DIRECTOR

Gabriela Macoveiu

Portavocea organizației

Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă reprezintă glasul organizației și al Regiunii Nord-Est atât pe teritoriul țării noastre, cât și dincolo de granițele ei. Se asigură că instrumentele de comunicare dezvoltate oferă publicului țintă, la nivel regional, național și internațional, informații relevante și de actualitate. Este o structură suport pentru Organismul Intermediar POR Nord-Est și asigură interfața Regio pentru potențiali solicitanți de finanțare. Din 2010 este puntea de legătură cu Comisia Europeană și diferite asociații și rețele europene, asigurând permanență în stabilirea relațiilor de colaborare internaționale.
Această direcție găzduiește echipa responsabilă de gestionarea RIS3, care îşi asumă rolul de catalizator pentru implementarea şi operaţionalizarea strategiei de specializare inteligentă, îşi propune crearea unor noi parteneriate prin internaţionalizarea RIS3, implementarea de proiecte şi dezvoltarea unor modele inteligente de dezvoltare.

Serviciul Comunicare

Birou Regional de Informare

Birou Promovare

Birou One Stop Shop

Serviciul Inovare si Cooperare

Birou Gestionare RIS3

Birou Cooperare Externă

Birou Specializare Sectorială

Birou Reprezentare Bruxelles