// Denumire proiect:  Promovarea politicilor de inovare, descentralizare si a cooperarii in contextul coeziunii teritoriale

// Durata proiectului: 2018-2019

// Domeniul specific: Cooperare internationala

Sprijinirea diseminarii experientelor politice regionale UE, a bunelor practici si a dezvoltarii colaborarii dintre autoritatile nationale sau regionale, cu agentii specializate din statele braziliene, Totodata, acest proiect a incurajat colaborarea dintre partenerii brazilieni si regiunile din Uniunea Europeana pe tema implementarii politicilor de specializare inteligenta si de inovare, la nivel regional. Regiunile participante au avut posibilitatea de a concluziona parteneriate de cooperare sau de a initia activitati comune, care au fost identificate prin procesul de schimb de informatii si networking.

Documente suport (EN)
EU-CELAC INNOV-AL Platform: Promotion of decentralised innovation policies in Brazil