// Denumirea proiectului: RECULTIVATUR – Elaborarea unui instrument de includere a valorilor cultural-spirituale în procesele de planificare și programare a centrelor urbane, sistemelor de așezări și vecinătățile comunităților rurale

// Data începerii proiectului: 01.01.2011

// Perioada de implementare: ianuarie 2011 – decembrie 2014

// Domeniul specific: Turism

Crearea unui instrument numit SEE Model de Turism Religios care oferă ghidaj, adresat factorilor de decizie și părților interesate care îi ajută la: identificarea potențialului cultural religios al zonei din care fac parte analizarea-evaluarea-capitalizarea experiențelor anterioare, identificarea sinergiilor cu alte proiecte, adresarea părților interesate relevante pentru proiect, dezvoltarea ideilor pentru utilizarea activelor religioase pentru dezvoltarea regiunii, capabilitatea gestionării mai bune a activelor, găsirea oportunităților de finanțare pentru materializarea ideilor, crearea soluțiilor sustenabile.

Romania – North-East Region – Enriches your soul!

RECULTIVATUR – Broșură