Categorie: RIS3

Newsletter_19
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul ILCA: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

ILCA: Innovation Laboratories for Climate Actions

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul  ILCA este finanțat în cadrul programului EIT Climate KIC și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali, din care face parte Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava.

ILCA promovează capacitatea de inovare socială și climatică multidisciplinară prin înființarea Laboratoarelor de Inovare Climatică și implică actorii din ecosistem în design-ul Inovației Climatice.

Proiectul își propune să consolideze capitalul uman în inovarea climatică și antreprenoriat, urmărind totodată rezolvarea problemelor sistemice.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își propune prin acest proiect să devină lider și beneficiar al unui ecosistem integrat pentru inovare climatică, printr-o serie de acțiuni care vor susține antreprenoriatul și competitivitatea.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

RIS3 logo_
NOUTĂȚI RIS3

Apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est: finalizarea etapei de depunere a fișelor de proiect

ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat, în perioada 25 septembrie – 31 octombrie 2023, ora 12:00, un proces de identificare de proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă regionale, în vederea completării portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est.

În cadrul apelului s-au transmis 17 propuneri de proiecte, din care 14 propuneri transmise în termen.

Propunerile de proiecte transmise în termen vizează domeniile de specializare inteligentă: Sănătate (6), TIC (5), Turism (1), Energie (1), Mediu (1).

În perioada următoare, experții ADR Nord-Est vor evalua propunerile de proiecte transmise în termen.


23.10.2023 – Prelungirea termenului de depunere a Fișelor de proiect în cadrul Apelului pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Vă informăm că termenul de depunere a propunerilor de proiecte în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est a fost prelungit până la data de 31 octombrie 2023, ora 12.00.


16.08.2023 – Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023)

Care este scopul acestui apel?

Completarea Portofoliului de proiecte RIS3 Nord‐Est (2021) cu o nouă serie de propuneri de proiecte  în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est care vor contribui la operaționalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, prin implementarea cu resurse financiare atrase din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, din alte programe și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovatoare.

Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel?

O întreprindere din categoria IMM, întreprinderi mici cu capitalizare medie, întreprinderi cu capitalizare medie, întreprinderi mari, individual sau în parteneriat cu alte entități (ex. alte întreprinderi, universități, institute/organizații de cercetare-dezvoltare, entități de inovare și transfer tehnologic, parcuri științifice și tehnologice, asociații/fundații, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor etc).

Proiectele incluse în Portofoliu de proiecte RIS3 Nord-Est (2021) nu necesită redepunere în cazul în care nu au apărut modificări semnificative.

Ce propuneri de proiect pot fi transmise?

Idei de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și investiții care contribuie la realizarea obiectivelor specifice asociate domeniilor RIS3 Nord-Est (Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est), cu locația de implementare în Regiunea Nord-Est.

Care sunt domeniile de specializare inteligentă vizate de acest apel?

În cadrul celei  de-a treia ediții a procesului de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est, derulat de ADR Nord-Est în anul 2020, participanții au evaluat provocările care împiedică dezvoltarea economică inovatoare și au identificat oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică.  Astfel, au fost identificate oportunități pentru specializarea Regiunii Nord-Est în domeniile de mai jos.

Unde se pot depune propunerile de proiect? În ce perioadă?
Propunerile de proiecte de specializare inteligentă, completate conform  documentelor de mai jos, se transmit pe adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro,  începând cu data de 25 septembrie până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro.

Cum se va desfășura procesul de evaluare și selectare a propunerilor de proiect?
Toate fișele de proiect depuse până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00  vor parcurge o etapă de selecție, conform Grilei de evaluare. Proiectele propuse trebuie să obțină un prag minim de calitate de 50 de puncte. Lista finală va fi publicată pe website www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla mai multe informații despre acest apel?
Avem în vedere organizarea unui eveniment de informare în săptămâna 18-22 septembrie 2023, la Iași. Detalii privind ziua, ora, locația vor fi anunțate la începutul lunii septembrie pe www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovative în domeniile RIS3 Nord-Est?
Accesați și completați formularul de înregistrare pentru a fi la curent cu toate noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovatoare în domeniile RIS3 Nord-Est, în vederea completării portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est.

Documente atașate:
1. Informații apel proiecte RIS3
2. Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est
3. Anexa 2 – Fișa de proiect
4. Anexa 3 – Formular_Buget_proiect RIS3
5. Anexa 4 – Grila de evaluare
6. Apeluri destinate întreprinderilor Prioritatea 1, PR Nord-Est 2021-2027

shoegame_cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul ShoeGAME: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

ShoeGAME: Dezvoltarea competențelor cheie în învățământul vocațional pentru industria încălțămintei prin jocuri video educaționale

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul ShoeGAME finanțat în cadrul programului Erasmus+ și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali coordonat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Scopul principal al proiectului ShoeGame este de a îmbunătăți atractivitatea învățământului vocațional în domeniul încălțămintei pentru tânăra generație, oferindu-le, în același timp, competențele tehnice și specifice sectorului, precum și competențele digitale, de circularitate și de sustenabilitate.

Principalul rezultat al proiectului reprezintă o platformă care include un joc video educațional pentru elevi și organizații, precum și un pachet de trasee de formare, metodologii și ghiduri pedagogice adresate tutorilor/profesorilor pentru includerea jocului video educațional și învățării prin joc în curriculumul învățământului vocațional pentru sectorul încălțămintei.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

IMG_20231018_101854
Fără categorie NOUTĂȚI RIS3

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul RIS3 Nord-Est turism și specializările conexe (digitalizare, alimentație)

Pe 18 octombrie 2023, a avut loc, la Suceava, un Atelier de Descoperire Antreprenorială în domeniul Turismului, organizat în parteneriat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Universitatea „Ștefan cel Mare”. Evenimentul a avut ca scop identificarea unor soluții și idei de proiecte inovative care să vină în sprijinul dezvoltării sustenabile a turismului din Regiunea Nord-Est.

Au participat peste 40 de profesioniști din domeniul turismului și al specializărilor conexe (digitalizare și alimentație) – cadre didactice universitare și din învățământul pre-universitar, cercetători, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai administrației publice și ai societății civile, care au luat parte cu mult interes și entuziasm atât la dezbateri, cât și la cele două ateliere de lucru.

Principalele temele abordate au fost turismul sustenabil (dezvoltarea de noi produse și servicii turistice sustenabile) și digitalizarea în turism (servicii suport pentru turism).

În prima parte a evenimentului, reprezentanții ADR Nord-Est au abordat un subiect de mare interes: dezvoltarea prin inovare, ca prioritate investițională a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027, și posibilele oportunități de finanțare. Cadrele didactice ale “Universității Ștefan cel Mare” din Suceava au adus în atenția auditoriului câteva proiecte educaționale și de cercetare-inovare de succes precum și programele universitare proprii, dedicate dezvoltării de aptitudini profesionale / competențe în domeniul turismului și al specializărilor conexe.

Atelierele de lucru desfășurate în partea a doua a evenimentului au beneficiat de o amplă participare și au generat o serie de idei de proiecte de inovare. Lucrările au avut două etape – una dedicată analizelor SWOT și identificării și prioritizării nevoilor specifice de dezvoltare-inovare și cealaltă, identificării de soluții inovative și transpunerii acestora în fișe simplificate de proiect. 

La finalul evenimentului au fost dezbătute pe larg ideile de proiecte ambițioase, mature și mult apreciate de către participanți, răspunzând foarte bine provocărilor supuse dezbaterii, iar partenerii identificați au pus bazele primelor colaborări în vederea creării unui consorțiu de proiect.

Card_17_Ruralities_s
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul RURALITIES: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul RURALITIES finanțat în cadrul programului Orizont Europa și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali printre care și Asociația Rural Development Research Platform, în calitate de coordonator pentru România, Universitatea de Științe ale Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, GAL Siret Moldova și YXS Avalana.

RURALITIES își propune să joace un rol structural prin dezvoltarea parteneriatului Africa-UE, conceput pornind de la colaborarea dintre cele două regiuni în diverse domenii de interes comun, cum ar fi dezvoltarea rurală. RURALITIES permite UE și Africa să se angajeze în dezvoltare sistemică, pentru responsabilizarea comunităților rurale în procesul de inovare.

Proiectul se concentrează pe crearea de centre de învățare, cunoscute sub numele de RURALITIES, care utilizează metodologii inovatoare și o rețea cuprinzătoare de laboratoare vii, pentru a capacita actorii rurali. Abordarea proiectului din mai multe perspective implică diverși actori, discipline, sisteme și sectoare. 

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

RIS3 logo
NOUTĂȚI RIS3

Sesiune de informare privind apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023)

În data de 20 septembrie 2023, în intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc un eveniment de promovare RIS3 Nord-Est.

În cadrul evenimentului veți putea afla informații privind:

  • Apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023);
  • Oportunități de finanțare pentru proiecte inovative prin PR Nord-Est 2021-2027.

De asemenea, va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia veți avea posibilitatea de a solicita clarificări suplimentare de la experții ADR Nord-Est.

Evenimentul va avea loc în Iași, la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS, situat în Clădirea Nicolae Leon,  str. Grigore Ghica Voda nr.13, etaj 12.

Pentru participare, vă rugăm să completați formularul de înscriere până luni, 18 septembrie 2023, ora 16.00. Participarea este posibilă în limita a 40 de locuri disponibile.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

FEM4FOREST
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul FEM4FOREST: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul FEM4FOREST finanțat în cadrul programului Transnațional Dunăre și derulat de un consorțiu format din 14 parteneri internaționali, din care face parte Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. ADR Nord-Est a fost partener asociat.

