Categorie: RIS3

BE-Cultour_card online
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul Be. CULTOUR: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul Be. CULTOUR finanțat în cadrul programului programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în baza acordului de grant nr. 101004627.

Proiectul are ca obiectiv general crearea și testarea de inovații durabile centrate pe om pentru turismul cultural circular prin rețele/metodologii de inovare colaborative și strategii de investiție îmbunătățite.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Card online_12_MULTITRACES_v. web_crop
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul MULTITRACES: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul MULTITRACES finanțat în cadrul programului Programul Erasmus + și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali coordonat de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea unei formări moderne, multidisciplinare și inovatoare a studenților în economia circulară pentru mediul rural, promovarea unui nou model de afaceri ce implică valorificarea inteligentă a resurselor, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale ale studenților, cu creșterea nivelului de angajabilitate și a oportunităților de dezvoltare a carierei.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

axa_1
NOUTĂȚI RIS3

9 contracte semnate în cadrul Apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est prin POAT 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a finalizat procesul de contractare pentru documentațiile de finanțare depuse în cadrul apelului finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

În cadrul acestui apel au fost semnate 9 contracte de finanțare, cu valoarea totală de 7,84 mil. lei, având o valoare nerambursabilă solicitată de 6,54 mil. lei pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentatii necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură din domeniul specializării inteligente, reprezentând 68,14% din alocarea regională.

Proiectele contractate vizează următoarele domenii regionale de specializare inteligentă- 4 sănătate, 4 agro-alimentar și industria lemnului, 1 TIC; valoarea nerambursabilă a acestora în funcție de domeniile RIS3 Nord-Est prezentându-se astfel:

Ținând cont de tipul promotorilor care au semnat contracte de finanțare în cadrul acestui apel, situația se prezintă astfel:

Le dorim mult succes în implementare celor 9 promotori care au semnat contracte de finanțare  în cadrul apelului finanțat POAT 2014 – 2020, proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”!

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la 21.07.2022

Card online_11_NESICA_v. web_final_crop
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul NESICA: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul NESICA finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Proiectul promovează eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, ce au drept scop utilizarea durabilă a resurselor din regiunile de frontieră ale celor patru state partenere.

3 comunități din fiecare regiune vor beneficia de organizarea de ateliere tematice, sesiuni de instruire și schimb de bune practici cu ajutorul experților din regiunile partenere. Astfel, au fost încheiate acorduri de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 3 comunități din județul Suceava, UAT Vama, UAT Liteni și UAT Șcheia.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Card online_10_UB_GAME-ED (cut)
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul GAME-ED: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul GAME-ED finanțat în cadrul programului Erasmus+ și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Scopul principal al proiectului GAME-ED este de a îmbunătăți calitatea metodelor de predare-învățare utilizate pentru formarea și dezvoltarea abilităților de creativitate la cursanții adulți prin introducerea unei abordări a învățării bazate pe joc.

Obiective principale
– cercetarea ştiințifică aprofundată pe tema învățării şi dezvoltării creativității bazate pe joc la adulți
– elaborarea de ghiduri şi metodologii pentru formatorii din domeniul educației adulților
– crearea unui joc de societate (board game) axat pe dezvoltarea creativității

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Card website - lansare platforma
NOUTĂȚI RIS3

Lansare platforma online TERRITORIA, destinată brokerajului de servicii de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est vă invită să luați parte joi, 26 mai 2022, între orele 13.00 – 14.00, la lansarea platformei online TERRITORIA, territoria.adrnordest.rodestinată brokerajului de servicii de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) în domeniile de specializare inteligentă a regiunii.

Realizată de ADR Nord-Est în cadrul proiectului H2020 TeRRItoria – Cercetare și inovare responsabilă la nivel teritorial prin implicarea actorilor locali din Cercetare & Inovare, platforma oferă un spațiu virtual de întâlnire între cei care sunt în căutarea unor soluții inovative și cei care pot veni în întâmpinarea acestei nevoi. Sunt vizate exclusiv colaborările care au la bază schimburile și tranzacțiile de servicii CDI între persoane juridice, realizate în baza unor cereri și oferte concrete și asumate de către utilizatori.

