// Denumirea proiectului: ASVILOC+ – Agenții care sprijină valoarea sistemului de inovare în economiile locale și regionale

// Data începerii proiectului: 01.03.2009

// Perioada de implementare: martie 2009 – februarie 2012

// Domeniul specific: Inovare

Definirea traseelor și a abordărilor funcționale pentru promovarea rețelelor de inovare și antreprenoriale din regiunile partenere și construirea unui „ sistem de inovare transnațional ”, începându – se cu valorificarea rezultatelor proiectului anterior (Asvilor), până la bunele practici ale Strategiei Regionale de Inovare, actionandu-se asupra cadrului instituțional și a resurselor umane. Proiectul a contribuit la creșterea rolului agențiilor pentru dezvoltare în stimularea sistemului de inovare regional, că o interfață de promovare a inovării , actorii relevanți implicându – se activ prin utilizarea strategiilor regionale pe termen lung.

Prima întâlnire a Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est

STRUCTURA LABORATOR REGIONAL NORD-EST