img
NOUTĂȚI

Lansarea apelului de selecție a partenerilor sociali în structura partenerială pentru dezbateri aferente Politicii de Coeziune post-2027

În data de 9 aprilie 2024 a fost deschis Apelul de selecție a partenerilor sociali cu scopul direct de a constitui structura partenerială și aferentă dezbaterilor viitorului Politicii de Coeziune post 2027și implicit a sprijini participarea activă în structuri de colaborare, cu actori din mediul social, societatea civilă, mediul academic și de afaceri.

Astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) invită organizațiile și entitățile interesate să își exprime interesul de a participa în cadrul acestei structuri parteneriale, prin completarea Formularului de candidatură și transmiterea acestuia până pe data de 30.04.2024 la adresa: parteneriat.vpc@mfe.gov.ro.

Cu alte cuvinte, acest apel reprezintă un cadru ce pune la dispoziție mijloace de a iniția sau continua, dezvoltarea și consolidarea mediului de parteneriat între toți actorii ce au sau ar putea să își dezvolte un domeniu de activitate cu interese, aspirații și viziuni comune.

Parteneriatul este un element cheie în gestionarea fondurilor europene, reprezentând un canal de dezvoltare dinamic și generator de colaborări constructive, complexe și mai ales durabile pe termen mediu și lung, ce aduce plus valoare întregilor părți implicate.

Pentru detalii suplimentare și transmiterea aplicației, utilizați acest link.

1
EEN NOUTĂȚI

5G spre 6G pentru citiverse – Cum AI, IoT, Blockchain și XR stimulează inovația urbană în viitoarele orașe și comunități?, 18 Iunie 2024 – 5 Iulie 2024, Torino (Italia)

Evenimentul se va concentra pe prezentarea și promovarea dezbaterii între autoritățile publice, cercetare și industrie, cu privire la progresele concrete în aplicarea soluțiilor de tehnologii emergente 5G până la 6G, pentru inovarea urbană, spre viitoarea paradigmă europeană a „CitiVerse”.

Teme abordate?

 • Mobilitate inteligentă și durabilă
 • Siguranță și Securitate
 • Divertisment, Cultură și Turism
 • Planificare teritoriala către orașe climatice neutre
 • Orașe inteligente

Evenimentul include următoarele activități:

18 iunie 2024:

 • Conferință – structurată în patru sesiuni de discursuri principale și mese rotunde. Între sesiuni va exista o pauză de prânz și 3 runde de întâlniri B2B și studii de caz.
 • Întâlniri fizice B2B – într-o zonă dedicată dotată. O platformă online va fi pusă la dispoziție pentru a planifica, în prealabil, întâlnirile B2B care vor avea durata de 30 de minute, în 3 runde.
 • Zona Demo – va găzdui studii de caz la scară mică, inclusiv prototipuri/video/echipamente privind soluțiile inovatoare tehnologice emergente implementate în orașe europene/italiene. Rețelele europene de sprijin vor avea, de asemenea, propriul stand care va fi folosit pentru a oferi informații despre activități/servicii/evenimente viitoare. În timpul activităților B2B, zona demo va fi deschisă pentru participanții care nu sunt implicați în întâlniri.

20-21 iunie 2024 – Parteneriate pentru Orizont Europa (P4HEU) – eveniment asociat organizat de Clusterul Tehnologic Italian pentru Comunități Inteligente, împreună cu 12 clustere europene, axat pe sprijinirea ideilor de propuneri pe teme specifice Orizont Europa pentru apelurile viitoare. Companiile pot aplica pentru a-și prezenta ideile și competențele și pentru a-si evalua potențialele colaborări cu alți parteneri internaționali.

20 iunie 2024 – 5 iulie 2024 – Întâlniri online B2B dedicate celor care nu pot participa la întâlnirile fizice și care vor include si evenimentul „Parteneriate pentru Orizont Europa (P4HEU): idei și competențe pentru proiecte de orașe inteligente – ediția a 6-a”.

Organizatori principali: Municipalitatea din Torino și Camera de Comerț din Torino.

