Posted by Amarinei Catalin

2-1 - Sicur
EEN NOUTĂȚI

Brokerage Event SICUR 2024 – Cluster 3 „Civil Security for Society”, 27-28 februarie 2024, Madrid, Spania

Fundación para el conocimiento Madri+d, punct local de contact al Retelei Enterprise Europe Network, organizează in perioada 27-28 februarie 2024, un eveniment de brokeraj dedicat celor interesați să găsească parteneri /consorții sau să aplice la apelul de propuneri Cluster 3 „Securitate civilă pentru societate”.

Evenimentul de brokeraj se va desfășura într-un format hibrid, astfel încât clienții EEN să poată participa atât fizic, la fața locului, cât și online. Înregistrarea la evenimentul de Brokeraj este gratuită, iar clienții EEN înregistrați vor primi un cod de acces gratuit la targ.

Principalele teme abordate vor fi:

 • Combaterea criminalității și a terorismului;
 • Managementul frontierelor;
 • Infrastructură rezistentă;
 • Securitate cibernetică sporită;
 • O Europă rezistentă la dezastre;
 • Cercetare și inovare în domeniul securității consolidate.

Cine poate participa la acest eveniment?

 • Start-up-uri și spin-off-uri
 • Companii mici si mijlocii
 • Companii mari
 • Universități
 • Centre de cercetare
 • Profesionişti în domeniul securităţii
 • Autorități, utilizatori finali ai soluțiilor de securitate
 • Alte organizații care caută parteneri comerciali, tehnologici sau de cercetare din Europa și nu numai.

Link: https://sicur2024.b2match.io/

IMG_3003 2
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

Unitate în diversitate: ROREG – vocea dezvoltării regionale din România

 • 1600 de experți în dezvoltare regională
 • 8 Regiuni de Dezvoltare
 • Peste 20 de miliarde de euro gestionate de ADR-uri
 • 19 de ani de activitate
 • 1000 de nevoi
 • O SINGURĂ VOCE!

 Acestea au fost câteva dintre reperele discuțiilor din cadrul Adunării Generale a Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională-ROREG, care s-a întrunit la Piatra Neamț în data de 15 februarie 2024.

Cei 8 Directori ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională prezenți la eveniment au găsit cadrul perfect pentru a-și împărtăși realizările anului precedent, planurile pentru anul 2024 și, în special, oportunitatea unor proiecte comune. Abordarea responsabilităților ce decurg din calitatea de Autoritate de Management, dar și stadiul implementării celor 8 Programe Regionale au constituit, de asemenea, prilej de schimb de experiență. În pragul evaluării intermediare pentru perioada de programare 2021-2027, de la finalul acestui an, participanții au atras atenția asupra așteptărilor mari de la ADR-uri, dar și a influenței  acțiunilor curente pentru viitorul dezvoltării regionale.

În cadrul reuniunii de la Piatra Neamț, a fost aleasă și noua conducere a Asociației ROREG. Noul președinte al Asociației ROREG a fost ales domnul Vasile Asandei (ADR Nord-Est), iar vicepreședinți sunt domnul Sorin Maxim (ADR Vest) și doamna Csilla Hegedüs (ADR Nord-Vest).

“Activitatea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională se bazează pe un corp profesional valoros, constituit din peste 1600 de experți în specialități asociate dezvoltării regionale. Acest corp profesional atipic, creativ, dar și orientat spre rezultat, trebuie consolidat într-o echipă de elită, a cărei voce să răsune puternic la nivel național și european. Fie că vorbim de experții noștri, fie că vorbim de beneficiarii noștri, Oamenii trebuie să fie principala noastră prioritate. Nu ne vom putea bucura pe deplin de investițiile ambițioase în infrastructură pe care le finanțăm prin programele noastre dacă nu vom dezvolta capacitate administrativă a acestei echipe, angrenată în procese atât de complexe. Vin la conducerea Asociației după o perioadă cu realizări remarcabile, sub conducerea colegului meu Sorin Maxim: descentralizarea Programelor Regionale, implementarea unui proiect ambițios de sprijin pentru autoritățile publice locale din România, care a inclus sesiuni de instruire, tutoriale tip e-learning și o platformă pentru  facilitarea schimbului de informații și experiențe.
Cred în parteneriat și în colaborarea cu alte entități publice și private care ne împărtășesc viziunea de dezvoltare și am credința că în această formulă vom fi coerenți, coordonați în acțiuni și mai puternici la masa negocierilor, dacă ne cunoaștem nevoile, ne respectăm diversitatea și ne exploatăm potențialul”, a declarat Vasile Asandei, președintele ales al ROREG.

