Categorie: RIS3

2
NOUTĂȚI RIS3

Oportunități de finanțare pentru cercetare&inovare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat, în colaborare cu UEFISCDI, evenimentul Oportunități de finanțare pentru cercetare&inovare. Evenimentul  a avut loc la Iași, în data de 29 februarie 2024, fiind găzduit de Centrul de Transfer Tehnologic MAVIS.

Ne-am bucurat de prezența a peste 40 de participanți din mediul privat și universitar și am discutat despre oportunitățile de finanțare dedicate IMM și organizațiilor publice de cercetare din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 aferente Priorității 1- O regiune mai competitivă, mai inovativă, și despre oportunitățile de finanțare pentru cercetare-inovare pentru proiecte de colaborare internațională prin Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare IV, apelurile EUREKA și Eurostars.

 

GN_Card online_25_TUIASI&KF_AIREDGIO cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul AI REDGIO 5.0: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul AI REDGIO 5.0 – Regions and (E)DIHs alliance for AI-at-the-Edge adoption by European Industry 5.0 Manufacturing SMEs, finanțat în cadrul programului Orizont Europa și derulat de un consorțiu de 43 parteneri din 18 țări, printre care Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și Katty Fashion SRL, parteneri din Regiunea Nord-Est.

Scopul proiectului AI REDGIO 5.0 este de a promova adoptarea tehnologiilor de Inteligență Artificială (AI) și Edge Computing în sectorul de producție, în special în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), prin crearea de alianțe între autoritățile regionale și Digital Innovation Hubs (DIHs) pentru a sprijini dezvoltarea și implementarea soluțiilor AI la capătul liniei de producție.

Katty Fashion SRL (KF) va realiza un experiment în cadrul căruia va testa prototipul de sistem de detectare a defectelor produsului, dezvoltat de TUIAȘI în timpul proiectului și care integrează tehnologia AI-at-the-edge. Instalarea sistemului cu conectivitate la rețea locală va fi configurată în zona de producție QA (Control Calitate) a KF.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

GN_Card online_24_Agricola_AquaSPICE
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul AquaSPICE: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul AquaSPICE (Advancing Sustainability Of Process Industries Through Digital And Circular Water Use Innovations) finanțat în cadrul programului Orizont 2020 și derulat de un consorțiu de 29 parteneri din 12 țări, printre care Agricola Internațional SA (partener din Regiunea Nord-Est) și Business Development Group SRL (partener din București).

Proiectul AquaSPICE urmărește să identifice și să aplice cele mai bune tehnologii disponibile pentru tratarea apelor uzate din diferite industrii (chimică, petrolieră, alimentară) și soluții alternative pentru refolosirea apei uzate tratate, precum și pentru optimizarea consumului de apă prin folosirea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

Screenshot 2023-12-20 132453
NOUTĂȚI RIS3

PROIECTUL AGROBUS: POVEȘTI DE SUCCES DIN REGIUNEA DE NORD-EST ÎN DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul AgroBUS. El elaborează și implementează un program de formare continuă destinat stimulării spiritului antreprenorial din domeniul agriculturii urbane în rândul adulţilor vulnerabili (adulţi slab calificaţi, adulţi şomeri), prin transferul de noi cunoştinţe şi concepte de profil.

Proiectul este coordonat de Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA) iar printre ceilalți parteneri se numără și Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad“ din Iași.

Rezultate

  • Dezvoltarea unor cursuri de formare continuă pentru educatorii de adulți;
  • Un curriculum pentru antreprenorii din agricultură (în curs de dezvoltare);
  • Portalul E-Learning – AgroBusiness în zonele urbane;
  • O selecție de bune practici în agricultura urbană;
  • Setul de instrumente pentru crearea de strategii UE Urban Farmer pentru noul antreprenor

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

RIS3 logo_
NOUTĂȚI RIS3

Portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est existent a fost completat cu o nouă serie de proiecte inovative. Rezultatele apelului pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

În perioada 25 septembrie – 31 octombrie 2023, ora 12.00, ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat un apel de identificare proiecte inovative în vederea completării portofoliului RIS3 Nord-Est existent.

Apelul s-a încheiat cu 14 propuneri primite în termenul de depunere. Propunerile de proiecte au fost analizate și evaluate de către experți ai ADR Nord-Est, rezultând un număr de 14 propuneri admise și selectate pentru a completa portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Bugetul total al propunerilor admise este de 75,66 milioane euro.

