anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 26 octombrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 26 octombrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezintă prestarea de servicii de catering, pentru data de 26.10.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub, pentru un număr de minim de 50 de persoane – maxim 80 de persoane, confom cerințelor din Caietul de sarcini atașat, servicii necesare pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD.

Durata contractului va fi de la data semnării contractului de ambele părți contractante și până la data de 27.10.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.10.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba română;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.10.2022, ora 12.00;

– Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 13.10.2022-17.10.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 19.10.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 13.11.2022.

8) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 8.960,00 lei fără TVA.

Sursa de finantare: Surse proprii.

Condiții de calificare:

a) Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)

b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);

e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusă va conține, obligatoriu, cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Caiet sarcini Servicii catering OECD

Formulare si Modele Servicii catering OECD

Model de Contract Servicii catering OECD

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

Banner web ADR NE1_rev
NOUTĂȚI SLIDER

Climathon Iași: Vrem să găsim împreună soluții sustenabile de supraviețuire în criza energetică

Vrem să găsim împreună soluții sustenabile de supraviețuire în criza energetică

 Crizele cu care ne confruntăm în această perioadă sunt multiple, interconectate și adâncesc diferențele în modul în care trăim: războiul din Ucraina, criza sănătății, criza climatică și de mediu, criza energetică, criza economică. Toate acestea determină modul în care acționăm și ne dezvoltăm, dar ele pot avea un cuvânt de spus în modul în care decidem viitorul.

Energia alimentează totul, de la societate la economie. Încălzirea, transportul și electricitatea mențin lumea în mișcare în jurul nostru, dar aceste activități consumă și cantități foarte mari de combustibili fosili. Ca rezultat, cărbunele, petrolul și gazele naturale domină mixtul nostru energetic global, făcând ca producția de energie și utilizarea acesteia să fie cel mai mare contribuitor la încălzirea globală.

 • Provocarea propusă de Volta X Solar Systems pentru care căutăm soluții:

<< Cum supraviețuim crizei energetice și cum putem găsi, cât mai repede, soluții fezabile și adaptabile privind eficiența și independența energetică?>>

Sunt multe lucruri pe care le putem face – și trebuie să facem – pentru a stimula comunitatea în care trăim să fie mai puțin consumatoare de energie și să aibă un impact minim asupra mediului înconjurător.

Suntem siguri că există cel puțin o soluție pentru fiecare problema în parte! Unele soluții se referă la eficiența energetică și la modul în care putem distribui mai bine resursele existente, altele se referă la implementarea inovației, iar altele se referă la minimizarea și creșterea eficienței consumului. Ceea ce trebuie să înțelegem este că un sistem economic bazat pe creșterea nelimitată a consumului nu va funcționa pe o planetă cu resurse limitate.

 • De ce să participi la Climathon Iași 2022? 

Evenimentul își propune stimularea colaborării și a schimbului de idei în principalele arii problematice din domeniu energetic.

De-a lungul evenimentului veți avea parte de o mulțime de oportunități care să vă ajute să vă conturați ideile! 

Pregătiți-vă să cunoașteți o întreagă comunitate de oameni care să vă împărtășească pasiunea, cu expertiză în domeniu și dornici de schimbare!! Luați cu voi doza de civism și inspirația, și haideți să găsim, împreună, cele mai eficiente soluții de supraviețuire în criza energetică!

 • Cine se poate înscrie? 

Accesul la eveniment este deschis tuturor profesioniștilor din industria energetică românească, precum și din sectoarele conexe. De la experți (energeticieni & manageri de proiecte) din primării și companii în căutare de soluții energetice sustenabile, companii furnizoare de soluții energetice alternative, consultanți, start-up-uri, cercetători & studenți, și până la reprezentanți ai mediului bancar și responsabili ai programelor de finanțare.

Avem nevoie de visători, de realiști și de critici, în egală măsură, pentru a ne asigura că acoperim toate unghiurile în dezvoltarea ideilor câștigătoare, care să găsească soluții sustenabile pentru eficiența și independența energetică la nivelul întregii regiuni, și, de ce nu, la nivel național.

 • Unde va avea loc evenimentul?

Evenimentul este organizat, cu sprijinul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.

Locația de desfășurare: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, la sediul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Sala de conferințe SMARTER (Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 29, Corp Tex1, parter).

 • Mai multe informații despre eveniment? 

Mai multe detalii despre organizatori, agenda, speakeri, provocare și multe altele puteți găsi aici: https://bit.ly/ClimateKIC_ClimathonIasi

 • Unde mă pot înscrie?

Din motive organizatorice, vă rugăm să vă înscrieți până la data de 28 octombrie 2022 accesând link-ul: https://bit.ly/climathoniasi.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

WhatsApp Image 2022-08-30 at 4.00.49 PM
NOUTĂȚI

Lansarea Starting Up și Scaling Up Romania: două rapoarte ROStartup cu informații cheie despre ecosistemul antreprenorial românesc

ROStartup este o inițiativă de acțiune comună – publică și privată, pornită de la o nevoie reală a comunității de a avea o voce și o strategie comune, care își propune să faciliteze crearea primei Strategii Naționale a Ecosistemului de Startup din România și să aducă o schimbare la nivel macro atât în ceea ce privește cadrul legislativ, cât și zonele de investiții publice și private. 