–-

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională  „ROREG” este un organism neguvernamental de utilitate publică, care își propune  să acționeze activ pentru atragerea de investiții și dezvoltarea de proiecte, să asigure reprezentativitatea în relația cu instituțiile naționale și internaționale, să susțină și să îmbunătățească atitudinea favorabilă dezvoltării regionale, în rândul administrației publice locale și centrale, altor instituții și organizații de interes public. Activitatea acestei asociații este în primul rând orientată în folosul cetățenilor din România, care trebuie să beneficieze în mod real de avantajele oferite de atragerea de fonduri nerambursabile prin activitatea celor opt ADR din țară. Mai multe detalii despre activitatea Asociației pot fi consultate aici: www.roreg.eu.

1 - 1
EEN NOUTĂȚI

MWC Open Innovation Challenge 2024, 26 -28 februarie 2024, BARCELONA, Spania

Reunește companii, startup-uri și furnizori de tehnologie!

MWC Open Innovation Challenge este un eveniment care facilitează întâlnirile dintre companii inovative, start-up-uri, dar si alți furnizori de tehnologie.

Evenimentul de brokeraj este organizat de ACCIÓ, un departament din cadrul Ministerului Întreprinderilor și Muncii al Guvernului Catalan, în parteneriat cu Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea de sprijin pentru afaceri din lume.

Întâlnirile pot avea loc fizic, în locația MWC, online sau ambele:

– Întâlnirile online vor avea loc în perioada 4 – 8 martie 2024.

– Întâlnirile fizice vor avea loc în sediul MWC din Barcelona în perioada 26 – 29 februarie 2024.

Data limita pentru inregistrare este 15 februarie 2024.

De ce să participi?

– Te poți conecta cu alte companii care caută noi tehnologii/soluții.

– Iti poți crea o agenda personalizată B2B în funcție de interesele și disponibilitatea proprie.

Cum să participi?

– Înregistreaza-te pe platformă și completează-ți profilul înainte de 15 februarie 2024.

Link: https://mwc2024.b2match.io/

brief final
EEN NOUTĂȚI

Noi oportunități de colaborare prin platforma EEN – februarie 2024

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii organizare eveniment „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii organizare eveniment „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi”, cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de ”Servicii organizare eveniment „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii pentru organizarea evenimentului „Digital Innovation Zone Transformare Digitala 2.0” in perioada 28-29 martie 2024 la Iasi, constand in urmatoarele activitati:
– Inchiriere si amenajare spatii desfasurare eveniment in data de 28.03.2024;
– Servicii de catering (2 pauze cafea si 1 masa pranz) in data de 28.03.2024;
– Servicii de catering (2 pauze cafea si 1 masa pranz) in data de 29.03.2024;
– Servicii de restaurant (cina de lucru) pentru data de 28.03.2024;
– Servicii foto-video, inclusiv transmisiune live pe canale de social media in data de 28.03.2024;
– Servicii de gestionare interactiuni ale participantilor in data de 28.03.2024;
– Servicii de traducere simultana (interpretariat) din RO in EN si invers, in data de 28.03.2024;
– Onorarii pentru serviciile prestate de lectori la eveniment;
– Realizare de materiale promotionale,
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini anexat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.02.2024, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.02.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 21.02.2024 – 26.02.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 27.02.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 21.03.2024;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 104.410,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: bugetul Proiectului ”Digital Innovation Zone EDIH – Manufacturing & Smart Health for Better Business, Life And Health in the North East Romania Region” (eDIH-DIZ).

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

best tourism villages
NOUTĂȚI

Începe selecția națională pentru BEST Tourism Villages 2024

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) dă startul selecției naționale a localităților care aspiră la titlul de Best Tourism Villages 2024 în cadrul celei de-a patra ediții a competiției internaționale organizate de Organizația Mondială a Turismului (OMT). În fiecare an, prin această inițiativă, sunt identificate exemple remarcabile de destinații pentru turismul rural care se evidențiază prin resurse culturale și naturale deosebite, sustenabilitate economică, socială și de mediu, precum și printr-o infrastructură turistică de calitate.

În urma depunerii candidaturilor și evaluării acestora, România va transmite către OMT cel mult 8 propuneri de destinații turistice, care vor concura cu alte destinații din întreaga lume.

