Categorie: RIS3

GN_Card online_27_TUIASI_HACKTEX s
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul HACKTEX: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul HACKTEX (Innovative smart textiles & entrepreneurship) finanțat în cadrul programului ERASMUS+ și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali, coordonat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI).

Scopul proiectului HACKTEX este de a dezvolta instrumente inovative digitale de formare inginerească, care să răspundă nevoii de noi abilități și competențe specifice textilelor tehnice, precum și de a facilita noi oportunități viitoare pentru sectorul textilelor inteligente.

HACKTEX a dezvoltat cursuri online open access pentru textile inteligente, în format video (MOOC), care abordează probleme legate de materii prime, tehnologii, caracterizare și sustenabilitate, și cursuri online open access pentru antreprenoriat focusat pe textile inteligente.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

Card_26_ETSM2030 s
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul ETSM 2030: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul ETSM 2030 (European Tourism Sustainability Monitoring) finanțat în cadrul programului COSME-EISMEA și derulat de un consorțiu de 8 parteneri din Austria, Germania, Italia, Slovenia, Polonia și România, care este reprezentată de: RoMontana – Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală și Montană din Vatra Dornei.

ETSM 2030 urmărește să creeze o rețea de IMM-uri din turism pentru a spori monitorizarea durabilității prin co-crearea și co-implementarea proiectelor de inovații durabile (SIP) și prin stimularea participării la schemele relevante de certificare a sustenabilității, în special eticheta ecologică a UE (EU Ecolabel) și EMAS (Eco-Schema de Management și Audit).

În cadrul proiectul ETSM2030 au fost selectate și vor beneficia de finanțare, dar și de multiple activități de coaching, training, promovare și networking, un total de 84 de firme/entități juridice ce își desfășoară activitatea în turism și servicii conexe. Dintre aceștia, 15 beneficiari sunt din România, iar 9 sunt din regiunea Nord-Est, respectiv din județele Suceava, Neamț și Iași.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

6
NOUTĂȚI RIS3

Atelier de descoperire antreprenorială – Textile inteligente și circulare

În data de 23 mai 2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, a organizat la Piatra Neamț atelierul de descoperire antreprenorială în sectorul Textile, intitulat Educație, antreprenoriat și inovație în domeniul textilelor inteligente și circulare.

Evenimentul s-a adresat managerilor și specialiștilor din sectorul de producție textile, respectiv, de colectare și reciclare a deșeurilor textile, interesați de oportunitățile de afaceri și provocările pe care le prezintă materialele funcționale inteligente și managementul deșeurilor textile.

Reprezentanții ADR Nord-Est au făcut o trecere în revistă a priorităților investiționale din Regiunea Nord-Est pentru 2021-2027, punând accent pe sectoarele economice cu potențial de inovare identificate în strategia de specializare inteligentă a regiunii (RIS3 Nord-Est).

A urmat o prezentare a rezultatelor și perspectivelor proiectului HACKTEX, implementat de Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. În cadrul acestui proiect au fost dezvoltate instrumente de educație virtuală în domeniul textilelor funcționale și inteligente, cu scopul de a sprijini atât studenții, cât și companiile cu activitate în acest segment, în dezvoltarea cunoștințelor, abilităților tehnice, precum și a celor antreprenoriale.

Aprofundând termenul de ”textile inteligente”, Prof. Univ. Dr. Ilda Kazani de la Universitatea din Tirana (Albania) a susținut o prezentare despre viitorul hainelor noastre. Vorbim aici de diferite produse de îmbrăcăminte inteligente, de la textile cu rol de dispozitive medicale, cu rol în tratarea unor diferite afecțiuni, până la uniforme avansate folosite în industria de apărare, proiectate să îmbunătățească sănătatea soldaților, și multe altele.

A doua parte a evenimentului a fost dedicată textilelor circulare și modului în care acestea sunt abordate în proiectul I3 REGIOGREENTEX. Cofinanțat de Programul Interregional Investments for Innovation (I3) al Uniunii Europene, RegioGreenTex este un proiect de €13 milioane de euro, destinat promovării investițiilor în circularitatea textilelor, cu 43 de parteneri din 11 regiuni europene, printre care și ADR Nord-Est, SC Katty Fashion SRL și Asociația ”Mai bine” din Iași.

