DIRECTOR

Irina Pintilescu

O direcție suport care sprijină în mod direct, prin întreaga sa activitate, toate celelalte structuri ale organizației, contribuind în acest fel la realizarea obiectivelor strategice ale ADR Nord-Est.

Prin activitățile specifice desfășurate, Direcția Juridică și Resurse Umane asigură coordonarea resurselor umane și managementul de personal și legalitatea desfășurării proceselor la nivelul organizației prin componenta juridică.

Birou Juridic

Birou Proiecte Externe

Serviciul Resurse Umane

Birou Evidență Personal

 

Birou Dezvoltare Resurse Umane