Localitatea candidată trebuie să aibă o densitate scăzută a populației și cel mult 15.000 de locuitori, conform ultimului recensământ, să fie localizată într-un peisaj cu o prezență importantă a activităților tradiționale și să împărtășească valorile și stilul de viață al comunității.

În procesul de evaluare, se vor puncta următoarele criterii de selecție:

 • resursele culturale și naturale,
 • promovarea și conservarea resurselor culturale,
 • durabilitate economică, socială și de mediu,
 • dezvoltarea turismului și integrarea lanțului valoric,
 • guvernanța și prioritizarea turismului,
 • infrastructură și conectivitate,
 • sănătate,
 • siguranță și securitate,
 • materiale de prezentare (video, imagini).

Destinațiile din partea României care vor participa în cadrul competiției mondiale, vor avea șansa de a fi desemnate Best Tourism Villages sau de a fi incluse în Programul Upgrade, prin care vor beneficia de suport din partea OMT și a partenerilor pentru îmbunătățirea domeniilor de activitate identificate ca mai puțin dezvoltate în urma evaluării. 

Destinațiile recunoscute ca Best Tourism Villages, precum și cele selectate pentru a participa în cadrul Programului Upgrade, vor deveni membre ale unei rețele care facilitează schimbul de informații, experiențe și de bune practici. Rețeaua include, de asemenea, experți, parteneri publici și privați din domeniul promovării turismului pentru dezvoltare rurală.

Pentru participarea la concurs, candidaturile vor fi transmise către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, via e-mail, la adresa iulia.dangulea@mturism.ro, până la data de 22 martie 2024.

Formularele necesare sunt disponibile pe site-ul OMT și trebuie completate în limba engleză. Mai multe informații sunt disponibile aici: www.unwto.org/tourism-villages/en  sau https://economie.gov.ro/se-da-startul-selectiei-nationale-pentru-best-tourism-villages-2024/.

Inițiativa Best Tourism Villages a demarat în 2021 și de atunci Organizația Mondială a Turismului a primit aproape 600 de cereri din aproximativ 100 de țări.

WhatsApp Image 2024-02-02 at 19.52.00_11606255
NOUTĂȚI

S-a lansat MEDIC-NEST, meta-clusterul european în domeniul medicinei de precizie

Regiunea Nord-Est, prin Clusterul Imago-Mol, cu sprijinul ADR Nord-Est, a coordonat în ultimii 2 ani un proiect european de sprijinire a activității clusterelor în domeniul medicinei de precizie, MEDIC-NEST.

Rezultatul principal al acestui proiect a fost crearea unui meta-cluster, o alianță voluntară, deschisă și agilă a clusterelor europene și a organizațiilor de sprijinire a afacerilor care cred în rolul colaborării între clustere la nivel interregional și trans sectorial, pentru a sprijini internaționalizarea, creșterea și competitivitatea globală a ecosistemului european al medicinei de precizie.

Astfel, în cadrul conferinței finale a proiectului organizată la Bruxelles în data de 24 ianuarie cu sprijinul Biroului de la Bruxelles al ADR Nord-Est, a fost lansat în mod oficial MEDIC-NEST, meta-cluster european în domeniul medicinei de precizie. Membrii fondatori MEDIC-NEST (Clusterul Imago-Mol – România, MEDVIA – Belgia, HBIO – Grecia, SIVI – Spania) au avut plăcerea de a primi în noua alianță clusterele partenere şi organizații suport active în domeniul medicinei de precizie :

 • Clust-ER Health – Emilia-Romagna (Italia)
 • Slovenian Innovation Hub (Slovenia)
 • Navarra Health Cluster (Spania)
 • FundeSalud Extremadura (Spania)
 • Klaster LifeScience Krakow (Polonia)
 • Health Cluster Portugal (Portugalia)
 • Basque Health Cluster (Spania)
 • AI Cluster Bulgaria (Bulgaria)
 • Health & Life Sciences Cluster Bulgaria- BioCluster.bg (Bulgaria)
 • RTD HEALTH CLUSTER (Bosnia și Herzegovina)

ADR Nord-Est va avea rolul de catalizator al acțiunilor meta-clusterului, prima președinție rotativa a inițiativei fiind asigurata de către dna Alina Căpitanu, vicepreședinte al Clusterului Imago-Mol și șef birou Proiecte Externe în cadrul ADR Nord-Est.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie de servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt

ACTUALIZAT 07.02.2024

Solicitare de clarificari din 07.02.2024, ora 15:37, inregistrata la ADR Nord-Est cu nr. 836/07.02.2024

Referitor la graficul de timp solicitat in caietul de sarcini, va referiti in cat timp se executa operatiunile sau este suficient un grafic de lucru cu frecventa dorita din caietul de sarcini?