Pilotată inițial pe un număr limitat de domenii RIS3 și într-un areal geografic restrâns, TERRITORIA se adresează începând din acest moment întregii regiuni și tuturor domeniilor RIS3 Nord-Est (i.e., agro-alimentar & industria lemnului, textile, IT&C, sănătate, mediu, energie, turism). Platforma mizează pe o funcționalitate minimalistă, dar eficientă, și, fiind la inceput de drum, este deschisă sugestiilor și soluțiilor de optimizare propuse de utilizatori.

În cadrul reuniunii, vor fi puse în discuție și criteriile în baza cărora furnizorii de servicii CDI din Regiunea Nord-Est vor putea fi incluși în Harta interactivă a furnizorilor de servicii CDI asociată platformei TERRITORIA. 

Pentru a participa la acest eveniment, vă invităm să vă înregistrați online prin intermediul acestui formular, urmând a primi în scurt timp datele de conexiune la platforma Zoom.

Întâlnirea are loc în cadrul proiectului Interreg Europe TraCS3 – Promovarea colaborării și sprijinului interregional în domeniul infrastructurii de inovare din domenii prioritare RIS3, în care ADR Nord-Est este partener.

Agendă eveniment

Card online_9_CERNESIM_v. websiteADR
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul RECENT AIR: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul RECENT AIR, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și derulat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul RECENT-AIR va contribui la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare și inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii existente și prin crearea unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC, aliniată standardelor internaţionale, destinată monitorizării şi analizei factorilor de mediu, în vederea prevenirii şi gestionării durabile a riscurilor induse de schimbările climatice asupra resurselor.

Obiective specifice:

  • 10 laboratoare noi de cercetare vor fi amenajate în 5 zone geografice distincted in România, și dotate cu infrastructură modernă care să permită nvestigarea caracteristicilor și comportamentului aerosolilor atmosferici cu impact negativ asupra: a) climei / modificărilor climatice, b) calității mediului, c) stării de sănătate a oamenilor.
  • Integrarea, într-o rețea tip network, a 6 laboratoare axate pe cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul aerosolilor atmosferici, pentru areale urbane poluate (Iași), areale rurale (Mădârjac), montane nepoluate (Rarăul), marine (Agigea) și montane cu risc seismic și vulcanologic (Tulnici).
  • Realizarea a 2 laboratoare mobile

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

 

rvp 2.0 demo days 2
NOUTĂȚI RIS3

Cum încurajăm ecosistemul regional de inovare și antreprenoriat

Programul de valorificare a rezultatelor cercetării (RVP). Aceasta este inițiativa din cadrul Programului de Asistență Tehnică (AT) implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est cu sprijinul Băncii Mondiale, dedicată sprijinirii comercializării rezultatelor proiectelor de cercetare din mediul academic regional. Activitățile specifice programului au fost destinate susținerii echipelor de cercetare selectate și a proiectelor acestora cu potențial ridicat de comercializare în vederea îmbunătățirii gradului de pregătire tehnologică și comercială prin acordarea de asistență și îndrumare bazată pe propriile necesități pentru consolidarea capacității antreprenoriale și facilitarea interacțiunii cu industria, precum strategii de marketing, drepturi de proprietate intelectuală, strategii de comercializare etc.

Bazându-se pe lecțiile învățate din cadrul RVP 1.0 și cu o abordare deja experimentată și rafinată, ADR NE a lansat, în luna mai a anului trecut, cea de a doua ediție a Programului de valorificare a rezultatelor cercetării – RVP 2.0, având ca beneficiari echipele de cercetători dintr-un set mai larg de universități selectate din Regiunea Nord-Est. Apelul s-a bucurat de un real succes, înregistrând în total 13 aplicații.

În cadrul RVP 2.0, echipele selectate au lucrat timp de 7 luni împreună cu experți din cadrul ADR NE și Băncii Mondiale prin intermediul unor ateliere de dezvoltare a afacerii și sesiuni individuale de coaching în vederea primirii de asistență pentru lansarea pe piață.

