În cadrul Programului de Cooperare Urbană Internațională: Regiunile din America de Nord și America Latina (IURC-LA), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a implementat un proiect de cooperare internațională cu Camera de Comerț din Barranquilla, Columbia (America Latină), dezvoltându-se, în acest sens, un Plan de Acțiune Regional de Cooperare. Adițional acestui plan, fiecare partener implicat organizează vizite de studiu pentru omologii săi, pentru a-și promova bunele practici și soluțiile inovatoare având ca subiecte principale: clustere tematice, Strategia de Specializare Inteligenta (RIS3) – incluzând instrumentele de implementare, tranziția către RIS4, și întâlniri bilaterale de tipul “Cluster 2 Cluster”. 

Valoarea adăugată a cooperării internaționale
Referitor la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, valoarea adăugată adusă de organizația noastră a constat în împărtășirea know-how-ului valoros și a livrabilelor pe RIS3:

 • Procesul RIS3: sesiuni tehnice (2) și ateliere de lucru (2);
 • Stabilirea CRI;
 • Guvernarea RIS3;
 • ROF al CRI;
 • Metodologie EDP;
 • Studiu de caz EDP; invitarea delegației columbiene să participe activ la Ideathon;
 • Ca urmare a matchmaking-ului, au fost trimise două invitații de a se alătura consorțiilor de proiecte către părțile interesate din Columbia (vizitele de studiu din Columbia și Nord-Estul României);
 • De asemenea, au avut loc întâlniri cu diferite entităti din cele două țări pentru colaborare, iar webinarul organizat de Camera de Comerț din Barranquilla a pus în contact mai multe companii regionale: Exonia Holding, Expertware și Volta X Solar Systems din România și Organicos del Caribe, Horus Smart și INIHOS din Columbia.

Motivul pentru care considerăm eforturile noastre din materialele de mai sus ca fiind valoare adăugată constă în faptul că livrabilele, modelate ca documente sau videoclipuri, în limba engleză, pot fi accesate și utilizate atunci când partenerul dorește cu adevărat să elaboreze/proiecteze propria strategie de specializare inteligentă.

Lecții generale învățate ca urmare a participării la IURC
În timpul vizitei noastre de studiu am avut ocazia să aflăm informații despre:

 • CienTech – Centru de transfer de cunoștințe și inovare, care are un model de afaceri foarte solid și este foarte prezent în proiecte europene precum: Horizon Europe, Erasmus și altele;
 • AudacIA – Centru de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în Inteligență Artificială și Robotică, care este un proiect dezvoltat sub egida Universității Simon Bolivar și creează/dezvoltă/implementează proiecte interesante în domeniul sănătății și digitalizării;
 • Organizarea clusterelor și funcționarea acestora în cadrul Camerei de Comerț din Barranquilla.