Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este parteneră într-un nou consorțiu a cărui proiect, intitulat Decarbonizarea sistemului de sănătate în regiunile UE, are ca scop general sporirea capacității autorităților regionale și locale de a proiecta și implementa politici mai bune pentru decarbonizarea sectorului sănătății. Demararea efectivă a implementării acestuia a început cu data de 01.04.2024, iar durata proiectului este de 48 luni.

Proiectul DAPHNE este finanțat în cadrul programului INTERREG Europe, Apelul 2.

Scopul proiectului

Proiectul reprezintă o oportunitate valoroasă de a genera schimbări pozitive și durabile în direcția ”înverzirii” sistemului de sănătate din regiunile europene, de a contura noi abordări și proiecte regionale care să permită evoluția sistemului medical.

Obiectivele generale și specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea de strategii regionale de decarbonizare a sectorului sanitar, care să includă ținte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, acțiuni prioritare pentru decarbonizarea sistemului medical și un sistem de indicatori pentru măsurarea impactului;
 • Crearea de planuri de acțiune care să promoveze renovarea energetică a clădirilor spitalelor, implementarea de sisteme de energie regenerabilă, achiziționarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, reducerea consumului de energie și materiale;
 • Facilitarea schimbului de experiență și prezentarea de soluții inovatoare pentru decarbonizarea sistemului medical, inclusiv prin crearea unei platforme web cu noutăți, ghiduri și studii de caz, care să faciliteze accesul la noi resurse pentru informare și educare;
 • Implicarea activă a părților interesate, autorități publice, organizații medicale, ONG-uri și cetățeni pentru culegerea de opinii și feedback, care să favorizeze adaptarea strategiilor și acțiunilor la nevoile specifice sectorului medical.

Principalul caracter inovator al proiectului DAPHNE se bazează pe:

 • Stabilirea unei strategii pentru decarbonizarea sectorului medical, care să vizeze intervențiile necesare pentru implementarea unor acțiuni integrate și cu impact ridicat în ceea ce privește reducerea emisiilor;
 • Identificarea și promovarea celor mai recente tehnologii inovatoare și a instrumentelor care ar putea accelera tranziția energetică în sectorul sănătate regional;
 • Sprijinirea implementări unor modele integrate de tranziție dublă (verde și digitală) în dezvoltarea sistemului medical;
 • Elaborarea unei foi de parcurs orientate către decarbonizarea sectorului sănătății, implicând multiple intervenții pentru implementarea acțiunilor integrate cu impact ridicat;
 • Identificarea celor mai recente tehnologii și instrumente inovatoare care ar putea accelera tranziția energetică în sectorul serviciilor medicale.

Parteneri:

 • Consorțiul pentru Energie Toscana – Italia (lider de proiect)
 • TEM de la Universitatea Lund / Centrul Nordic pentru un sistem de sănătate sustenabil – Suedia
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – România;
 • Regiunea Tesalia – Grecia;
 • Primăria orașului Elk – Polonia;
 • Rețeaua poloneză a Asociației Municipiilor „Energie Cités” – Polonia;
 • Direcția Națională de Mediu și Sănătate – Belgia;
 • Oficiul Național pentru Sănătate Durabilă – Irlanda;
 • APA – Guvernul Regional din Toscana în calitate de autoritate politică asociată