În colaborare cu Enterprise Europe Network și Clusterul Tehnologic Italian pentru Comunități Inteligente

Link: https://5g-towards-6g-for-citiverse.b2match.io/

9CR_Report_frontpage
NOUTĂȚI

Comisia Europeană a publicat cel de-al 9-lea raport privind coeziunea

Pe 27 martie 2024, Comisia Europeană a publicat cel de-al 9-lea Raport privind Coeziunea Economică, Socială și Teritorială în Europa. Raportul arată că politica de coeziune își îndeplinește misiunea de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale din întreaga Uniune și poate fi studiat aici.

O dată la trei ani, Comisia publică raportul său privind coeziunea, prezentând progresele înregistrate și lecțiile învățate și arătând rolul UE ca motor al dezvoltării regionale. Raportul se bazează pe date: acesta analizează evoluția coeziunii în conformitate cu o gamă largă de indicatori, cum ar fi prosperitatea, ocuparea forței de muncă, nivelurile de educație și guvernanța. O imagine mai clară a ceea ce s-a realizat și a ceea ce mai trebuie făcut va orienta politicile și investițiile UE pentru a ajuta regiunile să realizeze o creștere echilibrată și durabilă pe termen lung.

2024 marchează 20 de ani de când UE a salutat noile state membre în cea mai mare rundă de extindere de până acum. În această perioadă, PIB-ul mediu pe cap de locuitor al statelor membre care au aderat de atunci a crescut de la 52 % la aproape 80 % din media UE. Decalajul s-a redus la jumătate. Rata șomajului în aceste state membre a scăzut de la o medie de 13% la 4%.

Politica de Coeziune are un rol esențial în îmbunătățirea generală a indicilor economici, de ocupare a forței de muncă și sociali în Uniunea Europeană. Ea joacă un rol cheie în susținerea investițiilor publice. În perioada 2014-2020, politica de coeziune a reprezentat aproape 13% din totalul investițiilor guvernamentale în UE în ansamblu și 51% în statele membre mai puțin dezvoltate. Aceste investiții au consolidat modelul european de creștere, stimulând creșterea economică în conformitate cu prioritățile-cheie ale politicii de la tranziția dublă la inovație, afaceri și competențe, de la îngrijirea copiilor, educație și sănătate la protecția împotriva dezastrelor naturale. Cu toate acestea, rămân provocări, iar potențialul neexploatat și zonele de sărăcie pot fi găsite în fiecare regiune.

Cu un buget de 392 miliarde EURO, programele de finanțare ale politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 vor continua să investească în competitivitatea Europei, în tranziția verde și în cea digitală, în capitalul uman și în incluziunea socială, precum și în conectivitatea fizică și digitală, consolidând în același timp implicarea cetățenilor. În contextul deficitului persistent de forță de muncă, politica de coeziune va continua să abordeze aspecte precum șomajul în rândul tinerilor și învățarea pe tot parcursul vieții.

În acest context, necesitatea de a asigura coeziunea economică, care a fost consfințită în UE încă din Tratatul de la Roma din 1957, rămâne la fel de relevantă ca și înainte.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de organizare eveniment, în perioada 22-23 aprilie 2024 în Piatra Neamț, Dobreni și Târgu Neamț

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii de organizare eveniment, in perioada 22-23 aprilie 2024 in Piatra Neamt, Dobreni si Targu Neamt” cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”
 
1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de Servicii de organizare eveniment, in perioada 22-23 aprilie 2024 in Piatra Neamt, Dobreni si Targu Neamt.
 
2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Servicii de organizare eveniment, in perioada 22-23 aprilie 2024 in Piatra Neamt, Dobreni si Targu Neamt, constand in urmatoarele activitati:
– Servicii de catering (1 pauza cafea) in data de 22.04.2024;
– Servicii de restaurant (1 x pranz de lucru; 1 x cina de lucru) in data de 22.04.2024;
– Servicii de restaurant (1 x cafea de bun venit; 1 pauza de cafea) in data de 23.04.2024;
– Servicii de restaurant  (1 pranz de lucru) in data de 23.04.2024;
– Servicii de acordare set suveniruri traditionale pentru participanti;
– Inchiriere si amenajare spatii desfasurare eveniment in data de 23.04.2024;
– Servicii de transport persoane cu autocar cu sofer  pe ruta Piatra Neamt – Targu Neamt si retur in data de 23.04.2024;
 
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.
 