ROStartup va lansa două rapoarte cheie: „Starting Up Romania” și „Scaling Up Romania”, care sunt rezultatul unui îndelung proces de cercetare și documentare, realizat cu sprijin tehnic din partea Direcției Generale Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene și implementat în colaborare cu echipa de experți a Băncii Mondiale împreună cu ADR Nord-Est, prin Rubik Hub.

Inițiativa ROStartup, aparține Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (beneficiar al proiectului de sprijin tehnic) și se bucură de susținerea autorităților publice: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Institutul Național de Statistică, ROREG (Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România), dar și a reprezentanților ecosistemului de antreprenoriat și startup românesc.

Starting Up Romania – Diagnosticarea ecosistemului antreprenorial” (disponibil aici) reprezintă punctul de plecare pentru prima Strategie Națională a Ecosistemului de Startup românesc. Rezultatele fac referire la dinamica întregului ecosistem și se bazează pe analiza datelor reale din piață cu privire la acesta, precum și la dinamica companiilor inovatoare. Raportul pune în lumină trei elemente esențiale:

 • Imagine de ansamblu a performanței antreprenoriale și a pilonilor din ecosistem, la nivel național
 • Noi informații despre startup-urile din România
 • Mixul existent de politici și suporteri care sprijină antreprenoriatul

Scaling Up Romania: Un set de politici și instrumente” (disponibil aici) prezintă observațiile cheie pentru operaționalizarea primei Strategii Naționale a Ecosistemului de Startup din România și rezumă un set de politici și instrumente pentru implementarea acesteia. Astfel, carențele din politicile existente pot fi adresate, pentru a se ajunge la o creștere a numărului companiilor care intră pe piață și a numărului de firme românești care au potențial de creștere rapidă (scalabilitate).

Cele două rapoarte sunt interconectate și, împreună, îmbină o analiză a datelor culese din piață cu recomandări ale stakeholderilor, reprezentând premisa unui pachet de reforme care să susțină accelerarea antreprenoriatului la nivel național.

Lansarea va avea loc pe 6 septembrie 2022, la București, în cadrul unui eveniment amplu, intitulat „România viitorului”, organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în parteneriat cu ADR Nord-Est / Rubik Hub, Comisia Europeană, Banca Mondială și Universitatea Politehnică din București.  

Evenimentul aduce împreună cercetători, inovatori, startupuri, reprezentanți ai mediului academic și privat, care se reunesc pentru a defini o nouă direcție pentru ecosistemul de cercetare și inovare. Vor fi prezenți membri ai guvernului, alături de dl Nicolae-Ionel Ciucă – Prim Ministrul României, dl Normunds Popens – Director General Adjunct DG Regio (din cadrul Comisiei Europene) și dna Anna Akhalkatsi – Country Manager Banca Mondială.

În cadrul acestuia, startupurile din acceleratorul internațional Rubik Garage, organizat de Rubik Hub, își vor prezenta soluțiile în zona expozițională Startup Alley și vor urca pe scenă pentru a se prezenta și a susține un pitch la Demo Day.

Din agenda zilei:

▪ STARTUP ALLEY se va deschide de la ora 12:00

▪ Startup-urile din programul de accelerare Rubik Garage vor fi în centrul atenției la DEMO DAY de la 15:00 la 17:00

▪ După o pauză de 1 oră, vor fi lansate cele două rapoarte, în cadrul unor discuții centrate pe România Viitorului, începând cu ora 18:00.

▪ La 19:45, vom încheia seara cu ceremonia de decernare a premiilor pentru Rubik Garage Demo Day

Este o oportunitate de a cunoaște cele mai noi idei și produse inovatoare, înainte ca acestea să ajungă pe piață și a întâlni actori importanți din ecosistemul startup-urilor românești, cum ar fi fondatori, acceleratoare, universități și reprezentanți ai autorităților publice. Accesul este posibil doar pe bază de invitație. 

Pentru a participa fizic la eveniment, puteți solicita o invitație aici. 

 

4
NOUTĂȚI Reporter Regio SLIDER

Manifatture Neamț – cum se tricotează succesul fir cu fir

Reporter REGIO: episodul 6

Manifatture Neamț - cum se tricotează succesul fir cu fir

Povești de succes, posibile cu sprijinul Regio Nord-Est 2014-2020                                                                                                                                                  

5.655.048 lei. Puțin peste un milion de euro asistență financiară nerambursabilă. Două proiecte depuse. Unul finalizat, celălalt în implementare și ar depune oricând și pentru un al treilea. Manifatture Neamț SRL chiar a știut să fructifice oportunitățile de dezvoltare pentru IMM-uri din Programul Operațional Regional 2014-2020. Poate titlul proiectelor depuse, „Extindere capacitate de producție și Creșterea competitivității societății prin achiziția de echipamente de producție performante”, nu spune nimic, dar în spatele lor se ascunde o companie locală ce produce haine haute-couture pentru Prada, Valentino, Tory Burch sau Moncler. Din Neamț direct spre Milano sau Canada, iar REGIO a ajutat ca această companie să se mențină pe linia de plutire în perioada pandemiei.

În august 2012, în Dumbrava Roșie, pe strada Strămutați, au început să bată primele mașini de tricotat ale Manifatture Neamț SRL. Cu 7 oameni în echipă, Lucian Seghete avea parte, pentru a câta oară, de un nou început. Povestea lui este cel puțin interesantă, cu multă voință, disciplină, sacrificiu și mult timp dedicat unei pasiuni.

