Categorie: COMUNICATE DE PRESĂ

IMG_3003 2
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

Unitate în diversitate: ROREG – vocea dezvoltării regionale din România

 • 1600 de experți în dezvoltare regională
 • 8 Regiuni de Dezvoltare
 • Peste 20 de miliarde de euro gestionate de ADR-uri
 • 19 de ani de activitate
 • 1000 de nevoi
 • O SINGURĂ VOCE!

 Acestea au fost câteva dintre reperele discuțiilor din cadrul Adunării Generale a Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională-ROREG, care s-a întrunit la Piatra Neamț în data de 15 februarie 2024.

Cei 8 Directori ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională prezenți la eveniment au găsit cadrul perfect pentru a-și împărtăși realizările anului precedent, planurile pentru anul 2024 și, în special, oportunitatea unor proiecte comune. Abordarea responsabilităților ce decurg din calitatea de Autoritate de Management, dar și stadiul implementării celor 8 Programe Regionale au constituit, de asemenea, prilej de schimb de experiență. În pragul evaluării intermediare pentru perioada de programare 2021-2027, de la finalul acestui an, participanții au atras atenția asupra așteptărilor mari de la ADR-uri, dar și a influenței  acțiunilor curente pentru viitorul dezvoltării regionale.

În cadrul reuniunii de la Piatra Neamț, a fost aleasă și noua conducere a Asociației ROREG. Noul președinte al Asociației ROREG a fost ales domnul Vasile Asandei (ADR Nord-Est), iar vicepreședinți sunt domnul Sorin Maxim (ADR Vest) și doamna Csilla Hegedüs (ADR Nord-Vest).

“Activitatea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională se bazează pe un corp profesional valoros, constituit din peste 1600 de experți în specialități asociate dezvoltării regionale. Acest corp profesional atipic, creativ, dar și orientat spre rezultat, trebuie consolidat într-o echipă de elită, a cărei voce să răsune puternic la nivel național și european. Fie că vorbim de experții noștri, fie că vorbim de beneficiarii noștri, Oamenii trebuie să fie principala noastră prioritate. Nu ne vom putea bucura pe deplin de investițiile ambițioase în infrastructură pe care le finanțăm prin programele noastre dacă nu vom dezvolta capacitate administrativă a acestei echipe, angrenată în procese atât de complexe. Vin la conducerea Asociației după o perioadă cu realizări remarcabile, sub conducerea colegului meu Sorin Maxim: descentralizarea Programelor Regionale, implementarea unui proiect ambițios de sprijin pentru autoritățile publice locale din România, care a inclus sesiuni de instruire, tutoriale tip e-learning și o platformă pentru  facilitarea schimbului de informații și experiențe.
Cred în parteneriat și în colaborarea cu alte entități publice și private care ne împărtășesc viziunea de dezvoltare și am credința că în această formulă vom fi coerenți, coordonați în acțiuni și mai puternici la masa negocierilor, dacă ne cunoaștem nevoile, ne respectăm diversitatea și ne exploatăm potențialul”, a declarat Vasile Asandei, președintele ales al ROREG.

–-

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională  „ROREG” este un organism neguvernamental de utilitate publică, care își propune  să acționeze activ pentru atragerea de investiții și dezvoltarea de proiecte, să asigure reprezentativitatea în relația cu instituțiile naționale și internaționale, să susțină și să îmbunătățească atitudinea favorabilă dezvoltării regionale, în rândul administrației publice locale și centrale, altor instituții și organizații de interes public. Activitatea acestei asociații este în primul rând orientată în folosul cetățenilor din România, care trebuie să beneficieze în mod real de avantajele oferite de atragerea de fonduri nerambursabile prin activitatea celor opt ADR din țară. Mai multe detalii despre activitatea Asociației pot fi consultate aici: www.roreg.eu.

cover ee
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

Peste 100 milioane euro din REGIO Nord-Est pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipii

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a publicat în data de 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentru „Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apel dedicat Municipiilor. Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Alocarea financiară disponibilă este de 107,69 milioane euro.

