// Denumire proiect:  EMPOWERING – Consolidarea capacității autorităților publice locale de a elabora strategii integrate de energie durabilă

// Data începerii proiectului: 01.01.2016

// Perioada de implementare: ianuarie 2016 – decembrie 2019

// Domeniul specific: Dezvoltare durabilă

Încurajarea și accelerarea tranziției către o societate cu emisii scăzute de carbon, urmărind consolidarea capacităților pe care reprezentanții regionali și cei din primării le-au avut, în vederea elaborării strategiilor și planurilor de acțiune integrate pentru eficientă energetică. S-a inițiat o colaborare mai strânsă cu autoritățile locale din regiune pentru a contura strategii integrate privind energia durabilă și pentru a elabora, implementa și actualiza Planuri de Acțiune privind Climă Energia Durabilă (PAEDC) în vederea obținerii unor rezultate durabile și rentabile la nivel regional.

Proiectul EMPOWERING

Documente suport proiect EMPOWERING