Pasiunea pentru automatizări și utilaje

Dând timpul înapoi, aflăm despre Lucian Seghete că a muncit în toate vacanțele de vară din timpul Liceului Industrial de Chimie pe care îl frecventa în Onești. Cu bursă de merit, după ce își termina stagiul de practică obligatorie de la final de an școlar, ruga diferiți șefi, ba de la Combinatul Chimic, ba Rafinăria din Onești să îl primească să muncească pentru un ban în plus. Făcea verificări sau reparații de aparatură electronică. A intrat apoi la Facultatea de Electronică din Iași și, deși își continua munca de vară la Onești, în momentul în care soția lui a primit repartiție la Piatra Neamț, a făcut și el transferul la Combinatul de fire și fibre sintetice din Săvinești. Acolo a lucrat într-o secție de realizare a utilajelor pentru industria chimică textilă. „Era vremea când Ceaușescu a zis că plătește datoria țării, iar asta însemna ca niciun utilaj să nu mai fie cumpărat din Germania, ci trebuia să le facem propriu-zis, să le reproducem. Erau utilaje Mitsubishi, Bosch, IBM. Melana 5, cum se numea atunci, era o secție dezvoltată de la zero numai cu utilaje făcute de noi din materiale autohtone. Să faci automatizări pentru toate utilajele astea, era pasiune pură”, povestește Lucian Seghete. Pleca de acasă foarte devreme, incusiv duminica pentru a avea mai mult timp să lucreze la automatizări. Apoi a venit Revoluția cu multe schimbări organizatorice. Era șeful secției de cercetare, proiectare, iar secția de utilaje și piese de schimb a devenit independentă. „Era un pionierat în ceea ce privește gestionarea unei societăți, cu bugete, cu tot”, își amintește el.

Puloverele Victoria și prima mașină de tricotat

Într-o vară, a venit o doamnă, doamna M., i-a spus că are niște mașini de tricotat second și nu știe cum să le pună în funcțiune pentru că au și parte electronică. Deși nu știa mare lucru despre o mașină de tricotat, a fost de acord să se implice. Le-a pus în funcțiune într-o lună. Realizarea primei bucăți de tricot a fost fascinantă pentru toți cei implicați și au vrut să facă mai mult. A urmat programarea mașinăriei pentru tricotarea unui pulover. Lucian Seghete s-a dus până în Budapesta, a făcut rost de program, pentru că în România nu exista și își amintește, zâmbind, că s-au făcut o sută de mii de pulovere. Se numeau pulovere Victoria, cu fire luate de la Rifil și… „stăteau oamenii la ușă să le cumpere. Veneau din toată țara. Culoarea mov era la mare căutare. Toți voiau pulover mov. Mov cu orice”, spune Lucian Seghete.  

Acela a fost momentul în care a trebuit să aleagă: trecut sau evoluție. Și a ales evoluția. A preluat activitatea pe partea tehnică aici, alături de familia M. A vizitat multe fabrici de tricotaje din Italia, pentru a studia cum funcționează, iar în același timp s-au cumpărat mașini noi și stații de programare. Încet, încet au început să vină și comenzile și erau din ce în ce mai multe. Totul mergea strună, iar Lucian Seghete lucra cu și din plăcere. Au început să exporte în străinătate tricotaje, iar firma se dezvolta extraordinar.

Noi începuturi

Experiența lui era extrem de valoroasă pe piața textilelor și fiind genul de personă care făcea lucrurile să meargă strună, i-a fost solicitat ajutorul în diferite fabrici din țară. A pus pe picioare o fabrică de textile din Brașov în 4 luni, iar o alta din București în 2 luni. După cele două, l-a sunat cineva care avea o fabrică în Dâmbovița cu un program ce nu funcționa. I-a plăcut acolo și a hotărât să rămână să lucreze cu ei. Fabrica a ajuns, în timpul acesta, de la 20 de mașini la 80 și a lucrat pentru o mulțime de branduri cu nume mari. Proprietarii fiind italieni aveau legături cu toate firmele mari din Italia. După aproape 10 ani de făcut naveta Piatra Neamț – Dâmbovița, a decis că e momentul să facă, din nou, o schimbare. „Când i-am spus italianului că plec, a zis «Și eu ce fac? Dacă pleci, facem fabrică la Piatra Neamț!». Cu ce bani? Eu nu aveam bani. A zis: «iei niște mașini de aici și faci mostrele pe care trebuie să le faci pentru clienți»”. Asta se întâmpla în februarie 2012. În august, clădirea era complet pusă la punct, funcțională, cu primele mașini de cusut gata de lucru. La câțiva ani după, italianul a zis că nu mai este interesat de fabrica de aici și se retrage.

5 mașini de tricotat performante prin fonduri europene

Lucian Seghete, care avea ochiul format deja pentru noile trenduri, a avut ocazia să testeze o mașină de tricotat nou apărută, una care tricota produsul complet, mai ales când vedea și că tinerii nu mai au răbdare să lucreze un articol care îmbină tricotul. A testat, a cumpărat-o, și când a văzut că practic lucrează singură, a hotărât că are nevoie de mai multe astfel de mașini, pentru evoluția companiei. Cochetase cu ideea fondurilor europene, cu finanțările, dar simțise că abia acum le-a venit timpul. Cu ajutorul unui consultant a depus un proiect pe Axa 2 – “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”. „Am zis întâi să încercăm prin fonduri. Am cumpărat prin proiect 5 mașini de acest gen și cred că suntem singurii din țară care avem acest tip de mașini care fac bucata completă. Noi cumpărasem o mașină inițial și ne-am dat seama că acesta este viiitorul, fiind mașini care lucrau fire subțiri plus o mașină care lucra fire foarte groase. Știam că se va schimba moda, indiferent de anotimp, se vor lucra articole cu fire groase”.