Apelul este dedicat unităților administrativ-teritoriale municipii și parteneriatelor dintre municipiu și judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F)/ zona metropolitană (Z.M)/ instituții și servicii publice de interes aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale municipiu/ instituții publice centrale.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de înlocuire a instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile
 • Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu
 • Implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie
 • Dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat inteligente
 • Modernizarea lifturilor
 • Acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupului țintă privind avantajele oferite de îmbunătățirea eficienței energetice, cât și diseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținute din implementarea proiectelor.

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 30 ianuarie 2024 – 31 iulie 2024.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 500.000 euro, iar mecanismul de selecție este unul necompetitiv, cu depunere continuă a proiectelor până la termenul de închidere. 

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici: https://regionordest.ro/prioritatea-3/eficienta-energetica-cladiri-publice-mrj-si-municipii/.

Conferina POR 2
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

REGIO în Nord-Est: rezultate, impact, perspective 2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat ieri, 21 decembrie 2023, la Rubik Hub în Piatra Neamț, Conferința Regională de închidere a Programului Operațional Regional 2014-2020: REGIO în Nord–Est: rezultate, impact, perspective 2027.

La eveniment au participat reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale și instituțiilor publice locale, mediului universitar, unități de cult, firme de consultanță și antreprenori, toți beneficiari ai Programului, direct sau indirect, ce au implementat cu succes proiecte cu impact în Regiunea Nord-Est.

Conferința a oferit ocazia participanților de a obține cele mai recente informații cu privire la rezultatele investițiilor REGIO asupra Regiunii Nord-Est, dar și de a cunoaște detalii despre tranziția către finanțările aferente perioade 2021-2027. Momente pline de emoție au fost testimonialele inițiatorilor unor proiecte de succes ce au demonstrat cu cifre și imagini cum și-a pus amprenta POR 2014-2020 asupra comunităților locale.

După un efort imens, reușim să folosim 100%, și chiar peste, din banii alocați prin acest Program, Regiunii Nord-Est. Acum, la sfârșit de an, vreau să ne bucurăm împreună că toți banii s-au transformat în proiecte cu impact, care au rezolvat niște probleme reale în regiunea noastră. Toată munca aceasta nu o puteam face decât împreună. Sigur, uneori a fost mai greu pentru noi, alteori mai greu pentru beneficiari, dar înțelegem și le mulțumim pentru efortul constant pe care l-au făcut, pentru munca susținută de ani de zile. Au fost numeroși oameni implicați și îi rog să învățăm din lucrurile care, poate, ne-au dat bătăi de cap și să se gândească foarte bine la proiectele pe care le vom face în viitor. Pentru că de investiții avem nevoie în continuare și avem nevoi reale pe care trebuie să le acoperim. Am toată încrederea că împreună vom reuși să facem din Regiunea Nord-Est un loc în care oricine își va dori să locuiască, să investească și să lucreze!”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Programul Operațional Regional 2014-2020 în cifre:

 • 59 apeluri de proiecte
 • 2.833 cereri de finanțare au fost depuse și au fost semnate 1.237 contracte de finanțare
 • 1 miliard euro investiți
 • 700 întreprinderi sprijinite
 • 433.000 mp spații urbane deschise
 • 80 unități medicale modernizate
 • 32 obiective de patrimoniu restaurate
 • 520 km drumuri județene modernizate
 • 4000 elevi și studenți învață în condiții moderne
 • 1 milion de locuitori ai orașelor beneficiază direct de proiecte

Dincolo de aceste rezultate obținute de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism pentru implementarea POR 2014-2020, investițiile finanțate din Regio, inițiate de unități administrativ-teritoriale, universități de stat, unităţi de cult, societăţi comerciale, entități de cercetare și transfer tehhnologic, au contribuit semnificativ la dezvoltarea socio-economică a Regiunii Nord-Est. Orașe mai verzi, mai prietenoase, drumuri modernizate, mai sigure, investiţiile în sănătate, educaţie şi în infrastructura socială, monumentele de patrimoniu restaurate, care şi-au recăpătat strălucirea, parcuri amenajate pentru relaxare și agrement, clădiri publice eficientizate energetic, locuri de muncă nou create în afacerile sprijinite sunt doar câteva dintre amprentele Regio asupra nivelului de trai al locuitorilor din Nord-Est.

