Proiectul IaaS4DR este conceput pentru a revoluționa suportul pentru inovare și transferul tehnologic în regiunea Dunării, vizând în special zonele industriale rurale și îndepărtate cu capacități reduse de inovare.

Obiectivul principal al proiectului este de a furniza servicii suport îmbunătățite, durabile și integrate la nivel local pentru inovare.

Acest lucru va fi realizat prin îmbunătățirea capacităților organizațiilor de suport pentru afaceri, intermediarilor în inovare și instituțiilor de transfer tehnologic.

Obiectivele cheie includ:

  • Dezvoltarea capacității: Creșterea competențelor în suportul pentru inovare în toate regiunile;
  • Modele de colaborare: Îmbunătățirea colaborării între furnizorii regionali de servicii de inovare;
  • Expertiză transnațională: Facilitarea accesului și utilizarea serviciilor externe și avansate de suport pentru inovare la cerere.

Proiectul își propune să transforme abordările tradiționale, lineare și de sus în jos în servicii dinamice, integrate, care depășesc semnificativ capacitățile existente prin utilizarea resurselor locale limitate cu sprijin transnațional mai larg. Se așteaptă ca această schimbare strategică să stimuleze o regiune a Dunării mai competitivă și mai inteligentă, bine echipată pentru a face față provocărilor viitoare ale tranziției industriale și inovării.

Acest proiect este susținut de Programul Interreg pentru Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Bugetul proiectului: 2 720 670 €
Fonduri Interreg: 2 176 336 €
Durata proiectului: 1/2024 – 06/2026
Website-ul proiectului: interreg-danube.eu/projects/iaas-4-dr

NOUTĂȚI
01.01.2024 – In­ovarea ca ser­vi­ciu pen­tru ac­cel­er­area in­ovă­rii și tran­ziției in­dus­tri­ale în zo­nele ru­rale sau a celor îndepăr­tate care au o ca­pa­ci­tate scă­zută de in­ovare din re­gi­unea Dună­rii