Centrul Europe Direct Nord-Est asigură transparența și vizibilitatea acțiunilor Uniunii Europene în cele șase județe ale Regiunii Nord-Est și creează puntea de legătură între autoritățile locale, mediul academic, cetățeni, societatea civilă, mediul de afaceri și Comisia Europeană

One Stop Shop

furnizarea de informații prin intermediul biroului de informare EUROPE DIRECT Nord-Est

Instrumente digitale

website dedicat, pagină de socializare, newsletter electronic

Evenimente tematice

aliniate la prioritățile de comunicare ale instituțiilor europene și la nevoile de informare ale publicului

Materiale de promovare

publicații proprii pe teme europene, suplimente publicate în Buletinul Informativ INFO NORD-EST, produse multimedia.

Mai multe detalii gasiți aici cedne.ro