 

1
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Digital Innovation Zone – primul hub de inovare digitală în Regiunea Nord-Est primește finanțare de 9 milioane lei prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, liderul proiectului „DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region (EDIH-DIZ)” cod SMIS 161826 – Centrul european de transformare digitală pentru IMM-urile din Regiunea Nord-Est a României, a obținut cu succes o cofinanțare de 9,059,496.39 LEI prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, prin acțiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Această cofinanțare completează grantul de 1.8 milioane de euro obținut direct de la Comisia Europeană, în cadrul programului Europa Digitală, în octombrie 2022.

Consorțiul proiectului este format din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, liderul proiectului, completat de următorii parteneri: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Iceberg Plus, Grapefruit, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL), Atelierul de Idei Train-IC, Asociația Digital Innovation Zone, Strongbytes Consulting și Romsoft.

Obiectivul proiectului este de a asigura o transformare digitală inteligentă, durabilă și coerentă în regiunea de Nord-Est a României prin susținerea a peste 100 de IMM-uri și instituții publice, active în sectoarele de producție și sănătate (sectoare relevante cu potențial de creștere conform RIS3 de Nord-Est) cu un pachet complet de servicii care să asigure până în 2025 un impact concret și măsurabil. 

Digital Innovation Zone (DIZ) in calitate de EDIH, este o structură de tip One-Stop-Shop care sprijină companiile și administrația din regiune, să devină mai competitive oferind acces la 4 tipuri de servicii suport:

 1. Test before invest – accesul la expertiză, know-how, facilități de testare, pilotare și experimentare în vederea stabilirii efortului investițional, a eficienței și impactului în business, prin integrarea unei tehnologii digitale noi.
 2. Dezvoltarea de competențe digitale – instruiri, traininguri în dezvoltarea de competențe digitale avansate, evaluarea și dezvoltarea capacității inovative a IMM-urilor.
 3. Acces la finanțare – consultanță privind accesarea de fonduri europene și programe naționale în aria digitalizării, acces la instituții și soluții financiare și investitori, identificarea sursei de finanțare potrivite și dezvoltarea de competențe în utilizarea instrumentelor de finanțare.
 4. Acces la ecosistemul de inovare – prin matchmaking între furnizorii de soluții digitale și beneficiari (IMM-uri și instituții publice), acces la rețeaua europeană de DIH-uri precum și la alte rețele din care membrii DIZ fac parte, organizarea de evenimente de brokeraj și misiuni economice interne și internaționale.

”Digital Innovation Zone, EDIH-ul din Regiunea Nord-Est a României, reprezintă un proiect de importanță strategică națională, așa cum a fost declarat de către autoritățile publice din România, consolidându-și astfel rolul crucial în promovarea inovării digitale și a transformării economice în regiune și la nivel european. Partenerii acestui proiect ambițios, coordonat de TUIASI,  și-au unit forțele și expertiza pentru a acoperi în mod holistic nevoile complexe cu care se confruntă companiile private și instituțiile publice în eforturile lor de transformare digitală. Serviciile acestui one-stop-shop vizează atât oferirea de soluții digitale adaptate nevoilor specifice entităților cu un nivel scăzut de maturitate digitală, cât și sprijinirea companiilor inovative.