„Dacă nu aveam aceste mașini, era posibil să închidem”

Perioada pandemiei a fost una destul de complicată pentru Manifatture Neamț. Hainele nu erau pe lista de priorități ale oamenilor și, în mod evident, comenzile au scăzut foarte mult. Achiziționarea celor 5 mașini performante de tricotat s-a dovedit a fi colacul de salvare al firmei. „În această perioadă de pandemie, mașinile acestea lucrând singure ne-au ajutat foarte mult, sunt mașini de bază. Dacă nu aveam aceste mașini pe care le-am achiziționat cu fonduri, era posibil să închidem. Am menținut cu mașinile astea producția, nu neapărat ca număr de bucăți, ci veniturile pe care noi în mod normal le aveam și care am presupus că vor crește. Un produs făcut pe astfel de mașini este un produs mult mai scump decât unul făcut pe mașinile normale. Pentru că este un produs pe care altcinvea nu îl face. Noi acum suntem pe piață în top cu produse de genul acesta”, spune Lucian Seghete.

La ceva timp, Lucian Seghete a depus un al doilea proiect pentru alte mașini de tricotat cu fire foarte subțiri, dar și cu fire groase, cu tehnologie și mai sofisticată. Tot în al doilea proiect a achiziționat și o mașină de deșirat fire, pentru a reutiliza deșeurile. „Noi lucrăm numai pentru export, cu fire scumpe, mătase, cașmir și lucrăm numai articole complicate pe care nu le poate face multă lume. Refolosim firele atunci când sunt bucăți ce trebuie aruncate pentru că au un defect, iar mașina de deșirat ne ajută foarte mult”.

De la 7 la 160 de angajați

Manifatture Neamț s-a dezvoltat foarte mult și în ceea ce privește personalul. 160 de oameni lucrează azi pentru a trimite la timp hainele în toată lumea. „Nu lucrăm pe stoc de niciun fel, lucrăm pe comenzile date direct de clienții noștri din America, din Canada și marile branduri din Italia cum e Moncler, Valentino, Prada, Herno. Avem toate condițiile pentru o firmă de top. Nu ne putem permite să nu respectăm termenele de livrare indiferent de ce se întâmplă, că nu ai fir, că nu ai etichete, că sunt în concediu medical 5 persoane odată. Apar multe astfel de impedimente, dar trebuie depășite. Lucrăm totul contra timp”.

Lucian Seghete este pensionar de 5 ani, așa cum îi place să spună, și lucrează de ani buni de la 5 dimineața până la 17-18.00 seara. În ultimii 3 ani nu a avut nicio zi de concediu, lucrează inclusiv sâmbăta, câteodată și duminica și vibrează alături de fiecare mașină pe care o deține în fabrică. În același timp, consideră că nu poți doar să aduni bani și atât. Trebuie să și împarți, spune el:… „Cu cât mai multă lume trăiește bine, cu atât mai bine o să trăiești și tu. Am zis că voi ajuta, atât cât voi putea, tinerii care au rezultate, educația. O societate nu poate să se dezvolte dacă nu are un tineret educat, o populație sănătoasă din mai multe puncte de vedere, social și cultural”.

În acest moment, Manifatture Neamț are un proiect finalizat, unul în implementare și Lucian Seghete nu ar spune „nu” unui al treilea proiect. Este de părere că nu poți lua fonduri doar de dragul de a le lua. Trebuie să ai un plan de viitor, o strategie de afaceri și răbdare. Tot el povestește că are legături foarte strânse cu principalii tricoteuri din Europa și majoritatea au accesat fonduri europene. „Șansa fondurilor europene este extraordinară. Trebuie accesate. Din păcate, auzim la radio cum alte țări au luat și iau în continuare fonduri, iar noi avem o rată mică de absorbție. Cred că sunt două motive: unii nu au curajul și unii se sperie de birocrație. Cu toate astea, trebuie aplicat, trebuie încercat. Dacă este o treaptă pe care trebuie să o urci, o urci chiar dacă e mai înaltă. Dar… când faci următoarele trepte, trebuie să le faci mai accesibile ca să te poți mișca mai repede”, concluzionează Lucian Seghete.

Reporter REGIO este o nouă inițiativă ADR Nord-Est, care are în prim-plan promovarea proiectelor de succes ale beneficiarilor noștri, proiecte care au reușit să iasă în evidență aducând plus valoare și impact în comunitate. Într-o perioadă în care predomină știrile negative, vă propunem spre lectură povești frumoase, dar adevărate, menite să întărească credința că „se poate”! Fii parte din poveste!

Ești beneficiar Regio? Lasă-ne să-ți spunem povestea.

Contactează-ne pentru detalii la info@adrnordest.ro

 

BE-Cultour_card online
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul Be. CULTOUR: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul Be. CULTOUR finanțat în cadrul programului programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în baza acordului de grant nr. 101004627.

Proiectul are ca obiectiv general crearea și testarea de inovații durabile centrate pe om pentru turismul cultural circular prin rețele/metodologii de inovare colaborative și strategii de investiție îmbunătățite.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

În data de 20.09.2022, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamţ (cu exceptia postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles), ADR Nord Est organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire):

1) 1 post de Expert in cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles, Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala in elaborarea unor proiecte europene – minim 1 proiect european international elaborat si finantat, sau participare la implementarea a cel putin 3 proiecte internationale;
– experienta continua de minim 3 ani in activitati de cooperare internationala;
– experienta profesionala in activitati de colaborare si coordonare a unor stakeholderi publici si/sau privati, locali si regionali in calitate de angajat intr-o organizatie matura;
– cunoasterea politicilor/initiativelor europene principale, corelate cu misiunea si viziunea ADR Nord-Est: ex. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune, inovare, clustere, FIT455, Misiunile de cercetare Europene, Platformele S3, Programele de cooperare interregionala, Programul de Investitii Interregionle Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativa;
– cunoasterea la nivel avansat a limbii engleze;
– bune abilitati de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive);
– abilitati interpersonale ridicate (spirit de echipa, initiativa, perseverenta, dorinta de a invata constant si de a se autodepasi);
– abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limita stranse;

Principalele atributii ale postului:

– dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru unul din judetele aferente Regiunii Nord-Est;
– imbunatatirea calitatii si competitivatii propunerilor de proiecte de cooperare europeana avansate din judetul respectiv;
– dezvoltarea unor sinergii intre strategiile si directiile de dezvoltare ale regiunii si ale judetelor pe care expertul le reprezinta.

– dezvoltarea si mentinerea unei relatii stranse de colaborare cu partenerii din judetul repartizat;
– extinderea si consolidarea unei retele de stakeholderi locali din judetul repartizat, incepand cu Consiliul Judetean, municipiul resedinta de judet, actori care au capacitatea de a se internationaliza;
– elaborarea si operationalizarea unei strategii de internationalizare, impreuna cu stakeholderii locali;
– sustinerea participarii unor delegatii locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de pozitionare pentru Agentie si/sau stakeholderii locali, in vederea cresterii vizibilitatii si transformarii participarilor europene in resurse financiare si non financiare atrase in regiune.

Obs. Candidatul trebuie sa aiba resedinta in Bruxelles, intrucat concursul pentru acest post si ulterior activitatea profesionala aferenta acestuia se va desfasura la sediul Agentiei din Bruxelles.

2) 1 post de Expert in cadul Directiei Dezvoltarea Afacerilor, Biroul Educatie Antreprenoriala (Rubik Hub) – Community Builder

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), activitati cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
– abilitati personale ridicate de organizare si sistematizare a activităților, experienta de lucru pe obiective;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– foarte bune cunoştinţe de limba engleza;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”;
– persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
– persoana cu interes ridicat si abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
– gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
– constituie avantaj experiența in relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
– constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atributii ale postului:

– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
– organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar si antreprenorial;
– defineste, implementeaza si monitorizeaza conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
– sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
– elaborează si implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
– elaborează și implementează programe / evenimente de educatie antreprenoriala, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
– sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
– gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
– organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori si mentori.

3) 1 post de Expert in cadul Directiei Dezvoltarea Afacerilor – Startup Program Specialist (include si atributii de PR & Marketing & Social media & Content management)

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), lucru cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
– abilitati personale ridicate de organizare si sistematizare a activităților, experienta de lucru pe obiective;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– foarte bune cunoştinţe de limba engleza;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”;
– persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
– persoana cu interes ridicat si abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
– gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
– constituie avantaj experiența in relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
– constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech;
– constituie avantaj experiența in livrarea, organizarea sau crearea de programe educationale la orice nivel.

Principalele atributii ale postului:

– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
– organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar si antreprenorial;
– defineste, implementeaza si monitorizeaza conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
– sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate fondatorilor de startup-uri;
– elaborează și implementează programe / evenimente de suport startup-uri, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
– sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
– gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
– organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori si mentori;
– organizează evenimente pentru atragere de investitori privati de tip business angeles sau fonduri de investiții, precum si programe speciale de finantare dedicate mediului antreprenorial;
– identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaboreaza materiale informative;
– comunica si promoveaza intr-un mod creativ evenimentele, programele si actiunile speciale realizate pentru publicul tinta;
– elaboreaza articole, comunicate de presa, materiale de informare si promovare;
– utilizeaza instrumentele necesare editarii si procesarii materialelor concepute;
– construieste si dezvolta o relatie permanenta si dinamica cu publicul tinta;
– dezvolta relatii cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum si cu alti actori in domeniul startup-urilor;
– contribuie la dezvoltarea de comunitati, online sau offline.

4) 1 post in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Rubik Hub) – Hub Admin

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri activitati: gestionarea și organizarea spatiilor si utilitatilor aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționari a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialele promoționale;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– abilitati ridicate de comunicare, spirit organizatoric;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”.

