Categorie: RIS3

trick
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul TRICK: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul TRICK finanțat în cadrul programului Horizon 2020 și derulat de un consorțiu format din 31 de parteneri internaționali, din care face parte Asociația Mai bine si TrotușTex SRL din România.

TRICK sprijină adoptarea, urmărirea și demonstrarea practicilor durabile prin intermediul unui sistem inovator și circular de gestionare a informațiilor despre produsele textile și alimentare. Bazat pe Blockchain, este capabil să furnizeze părților interesate din lanțurile de aprovizionare și consumatorilor finali toate datele relevante necesare punerii în aplicare a unor practici de eliminare a deșeurilor și pentru a face alegeri de cumpărare conștiente.

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unei platforme complete, fiabile și standardizate, accesibile IMM-urilor pentru colectarea de date securizate prin Blockchain.
Această platformă va permite întreprinderilor să colecteze date securizate privind produsele, iar prin intermediul unei piețe virtuale să ofere serviciile necesare și datele generate părților terțe interesate de soluții și modele de afaceri certificate.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Vizitați pagina dedicată pentru mai multe povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă.

IDEATHON Vicovu de Sus
NOUTĂȚI RIS3

Ideathon Vicovu de Sus – o nouă abordare pentru comunitățile ambițioase

Evenimentul Ideathon, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Primăria Orașului Vicovu de Sus, în perioada 8 – 9 februarie 2023, s-a încheiat cu succes.

Destinat sprijinirii autorităților publice locale în implementarea programului local de regenerare urbană Terapia verde în educație – Minte sănătoasă în corp sănătos, evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 80 de persoane din cadrul autorităților publice, mediulului privat, ai societății civile, specialiști și reprezentanți ai mediului universitar.

Evenimentul a avut un format interactiv – am discutat, am avut dezbateri (pe trei teme importante pentru comunitatea locală), au fost prezentate exemple de bune practici și soluții inovative eficiente energetic, ce sprijină îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și nu numai.

Prin discuțiile și dezbaterile inițiate s-au identificat soluții pentru reabilitarea unităților de învățământ din Vicovu de Sus, în sensul creșterii eficienței energetice, precum și pentru amenajarea de spații verzi și spații recreative de incintă.

Ne bucurăm de faptul că am stârnit interesul și altor autorități publice din zonă pentru organizarea de astfel de evenimente, menite identificării de soluții potrivite pentru provocările locale.

I-am avut alături de noi și pe prietenii din Barranquilla (Columbia), aflați în vizită în cadrul unui schimb de experiență prin programul International Urban And Regional Cooperation (IURC), care au prezentat câteva bune practici de peste ocean.

Așteptăm cu nerăbdare să vedem puse în practică soluțiile identificate în cadrul Ideathon-ului, iar exemplul Vicovului de Sus să fie multiplicat în cât mai multe zone din regiunea Nord-Est.

Mulțumim tuturor participanților pentru prezență și implicare!

Mulțumim speaker-ilor, moderatorilor, colegilor și co-organizatorilor din cadrul Primăriei Vicovu de Sus pentru implicare și sprijin!

EAGLE
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul EAGLE: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul EAGLE finanțat în cadrul programului Programul Erasmus + și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali:
> Agenția Europeană de Dezvoltare (Cehia) – coordonator proiect
> Ludor Engineering (România)
> Universitatea Politehnica din București – Centrul CAMIS (România)
> Federația Europeană de Sudură, Îmbinare și Tăiere – EWF (Belgia)
> Asociația Maghiară pentru Tehnologia Sudării și Testarea Materialelor (Ungaria)

Proiectul EAGLE urmărește să dezvolte un nou program de formare pentru operatorii din domeniul fabricației aditive (imprimare 3D) cu polimeri, însoțit de materiale de instruire inovatoare create pentru implementare online.

Principalul obiectiv al proiectului EAGLE este ca, prin intermediul rezultatelor sale, să genereze un set de cunoștințe și competențe tehnice specifice aprobate de UE, care să fie competitive pe piața internațională și să poată fi utilizate în activități industriale.
Un alt obiectiv este crearea unui sistem complet sustenabil, capabil de îmbunătățiri ulterioare și pregătit pentru o utilizare pe scară largă în domeniul producției industriale.
Proiectul va oferi grupurilor țintă un instrument educațional și de evaluare cuprinzător și de înaltă calitate, pentru a asigura posibilitatea unui management eficient și rapid al calității competențelor cursanților.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

BE-Cultour_card online
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul Be. CULTOUR: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul Be. CULTOUR finanțat în cadrul programului programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în baza acordului de grant nr. 101004627.

Proiectul are ca obiectiv general crearea și testarea de inovații durabile centrate pe om pentru turismul cultural circular prin rețele/metodologii de inovare colaborative și strategii de investiție îmbunătățite.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Card online_12_MULTITRACES_v. web_crop
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul MULTITRACES: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul MULTITRACES finanțat în cadrul programului Programul Erasmus + și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali coordonat de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea unei formări moderne, multidisciplinare și inovatoare a studenților în economia circulară pentru mediul rural, promovarea unui nou model de afaceri ce implică valorificarea inteligentă a resurselor, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale ale studenților, cu creșterea nivelului de angajabilitate și a oportunităților de dezvoltare a carierei.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

axa_1
NOUTĂȚI RIS3

9 contracte semnate în cadrul Apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est prin POAT 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a finalizat procesul de contractare pentru documentațiile de finanțare depuse în cadrul apelului finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

În cadrul acestui apel au fost semnate 9 contracte de finanțare, cu valoarea totală de 7,84 mil. lei, având o valoare nerambursabilă solicitată de 6,54 mil. lei pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentatii necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură din domeniul specializării inteligente, reprezentând 68,14% din alocarea regională.

Proiectele contractate vizează următoarele domenii regionale de specializare inteligentă- 4 sănătate, 4 agro-alimentar și industria lemnului, 1 TIC; valoarea nerambursabilă a acestora în funcție de domeniile RIS3 Nord-Est prezentându-se astfel:

Ținând cont de tipul promotorilor care au semnat contracte de finanțare în cadrul acestui apel, situația se prezintă astfel:

Le dorim mult succes în implementare celor 9 promotori care au semnat contracte de finanțare  în cadrul apelului finanțat POAT 2014 – 2020, proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”!

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la 21.07.2022

Card online_11_NESICA_v. web_final_crop
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul NESICA: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul NESICA finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Proiectul promovează eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, ce au drept scop utilizarea durabilă a resurselor din regiunile de frontieră ale celor patru state partenere.

3 comunități din fiecare regiune vor beneficia de organizarea de ateliere tematice, sesiuni de instruire și schimb de bune practici cu ajutorul experților din regiunile partenere. Astfel, au fost încheiate acorduri de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 3 comunități din județul Suceava, UAT Vama, UAT Liteni și UAT Șcheia.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Card online_10_UB_GAME-ED (cut)
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul GAME-ED: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul GAME-ED finanțat în cadrul programului Erasmus+ și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Scopul principal al proiectului GAME-ED este de a îmbunătăți calitatea metodelor de predare-învățare utilizate pentru formarea și dezvoltarea abilităților de creativitate la cursanții adulți prin introducerea unei abordări a învățării bazate pe joc.

Obiective principale
– cercetarea ştiințifică aprofundată pe tema învățării şi dezvoltării creativității bazate pe joc la adulți
– elaborarea de ghiduri şi metodologii pentru formatorii din domeniul educației adulților
– crearea unui joc de societate (board game) axat pe dezvoltarea creativității

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Card website - lansare platforma
NOUTĂȚI RIS3

Lansare platforma online TERRITORIA, destinată brokerajului de servicii de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est vă invită să luați parte joi, 26 mai 2022, între orele 13.00 – 14.00, la lansarea platformei online TERRITORIA, territoria.adrnordest.rodestinată brokerajului de servicii de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) în domeniile de specializare inteligentă a regiunii.

Realizată de ADR Nord-Est în cadrul proiectului H2020 TeRRItoria – Cercetare și inovare responsabilă la nivel teritorial prin implicarea actorilor locali din Cercetare & Inovare, platforma oferă un spațiu virtual de întâlnire între cei care sunt în căutarea unor soluții inovative și cei care pot veni în întâmpinarea acestei nevoi. Sunt vizate exclusiv colaborările care au la bază schimburile și tranzacțiile de servicii CDI între persoane juridice, realizate în baza unor cereri și oferte concrete și asumate de către utilizatori.

Pilotată inițial pe un număr limitat de domenii RIS3 și într-un areal geografic restrâns, TERRITORIA se adresează începând din acest moment întregii regiuni și tuturor domeniilor RIS3 Nord-Est (i.e., agro-alimentar & industria lemnului, textile, IT&C, sănătate, mediu, energie, turism). Platforma mizează pe o funcționalitate minimalistă, dar eficientă, și, fiind la inceput de drum, este deschisă sugestiilor și soluțiilor de optimizare propuse de utilizatori.

În cadrul reuniunii, vor fi puse în discuție și criteriile în baza cărora furnizorii de servicii CDI din Regiunea Nord-Est vor putea fi incluși în Harta interactivă a furnizorilor de servicii CDI asociată platformei TERRITORIA. 

Pentru a participa la acest eveniment, vă invităm să vă înregistrați online prin intermediul acestui formular, urmând a primi în scurt timp datele de conexiune la platforma Zoom.

Întâlnirea are loc în cadrul proiectului Interreg Europe TraCS3 – Promovarea colaborării și sprijinului interregional în domeniul infrastructurii de inovare din domenii prioritare RIS3, în care ADR Nord-Est este partener.

Agendă eveniment

Card online_9_CERNESIM_v. websiteADR
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul RECENT AIR: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul RECENT AIR, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și derulat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul RECENT-AIR va contribui la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare și inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii existente și prin crearea unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC, aliniată standardelor internaţionale, destinată monitorizării şi analizei factorilor de mediu, în vederea prevenirii şi gestionării durabile a riscurilor induse de schimbările climatice asupra resurselor.

Obiective specifice:

  • 10 laboratoare noi de cercetare vor fi amenajate în 5 zone geografice distincted in România, și dotate cu infrastructură modernă care să permită nvestigarea caracteristicilor și comportamentului aerosolilor atmosferici cu impact negativ asupra: a) climei / modificărilor climatice, b) calității mediului, c) stării de sănătate a oamenilor.
  • Integrarea, într-o rețea tip network, a 6 laboratoare axate pe cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul aerosolilor atmosferici, pentru areale urbane poluate (Iași), areale rurale (Mădârjac), montane nepoluate (Rarăul), marine (Agigea) și montane cu risc seismic și vulcanologic (Tulnici).
  • Realizarea a 2 laboratoare mobile

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect