// Denumirea proiectului: CARE

// Data începerii proiectului: 01.01.2004

// Perioada de implementare: ianuarie 2004 – decembrie 2006

// Domeniul specific: Turism

Crearea traseelor urbane tematice accesibile, axându-se pe:

// promovarea unei noi abordări a planificării și managementului urban pentru a îmbunătăți conceptul tradițional de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, spre o nouă abordare, și anume „accesibilitatea pentru toți”, îmbunătățind calitatea vieții pentru toate persoanele: cetățeni, vizitatori temporari și turiști, inclusiv cei cu nevoi speciale;

// Crearea unei rețele inter-regionale de orașe primitoare și „accesibile pentru toți”, capabilă să se autopromoveze cu acțiuni de cercetare și crearea unor oferte originale de ospitalitate, adresate în mod particular clienților cu nevoi speciale. Această se va realiza prin completarea unui sistem transnațional de clasificare a accesibilității (adaptarea metodologiei IG-VAE deja existența): informațiile vor fi colectate într-o baza de date.

// Favorizarea cooperării inter-regională între parteneri și alți factori interesați (publici și privați) identificați, promovând o nouă imagine urbană, cu scopul de a face orașele să devină mai dinamice, atractive și competitive din punct de vedere al accesibilității, îmbunătățind integrarea dintre orașe și comunitățile înconjurătoare și promovând transferul de cunoștințe privind politicile urbane.