Propunerile de proiecte admise au vizat domeniile regionale de specializare inteligentă: Sănătate (6), TIC (5), Turism (1), Energie (1), Mediu (1). În ceea ce privește locația de implementare a proiectelor propuse, 10 sunt localizate în jud. Iași și câte 2 proiecte în jud. Neamț și Suceava. 8 propuneri de proiecte au fost depuse în parteneriat, iar 6 propuneri de proiecte au fost depuse individual.

Lista finală a proiectelor ce completează portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est existent a fost aprobată de Consorțiul Regional de Inovare Nord- Est în cadrul reuniunii din data de 13 decembrie 2023 și de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în cadrul ședinței din data de 19 decembrie 2023.

Mulțumim tuturor actorilor care contribuie la transformarea regiunii noastre prin specializare inteligentă.

Documente suport
Lista finală a proiectelor ce completează portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est existent


07.11.2023 – Apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est: finalizarea etapei de depunere a fișelor de proiect

ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat, în perioada 25 septembrie – 31 octombrie 2023, ora 12:00, un proces de identificare de proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă regionale, în vederea completării portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est.

În cadrul apelului s-au transmis 17 propuneri de proiecte, din care 14 propuneri transmise în termen.

Propunerile de proiecte transmise în termen vizează domeniile de specializare inteligentă: Sănătate (6), TIC (5), Turism (1), Energie (1), Mediu (1).

În perioada următoare, experții ADR Nord-Est vor evalua propunerile de proiecte transmise în termen.


23.10.2023 – Prelungirea termenului de depunere a Fișelor de proiect în cadrul Apelului pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Vă informăm că termenul de depunere a propunerilor de proiecte în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est a fost prelungit până la data de 31 octombrie 2023, ora 12.00.


16.08.2023 – Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023)

Care este scopul acestui apel?

Completarea Portofoliului de proiecte RIS3 Nord‐Est (2021) cu o nouă serie de propuneri de proiecte  în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est care vor contribui la operaționalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, prin implementarea cu resurse financiare atrase din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, din alte programe și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovatoare.

Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel?

O întreprindere din categoria IMM, întreprinderi mici cu capitalizare medie, întreprinderi cu capitalizare medie, întreprinderi mari, individual sau în parteneriat cu alte entități (ex. alte întreprinderi, universități, institute/organizații de cercetare-dezvoltare, entități de inovare și transfer tehnologic, parcuri științifice și tehnologice, asociații/fundații, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor etc).

Proiectele incluse în Portofoliu de proiecte RIS3 Nord-Est (2021) nu necesită redepunere în cazul în care nu au apărut modificări semnificative.

Ce propuneri de proiect pot fi transmise?

Idei de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și investiții care contribuie la realizarea obiectivelor specifice asociate domeniilor RIS3 Nord-Est (Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est), cu locația de implementare în Regiunea Nord-Est.

Care sunt domeniile de specializare inteligentă vizate de acest apel?

În cadrul celei  de-a treia ediții a procesului de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est, derulat de ADR Nord-Est în anul 2020, participanții au evaluat provocările care împiedică dezvoltarea economică inovatoare și au identificat oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică.  Astfel, au fost identificate oportunități pentru specializarea Regiunii Nord-Est în domeniile de mai jos.

Unde se pot depune propunerile de proiect? În ce perioadă?
Propunerile de proiecte de specializare inteligentă, completate conform  documentelor de mai jos, se transmit pe adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro,  începând cu data de 25 septembrie până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail bgris3@adrnordest.ro.

Cum se va desfășura procesul de evaluare și selectare a propunerilor de proiect?
Toate fișele de proiect depuse până la data de 25 octombrie 2023, ora 12.00 31 octombrie 2023, ora 12.00  vor parcurge o etapă de selecție, conform Grilei de evaluare. Proiectele propuse trebuie să obțină un prag minim de calitate de 50 de puncte. Lista finală va fi publicată pe website www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla mai multe informații despre acest apel?
Avem în vedere organizarea unui eveniment de informare în săptămâna 18-22 septembrie 2023, la Iași. Detalii privind ziua, ora, locația vor fi anunțate la începutul lunii septembrie pe www.adrnordest.ro, pagina Apel pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023).

Cum pot afla noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovative în domeniile RIS3 Nord-Est?
Accesați și completați formularul de înregistrare pentru a fi la curent cu toate noutățile privind acest apel de identificare de proiecte inovatoare în domeniile RIS3 Nord-Est, în vederea completării portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est.

