// Denumire proiect: ZEN: Rețea pentru evenimente cu impact-zero asupra patrimoniului cultural

// Data începerii proiectului: 01.01.2012

// Perioada de implementare: ianuarie 2012 – septembrie 2015

// Domeniul specific: Dezvoltare durabilă

Identificarea unei abordări comune în gestionarea patrimoniului cultural și a centrelor istorice, cu ocazia evenimentelor sezoniere, pentru a reduce impactul lor asupra contextului urban și pentru a contribui la o politică generală “zero-impact”. Rezultatele proiectului au fost diseminate către decidenții politici, prin dezvoltarea unui plan de implementare pentru fiecare regiune participantă în proiect și prin asigurarea:

// schimbului de experiență și bune practici între parteneri, bazat pe know-how-ul individual și pe experiențele ce vor fi analizate în regiunile europene și transferate către parteneri.
// dezvoltării unei abordări comune la nivel strategic, pentru a gestiona efectele și impactul evenimentelor asupra centrelor istorice și asupra patrimoniului cultural;
// implicării comunităților locale, a părților interesate, atât actori publici, cât și privați, pentru a disemina obiectivele proiectului și pentru a-i transformă pe actorii locali în participanți activi în proces;
// diseminării rezultatelor proiectului.

Handbook ZEN short – Edited Version

EUROPEAN BEST PRACTICE IN SUSTAINABLE EVENTS