Principalele atributii ale postului:

– asistență la planificarea, pregătirea și desfăsurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor desfasurate de catre RubikHub;
– asigură funcționarea echipamentelor IT (televizoare, microfoane, imprimante, etc.) utiilizate de catre RubikHub;
– asigura managementul stocurilor și gestionarea inventarului in cadrul RubikHub;
– intocmește documentele administrative si monitorizează buna desfasurare a procesului de achizitie aferent activitatilor derulate de catre RubikHub;
– verifică îndeplinirea conditiilor contractuale aferente contractelor derulate cu furnizorii agreați;
– asigură functionarea spațiului în parametrii optimi, identifică și efectuează reparatiile în timp util;
– gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii;
– asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
– intâmpina vizitatorii Rubik Hub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului, prezentând povestea Rubik Hub și oferind detalii despre zonele principale ale spațiului;
– gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate in cadrul RubikHub și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

5) 1 post de Expert in cadrul Biroului Proiecte Ecosistem Antreprenorial/Inițiativa ROStartup – Directia Dezvoltarea Afacerilor

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licența sau echivalent;
– experiența profesionala relevanta de minim 3 ani in derularea următoarelor tipuri de activități:
• implicarea in elaborarea a cel puțin 2 documentații acceptate la finanțare in cadrul programelor europene/naționale care au avut ca obiectiv derularea de activități dedicate dezvoltării ecosistemului antreprenorial;
• asigurarea managementului pentru cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabila;
• implicarea în implementarea/coordonarea unor proiecte europene/nationale cu parteneri internaționali/naționali;
• inițierea și gestionarea de parteneriate cu multipli colaboratori internaționali/naționali;
– bune abilitați de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
– foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
– foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
– gândire strategica pe termen lung;
– capacitatea de a identifica oportunități, de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
– capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații și domenii de activitate;
– constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de finanțare dedicate dezvoltării ecosistemului antreprenorial.

Principalele atribuții ale postului:

– participă la redactarea, implementarea, promovarea și raportarea propunerilor de proiecte de susținere a activităților derulate in cadrul Inițiativei ROStartup/ RubikHub;
– identifică și monitorizează surse de finanțare internaționale, europene și naționale ce pot susține implementarea activitatilor din cadrul Initiativei ROStartUp/RubikHub;
– contribuie la pregătirea rapoartelor periodice în legătură cu activitatea desfășurată la nivelul Biroului Proiecte Ecosistem Antreprenorial;
– stabilește contacte de colaborare și face propuneri pentru încheierea în condițiile legii, a unor convenții sau înțelegeri de colaborare sau parteneriate, cu entități guvernamentale sau non-guvernamentale din țară și străinătate pentru valorificarea oportunităților de inițiere a unor proiecte;
– participă și organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu organizații, instituții guvernamentale sau non-guvernamentale, cu rol în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din alte țări;
– asigură corespondența necesară cu partenerii interni și externi care participă la încheierea unor Acorduri de cooperare bilaterala sau pentru finanțare de proiecte.

6) 1 post de Consilier / Asistent Director General

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala anterioara de minim 2 ani în activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competente de lucru in PowerPoint);
– foarte buna cunoastere a limbii engleze (abilitati ridicate de traducere/interpretare simultana, in timp real);
– persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric;
– constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
– constituie avantaj cunoasterea unei a doua limbi straine de circulatie internationala: franceza sau germana.

Principalele atribuții ale postului:

– realizeaza agenda de intalniri/sedinte/evenimente a directorului general;
– participa la toate evenimentele/intalnirile de lucru/sedintele directorului general, realizand in acest sens minute ale intalnirilor, sinteze, rapoarte, prezentari;
– desfasoara activitati de protocol;
– stabilește contacte de colaborare, comunica in interiorul si exteriorul organizatiei cu toti partenerii care deruleaza/pot derula activitati aflate in relatie cu agenda directorului general;
– participa alaturi de directorul general la deplasari/delegatii in interes de serviciu in tara si in strainatate;
– realizeaza traduceri/interpretari in timp real in cadrul intalnirilor la care participa;
– deruleaza activitati de corespondența necesară cu partenerii interni și externi ai Agentiei, in functie de solicitarile directorului general.

7) 1 post de Expert in cadrul Serviciului Programare, Monitorizare si Evaluare, Directia POR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare locala, dezvoltare regionala, sau similar/conex cu acestea;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
– capacitate de analiza si sinteza, precum si capacitate de operare cu date statistice;
– abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii;
– constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea de planuri, studii, analize, strategii;
– constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila;
– constituie avantaj experienta profesionala acumulata in lucrul cu date si informatii statistice.

Principalele atribuții ale postului:

– actualizarea si monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027;
– monitorizarea si raportarea aferenta evaluarii strategice de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021 – 2027;
– monitorizarea si raportarea aferenta Programului Regional 2021-2027 Nord-Est;
– evaluarea Programului Regional 2021-2027 Nord-Est;
– elaborarea si actualizarea procedurilor interne de lucru;
– elaborarea de analize, studii si materiale de sinteza;
– management si dezvoltare a parteneriatului regional.

