DIRECTOR

Irina Pintilescu

O direcție suport care sprijină în mod direct, prin întreaga sa activitate, toate celelalte structuri ale organizației, contribuind în acest fel la realizarea obiectivelor strategice ale ADR Nord-Est.

Prin activitățile specifice desfășurate, Direcția Juridică și Resurse Umane asigură coordonarea resurselor umane și managementul de personal, legalitatea desfășurării proceselor la nivelul organizației prin componenta juridică și asigurarea procurării resurselor materiale și serviciilor necesare prin componenta de achiziții publice.

Birou Juridic

Birou Resurse Umane

Birou Achiziții Publice