3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.04.2024, ora 23:59;
 
4) Limba ofertei: Limba romana;
 
5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
 
6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 16.04.2024, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 16.04.2024 – 17.04.2024
– Data estimata de semnare a contractului: 18.04.2024.
 
7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;
 
8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.
 
9) Nu se accepta oferte alternative.
 
Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 24.020,00 lei fara TVA din care:
• 13.720,00 lei, fara TVA, avand ca sursa de finantare proiectul TRACE, cofinantat de Comisia Europeana prin programul COSME;
• 10.300,00 lei, fara TVA, avand ca sursa de finantare proiectul iCoach, cofinantat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+. 
 
10) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) 
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
 
11) Prevederile de la punctele 1) – 10) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila. 
 
12) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/
 
13) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
. Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii; 
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si toate documentele solicitate prin caietul de sarcini; 
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.
 
Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5). 
 
crs-cursuri-3
NOUTĂȚI

Prelungire perioadă de înscrieri activități de instruire finanțate prin Programului Regional 2021-2027

Noutate! Se pot înscrie maxim 2 persoane titulare + rezerve pentru fiecare organizație!

!!!!! Atenție: s-a prelungit termenul de înscriere pentru câteva dintre activitățile de instruire pentru dezvoltarea capacității instituționale a beneficiarilor PR NORD-EST 2021-2027, până vineri 12.04.2024.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prelungește, până la data de 12 aprilie 2024, perioada de înscriere pentru activități de instruire specifice priorităților finanțate prin REGIO Nord-Est la care mai există locuri disponibile. Pentru cursurile Fondurile și programele UE 2021-2027. Investiții inteligente la nivel regional și Digital Transformation in Practice: Strategic Tools for Business Innovation locurile disponibile au fost ocupate în totalitate.

În cazul în care numărul de locuri disponibile nu este acoperit, există posibilitatea includerii în lista participanților și a persoanelor din lista de rezervă, atât din grupurile țintă de beneficiari, cât și a angajaților Autorității de Management. Dacă nu se completează locurile nici în acest fel, se va putea lua decizia de reprogramare a activităților de instruire sau de anulare a acestora.

Pentru semestrul I al anului 2024, mai există disponibile locuri pentru următoarele activități de instruire, pe care să le analizați cu atenție și din care să selectați pe cele de interes pentru dumneavoastră, în funcție de categoria din care faceți parte.

Vă rugăm să verificați la care dintre cursurile de mai jos mai sunt locuri disponibile:

Întreprinderi mici și mijlocii:

UAT județene:

UAT municipii:

UAT orașe:

Alte UAT locale:

Universități:

Beneficiari proiecte etapizate conform OUG 36/2023:

Furnizori de servicii de formare profesională și consultanță (Prioritatea 1, Obiectivul 1.4):

Pentru toate activitățile de formare și instruire programate în primul semestrul al anului 2024, termenul de înscriere s-a prelungit pana la 12 aprilie 2024, iar înscrierea se poate face prin accesarea formularului online specific fiecărei sesiuni de instruire (Vezi informațiile și formularele de înscriere accesând linkul fiecărui curs în parte).

Cheltuielile de deplasare și de participare la aceste activități de instruire pot fi decontate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe baza sumelor prevăzute în Programul Regional Nord-Est 2021-2027 (Codul de intervenție 170). Între ADR Nord-Est și organizațiile participante se va încheia un acord de parteneriat care cuprinde drepturile și obligațiile părților privind desfășurarea activităților, precum și modalitatea de decontare a cheltuielilor.

Obiectivul activităților de instruire propuse îl reprezintă creșterea capacității instituționale a beneficiarilor și potențialilor beneficiari de finanțare prin acțiuni care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectelor, în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivele specifice din prioritățile programului.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați echipei Centrului Regional de Studii Nord-Est, e-mail: formare.crs@adrnordest.ro, telefon: 0233211510.

