DIRECTOR

Mady Boghean

Ochiul ager care veghează asupra bunei desfășurări a activității noastre și sprijină aplicarea standardelor de eficiență și etică

Direcția Audit Intern asistă managementul de top în îmbunătățirea managementului financiar, controlului intern și proceselor de administrare prevăzute de legislația și regulamentele Uniunii Europene și cele românești.

Obiectivele care guvernează activitatea direcției

01 Îmbunătățirea sistemelor de lucru și a activităților organizației prin consiliere obiectivă și imparțială cu privire la standardele care se impun

02 Îmbunătățirea eficacității sistemului de conducere bazată pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor administrării în vederea atingerii obiectivelor propuse

Directia Audit Intern realizează misiuni de audit intern privind programele finanțate din fonduri structurale derulate de MDRAP până la nivelul beneficiarului final inclusiv, cu respectarea prevederilor legislației naționale care reglementează activitatea de audit intern (Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, HG 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern), precum și cu metodologia și procedurile prevăzute în Procedura de audit intern pentru fondurile structurale.

 

Birou Audit Programe

Birou Audit Activitate Proprie si Ex-Post