// Denumire proiect:  CLUSTERPOLISEE – Politici de cluster inteligente pentru Europa de Sud-Est

// Data începerii proiectului: 01.05.2012

// Perioada de implementare: mai 2012 – noiembrie 2014

// Domeniul specific: Clustere

Întărirea capacităților decidenților politici regionali de a confruntă , preveni și anticipa schimbarea, dezvoltând strategii de specializare inteligentă pentru dezvoltarea clusterelor, accelerând astfel diferențierea și apariția schimbărilor structurale către o economie bazată pe cunoaștere , în care sunt recunoscute și poziționate toate regiunile SEE.

Politica de clustere în România – revitalizată prin proiectul Cluster PoliSEE