Twinning-1049-x-640-px-1
NOUTĂȚI SLIDER

Orașele ambițioase din Regiunea Nord-Est sunt invitate să se alăture misiunii de neutralitate climatică

În data de 8 aprilie 2024, s-a lansat cel de-al doilea apel în cadrul Programului de Twinning pentru orașele inteligente, care au ambiția de a deveni  NetZeroCities (orașe neutre din punct de vedere climatic).

Acest Program de Twinning  ghidează orașele înfrățite în eforturile lor de învățare și schimb de bune practici cu celelalte orașe pilot selectate, cu un accent practic pe implementarea metodologiilor de transformare sistemică și a abordărilor inovatoare demonstrate de activitățile pilot, în călătoria către neutralitatea climatică.

Instrumentul de Twinning este un program de 20 de luni pentru schimbul de cunoștințe și transferul de bune practici între viitoarele orașe înfrățite selectate și orașele-pilot din Cohorta 2 care au fost deja selectate să se alăture Programului pilot NetZeroCities.

În septembrie 2023, prima cohortă de orașe a fost selectată să se alăture programului de Twinning. Cele 40 de orașe înfrățite din Uniunea Europeană, printre care și Municipiul Suceava, s-au angajat într-o călătorie de învățare comună și schimb de bune practici.

Cel de-al doilea apel pentru Programul de Twinning  este deschis până la 31 mai 2024.

Principalele criterii de eligibilitate pentru orașe sunt:

 1. Localizarea într-o țară UE sau asociată Programului Horizon Europe
 2. Angajamentul de a deveni neutru din punct de Vedere climatic până în 2050
 3. Să nu fie membru în EU Cities Mission și să nu fie deja selectat ca oraș pilot în apelul precedent

Pentru detalii suplimentare și transmiterea aplicației, utilizați acest link: https://netzerocities.eu/twinning-learning-programme/.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de pază 2024-2026

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului „SERVICII DE PAZA 2024-2026”, coduri CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „SERVICII DE PAZA 2024-2026”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de paza, monitorizare si interventie rapida, verificari echipamente, confom cerintelor din Caietul de sarcini anexat, care includ:
– Servicii de paza cu personal calificat si autorizat in posturi fixe (2 POSTURI FIXE din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – sediu POR 1/ str. Bd. Republicii,nr. 17, Piatra Neamt).
– Servicii de monitorizare sisteme de alarmare la efractie si interventie (la obiectivele din: str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 1, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 2, str. Mihail Eminescu nr. 13, Piatra Neamt (3 zone de birouri – 3 partitii), Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt – Sediul Rubik Hub, Str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neamt).
– Servicii de monitorizare centrala de detectie si alarmare la incendiu si interventie (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – sediu POR 1, Str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neamt si Aleea Tineretului nr.26, Piatra Neamt).
– Livrare, instalare si punere in functiune sistem de comunicare GSM (la obiectivul din str. Bd. Republicii, nr. 17, Piatra Neam).
– Verificare semestriala a echipamentelor de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video sunt necesare pentru verificarea semestriala a echipamentelor (la obiective din Piatra Neamt, Iasi si Bacau).
– Piese de schimb instalatie de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video (inclusiv montaj).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.04.2024, ora 23:59;
Solicitari de clarificare privind documentatia de atribuire pot fi transmise pe ambele adrese de email de la pct. 5 pana la 12.04.2024, ora 14:00.
Raspunsul la solicitarile de clarificare privind documentatia de atribuire se publica pe site-ul www.adrnordest.ro cel mai tarziu la 15.04.2024, ora 12:00.