Documente atașate:
1. Informații apel proiecte RIS3
2. Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est
3. Anexa 2 – Fișa de proiect
4. Anexa 3 – Formular_Buget_proiect RIS3
5. Anexa 4 – Grila de evaluare
6. Apeluri destinate întreprinderilor Prioritatea 1, PR Nord-Est 2021-2027

GN_Card online_22_ICONIC_CLOTH cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul CLOTH: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul CLOTH (CLuster Alliance fOr the Transition to greenand digital fasHion) finanțat în cadrul programului COSME și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Asociația Iconic Cluster (ICONIC) – România.

Scopul principal al proiectului CLOTH este de a stimula cooperarea interregională prin crearea unei alianțe de clustere în sectorul Fashion. Proiectul promovează condițiile necesare crearii unui ecosistem favorabil pentru noi alianțe intre actorii relevanți din domeniu și pentru noi oportunități de afaceri și investiții pentru IMM-urile europene.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

GN_Card online_21_MaiBine_FoodE
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul FoodE: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul FoodE (Food Systems in European Cities) finanțat în cadrul programului Horizon 2020 și derulat de un consorțiu de 24 de parteneri internaționali din care face parte Asociația Mai bine.

FoodE este centrat în jurul conceptului de sisteme alimentare proiectate de comunități (City/Region Food Systems – CRFS). Fiecare sistem alimentar se bazează, în mod unic, pe nevoile și resursele disponibile la nivel local.

Proiectul își propune să accelereze creșterea inițiativelor urbane europene sustenabile și reziliente din domeniul alimentar, prin includerea tuturor actorilor, proceselor și relațiilor care sunt implicate în lanțurile alimentare din regiunile geografice țintă.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

Card_20_MAVIS cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic (CITT) MAVIS finanțat în cadrul Programului Operațional Regional Nord-Est 2014-2020 și derulat de Universitatea de Medicină și Farmacie “GR.T.Popa” din Iași.

CITT MAVIS este o structură cheie a ecosistemului regional de inovare axat pe sănătatea vârstnicilor, acționând atât ca liant între actorii din sectorul cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), mediul de afaceri și utilizatorii finali, dar și ca accelerator al produselor și serviciilor inovative dezvoltate, fie prin exploatarea unor rezultate ale cercetării, fie prin acoperirea nevoilor specifice ale companiilor de a dezvolta / îmbunătăți / testa / valida / transfera un produs sau o tehnologie nouă pe piața care să răspundă unor probleme ale consumatorului.

CITT MAVIS își propune să îmbunătățească capacitatea de inovare și să valorifice rezultatele cercetării de către mediul de afaceri prin crearea și operaționalizarea unor laboratoare și ateliere state-of-the-art, dotate cu active unice și de ultim nivel tehnologic.

Descarcă
rezumat proiect
newsletter dedicat proiect

Newsletter_19
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul ILCA: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

ILCA: Innovation Laboratories for Climate Actions

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul  ILCA este finanțat în cadrul programului EIT Climate KIC și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali, din care face parte Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava.

ILCA promovează capacitatea de inovare socială și climatică multidisciplinară prin înființarea Laboratoarelor de Inovare Climatică și implică actorii din ecosistem în design-ul Inovației Climatice.

Proiectul își propune să consolideze capitalul uman în inovarea climatică și antreprenoriat, urmărind totodată rezolvarea problemelor sistemice.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își propune prin acest proiect să devină lider și beneficiar al unui ecosistem integrat pentru inovare climatică, printr-o serie de acțiuni care vor susține antreprenoriatul și competitivitatea.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

shoegame_cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul ShoeGAME: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

ShoeGAME: Dezvoltarea competențelor cheie în învățământul vocațional pentru industria încălțămintei prin jocuri video educaționale

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul ShoeGAME finanțat în cadrul programului Erasmus+ și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali coordonat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Scopul principal al proiectului ShoeGame este de a îmbunătăți atractivitatea învățământului vocațional în domeniul încălțămintei pentru tânăra generație, oferindu-le, în același timp, competențele tehnice și specifice sectorului, precum și competențele digitale, de circularitate și de sustenabilitate.

Principalul rezultat al proiectului reprezintă o platformă care include un joc video educațional pentru elevi și organizații, precum și un pachet de trasee de formare, metodologii și ghiduri pedagogice adresate tutorilor/profesorilor pentru includerea jocului video educațional și învățării prin joc în curriculumul învățământului vocațional pentru sectorul încălțămintei.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect