DIRECTOR

Monica Harja-Zlăvog

Programul Regional 2021-2027 este principalul instrument de finanțare la nivelul Regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027 și singurul gestionat de o Autoritate de Management la nivel regional, ADR Nord-Est.

Mai multe detalii pe site-ul dedicat: www.regionordest.ro.

SERVICIUL PROGRAMARE, MONITORIZARE SI EVALUARE

SERVICIUL EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR PR

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