TraCS3 – Promovarea colaborarii si sprijinului interregional in domeniul infrastructurii de inovare din domenii prioritare RIS3, prin imbunatatirea ecosistemelor regionale de inovare

Proiectul TraCS3 se adresează provocărilor de îmbunătățire a sprijinului acordat infrastructurii regionale de inovare, angajării și implicării sale mai bune în lanțurile de inovare, creșterii capacităților de inovare pentru a construi excelență în inovare și cercetare în regiuni și modului în care colaborarea interregională poate ajută regiunile să-și deschidă potențialul de inovare la nivel glopbal. Infrastructurile regionale de inovare și capacitățile de inovare constituie coloana vertebrală a unor ecosisteme regionale de inovare dinamice. Pentru a inova, industria, în special IMM-urile, se bazează în parte pe instituțiile de cercetare și inovare și pe capacitățile acestora de a asigura accesul la infrastructurile tehnologice necesare pentru upscaling, prototipare și validare de noi soluții înainte de a putea fi lansate pe piață.

În acest context, partenerii vor caută modalități de a stimula dezvoltarea și utilizarea infrastructurilor de inovare, de a găși lacune, de a caută oportunități de abordare a acestora și de a sprijini colaborarea ulterioară între infrastructurile existente, pentru a spori capacitatea acestora de inovare. Încercând să consolideze potențialul de inovare regional prin colaborarea interregională, partenerii vor explora oportunități de a stabili / îmbunătăți diferite scheme financiare pentru utilizarea FEDER în afară programelor existente.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale care sprijină infrastructură de inovare din sectoarele prioritare S3 cu potențial puternic de inovare, și politicile care abordează provocările societale și intensifica cooperarea interregională în cadrul și între eco-sistemele de inovare emergente și în creștere.

Sub-obiectivele proiectului:
// Să dezvolte o viziune comună asupra modului prin care poate fi creat un mediu favorabil pentru sprijinirea integrării infrastructurii de inovare (de exemplu, prin incubatoare, centre de informare tehnologică, centre de cercetare) în lanțuri valorice interregionale și în rețele de cunoaștere;
// Consolidarea capacităților de inovare necesare dezvoltării excelenței în materie de cercetare și inovare, în sectoare prioritare S3 cu potențial puternic de inovare;
// Revizuirea politicilor regionale legate de sprijinirea infrastructurii de inovare pentru a îmbunătăți cooperarea interregională prin crearea unui instrument financiar interregional (Fondul) sau prin îmbunătățirea schemelor / măsurilor existente care favorizează acest proces.
// Diseminarea cunoștințelor colectate prin schimb de experiență către părți interesate din întreagă Europa și să crearea de sinergii cu alte inițiative și proiecte relevante.
// Partenerii vor colabora în vederea creării unui mediu favorabil pentru sprijinirea integrării infrastructurii de inovare în lanțuri valorice interregionale / internaționale și în rețele de cunoaștere, precum și pentru creșterea capacităților de inovare.

Activități care se vor realiza în cadrul proiectului: ​​51 de evenimente de învățare interregională, 7 planuri de acțiune care vizează 6 instrumente de finanțare prin FEDR și 1 instrument de politici regionale, analizarea și împărtășirea a cel puțin 14 bune practici și creșterea capacității profesionale a 95 de persoane.

Partneri : Universitatea de Științe Aplicate Hanze, Groningen (Olanda) ( lider de proiect), Provincia Flandra de Vest (Belgia), Agenția pentru Știință, Inovație și Tehnologie (MITĂ) (Lituania), Universitatea din Bremen, Institutul pentru Muncă și Economie (iaw) (Germania), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România), Institutul Baltic din Finlanda, Business Innovation Centre, Albacete (Spania).

Informații: www.interregeurope.eu/tracs3/

Persoană contact:
Agatha FILIMON
Expert, Birou Gestionare RIS3
Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă
E-mail: agatha.filimon@adrnordest.ro

Newsletter
// Newsletter iunie 2020