// Denumire proiect:  ECOTOUR – Managementul energiei eficiente in industria turismului

// Data începerii proiectului: 01.01.2014

// Perioada de implementare: ianuarie 2014 – decembrie 2016

// Domeniul specific: Turism

Întărirea capacităților decidenților politici regionali de a confruntă, preveni și anticipa schimbarea, dezvoltând strategii de specializare inteligență pentru dezvoltarea clusterelor, accelerand astfel diferențierea și apariția schimbărilor structurale către o economie bazată pe cunoaștere, în care sunt recunoscute și poziționate toate regiunile SEE.

www.ecotourplatform.com/ro/