TeRRItoria – Cercetare și inovare responsabilă la nivel teritorial prin implicarea actorilor locali din Cercetare & Inovare

Program: Orizont 2020 – SWAFS (Știință cu și pentru societate)
Buget total: 1.999.833 EUR
Buget ADR Nord Est: 100.562 EUR
Durata proiectului: 36 de luni
Lider de proiect: Fundația Europeană pentru Știință (ESF / Stransbourg, Franța)

Proiectul TeRRItoria este finanțat prin apelul SwafS-14-2018-2019 (Știință cu și pentru societate) al Programului cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, ca acțiune de coordonare și sprijin.  Implementat de 13 parteneri din Franța, Grecia, Italia, Danemarca, Norvegia, Bulgaria, Belgia (EURADA) și România, proiectul are ca obiectiv general adoptarea experimentală a cercetării și inovării responsabile (RRI) în cadrul ecosistemelor regionale și teritoriale de inovare.

TeRRItoria pornește de la premisa că abordările, politicile și practicile RRI dezvoltate până în prezent la nivelul instituțiilor de cercetare pot fi adaptate sistemelor de guvernanță regională și teritorială, pentru a răspunde mai bine nevoilor reale ale comunităților. Adoptarea RRI la nivel teritorial reprezintă o zona puțin explorată: încercările de a dezvoltă o astfel de abordare au fost puține, iar modelele de bune practici nu sunt disponibile în prezent. Din acest motiv, TeRRItoria va avea la baza o abordare selectivă și experimentală în sinergie cu alte inițiative similare afltate deja în desfășurare. Astfel, proiectul va conecta cercetarea și inovarea responsabilă la strategiile de specializare inteligență a regiunilor (S3 sau RIS3), presupunând că o creștere a responsabilității sociale în sistemele de cercetare și inovare, va atrage după sine și o creștere a competitivității teritoriilor europene.

Din punct de vedere operațional, proiectul va dezvolta un set de Experimente Transformative în 5 teritorii europene – 4 regiuni și 1 municipalitate – fiecare areal fiind reprezentată în consorțiu de o organizație teritorială (2 autorități regionale, 2 agenții de dezvoltare regională și 1 municipalitate). Pentru a arăta relevanța generală a experimentelor, teritoriile au fost selectate astfel încât să acopere o gama largă de contexte geopolitice europene:
// Regiunea Macedonia Centrală (Grecia)
// Regiunea Emilia Romagna (Italia)
// Regiunea Trøndelag (Norvegia)
// Regiunea Nord-Est (România)
// Municipiul Gabrovo (Bulgaria)

În Regiunea de Nord-Est a României, experimentul va viza comunitățile din zona montană – mai exact două microregiuni pilot: Țară Dornelor și zona Ceahlău-Damuc – și va aborda problematica sectorului agroalimentar, în special produsul montan, că modalitate de contracarare a dezavantajelor sociale și economice. Producția ecologică de hrană poate juca un rol esențial în abordarea provocărilor cu care se confruntă teritoriile montane, iar sectorul agroalimentar și sub-sectoarele sale se regăsesc între domeniile prioritare de intervenție ale Strategiei pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligență – RIS3 Nord-Est.

Pe parcursul implementării proiectului se va dezvolta un instrument consultativ pentru identificarea și prioritizarea nevoilor de inovare în comunitățile țintă (abordare de tip EDP – proces de descoperire antreprenorială), precum și o platforma de brokeraj pentru inovare, ca punte între comunitatea locală (cei ce absorb inovația), facilitatori și organizații de cercetare (cei care generează inovații).

Durata proiectului: 01/02/2019 – 01/02/2022

Consorțiu:
// Knowledge and Innovation, Italy
// Aarhus University, Denmark
// Region of Central Macedonia, Greece
// NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET, Norway
// APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATIONS FUND, Bulgaria
// ASTER – SOCIETĂ CONSORTILE PER AZIONI, Italy
// ASSOCIATION EUROPEENNE DES AGENCES DE DEVELOPPEMENT, Belgium
// FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE, France
// Danish Board of Technology, Denmark
// Municipality of Gabrovo, Bulgaria
// Trøndelag City Council, Norway
// North-East Regional Development Agency, România
// South – East European Research Centre, Greece

Pagină web proiectterritoriaproject.eu.

Persoană de contact:
Agatha FILIMON
Expert, Birou Gestionare RIS3
Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă
E-mail: agatha.filimon@adrnordest.ro

Newsletter
// > decembrie 2019

Video
Acest videoclip prezintă activitățile desfășurate în cadrul proiectului TeRRItoria în regiunea Nord-Est.

Noutăți
20.05.2022 – Lansare platforma online TERRITORIA, destinată brokerajului de servicii de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est vă invită să luați parte joi, 26 mai 2022, între orele 13.00 – 14.00, la lansarea platformei online TERRITORIAdestinată brokerajului de servicii de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) în domeniile de specializare inteligentă a regiunii.
>>> continuare