8) 2 posturi de Expert Achizitii Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
– experienta profesionala de minim 2 ani în domeniul achizitiilor publice;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

Principalele atribuții ale postului:

Atributii de verificare a achizitiilor desfasurate in cadrul proiectelor implementate de beneficiarii de finantari nerambursabile:
– verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiaza de finantare nerambursabila, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
– verificarea respectarii reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiaza de finantare nerambursabila,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;

Atributii privind derularea de achizitii publice pentru Agentie in calitate de autoritate contractanta:
– intocmirea Programului anual al achizitiilor publice pentru institutie si urmarirea derularii acestuia;
– elaborarea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica;
– aplicarea procedurilor de achizitie publica si derularea corecta a acestora;
– atribuirea contractului de achizitie publica, derularea si finalizarea acestuia;
– inchiderea dosarului de achizitie publica si arhivarea acestuia.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor initiale
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor initiala pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, pana la data de 07.09.2022. Aplicatia va contine CV-ul persoanei in format Europass, complet si detaliat, in care vor evidentia clar experienta profesionala, precum si toate aspectele relevante care arata indeplinirea conditiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, in cuprinsul acestui anunt. In continutul CV-ului, dar si in continutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care opteaza. Tinand cont de specificul posturilor prezentate in cadrul acestui anunt, recomandam transmiterea candidaturii pentru un singur post in cadrul acestui concurs. Subiectele vor fi diferite pentru fiecare post in parte.

Etapa II- Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 12.09.2022 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) pana cel tarziu in data de 13.09.2022 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de înscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: resurseumane@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cel tarziu pana la data de 16.09.2022, orele 14:00.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.

Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta în urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, sau atasata acestui anunt); testul scris va include si intrebari din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfasura incepand cu data de 20.09.2022, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, cu exceptia postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles, care se va desfasura la aceeasi data si ora, dar la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, etajul 3.

Agentia isi rezerva dreptul de a suspenda organizarea concursului, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context, dar si in functie de numarul celor admisi pentru sustinerea probelor concursului, exista posibilitatea ca derularea concursului sa se intinda pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Birou Resurse Umane).

Documente:

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție directă – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „ Servicii de organizare eveniment Demo Day – Rubik Garage, in data de 6 septembrie 2022, București”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică „ Servicii de organizare eveniment Demo Day – Rubik Garage, in data de 6 septembrie 2022, București”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achiziţia de servicii de organizare a evenimentului Demo Day:

• Servicii restaurant pentru data de 05.09.2022
• Servicii catering: coffee break cu patiserie, pentru data de 06.09.2022;
• Servicii foto- video in data de 06.09.2022, in intervalul orar 12.00-20.00;
• Servicii realizare materiale promoționale.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 26.08.2022, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba română;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 26.08.2022, ora 11:00;
– Perioada estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 26.08.2022-30.08.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 31.08.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 20.782,80 lei fără TVA.

Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
• Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
• Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
• Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
• Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
• Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Dacă este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Oferta tehnico-financiara depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
Caiet Sarcini DEMO DAY 6 septembrie 2022
Formulare si Modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

cover fb
NOUTĂȚI SLIDER

Lansare apel de propuneri pentru soluții inovatoare în turism cultural circular – proiectul Be.CULTOUR

Aveți o idee inovatoare pentru conturarea viitorului turismului cultural prin servicii sau produse? Aplicați pentru a putea participa la Hackathonul din Bruxelles, în perioada 7 – 9 septembrie 2022, accesați programul de formare Be.CULTOUR Accelerator, în care veți dezvolta soluția inovatoare pentru promovarea Rutei turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova” și intrați în competiția pentru premiul de 16500 de euro pentru a implementa soluția câștigătoare!

Anunțăm lansarea APELULUI DE PROPUNERI pentru soluții inovatoare de promovare și dezvoltare a turismului cultural circular, pe tema Rutei „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, cu termen limită de depunere a aplicațiilor 2.05.2022, ora 18:00 CET 19.05.2022, ora 18:00 CET.

În urma acestui apel, 19 aplicații (dintre care 4 aplicații din România și din Republica Moldova) vor fi selectate pentru a participa la evenimentul Be.CULTOUR Hackathon, care va avea loc la Bruxelles în perioada 7 – 9 septembrie 2022. Solicitanților selectați li se va oferi posibilitatea de a accesa Acceleratorul Be.CULTOUR, un program gratuit de formare, timp de 4 luni, în care vor avea posibilitatea de a-și dezvolta soluțiile inovatoare. Echipa câștigătoare va primi un premiu în valoare de 16500 de euro pentru implementarea soluției.

Soluțiile inovatoare ar trebui să abordeze următoarele domenii:

– Natura ca moștenire;

– Experiența de călătorie spirituală.

Soluțiile inovatoare ar trebui să cuprindă cele trei concepte principale ale cadrului H2020 Be.CULTOUR și definirea turismului cultural circular și anume:

 • Economia circulară în turismul cultural;
 • Design și dezvoltare centrate pe om;
 • Turismul cultural ca motor al europenizării.

În plus, digitalizarea și funcțiile inteligente de gestionare a datelor vor fi considerate un plus.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție apelul de propuneri (click aici), în limba engleză, care conține toate informațiile necesare.

Precizăm că aplicațiile se trimit în mod electronic, accesând link-ul: https://becultour.eu/hackathon

De asemenea, vă rugăm să consultați glosarul de termeni utilizați în cadrul proiectului Be.CULTOUR accesând link-ul următor: https://becultour.eu/glossary

Pentru detalii suplimentare despre acest apel de propuneri, vă rugăm să ne contactați la adresele de email rpintilescu@adrnordest.ro și alexandra.albu@adrnordest.ro

Informații despre proiectul Be.CULTOUR

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează proiectul internațional Be.CULTOUR,  un proiect de cercetare privind identificarea soluțiilor inovatoare de dezvoltare durabilă a turismului cultural, pe tema Rutei cultural-turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, care cuprinde 29 de obiective turistice din județele: Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui și din Republica Moldova. În 2019,  ruta a fost definită și inclusă în lista rutelor cultural-turistice transnaționale, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din România și Agenția de Investiții din Republica Moldova.