FEM4FOREST își propune consolidarea sectorului forestier la nivel local, regional și interregional, prin implicarea și capacitatea sporită a femeilor care au o carieră în domeniul forestier, prin sprijinirea prezenței și competențelor egale ale acestora pe piața din Regiunea Dunării.

Proiectul Fem4Forest identifică și analizează nevoile de inovare ale pieței forței de muncă și ale antreprenorilor și demonstrează transferabilitatea ideilor și a exemplelor de bune practici printr-o serie de acțiuni-pilot pe teritoriul țărilor din bazinul Dunării.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

trick
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul TRICK: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul TRICK finanțat în cadrul programului Horizon 2020 și derulat de un consorțiu format din 31 de parteneri internaționali, din care face parte Asociația Mai bine si TrotușTex SRL din România.

TRICK sprijină adoptarea, urmărirea și demonstrarea practicilor durabile prin intermediul unui sistem inovator și circular de gestionare a informațiilor despre produsele textile și alimentare. Bazat pe Blockchain, este capabil să furnizeze părților interesate din lanțurile de aprovizionare și consumatorilor finali toate datele relevante necesare punerii în aplicare a unor practici de eliminare a deșeurilor și pentru a face alegeri de cumpărare conștiente.

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unei platforme complete, fiabile și standardizate, accesibile IMM-urilor pentru colectarea de date securizate prin Blockchain.
Această platformă va permite întreprinderilor să colecteze date securizate privind produsele, iar prin intermediul unei piețe virtuale să ofere serviciile necesare și datele generate părților terțe interesate de soluții și modele de afaceri certificate.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Vizitați pagina dedicată pentru mai multe povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă.

IDEATHON Vicovu de Sus
NOUTĂȚI RIS3

Ideathon Vicovu de Sus – o nouă abordare pentru comunitățile ambițioase

Evenimentul Ideathon, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Primăria Orașului Vicovu de Sus, în perioada 8 – 9 februarie 2023, s-a încheiat cu succes.

Destinat sprijinirii autorităților publice locale în implementarea programului local de regenerare urbană Terapia verde în educație – Minte sănătoasă în corp sănătos, evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 80 de persoane din cadrul autorităților publice, mediulului privat, ai societății civile, specialiști și reprezentanți ai mediului universitar.

Evenimentul a avut un format interactiv – am discutat, am avut dezbateri (pe trei teme importante pentru comunitatea locală), au fost prezentate exemple de bune practici și soluții inovative eficiente energetic, ce sprijină îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și nu numai.

Prin discuțiile și dezbaterile inițiate s-au identificat soluții pentru reabilitarea unităților de învățământ din Vicovu de Sus, în sensul creșterii eficienței energetice, precum și pentru amenajarea de spații verzi și spații recreative de incintă.

Ne bucurăm de faptul că am stârnit interesul și altor autorități publice din zonă pentru organizarea de astfel de evenimente, menite identificării de soluții potrivite pentru provocările locale.

I-am avut alături de noi și pe prietenii din Barranquilla (Columbia), aflați în vizită în cadrul unui schimb de experiență prin programul International Urban And Regional Cooperation (IURC), care au prezentat câteva bune practici de peste ocean.

Așteptăm cu nerăbdare să vedem puse în practică soluțiile identificate în cadrul Ideathon-ului, iar exemplul Vicovului de Sus să fie multiplicat în cât mai multe zone din regiunea Nord-Est.

Mulțumim tuturor participanților pentru prezență și implicare!

Mulțumim speaker-ilor, moderatorilor, colegilor și co-organizatorilor din cadrul Primăriei Vicovu de Sus pentru implicare și sprijin!

EAGLE
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul EAGLE: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul EAGLE finanțat în cadrul programului Programul Erasmus + și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali:
> Agenția Europeană de Dezvoltare (Cehia) – coordonator proiect
> Ludor Engineering (România)
> Universitatea Politehnica din București – Centrul CAMIS (România)
> Federația Europeană de Sudură, Îmbinare și Tăiere – EWF (Belgia)
> Asociația Maghiară pentru Tehnologia Sudării și Testarea Materialelor (Ungaria)

Proiectul EAGLE urmărește să dezvolte un nou program de formare pentru operatorii din domeniul fabricației aditive (imprimare 3D) cu polimeri, însoțit de materiale de instruire inovatoare create pentru implementare online.

Principalul obiectiv al proiectului EAGLE este ca, prin intermediul rezultatelor sale, să genereze un set de cunoștințe și competențe tehnice specifice aprobate de UE, care să fie competitive pe piața internațională și să poată fi utilizate în activități industriale.
Un alt obiectiv este crearea unui sistem complet sustenabil, capabil de îmbunătățiri ulterioare și pregătit pentru o utilizare pe scară largă în domeniul producției industriale.
Proiectul va oferi grupurilor țintă un instrument educațional și de evaluare cuprinzător și de înaltă calitate, pentru a asigura posibilitatea unui management eficient și rapid al calității competențelor cursanților.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect