea obiectivelor strategice ale ADR Nord-Est.

Direcția OI Sănătate

Asigură managementul și răspunde de implementarea Programului Sănătate la nivelul regiunii Nord-Est.