În acest demers, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași pune la dispoziție cea mai complexă platformă de testare și prototipare a tehnologiilor și soluțiilor digitale din regiunea NE, susținând astfel dezvoltarea de servicii, procese și produse inovative și integrarea acestora în economia regională. Adăugând consultanța oferită de specialiștii noștri în tehnologii digitale, în managementul business-ului, al transformării digitale și în accesarea finanțărilor, precum și instruirea în utilizarea și înțelegerea tehnologiei, se formează un pachet complet de servicii prin care DIZ sprijină inovarea digitală.

Profilul hub-ului nostru este orientat pe aplicarea tehnologiilor specifice Inteligenței Artificiale în domeniul producției și al sănătății”, a declarat conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman, prorector al TUIASI și managerul proiectului EDIH-DIZ. 

Scopul principal este de a oferi IMM-urilor și instituțiilor publice sprijin și acces la o rețea largă și diversă de resurse tehnologice, digitale și de finanțare pentru digitalizarea, automatizarea și furnizarea de servicii și produse inovatoare, ceea ce va reprezenta un avantaj competitiv pe piața europeană. 

Digital Innovation Zone primul hub de inovare digitală în Regiunea Nord-Est este o inițiativă de jos în sus, promovată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în iunie 2019 și oficializată în decembrie 2019, pe baza angajamentului mai multor entități publice și private din regiune, cu experiență în inovarea la scară și soluții digitale.

Finanțarea obținută va fi utilizată de către Hub-ul European de Inovare Digitală Digital Innovation Zone, pentru a contribui activ la transformarea digitală a IMM-urilor regionale și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite comunităților de către instituțiile publice locale. Făcând parte din rețeaua europeană de hub-uri de inovare digitală ce cuprinde 151 de astfel de organizații, DIZ va contribui la integrarea economiei regionale în piața europeană.  

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțată din PCDIF: 9,059,496.39 LEI
Valoarea finanțării  UE prin Programul Europa Digitală: 1 854 694.00 EURO
Perioada de implementare: 28.11.2023 – 30.09.2025
Codul MySMIS: 161826
www.digital-innovation.zone

cursuri-roreg
COMUNICATE DE PRESĂ

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG anunță finalizarea proiectului ,,Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, COD SMIS 132349

În luna Decembrie 2023 Asociația ROREG a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020, Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate prin FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectiv Specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature

Obiectiv General: Sprijin pentru creșterea eficienței gestionării și implementării FESI prin dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România;

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 50 luni – respectiv de la 25.11.2019  până la 15.12.2023.

Obiectivul specific al proiectului a constat în îmbunătățirea mecanismelor și capacității de gestionare a FESI la nivelul beneficiarilor autorităților administrației publice locale din zona urbană și de la nivel județean.

Beneficiar: Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Rezultate atinse în perioada de referință:

 • Analiza competențelor existente prin care a fost identificată situația autorităților publice locale și județene privind nevoile de dezvoltare a competențelor cu privire la gestionarea proiectelor din FESI;
 • Analiza proiectelor implementate prin care au fost identificate tipologiile de proiecte implementate de către UAT-urile din mediul urban și de către Consiliile Județene de pe teritoriul României, în cadrul POR 2014-2020 până în luna iunie a anului 2020
 • Activități de instruire și formare pentru autorități publice locale din mediul urban: 2 conferințe naționale, 16 conferințe regionale, 32 de sesiuni de instruire și 33 de ateliere;
 • Dezvoltarea unui site web și a unei aplicații IT, care au drept scop facilitarea schimbului de informații și experiență între autoritățile publice locale din cele 8 regiuni, referitoare la proiecte implementate, bune practici, oportunități de finanțare, identificarea de parteneriate;
 • 8 portofolii regionale de proiecte pentru cadrul financiar 2021-2027: pentru fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, a fost elaborat un portofoliu regional de proiecte pentru cadrul financiar 2021-2027;
 • Ghid cu propuneri de simplificare a implementării proiectelor cu finanțare din FESI, care conține un set de măsuri de simplificare pentru ansamblul de fonduri europene, măsuri generate plecând de la experiența activităților curente desfășurate la nivelul ADR-urilor, precum și din experiența autorităților publice locale în calitate de beneficiari de finanțare FESI;
 • 50 tutoriale video e-learning: Tutoriale video de tip e-learning, prin care beneficiarii proiectului au acces permanent la instruire şi formare legată de managementul şi implementarea proiectelor, crescând astfel capacitatea acestora de a accesa şi implementa proiecte cu fonduri europene. Aceste materiale se regăsesc permanent pe site-ul web şi platforma dezvoltată în cadrul proiectului şi pot fi accesate de beneficiari şi după finalizarea perioadei de implementare, asigurând astfel sustenabilitatea proiectului. Mai mult decât atât, acestea asigură transferabilitatea rezultatelor proiectului, de pe site-ul web al proiectului putând fi uşor accesate ulterior de către toate tipurile de beneficiari ai fondurilor europene. Cele 50 de tutoriale video abordează teme ce vizează managementul şi implementarea proiectelor.
 • 2000 kit-uri informative pentru beneficiarii proiectului distribuite Pentru asigurarea vizibilității proiectului şi angajarea şi implicarea potențialilor beneficiari în livrarea rezultatelor preconizate, au fost realizate start-up kit-uri care a fost distribuite beneficiarilor din cadrul UAT-urilor urbane sau județene care vor participa la activitățile de instruire și formare propuse.

Valoarea totală a proiectului a fost de 14.043.277,30 lei, respectiv 13.854.092,64 lei cofinanțare UE și 189.184,66 lei contribuție proprie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi  Asociația ROREG la telefon/fax 0256 – 491.981/491.923 sau pe e-mail: office@roreg.eu.

Descarcă anunț în format .pdf

CmR
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Clusterele, motoare ale ecosistemelor regionale de inovare, 22-23 noiembrie 2023, Iași

În perioada 22-23 noiembrie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est împreună cu Platforma Europeană de Colaborare a Clusterelor, în numele Comisiei Europene și Asociația Română a Clusterelor – CLUSTERO, organizează la Iași evenimentul intitulat Clusters Meet Regions.

La eveniment s-au înscris peste 220 de participanți din 18 țări din Europa, reprezentanți ai Comisiei Europene, Agențiilor de Inovare, Comunității practicienilor în Specializare Inteligentă, clusterelor și companiilor, mediului academic, dar și consorțiilor a 12 proiecte europene de inovare interregională care acoperă domeniile bioeconomie, textile și sănătate.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a 2 zile, la Hotel Unirea din Iași, după cum urmează:

 • Conferința regională Clusterele, motoare ale ecosistemelor regionale de inovare (22 noiembrie 2023), în cadrul căreia se va dezbate rolul clusterelor ca parteneri de dialog în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor și programelor de dezvoltare regională, cu accent pe cercetare-inovare și specializare inteligentă, îmbunătățire competențe pentru tranziția industrială și antreprenoriat;
 • Evenimentul de brokeraj (22 noiembrie 2023), organizat cu sprijinul Rețelei Enterprise Europe Network, cu accent pe industriile ITC, agroalimentară, prelucrarea lemnului, textilă, energie și mediu, sănătate, turism și bioeconomie;