Proiectul Be.CULTOUR vine în sprijinul acțiunilor derulate până în prezent de cele două instituții, privind această rută, prin elaborarea unui „Plan de Acțiune 2023 – 2027 al Regiunii Nord-Est România pentru dezvoltarea turismului cultural circular pe tema rutei culturale Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, care să identifice și să creeze un portofoliu de inițiative inovative de dezvoltare și promovare a rutei menționate. Zona pilot formată din Regiunea Nord-Est România și Republica Moldova a fost selectată la nivel european ca zonă de cercetare relevantă și face parte din cele 6 zone pilot care vor fi prezentate în septembrie 2022 la Bruxelles, într-un hackaton în care vor fi premiate cele mai inovatoare proiecte ce vor fi cuprinse în planurile de acțiune aferente fiecărei zone.

Proiectul Be.CULTOUR se desfășoară în perioada 2021 – 2023, este implementat de un consorțiu format din 15 organizații din 10 țări și este finanțat prin Programul Orizont 2020.  Obiectivul general al Be.CULTOUR este de a crea și testa inovații durabile pentru turismul cultural, utilizând principiile economiei circulare, prin metodologii de inovare colaborative și strategii de investiții îmbunătățite. Rețeaua transfrontalieră de inovare ce va fi creată prin proiect va sprijini dezvoltarea rutei culturale și va pune accent pe: documentarea și adăugarea unor obiective noi în rută, relevante și care nu au fost incluse inițial, crearea de proiecte noi care să conducă la regenerarea zonelor și peisajelor culturale, creșterea economică incluzivă, bunăstarea și reziliența comunităților locale, protecția mediului, cooperarea eficientă la nivel transfrontalier, regional și local.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la: https://www.becultour.eu/

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students” în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”, coduri CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”

1)       Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”  în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”.

2)       Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de servicii în scopul organizarii evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”, în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub:

 • Servicii de cazare într-o singură structură de cazare în perioada 7-11 aprilie 2022;
 • Servicii închiriere autocar cu șofer, pentru asigurarea transferului studenților participanți, de la Hotel Ceahlău la Rubik Hub și retur, în perioada 8 – 10 aprilie 2022;
 • Servicii foto-video în perioada 8 – 10 aprilie, cu aparatură profesională de specialitate, inclusiv personal 2 ore /zi – în intervalul orar 9.00- 20.00;
 • Decont transport intern (carburant), confom cerințelor autorității contractante din Caietul de Sarcini.

3)       Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 04.04.2022, ora 23:00;

4)       Limba ofertei: Limba română;

5)       Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)       Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor: 05.04.2022, ora 09.00;
 • Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 05.04.2022-06.04.2022;
 • Data estimată de semnare a contractului: maxim 06.04.2022.

7)       Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 03.05.2022;

8)       Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)       Nu se accepta oferte alternative.

10)       Valoarea estimata a achizitiei publice: 10.120,00 lei fără TVA. Sursa de finantare: Surse proprii.

11)       Condiții de calificare:

 1. Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
 2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 3. Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 4. Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 5. Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12)       Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13)       Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14)       Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă ;

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată;

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică;
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare;
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei.

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie

II. Caiet de Sarcini TechIdeas 2022

III. Formulare si Modele TechIdeas 2022

IV. Model de Contract TechIdeas 2022

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

10
NOUTĂȚI

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului Regio.Digi.Hub

O delegație a Centrului Regional de Studii Nord-Est s-a deplasat la Ruse, Bulgaria, în perioada 23-24 martie 2022, pentru a coordona prima întâlnire transnațională a proiectului Regio.Digi.Hub.  

Întâlnirea și-a atins obiectivele stabilite, iar participanții s-au implicat activ în activitățile propuse. Au fost discutate toate detaliile referitoare la implementare proiectului, iar delegația ADR Nord-Est, în calitate de lider de parteneriat, a facilitat comunicarea între organizațiile participante.

Având o vastă experiență în implementarea proiectelor, membrii consorțiului de proiect au propus o serie de instrumente de evaluare, au planificat toate activitățile și au convenit asupra termenelor limită propuse de către coordonator pentru următoarele activități din primul an al proiectului.

Această primă întâlnire a reprezentat și o oportunitate de networking a partenerilor și de valorificare a oportunităților proiectului.

Proiectul Regio.Digi.Hub își propune dezvoltarea unui suport de curs și a unei platforme educaționale dedicate inovației în sectorul dezvoltării regionale, pentru a sprijini și optimiza sistemul educațional VET în domeniul dezvoltării regionale.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi ani și parteneriatul de proiect este format din 8 organizații din 6 țări europene:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – România (lider proiect);
 • Politeknika Ikastegia Txorierri – Spania;
 • Budakov Films EOOD – Bulgaria;
 • Agenția Regională Backadoo Novi Sad – Serbia;
 • IDEC – Grecia;
 • Rusenka Targovsko Industrialna Kamara – Bulgaria;
 • BSC, Poslovno Podporni Center – Slovenia;
 • Atlantis Engineering AE – Grecia.