TOPUL CELOR MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI LEGATE DE RESURSE UMANE ȘI RĂSPUNSURILE LOR

 • 1/Se pot depune CV-uri anterior concursurilor de angajare?

  Există posibilitatea aplicației spontane pe diferite canale de comunicare și transmiterea unui CV în atenția ADR Nord-Est din partea celor interesați. Aceste aplicații vor intră în evidențele Biroului de Resurse Umane, dar, având în vedere modalitatea de selecție prin concurs și necesitatea de a întocmi un dosar complet de înscriere la concurs, este obligația persoanelor interesate să urmărească în mod constant site-ul Agenției, publicarea anunțurilor de angajare și, în funcție de interes, să întocmească și să depună la momentul potrivit un dosar complet, conform specificațiilor din anunțul de angajare, pentru  a putea participa la concurs.

 • 2/Ce conține anunțul de angajare?

  Anunțul de angajare/recrutare conține toate datele referitoare la organizarea unui concurs în cadrul ADR Nord-Est, după cum urmează: numărul posturilor disponible și durata contractului, cerințele specifice necesare pentru înscrierea la concurs, probele concursului, conținutul dosarului de înscriere la concurs, datele limită aferente derulării procesului de recrutare și selecție, bibliografia pentru concurs, alte detalii organizatorice. Dacă doriți să participați la concurs, recomandăm să parcurgeți cu mare atenție anunțul de angajare, pentru a putea avea din timp toate informațiile necesare dumneavoastră în acest context.

 • 3/Care sunt și ce conțin probele unui concurs de angajare?

  În general, concursul de angajare în cadrul ADR Nord-Est cuprinde 4 probe:

  // test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia se publică pe site, o dată cu anunțul de angajare); în funcție de post, această proba poate fi concepută sub formă unui test grilă, sau un test clasic cu întrebări deschise, sau o combinație între acestea;

  // test scris limba străînă (de obicei, limba engleză); această probă cuprinde de obicei solicitarea de a realiza traducerea unui text de specialitate din limba română în limba engleză, dar poate fi adaptată în funcție de specificul postului;

  // proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator; este o probă care se desfășoară cu scopul de a verifică abilitățile practice de utilizare ale computerului, în special pentru Word și Excel; această proba va fi adaptată în funcție de specificul postului;

  // interviu/analiza CV-ului; este o discuție aprofundată între participanții la concurs și membrii Comisiei de Examinare, în vederea clarificării aspectelor legate de abilitățile, competențele, motivația și tipologia umană a candidaților.

  În funcție de complexitatea postului, probele se pot adapta pentru a obține o evaluare cât mai amplă și obiectivă privind cunoștințele, abilitățile și competențele participanților.

 • 4/Ce conține dosarul de înscriere la concurs?

  Dosarul de înscriere la concurs cuprinde, de obicei, următoarele documente:

  // cerere de înscriere la concurs (modelul se atașează anunțului de concurs);

  // CV (format Europass) – vă rugăm să vă asigurați că ați furnizat în cadrul acestui document un număr de telefon valid și o adresă de e-mail corectă, pentru eficientizarea procesului de comunicare între candidați și Agenție ;

  // copie după diploma de licență, respectiv copii pentru alte cursuri/formări profesionale/diplome și documente suport relevante ce pot proba studiile derulate de candidat;

  // copie după actul de identitate,

  // cazier judiciar în original, sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

 • 5/Se face preselecția CV-urilor înaintea concursului de angajare?

  În funcție de specificul posturilor și numărul acestora există posibilitatea organizării concursului cu faza de preselecție a candidaturilor. Acest aspect va fi prezentat în mod clar prin intermediul anunțului de angajare, fiind detaliată metodologia urmată și termenele alocate preselecției. Nu se pot depune contestații pentru  procesul de preselecție.

 • 6/Poate fi retras dosarul de înscriere la concurs dacă nu am fost declarat candidat admis?

  Nu, dosarul de concurs nu poate fi retras. Acesta va rămâne în evidențele Agenției. Singurul document din cadrul dosarului de înscriere la concurs pe care candidații îl pot obține înapoi este cazierul judiciar în original.

 • 7/Pot alege mai multe opțiuni pentru posturile scoase la concurs?

  Da, există această posibilitate, dacă persoană îndeplinește criteriile de înscriere solicitate  în cadrul anunțului de angajare. În această situație se întocmește un singur dosar de înscriere, dar pe cererea de înscriere se vor preciza în mod clar, posturile pentru care se optează.

  Totuși, în funcție de specificul posturilor, există posibilitatea că subiectele din concurs să fie diferite pentru posturi diferite, iar probele să se desfășoare simultan, ceea ce va determina în mod implicit pentru candidații cu opțiuni multiple, posibilitatea susținerii concursului pentru un singur post.

  Recomandăm tuturor candidaților să analizeze cu atenție conținutul anunțului de angajare, criteriile specifice posturilor și să-și depună candidatura la concurs pentru postul care se potrivește cel mai bine cu abilitățile și competențele personale, în scopul maximizării șanselor de reușită la concurs.

 • 8/Unde se desfășoară concursurile de angajare și cât durează acestea?

  De obicei, concursurile de angajare se desfășoară la sediul central al ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr.9. În funcție de numărul candidaților și tipul probelor există posibilitatea că o parte din probele scrise să se desfășoare în alte locații mai generoase că spațiu, din Piatra Neamț, dar acest aspect va fi anunțat în timp util pe site-ul Agenției.

  Datorită numărului mare de candidați înscriși, de cele mai multe ori, concursurile desfășurate de Agenție se întind pe parcursul mai multor zile, conform planificărilor pe care Biroul de Resurse Umane le realizează. Acest aspect se comunica în mod specific candidaților, prin mijloace electronice (e-mail sau anunț pe site-ul Agenției).

 • 9/Ce se întamplă dacă nu particip la toate probele concursului?

  Dacă un candidat nu se prezintă la toate probele concursului după cum a fost anunțată desfășurarea acestora, va fi declarat Absent pe listele finale ale concursului. Candidatul care nu se prezintă pentru susținerea unei probe din concurs, nu va putea fi reprogramat pentru o altă dată, în vederea derulării acelei probe din concurs.

 • 10/Cum se transmit rezultatele finale către participanții la concurs? Pot fi depuse contestații?

  Pentru asigurarea respectării cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, rezultatele finale ale concursului vor fi afișate la sediul instituției și vor cuprinde doar numele și prenumele candidatului și mențiunea Admis/Respins/Absent. De asemenea, toți candidații prezenți la concurs, indiferent de rezultatul obținut, vor fi informați pe e-mail.

  Contestațiile privind rezultatul concursului pot fi depuse în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor finale, sub formă unei solicitări scrise inițiată de candidat și depusă în termen la secretariatul instituției.