Pentru a crea cadrul pentru o experiență utilă și captivantă, atât pentru parteneri cât și pentru participanți, atelierele de lucru (23 noiembrie 2023) sunt dedicate ecosistemului european de inovare în domeniul textilelor, bioeconomiei și sănătății, dar și oportunităților de finanțare pentru clustere oferite de Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru companii, clusterele sunt ecosistemul în care pot crește mai repede, pot limita niște riscuri, pot dezvolta competențe, produse și piețe noi datorită relațiilor de colaborare. Noi, la ADR Nord-Est,  am crezut în acest concept încă din 2010 când am pus bazele primului cluster regional ASTRICO, puternic grup industrial de producție și comercializare tricotaje, am pus bazele Imago-Mol- primul cluster de medicină imagistică din România care a creat premisele dezvoltării Centrului de Transfer Tehnologic MAVIS, premiat anul acesta în SUA pentru cercetările avansate în inima artificială, am pus bazele Hub-ului de Inovare Digitală EDIH DIZ, care oferă servicii avansate de sprijin pentru întreprinderi și autorități publice în implementarea tehnologiilor digitale. Astăzi sunt în regiune 11 structuri asociative de acest fel, continuăm să le sprijinim, atât financiar prin Programul Regional Nord-Est, cât și prin conectare, formare și informare prin serviciile ADR.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.  

Conferinta ROStartup
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Ecosistemul de startup românesc este invitat la cea de-a doua ediție a Conferinței ROStartup

Pe 23 noiembrie, inițiativa ROStartup organizează cea de-a doua ediție a conferinței anuale, care aduce împreună cei mai importanți actori din ecosistemul de startup românesc. Evenimentul va avea loc în București, la clubul Boa, începând cu ora 08:30. Biletele sunt disponibile aici: https://unde.io/event/219 

Conferința ROStartup este dedicată antreprenorilor, investitorilor, companiilor mari, comunităților de startup, autorităților guvernamentale, celor din sfera academică și tuturor celor care sunt interesați de antreprenoriat și startupuri. Participanții vor avea oportunitatea să-și împărtășească din poveștile de succes, să găsească împreună soluții sustenabile și eficiente pentru viitor, precum și să pună bazele unor noi colaborări. 

„Conferința precedentă a fost un succes și o confirmare pentru noi că suntem pe un drum bun, că acest drum a fost căutat de mulți români, creativi, dornici și capabili să schimbe lumea. Împreună, motivația noastră de a restarta România Inovatoare s-a întărit. Suntem inițiatori și parte din această comunitate, care printr-un un efort susținut de analiză obiectivă, de schimb de bune practici și de învățare permanentă, gândește global și acționează cu entuziasm și determinare pentru a pune pe harta lumii ecosistemul de startup românesc”, a declarat Vasile Asandei – Director General ADR Nord-Est.

În prima parte a zilei, vor urca pe scenă nume reprezentative, precum Camelia Drăgoi (Fondul European de Investiții), Christopher Haley (Startup Genome), Alina Irma Orban (Microsoft), Jade Salhab și Lucaz Marc (Banca Mondială), Vasile Asandei (ADR Nord-Est) și Vlad Gliga (Rubik Hub).

În cea de-a doua parte a zilei, participanții vor avea ocazia să se implice activ în patru mese de lucru, care abordează tematici importante. Cele patru tematici sunt: Dezvoltarea unui context favorabil pentru stimularea investițiilor private; Politici publice pentru susținerea startupurilor și transferului de tehnologie; Expunerea la nivel internațional și crearea de parteneriate strategice; Consolidarea relațiilor dintre dintre mediul academic și cel antreprenorial. Publicul are posibilitatea de a se alătura oricărui grup de lucru.

Ediția de anul acesta este susținută de partenerii strategici – Comisia Europeană, Banca Mondială, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, și de sponsorii – Orange, BRD, Microsoft și Innovation Labs.

Mai multe detalii despre agenda conferinței puteți găsi în pagina evenimentului.

În 2022, ediția inaugurală a adus împreună peste 400 de participanți, printre care s-au numărat peste 50 de startupuri, 25 de speakeri, 25 de expozanți, reprezentanți ai autorităților publice și din mediul academic. Și anul acesta, Conferința ROStartup reprezintă un moment-cheie în calendarul inițiativelor antreprenoriale din România, fiind un eveniment strategic pentru cei care vor să pună o cărămidă la construirea unui viitor mai bun.

