COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

Peste 100 milioane euro din REGIO Nord-Est pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipii

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a publicat în data de 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentru „Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apel dedicat Municipiilor. Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Alocarea financiară disponibilă este de 107,69 milioane euro.

Apelul este dedicat unităților administrativ-teritoriale municipii și parteneriatelor dintre municipiu și judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F)/ zona metropolitană (Z.M)/ instituții și servicii publice de interes aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale municipiu/ instituții publice centrale.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Lucrări de înlocuire a instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile
  • Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu
  • Implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie
  • Dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat inteligente
  • Modernizarea lifturilor
  • Acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupului țintă privind avantajele oferite de îmbunătățirea eficienței energetice, cât și diseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținute din implementarea proiectelor.

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 30 ianuarie 2024 – 31 iulie 2024.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 500.000 euro, iar mecanismul de selecție este unul necompetitiv, cu depunere continuă a proiectelor până la termenul de închidere. 

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici: https://regionordest.ro/prioritatea-3/eficienta-energetica-cladiri-publice-mrj-si-municipii/.