// Denumirea proiectului: C2CN – Reteaua „Cradle to Cradle

// Data începerii proiectului: 01.10.2009

// Perioada de implementare: octombrie 2009 – septembrie 2011

// Domeniul specific: Economie circulară

C2CN a fost un proiect fast-track care a creat o rețea de zece regiuni care s-au angajat să implementeze conceptul și principiile C2C, și a diseminat bunele practici în ceea ce privește prevenirea și producerea deșeurilor în circuite închise. Obiectivul a vizat introducerea soluțiilor specifice bazate pe C2C în programele finanțate din Fonduri Structurale ale regiunilor partenere. S-au diseminat soluții pentru produse și servicii cu potențial mare de reutilizare, inclusiv pentru scopuri nutriționale (deșeuri=alimente) și s-a pus un accent deosebit pe crearea de soluții eco-eficiente.

Rețeaua C2CN

C2CN- Pliant