// Denumire proiect: EFFECT: Imbunatatire achizitiilor publice eficiente energetic pentru o crestere economica echilibrata in regiunea de sud-est a Europei

// Data începerii proiectului: 01.03.2011

// Perioada de implementare: martie 2011 – februarie 2014

// Domeniul specific: Dezvoltare durabilă

Înființarea unui cadru comun pentru a sprijini autoritățile publice din zona SEE în demersurile lor de a proiecta și de a implementa proceduri de achiziții publice eficiente din punct de vedere energetic (APEE) și a orientat producția sectorului privat spre zona produselor și serviciilor eficiente energetic. Acțiunile pe care partenerii din proiect le-au întreprins, au vizat:

// amplificarea efectului acțiunilor pe care autoritățile publice le întreprind pentru promovarea energiei provenite din surse regenerabile și a utilizării raționale a energiei;
// înlăturarea barierelor cu care se confruntă mediul privat în participarea la licitațiile publice care includ criterii de eficientă energetică;
// conturarea unor politici de producție și de consum sustenabile;
// stimularea apariției de noi tehnologii care să conducă spre eficientă energetică;
// crearea de noi oportunități de afaceri pentru mediul privat .

Eficienta energetica schimba istoria

Eficienta energetica in achizitiile publice

Ghid – Achiziții publice eficiente energetic