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail paula.chitei@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data și ora deschiderii ofertelor: 17.04.2024, ora 09:00;
– Data estimată pentru evaluarea ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 29.04.2024;
– Data estimată pentru semnarea contractului: 01.05.2024

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 315.926,16 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Documente de calificare:
a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), emise de ANAF si primaria localitatii pe raza careia se afla sediul principal al ofertantului, valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal.
c) Pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local datorate.
Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentelor echivalente eliberate de organismul competent din tara de origine, in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
d) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 6
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)- g) si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
f) Licenta de functionare emisa de MAI-Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data limita de depunere a ofertelor, pentru efectuarea activitatilor de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de MAI-Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata valabila la data limita de depunere a ofertelor, pentru efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor.
Documentele carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate si prezentate la/pana la data semnarii contractului.

12) a) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
b) Interpretarea notiunii de furnizor si/sau subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica va fi apreciata conform Notificarii emise de catre ANAP, care se regaseste pe linkul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-calitatea-de-furnizor-sau-subcontractant-in-contractele-de-achizitie_FINAL.pdf.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 5 – Imputernicire (daca este cazul)
> Documente de calificare conform punctului 11.
> Formularul 4 –Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 7- Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 1 – Formular de Oferta si toate anexele sale (Centralizator preturi si Calculatie de pret pentru tarif unitar ofertat – agent de paza)
> Formularul 9 – Formular Propunere tehnica (cu toate documentele, declaratiile si formularele solicitate: Atestatele profesionale eliberate conform legii, pentru cei 2 (doi) agenti de securitate propusi, Extrase REVISAL pentru agentii de securitate propusi, Dovada existentei politei de asigurare valabila pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare si interventie, Documente emise de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica, din care sa rezulte ca ofertantul detine minim 2 echipaje auto in vederea prestarii serviciilor de monitorizare antiefractie si dovada avizarii Dispeceratului, Formularul 2 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, Formularul 3 – Angajament privind clauzele contractuale).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la punctul 11, literele a)-g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare
Formular 9 – Propunere Tehnica
Clauze contractuale
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

1
EEN NOUTĂȚI

Advanced Factories Open Innovation Challenge, 3 – 18 Aprilie 2024, Barcelona (Spania)

Open Innovation Challenges sunt întâlniri de afaceri care conectează companiile și entitățile publice în căutare de soluții inovatoare cu furnizori de tehnologie. Aceste evenimente B2B sunt organizate de ACCIÓ în cadrul marilor congrese internaționale desfășurate în Catalonia, precum MWC, ISE, Alimentaria, Smart City Expo World Congress sau Advanced Factories, printre altele. Open Innovation Challenges reprezintă, așadar, spațiul ideal pentru a intra în legătură cu companii și entități care doresc să integreze soluții tehnologice sau să investească în noi tehnologii, prin întâlniri personalizate.

Dacă compania, centrul tehnologic sau startup-ul dvs. oferă soluții tehnologice transformatoare pe care  doriți să le promovați în rândul corporațiilor din întreaga lume, consultați calendarul și rezervați un loc la unul dintre evenimentele organizate.

In perioada 9 si 10 aprilie 2024, va invitam sa participati la Advanced Factories Open Innovation Challenge 2024, unde 10 corporații industriale catalane cu provocări tehnologice caută furnizori de tehnologie 4.0.

Provocări privind automatizarea, senzori, AI, IoT, analiza și colectarea datelor, industria 4.0, sustenabilitate… sunt lansate și așteaptă să fie rezolvate!

Pentru participare, pasii sunt urmatorii:

 1. Înregistrati-va in platformă.
 2. Introduceti un produs nou pentru piață. Este foarte important sa va completati un profil, adăugând produsul inovativ în secțiunea marketplace.
 3. Răspundeți ulterior la formularul de feedback, în termen de o lună de la eveniment.
 4. Procesul de validare – ACCIÓ în calitate de organizator este singurul responsabil pentru validarea profilurilor.

Întâlnirile online vor avea loc în perioada 3 – 4 aprilie 2024 și 17 – 18 aprilie 2024.

Link: https://advanced-factories-open-innovation-challenge.b2match.io/page-61

 

crs-cursuri-2
NOUTĂȚI

Te interesează Programul Regional Nord-Est în calitate de solicitant de finanțare? Ai nevoie de cunoștințe suplimentare pentru pregătirea proiectului? Iată o oportunitate de învățare pentru tine!