În încheierea acestui program, ADR NE a organizat pe 12 aprilie 2022 evenimentul online RVP 2.0 DemoDay în cadrul căruia cele 7 echipe participante, care au parcurs cu succes toate etapele acestui program, au avut ocazia să își prezinte proiectele inovative de cercetare în fața publicului larg format atât din instituții publice cât și companii private interesate de soluțiile inovative prezentate, precum și să primească întrebări și feedback din partea unor specialiști în domeniul inovării, dezvoltării afacerilor și investițiilor private.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ne propune o tehnologie inteligentă din domeniul IT&C de comunicare a luminii vizibile pentru siguranța activă a mașinii și asistența șoferului (IVLC).

Ora-Relief este soluția propusă de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru ameliorarea simptomelor și reducerea efectelor secundare induse de terapia oncologică.

În domeniul Educației, pentru îmbunătățirea procesului de predare și demonstrație în știintele vieții, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ne propune imprimarea 3D a modelelor macromoleculare fizice (modelemoleculare.ro).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost prezentă în program cu 4 soluții inovative. În domeniul Sănătate, SMARS ne propune sisteme de recuperare medicală activate inteligent cu fire cu memoria formei iar OrthoBioAlloy dezvoltă o nouă generație de biomateriale metalice utilizate pentru aplicații medicale. De asemenea, în același domeniu este de interes proiectul uProSense care are ca obiectiv dezvoltarea unei platforme de detecție electrochimică serigrafiată pe bază de electrozi din cerneală speciala. În domeniul Mediu, PureGeo ne recomandă soluții inovatoare și durabile pentru eliminarea poluanților prioritari și emergenți pentru procesele avansate de tratare a apelor uzate

RVP 2.0 DemoDay a fost înregistrat și transmis live pe Facebook. Informația despre evenimentul live a ajuns la 939 de persoane și s-au înregistrat 57 de reacții, comentarii și distribuiri. De asemenea, 412 persoane au vizionat live-ul în diferite momente ale acestuia. Pe Zoom, evenimentul a înregistrat un număr maxim de 86 de participanți.

Prezentările integrale ale proiectelor și componența echipelor se pot consulta pe site-urile dedicate RVP 2.0:

Înregistrarea integrală a evenimentului RVP 2.0 DemoDay poate fi vizionată pe pagina de Facebook a ADR NE.

cities
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul Cities 2030: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul Cities 2030, finanțat prin Programul Orizont 2020 și derulat de Universitatea Cá Foscari din Veneția.

Acest proiect a strâns laolaltă 41 de parteneri din 19 țări europene (10 orașe și 2 regiuni) sub coordonarea Universității Cá Foscari din Veneția, Italia. Proiectul încurajează implicarea activă a cetățenilor, provocându-i să se transforme din simpli consumatori pasivi în agenți motivați care promovează un stil de viață sănătos și prietenos cu mediul înconjurător.

În Iași, prin acest proiect, a fost realizat hubul inovativ Food For Iasi Living Lab, în cadrul căruia au loc activități de consultare publică pentru identificarea principalelor probleme ale sistemului alimentar urban din municipiul Iași. Food for Iași Living Lab este coordonat de Academia Română, Filiala Iași și Primăria Municipiului Iași.

pharma
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul PharmaLedger – platformă blockchain scalabilă: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul PharmaLedger, finanțat prin Programul Orizont 2020, derulat de un consorțiu internațional de parteneri, din care face parte RomSoft SRL.

Consorțiul PharmaLedger va crea o platformă blockchain scalabilă, validată prin aplicații dedicate domeniilor de referință specifice – lanț de distribuție, teste clinice și date medicale. Aceste aplicații vor fi utilizate de „deschizătorii de drumuri” din industrie, care vor impulsiona mai departe adopția lor pe scară largă.

PharmaLedger va servi ca sursă unică de informaţii reale (single source of truth) pentru întreg ecosistemul de sănătate și este proiectată pentru o guvernanță descentralizată eficientă, care poate fi adoptată pe scară largă de către toți stakeholderii ecosistemului, pentru conformitate cu standardele și reglementările existente și emergente, precum și pentru conectivitate și interoperabilitate pe tot lanțul de producție și distribuție.