În iunie 2020, ROStartup a fost creat dintr-o nevoie reală a comunității de a avea o voce comună. Inițiativa a fost demarată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și implementată prin Rubik Hub, cu sprijinul Comisiei Europene și a Băncii Mondiale. De atunci, ROStartup a făcut pași concreți pentru accelerarea creșterii ecosistemului, unul dintre cei mai importanți fiind lansarea a două rapoarte cheie în 2022. Starting Up Romania – Entrepreneurship Ecosystem Diagnostic și Scaling Up Romania: A Policymaker’s Toolkit oferă o radiografie reală a sectorului de startup, dar și direcții strategice de urmărit.

––

ROStartup este o inițiativă de acțiune comună – publică și privată, care își propune să faciliteze crearea primei Strategii Naționale a Ecosistemului de Startup din România, cu scopul de a aduce o schimbare la nivel macro atât în ceea ce privește cadrul legislativ, cât și zonele de investiții publice și private.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Sprijin pentru Reforma Structurală (SRSP), gestionat de DG Reform – Comisia Europeană și implementat în colaborare cu Banca Mondială, care a oferit asistență tehnică. 

Vizual lansare P6 Educatie Municipii cover
COMUNICATE DE PRESĂ

Municipiile din Regiunea Nord-Est sunt invitate să depună proiecte pentru educație

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, anunță lansarea Apelului “Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual” – apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, din Prioritatea 6 – O regiune educată.

Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea p tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 83,86 milioane euro.

Apelul este dedicat unităților administrativ-teritoriale municipii, dar și parteneriatelor dintre municipiu și comune/ orașe/municipii din: zona funcțională urbană / zona metropolitană / Servicii desprinse din aparatul Primăriei care au în administrare infrastructura educațională.

Sunt sprijinite următoarele activități: 

 • Crearea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităților de învățământ;
 • Achiziționarea de mijloace de transport școlar electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilități);
 • Stații de încărcare electrică instalate la nivel de unitate școlară;
 • Digitalizarea unităților prin platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructura de proiectare și mapare video, tablete, echipamente IT, software educaționale asociate învățământului on-line, etc.;
 • Infrastructura sportivă asociată unităților de învățământ, etc;
 • Modernizarea/ extinderea campusurilor profesionale integrate pentru educație și formare profesională;
 • Modernizarea/ extinderea atelierelor inteligente în învățământul secundar.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 26 octombrie 2023 – 31 martie 2024.

Cel mai recent Eurobarometru publicat în luna iunie a acestui an ne releva niște date interesante, pe care le puteam anticipa și noi am și făcut-o: 93% dintre europeni consideră că investițiile din fonduri europene trebuie să se concentreze pe infrastructura educațională, iar dintre români, 96% dintre respondenți au exprimat asta. E clar: nevoia există! Cum o acoperim? Acest prim apel din Regio Nord-Est care vizează modernizarea unităților școlare din Nord-Est este o șansă reală pentru Municipii să prioritizeze și să pregătească temeinic aceste proiecte, în beneficiul copiilor noștri. Alte 3 apeluri, în valoare de peste 90 milioane euro vor extinde această oportunitate anul viitor și pentru orașe, comune, dar și pentru învățământul universitar” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.

cover micro
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Oportunitate de finanțare pentru antreprenori – REGIO Nord-Est sprijină microîntreprinderile să devină mai competitive

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, anunță lansarea Ghidului Solicitantului pentru Apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru Modernizarea Microîntreprinderilor, din cadrul Priorității 1 – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”.  

Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă creșterea competitivității microîntreprinderilor și crearea de noi locuri de muncă în Regiunea Nord-Est.  Sunt sprijinite investițiile care vizează creșterea capacității de producție, introducerea noilor tehnologii și tranziția către noi modele de producție durabilă, de tipul:

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.
 • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
 • activități de marketing și branding

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere și cu un prag de excelență de 80 de puncte în vederea contractării directe. Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 30 milioane de euro.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2023.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 50.000 euro, iar maximă de 200.000 euro.

