// Denumire proiect:  SCREEN Economie circulară sinergică în regiunile europene

// Perioada de implementare: octombrie 2016 – septembrie 2018

// Durata proiectului: 24 luni

// Domeniul specific: Economie circulara

Dezvoltarea unei noi abordări în vederea folosirii specializării inteligente pentru a stabili sinergii între lanțurile valorice ale diferitelor regiuni, cu scopul de a realiza o economie circulară . Proiectul a început cu 12 parteneri: 10 regiuni și provincii europene + 1 institut național + o universitate. 5 noi regiuni europene au fost adăugate după începerea proiectului. Am contribuit la crearea unui set de criterii de evaluare suplimentare pentru proiectele în domeniul economiei circulare.

Documente suport:
Criterii de evaluare proiecte de economie circulară [EN]