!!!!! Atenție: s-a prelungit termenul de înscriere pentru câteva dintre activitățile de instruire pentru dezvoltarea capacității instituționale a beneficiarilor PR NORD-EST 2021-2027, până vineri 12.04.2024: detalii aici: https://www.adrnordest.ro/prelungire-perioada-de-inscrieri-activitati-de-instruire-finantate-prin-programului-regional-2021-2027/


Preocupată de creșterea capacității administrative a beneficiarilor și potențialilor beneficiari în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est semnalează oportunitatea de participare la activități de instruire specifice priorităților finanțate prin REGIO Nord-Est. Pentru semestrul I al anului 2024, vă propunem o gamă variată de activități de instruire, pe care să le analizați cu atenție și din care să selectați pe cele de interes pentru dumneavoastră, în funcție de categoria din care faceți parte, astfel:

Întreprinderi mici și mijlocii:

UAT județene:

UAT municipii:

UAT orașe:

Alte UAT locale:

Universități:

Beneficiari proiecte etapizate conform OUG 36/2023:

Furnizori de servicii de formare profesională și consultanță (Prioritatea 1, Obiectivul 1.4):

Pentru toate activitățile de formare și instruire programate în primul semestrul al anului 2024, termenul de înscriere este 8 aprilie 2024, iar înscrierea se poate face prin accesarea formularului online specific fiecărei sesiuni de instruire (Vezi informațiile și formularele de înscriere accesând linkul fiecărui curs în parte).

Cheltuielile de deplasare și de participare la aceste activități de instruire pot fi decontate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe baza sumelor prevăzute în Programul Regional Nord-Est 2021-2027 (Codul de intervenție 170). Între ADR Nord-Est și organizațiile participante se va încheia un acord de parteneriat care cuprinde drepturile și obligațiile părților privind desfășurarea activităților, precum și modalitatea de decontare a cheltuielilor.

Obiectivul activităților de instruire propuse îl reprezintă creșterea capacității instituționale a beneficiarilor și potențialilor beneficiari de finanțare prin acțiuni care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectelor, în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivele specifice din prioritățile programului.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați echipei Centrului Regional de Studii Nord-Est, e-mail: formare.crs@adrnordest.ro, telefon: 0233211510.

poza coperta
NOUTĂȚI podcast I&C

Podcast #10: Investițiile europene-beneficii și efecte pozitive asupra comunității

Vă invităm să ascultați episodul #10, al #Podcast-ului Informație și Cunoaștere by ADR Nord-Est pentru a afla lucrurile care contează cu adevărat, informații precise și oneste care stimulează gândirea critică.

Invitata din acest episod este Roxana Constantinescu – Expert în cadrul Biroului de Verificare și Autorizare Cheltuieli din Direcția PR  Nord-Est 2021-2027, care, împreună cu Directorul General, Vasile Asandei, prezintă în linii mari mecanismul din spatele laptopurilor/monitoarelor, după depunerea proiectelor.

Se prezintă fluxul banilor în ciclul de viață al unui proiect, verificarea documentelor ce stau la baza fiecărei rambursări solicitate și conformitatea acestora cu cerințele UE, precum și vizitele pe teren, în care se verifică dacă investiția făcută din bani europeni, respectă regulile, procedurile, dar și angajamentele asumate de beneficiari prin cererea de finanțare.

Un alt punct important atins în cadrul discuției se referă la finanțarea IMM-urilor cu ajutorul Instrumentelor Financiare de tipul: grant + credit. Aceste instrumente financiare se implementează deja de mult timp, la nivel european. Pentru acest tip de finanțare, se estimează alocarea unui buget de 157 mil euro din Programul Regional Nord-Est. Mergând pe modelul deja consolidat în alte țări, prin acest mecanism de sprijinire a mediului privat, urmărim să sprintăm în această cursă de competitivitate europeană și globală.

Acest apel nu este unul obișnuit, putând fi accesat pe toată perioada de implementare a PR Nord-Est , și permițând finanțarea unui număr mare de companii, cu efect multilicator în economia regională.

Audiție plăcută și cu folos!