Acest apel de proiecte oferă o șansă reală pentru antreprenori de a investi în modernizarea și dezvoltarea afacerii lor, dar la final, întreaga regiune va avea de câștigat. Trebuie să fim conștienți că, uneori, investițiile pe care le considerăm de primă necesitate, cum ar fi cele de infrastructură, nu conduc implicit la dezvoltare, fără investiții complementare.. Dacă la capătul unui drum nu putem așeza o firmă care produce venit, peste ani drumul se va strica și primăria nu va avea cu ce să-l repare. Creșterea competitivității microîntreprinderilor contribuie la consolidarea economiei locale și la crearea de locuri de muncă. Îi încurajăm pe toți antreprenorii să se informeze, să se implice și să profite de această oportunitate”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici.   

Program de pre-acelerare Rubik Hub
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Ai o idee de startup? Rubik Hub organizează un pre-accelerator în Iași

Rubik Hub / ADR Nord-Est organizează, în perioada 31 octombrie – 7 decembrie, un program de pre-accelerare pentru cei care au o idee de startup cu o componentă tehnică și vor să treacă la următorul nivel. RubikEDU va avea un format mixt, cu ateliere săptămânale în format fizic, dar și online, pentru a aduce experiența mentorilor din comunitate. Înscrierile sunt deschise până pe 25 octombrie și se fac aici: https://rubikhub.ro/rubikedu/.

Ajuns la cea de-a 8-a ediție, RubikEDU îi ajută pe cei cu o idee să-și clarifice pașii pentru a ajunge la un startup de succes și să aibă o bază solidă de cunoștințe. Un program necesar pentru cei care pornesc în antreprenoriat, cu sesiuni construite în jurul temelor principale pentru cei la început de drum.

De multe ori, cei care au o idee încep deja să construiască o soluție în jurul ei, fără a trece prin primii pași, în care evaluezi dacă problema identificată există cu adevărat și dacă soluția la care te-ai gândit răspunde problemei reale. Toate întrebările care țin de validare ajută să-ți dai seama dacă direcția pe care ai ales-o este cea corectă și te ajută să salvezi timp și bani. La început, trebuie să depui un efort minim în dezvoltare și maxim în explorare, pentru a crește șansele de succes”, spune Ionuț Amariei, coordonatorul programului.

Noutatea vine cu faptul că fiecare sesiune care se va ține în Iași va fi deschisă publicului. Astfel, cei interesați de următoarele subiecte pot participa fizic, conform agendei:

 • 31 octombrie – Introducere și Lean Canvas
 • 2 noiembrie – Cum să-ți prezinți ideea de startup
 • 7 noiembrie – Sesiune de întrebări deschise cu fondatori de startup
 • 16 noiembrie – Procesul de cunoaștere a clientului și validarea prin experimente
 • 29 noiembrie – Vânzarea – artă sau proces?
 • 6 decembrie – Tipuri de finanțări în startup
 • 7 decembrie – Demo Day – Prezentarea ideilor

Diana Șerbănescu povestește despre experiența de participare în ediția din primăvara acestui an: „Am învățat în doar câteva săptămâni ceva ce mi-ar fi luat ani de testat și recalibrat. Am apreciat calitatea prezentărilor, sinceritatea mentorilor, suportul 24/7, conversațiile, introducerile și conexiunile noi.”

Fiecare sesiune va fi prezentată de un mentor cu experiență în domeniu. În plus, participanții vor primi feedback individual în sesiuni 1:1. Programul se va încheia cu un eveniment în care participanții își vor prezenta soluțiile printr-un pitch de 3 minute, în fața unui juriu.

Din 2018 și până acum, echipa Rubik Hub a susținut peste 150 de participanți în programul RubikEDU, cu sprijinul a peste 60 de mentori.