Au fost evidențiate o serie de aspecte europene și regionale ale lanțurilor valorice pentru textile circulare, după care a fost prezentat hub-ul regional NERO GREENTEX dezvoltat în cadrul proiectului. Scopul acestuia este de a promova un lanț valoric de textile circulare cu deșeuri minime (zero-waste) în nord-estul României, prin soluții inovatoare cu potențial de multiplicare, dezvoltate și implementate de Katty Fashion SRL și Asociația Mai Bine, ca piloți demonstrativi. Astfel, trei proiecte pilot demonstrative au fost  prezentate de către promotori, punându-se accentul pe nevoile identificate, ca punct de plecare, și procesele pe care le abordează.

Foarte importantă a fost și trecerea în revistă a cadrului legislativ european și național pentru managementul deșeurilor textile, în care s-au menționat aspecte utile pentru companiile din sector, accentuându-se necesitatea unei schimbări strategice și sistemice pentru o circularitatea eficientă în cadrul lanțului valoric al textilelor și îmbrăcămintei.

Evenimentul s-a încheiat cu un atelier interactiv în care au fost prezentate și dezbătute o serie de chestionare dezvoltate în cadrul NERO GreenTex Hub, în scopul identificării actorilor regionali activi (și a verigilor lipsă) din lanțul valoric regional pentru textile circulare. Aceste chestionare vor ajuta la colectarea unor date esențiale de la producătorii de deșeuri textile (fabrici de textile, comercianți și consumatori), dar și de la colectori și reciclatori. Au fost inițiate discuții productive și s-a lucrat colaborativ pentru adaptarea chestionarelor prezentate și identificarea metodelor optime de aplicare a lor.

Evenimentul a constituit, astfel, un bun prilej de a reuni în jurul unor provocări comune, reprezentanți ai ecosistemului regional de textile (cercetători, manageri și specialiști din companii, asociații și din administrația publică), punând bazele unor posibile colaborări pe viitor.

Descarcă pachet prezentări eveniment

 

Anunt EDP Textile
NOUTĂȚI RIS3

Invitație la atelierul de descoperire antreprenorială „Educație, antreprenoriat și inovație în domeniul textilelor inteligente și circulare”, Piatra Neamț, 23 mai 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, organizează în data de 23 mai 2024, la sediul RubikHub Piatra-Neamț (Aleea Tineretului, nr. 26, Sala Cloud), în intervalul 11.00 – 15.00, un atelier de lucru interactiv în sectorul Textile, intitulat Educație, antreprenoriat și inovație în domeniul textilelor inteligente și circulare. Evenimentul se adresează managerilor și specialiștilor din sectorul de producție textile, respectiv, de colectare și reciclare a deșeurilor textile, interesați de oportunitățile de afaceri și provocările pe care le prezintă materialele funcționale inteligente și managementul deșeurilor textile.

Va fi prezentat și supus dezbaterii un modul educațional virtual pentru textile inteligente și antreprenoriat (materiale educaționale online gratuite, cu diferite niveluri de complexitate, și un ghid virtual pentru întreprinzătorii din domeniu), elaborat de echipa proiectului Erasmus+ HACKTEX.

Totodată, vor fi prezentate câteva soluții inovative pentru textile circulare (sisteme de producție zero-waste și noi instrumente de valorificare a deșeurilor textile) dezvoltate prin proiectul i3 REGIOGREENTEX, în lumina noilor reglementări naționale și europene de profil. Cu acest prilej, participanții vor fi consultați cu privire la activitățile care vor fi derulate în regiune în perioada imediat următoare, în scopul identificării actorilor implicați în lanțul valoric pentru reducerea, colectarea și valorificarea deșeurilor textile.

Agenda detaliată a evenimentului poate fi consultată aici.

Cei interesați se pot înscrie la eveniment până la data de 22 mai 2024, ora 11.00 și pot confirma prezența la adresa de email: silviu.manole@adrnordest.ro.

2
NOUTĂȚI RIS3

Oportunități de finanțare pentru cercetare&inovare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat, în colaborare cu UEFISCDI, evenimentul Oportunități de finanțare pentru cercetare&inovare. Evenimentul  a avut loc la Iași, în data de 29 februarie 2024, fiind găzduit de Centrul de Transfer Tehnologic MAVIS.

Ne-am bucurat de prezența a peste 40 de participanți din mediul privat și universitar și am discutat despre oportunitățile de finanțare dedicate IMM și organizațiilor publice de cercetare din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 aferente Priorității 1- O regiune mai competitivă, mai inovativă, și despre oportunitățile de finanțare pentru cercetare-inovare pentru proiecte de colaborare internațională prin Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare IV, apelurile EUREKA și Eurostars.

 

GN_Card online_25_TUIASI&KF_AIREDGIO cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul AI REDGIO 5.0: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul AI REDGIO 5.0 – Regions and (E)DIHs alliance for AI-at-the-Edge adoption by European Industry 5.0 Manufacturing SMEs, finanțat în cadrul programului Orizont Europa și derulat de un consorțiu de 43 parteneri din 18 țări, printre care Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și Katty Fashion SRL, parteneri din Regiunea Nord-Est.

Scopul proiectului AI REDGIO 5.0 este de a promova adoptarea tehnologiilor de Inteligență Artificială (AI) și Edge Computing în sectorul de producție, în special în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), prin crearea de alianțe între autoritățile regionale și Digital Innovation Hubs (DIHs) pentru a sprijini dezvoltarea și implementarea soluțiilor AI la capătul liniei de producție.

Katty Fashion SRL (KF) va realiza un experiment în cadrul căruia va testa prototipul de sistem de detectare a defectelor produsului, dezvoltat de TUIAȘI în timpul proiectului și care integrează tehnologia AI-at-the-edge. Instalarea sistemului cu conectivitate la rețea locală va fi configurată în zona de producție QA (Control Calitate) a KF.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

GN_Card online_24_Agricola_AquaSPICE
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul AquaSPICE: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul AquaSPICE (Advancing Sustainability Of Process Industries Through Digital And Circular Water Use Innovations) finanțat în cadrul programului Orizont 2020 și derulat de un consorțiu de 29 parteneri din 12 țări, printre care Agricola Internațional SA (partener din Regiunea Nord-Est) și Business Development Group SRL (partener din București).

Proiectul AquaSPICE urmărește să identifice și să aplice cele mai bune tehnologii disponibile pentru tratarea apelor uzate din diferite industrii (chimică, petrolieră, alimentară) și soluții alternative pentru refolosirea apei uzate tratate, precum și pentru optimizarea consumului de apă prin folosirea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

Screenshot 2023-12-20 132453
NOUTĂȚI RIS3

PROIECTUL AGROBUS: POVEȘTI DE SUCCES DIN REGIUNEA DE NORD-EST ÎN DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul AgroBUS. El elaborează și implementează un program de formare continuă destinat stimulării spiritului antreprenorial din domeniul agriculturii urbane în rândul adulţilor vulnerabili (adulţi slab calificaţi, adulţi şomeri), prin transferul de noi cunoştinţe şi concepte de profil.

Proiectul este coordonat de Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA) iar printre ceilalți parteneri se numără și Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad“ din Iași.

Rezultate

  • Dezvoltarea unor cursuri de formare continuă pentru educatorii de adulți;
  • Un curriculum pentru antreprenorii din agricultură (în curs de dezvoltare);
  • Portalul E-Learning – AgroBusiness în zonele urbane;
  • O selecție de bune practici în agricultura urbană;
  • Setul de instrumente pentru crearea de strategii UE Urban Farmer pentru noul antreprenor

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

RIS3 logo_
NOUTĂȚI RIS3

Portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est existent a fost completat cu o nouă serie de proiecte inovative. Rezultatele apelului pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

În perioada 25 septembrie – 31 octombrie 2023, ora 12.00, ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat un apel de identificare proiecte inovative în vederea completării portofoliului RIS3 Nord-Est existent.

Apelul s-a încheiat cu 14 propuneri primite în termenul de depunere. Propunerile de proiecte au fost analizate și evaluate de către experți ai ADR Nord-Est, rezultând un număr de 14 propuneri admise și selectate pentru a completa portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Bugetul total al propunerilor admise este de 75,66 milioane euro.

Propunerile de proiecte admise au vizat domeniile regionale de specializare inteligentă: Sănătate (6), TIC (5), Turism (1), Energie (1), Mediu (1). În ceea ce privește locația de implementare a proiectelor propuse, 10 sunt localizate în jud. Iași și câte 2 proiecte în jud. Neamț și Suceava. 8 propuneri de proiecte au fost depuse în parteneriat, iar 6 propuneri de proiecte au fost depuse individual.

Lista finală a proiectelor ce completează portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est existent a fost aprobată de Consorțiul Regional de Inovare Nord- Est în cadrul reuniunii din data de 13 decembrie 2023 și de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în cadrul ședinței din data de 19 decembrie 2023.

Mulțumim tuturor actorilor care contribuie la transformarea regiunii noastre prin specializare inteligentă.

