Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este parteneră într-un nou consorțiu a cărui proiect, Social Innovation in Renewable Energies (Inovare socială prin utilizarea energilor regenerabile), a primit aprobarea finală pe 16.02.2023. Demararea efectivă a implementării acestuia a început cu data de 01.03.2023, iar durata proiectului este de 48 luni.

Proiectul SIreNERGY este finanțat în cadrul programului INTERREG Europe, Apelul 1, Obiectiv politic 2 – O Europă mai verde.

Scopul proiectului

Proiectul își dorește să îmbunătățească politicile regionale și naționale, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în zonele rurale, pentru a da puterea consumatorilor individuali să genereze, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică regenerabilă, fără a se confrunta cu sarcini disproporționate.

Obiectivele generale si specifice al proiectului:

 • Integrarea strategiilor energetice în strategiile de dezvoltare economică locală, regională și națională pentru a reflecta potențialul și nevoile locale.
 • Integrarea energiei regenerabile în lanțurile de aprovizionare mai mari din economiile rurale, cum ar fi agricultura, silvicultură, producția tradițională și turismul ecologic.
 • Asigurarea unor beneficii clare ale utilizării energiei regenerabile ca energie alternativă cu emisii reduse de carbon pentru comunitățile locale și angajarea acestora în acest proces.
 • Creșterea implicării consumatorilor de energie ca actori activi în dezvoltarea de noi surse regenerabile de energie.
 • Generarea de proiecte de energie regenerabilă ținând cont de resursele naturale ale zonei rurale și ale tuturor agenților implicați.

Succesul procesului de învățare necesită un angajament puternic și direct al regiunilor în sine și în special a autorităților responsabile de implementarea instrumentelor de politici. Din acest motiv, procesul de învățare se va baza pe schimbul de experiență între diferite regiuni și parteneri prin intermediul a 2 pași principali:

 • Diagnosticul regional pentru identificarea lacunelor și îmbunătățirilor privind implementarea strategiilor de energii regenerabile în zonele rurale.
 • Schimbul de experiență, pentru a obține o îmbunătățire a politicii. Cel mai bun mod de a atinge acest obiectiv se va baza în următorii pași: raportarea bunelor practici, vizite pe teren în regiunile partenere pentru a evalua bunele practice, sesiuni de revizuire de la egal la egal ale bunelor practici, îmbunătățirile instrumentelor de politică, implicarea grupurilor de părți interesate.

ADR Nord-Est va fi responsabilă atât de activitățile de natura tehnică, precum și de asigurarea activităților din pachetul de comunicare al proiectului.

Parteneri:

 • Fundatia Leartibai, Țara Bască, Spania (lider proiect)
 • Agenția pentru Energie din Tara Basca, Spania
 • Agenția pentru energie „Energy Kontor”, Suedia
 • Agenția Regională pentru Antreprenoriat și Inovații (RAPIV) – Varna, Bulgaria
 • Biroul Mareșalului Voievodatului Mazovia, Polonia
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, România
 • APESA – Asociația pentru Mediu și Siguranță din Aquitania, Franța

Noutăți:
21.06.2023 – Inspirație și energie din Bilbao pentru Regiunea Nord-Est
În perioada 13-15 iunie 2023 a avut loc la Bilbao (Spania), prima conferință în cadrul proiectului ”SIreNERGY – Inovare Socială prin utilizarea energiilor regenerabile”, care a inclus întâlnirea consorțiului de proiect și vizite de studiu, ce au vizat trei bune practici din localitățile Ispaster și Mutriku, organizate în cadrul proiectului de către partenerul de consorțiu Ente Vasco de la Energía (Agenția pentru Energie din Țara Bască – EVE), Spania.
continuare >>>

Newsletter:
Newsletter nr 1 / august 2023 [EN]