DIRECTOR

Monica Harja-Zlăvog

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: Specializare Inteligentă și Inovare, IMM-uri, Digitalizare, Eficiență energetică, Dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, Protecția naturii și a biodiversității,  Infrastructură educațională, Turism și cultură/patrimoniu cultural.

Domeniile de intervenție propuse în elaborarea POR 2021-2027 Nord-Est vor fi concentrate pe cele 5 obiective principale de politica (OP) ale Comisiei Europene:

//  Europă mai inteligentă

// Europă mai verde, fără emisii de carbon

//  Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională)

//  Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale)

//  Europă mai aproape de cetățeni’

SERVICIUL EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE

SERVICIUL VERIFICARE PLĂȚI

SERVICIUL GESTIONARE PROGRAM