Documente suport
Lista finală a proiectelor ce completează portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est existent


07.11.2023 – Apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est: finalizarea etapei de depunere a fișelor de proiect

ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat, în perioada 25 septembrie – 31 octombrie 2023, ora 12:00, un proces de identificare de proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă regionale, în vederea completării portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est.

În cadrul apelului s-au transmis 17 propuneri de proiecte, din care 14 propuneri transmise în termen.

Propunerile de proiecte transmise în termen vizează domeniile de specializare inteligentă: Sănătate (6), TIC (5), Turism (1), Energie (1), Mediu (1).

În perioada următoare, experții ADR Nord-Est vor evalua propunerile de proiecte transmise în termen.


23.10.2023 – Prelungirea termenului de depunere a Fișelor de proiect în cadrul Apelului pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Vă informăm că termenul de depunere a propunerilor de proiecte în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est a fost prelungit până la data de 31 octombrie 2023, ora 12.00.


16.08.2023 – Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023)

Care este scopul acestui apel?

Completarea Portofoliului de proiecte RIS3 Nord‐Est (2021) cu o nouă serie de propuneri de proiecte  în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est care vor contribui la operaționalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, prin implementarea cu resurse financiare atrase din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, din alte programe și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovatoare.

Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel?

O întreprindere din categoria IMM, întreprinderi mici cu capitalizare medie, întreprinderi cu capitalizare medie, întreprinderi mari, individual sau în parteneriat cu alte entități (ex. alte întreprinderi, universități, institute/organizații de cercetare-dezvoltare, entități de inovare și transfer tehnologic, parcuri științifice și tehnologice, asociații/fundații, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor etc).

Proiectele incluse în Portofoliu de proiecte RIS3 Nord-Est (2021) nu necesită redepunere în cazul în care nu au apărut modificări semnificative.

Ce propuneri de proiect pot fi transmise?

Idei de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și investiții care contribuie la realizarea obiectivelor specifice asociate domeniilor RIS3 Nord-Est (Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est), cu locația de implementare în Regiunea Nord-Est.

Care sunt domeniile de specializare inteligentă vizate de acest apel?

În cadrul celei  de-a treia ediții a procesului de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est, derulat de ADR Nord-Est în anul 2020, participanții au evaluat provocările care împiedică dezvoltarea economică inovatoare și au identificat oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică.  Astfel, au fost identificate oportunități pentru specializarea Regiunii Nord-Est în domeniile de mai jos.

Unde se pot depune propunerile de proiect? În ce perioadă?
Propunerile de proiecte de specializare inteligentă, completate conform  documentelor de mai jos, se transmit pe adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro,  începând cu data de 25 septembrie până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro.

Cum se va desfășura procesul de evaluare și selectare a propunerilor de proiect?
Toate fișele de proiect depuse până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00  vor parcurge o etapă de selecție, conform Grilei de evaluare. Proiectele propuse trebuie să obțină un prag minim de calitate de 50 de puncte. Lista finală va fi publicată pe website www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla mai multe informații despre acest apel?
Avem în vedere organizarea unui eveniment de informare în săptămâna 18-22 septembrie 2023, la Iași. Detalii privind ziua, ora, locația vor fi anunțate la începutul lunii septembrie pe www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovative în domeniile RIS3 Nord-Est?
Accesați și completați formularul de înregistrare pentru a fi la curent cu toate noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovatoare în domeniile RIS3 Nord-Est, în vederea completării portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est.

Documente atașate:
1. Informații apel proiecte RIS3
2. Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est
3. Anexa 2 – Fișa de proiect
4. Anexa 3 – Formular_Buget_proiect RIS3
5. Anexa 4 – Grila de evaluare
6. Apeluri destinate întreprinderilor Prioritatea 1, PR Nord-Est 2021-2027

GN_Card online_22_ICONIC_CLOTH cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul CLOTH: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul CLOTH (CLuster Alliance fOr the Transition to greenand digital fasHion) finanțat în cadrul programului COSME și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Asociația Iconic Cluster (ICONIC) – România.

Scopul principal al proiectului CLOTH este de a stimula cooperarea interregională prin crearea unei alianțe de clustere în sectorul Fashion. Proiectul promovează condițiile necesare crearii unui ecosistem favorabil pentru noi alianțe intre actorii relevanți din domeniu și pentru noi oportunități de afaceri și investiții pentru IMM-urile europene.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect