// Denumirea proiectului: INNO-DEAL

// Data începerii proiectului: 01.09.2006

// Perioada de implementare: septembrie 2006 – august 2009

// Domeniul specific: Inovare

Proiectul INNO-DEAL a urmărit crearea condițiilor pentru promovarea unui schimb sistematic de informații și bune practici cu privire la programele existente care încurajează inovarea și susțîn dezvoltarea IMM-urilor, cu un accent special pe inițierea și crearea de spin-off-uri. Identificarea și analiză problemelor strategice comune în sprijinul inovării și dezvoltarea unui ciclu de învățare reciprocă de mentorat în rândul managerilor de programe regionale a fost baza pentru structurarea unui teren comun pentru cooperare și pentru implementarea programelor comune de inovare trans-regională.

Pliant INNO-DEAL