Raspuns autoritate contractanta:

Graficul de timp solicitat in Caietul de sarcini este graficul de timp detaliat la nivelul unei zile lucratoare pentru indeplinirea sarcinilor/operatiunilor zilnice precizate la Cap. 3 Lit A din Caietul de sarcini.


01.02.2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 08.02.2024, ora 23:59;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: andreea.mihai@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 09.02.2024, ora 10:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 09.02.2024 – 15.02.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 19.02.2024.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila, va fi pana la semnarea contractului de catre ambele parti;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
In functie de numarul de oferte primit, persoana responsabila din partea achizitorului poate solicita clarificari si ofertantilor de pe locurile urmatoare, in vederea scurtarii perioadei de evaluare a ofertelor.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 118.334,00 lei fara TVA/buget ADR Nord-Est.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

a) Oferta financiara – va contine:
1.1. Formularul 1 – Formular de Oferta
1.2. Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata
1.3. Desfasuratorul de pret care sa cuprinda costurile cu personalul, costurile cu consumabilele (detergenti, produse de curatat, materiale pentru curatenie etc.), costurile indirecte, cota de profit si profitul

b) Formularul 2 Propunere tehnica – conform punctului 6. Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii, va contine urmatoarele:
> Ofertantul va include in oferta tehnica o prezentare a operatorului economic.
> Ofertantul va prezenta o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor:
– Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;
– Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor;
– Lista echipamentelor si masinilor profesionale de care dispune, utilizate de ofertant in prestarea activitatilor de intretinere si curatenie;
– Prestatorul se va asigura ca numarul persoanelor care presteaza serviciile de curatenie sa fie acelasi, indiferent de perioada efectuarii concediilor de odihna, concediilor medicale, zilelor libere etc.;
– Lista de ustensile si materiale/materiale consumabile pe care le va asigura ofertantul si pune la dispozitia beneficiarului in vederea utilizarii in spatiile de lucru si prestarii serviciilor care fac obiectul contractului
– Alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini.

c) Formularul 3 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

d) Formularul 4 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

e) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie!
Daca este cazul, Formularul 3 se va prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: andreea.mihai@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare
Model de Contract

cover ee
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

Peste 100 milioane euro din REGIO Nord-Est pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipii

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a publicat în data de 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentru „Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apel dedicat Municipiilor. Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Alocarea financiară disponibilă este de 107,69 milioane euro.

Apelul este dedicat unităților administrativ-teritoriale municipii și parteneriatelor dintre municipiu și judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F)/ zona metropolitană (Z.M)/ instituții și servicii publice de interes aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale municipiu/ instituții publice centrale.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de înlocuire a instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile
 • Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu
 • Implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie
 • Dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat inteligente
 • Modernizarea lifturilor
 • Acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupului țintă privind avantajele oferite de îmbunătățirea eficienței energetice, cât și diseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținute din implementarea proiectelor.

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 30 ianuarie 2024 – 31 iulie 2024.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 500.000 euro, iar mecanismul de selecție este unul necompetitiv, cu depunere continuă a proiectelor până la termenul de închidere. 

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici: https://regionordest.ro/prioritatea-3/eficienta-energetica-cladiri-publice-mrj-si-municipii/.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de catering pentru evenimentul de diseminare regională a proiectului SIreNERGY, Piatra Neamț, 21 februarie 2024

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de catering pentru Evenimentul de diseminare regionala a proiectului SIreNERGY, organizat de ADR Nord-Est, care va avea loc in data de 21 februarie 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica Servicii de catering pentru Evenimentul de diseminare regionala a proiectului SIreNERGY, organizat de ADR Nord-Est, care va avea loc in data de 21 februarie 2024, la sediul Rubik Hub din Piatra-Neamt.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering pentru un numar de minim 20 persoane – maxim 30 persoane, in data de 21 februarie 2024, la sediul Rubik Hub, situat in Municipiul Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 26 (incinta Strandului Municipal), confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini anexat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 01.02.2024, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 01.02.2024, ora 11:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 01.02.2024 – 05.02.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 06.02.2024.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 01.03.2024;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 4.800,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: bugetul Proiectului SIreNERGY – Inovare sociala prin utilizarea energiilor regenerabile.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (daca este cazul);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii