// Denumirea proiectului: INOLINK – Interconectarea teritoriilor printr-o rețea de inovare

// Data începerii proiectului: 01.10.2009

// Perioada de implementare: octombrie 2009 – septembrie 2013

// Domeniul specific: Inovare

Îmbunătățirea și acoperirea teritorială , a politicilor de inovare regionale, printr-o mai bună conectare a zonelor periferice și foarte îndepărtate la sistemele de inovare regională pentru îmbunătățirea difuziei inovării și a unei dezvoltări mai echilibrate a sectoarelor economice și tehnologice pe toată aria UE. Totodată , INOLINK a realizat schimburi de experiențe pentru înființarea și funcționarea structurilor și rețelelor publice, care sprijină inovarea și participarea actorilor din zonele periferice la cooperare, în domeniul cercetării , dezvoltării și transferului de cunoștințe prin intermediul sistemului regional de inovare.

INOLINK – Good practice guide

INOLINK – Broșură

INOLINK – A STUDY ON REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN THE EU