Categorie: CARIERĂ

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [iulie 2024]

ACTUALIZAT 17.06.2024:
Stimați candidați,
Concursul pentru recrutare și selecție se va desfășura în data de 02.07.2024, începand cu orele 10:00.
Data publicată inițial a fost 03.07.2024 și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente datorate acestui aspect.
Dorim mult succes potențialilor candidați!

––

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 02.07.2024, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț, pentru ocuparea a 5 posturi vacante (norma întreagă cu durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 4 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

Mențiune! Din cele 4 posturi disponibile, 1 post va fi locat la Iași, iar ocupantul acestuia își va desfășura activitatea la Iași.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani în următoarele tipuri de activități:
  – identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității de startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), colaborare cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse umane și financiare, conectarea startup-urilor cu reprezentanți ai fondurilor capitalurilor de risc sau de tip business angels
  sau
  – analiză financiară, planificare și prognoză financiară, analiza costurilor și optimizarea acestora, raportare și modelare financiară, identificarea oportunităților de finanțare, elaborarea și scrierea propunerilor de proiecte cu finanțare europeana, planificarea și managementul proiectelor, gestionarea unui buget și a resurselor financiare;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
 • abilități excelente de comunicare și relaționare, atenţie la detalii, capacitatea de a lucra în echipă;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoana cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu startup-uri, antreprenori, universități;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech ;
 • constituie avantaj cunoașterea modului de operare al investițiilor de tip fonduri de capital de risc.

Principalele atribuții ale posturilor:

Mențiune! Prezentăm mai jos, într-o manieră orientativă, principalele activități ale posturilor și în funcție de abilitățile și competențele candidaților, după finalizarea concursului, aceștia vor fi distribuiți pe baza punctajelor finale și a gradului de potrivire între post și profilul candidatului.

Responsabilități post: Startup Program Specialist

 • Colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • Organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul antreprenorial și al capitalului de risc;
 • Organizează evenimente pentru atragere de investitori privați de tip business angels sau fonduri de investiții, precum și programe speciale de finanțare dedicate mediului antreprenorial;
 • Definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • Sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate fondatorilor de startup-uri;
 • Elaborează și implementează programe/evenimente de suport startup-uri, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanță 1 la 1 și mentorat;
 • Sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • Gestionează relațiile cu partenerii strategici RubikHub;
 • Organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat între antreprenori și mentori;
 • Contribuie la dezvoltarea de comunități, online sau offline.
 • Identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaborează materiale informative;
 • Analizează proiectele de investiții de tip startup pentru a determina viabilitatea acestora.

Responsabilități post: Community Builder Iași

 • Organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori și mentori;
 • Sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • Colaborează cu membrii echipei și alți parteneri pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității;
 • Organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenorială, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • Gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • Administrarea unui spațiu în Iași, dedicat antreprenoriatului de tip startup, similar RubikHub,;
 • Asigură funcționarea spațiului în parametrii optimi;
 • Gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii;
 • Gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului.

Responsabilități post: Analist/Responsabil financiar

 • Elaborează și monitorizează bugetele anuale și prognozele financiare ale direcției;
 • Monitorizează și analizează abaterile de la bugetul stabilit și propune acțiuni corective;
 • Identifică apeluri de propuneri și oportunități de finanțare potrivite pentru organizație;
 • Sprijină pregătirea documentației necesare pentru aplicațiile de finanțare, inclusiv descrierea activităților, bugetul, obiectivele și rezultatele așteptate;
 • Gestionează implementarea proiectelor, asigurându-se că activitățile sunt realizate conform planificării și bugetului aferent;
 • Asigură gestionarea contractelor de achiziție/sponsorizare încheiate pentru buna desfășurare a activităților;
 • Oferă suport logistic și administrativ în cadrul evenimentelor direcției;
 • Întocmește caietele de sarcini și referatele de necesitate în vederea desfășurării evenimentelor/ programelor direcției;
 • Se implică în organizarea de evenimente de business, workshopuri de dezvoltare personală și antreprenorială, networking, precum și programe speciale de finanțare dedicate mediului antreprenorial.

2) 1 post de Expert – Hub Admin în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani în următoarele tipuri de activități: gestionarea și organizarea spațiilor și utilităților aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționări a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialele promoționale; 
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
 • abilități excelente de comunicare și relaționare, atenție la detalii, capacitatea de a lucra în echipă;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder.

Principalele atribuții ale posturilor:

 • Asistență la planificarea, pregătirea și desfășurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor;
 • Asigură logistica necesară desfășurării evenimentelor RubikHub, atât în interiorul spațiului de co-working, cât și pentru cele organizate în deplasare;
 • Asigură funcționarea echipamentelor IT ( televizoare, microfoane, imprimante, etc.), mobilierului, managementul stocurilor și gestionarea inventarului;
 • Întocmește documentele administrative ale spațiului și monitorizează buna desfășurare a procesului de achiziție;
 • Întocmește și gestionează bugetul aferent funcționării spațiului în condiții optime;
 • Verifică îndeplinirea condițiilor contractuale aferente contractelor în vigoare/viitoare cu furnizorii agreați;
 • Asigură funcționarea spațiului în parametrii optimi; Identifică și efectuează reparațiile în timp util;
 • Gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii;
 • Asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
 • Întâmpină vizitatorii RubikHub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului;
 • Gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
 • Colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

 Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 27.06.2024 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 27.06.2024, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: 

 • CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională, precum și alte detalii/mențiuni în strânsă legătura cu îndeplinirea condițiilor solicitate în mod obligatoriu în anunț);
 • cerere de înscriere la concurscu mențiunea postului pentru care candidează  (se va respecta modelul atașat acestui anunț);
 • copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale;
 • copie după actul de identitate;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Daca va fi cazul, în urma analizei candidaturilor primite, ADR Nord-Est își rezervă dreptul de a respinge dosarele depuse ce nu îndeplinesc criteriile/cerințele precizate în cadrul condițiilor obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați.

În astfel de situații, candidații vor fi informați cu privire la acest aspect. Vă rugăm să consultați în permanența adresele de e-mail personale, toate secțiunile (inclusiv Junk/Spam).

Etapa II – Derularea concursului 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii/cerințelor acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • probă practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 02.07.2024, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului.

Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

! Precizări importante referitoare la organizarea concursului de angajare din data de 26.03.2024

Având în vedere numărul mare de candidați înscriși la concursul organizat de ADR Nord-Est  în data de 26.03.2024, proba scrisă (verificare cunoștințe legislație și limba engleză) va avea loc la Consiliul Județean Neamț, Str. Alexandru cel Bun, nr.27, “Sala Calistrat Hogaș”, începând cu ora 10:00.

Vă rugăm să vă prezentați la ora 9.30, la Sediul Consiliului Județean Neamț, din Piatra Neamț, pentru a facilita intrarea în sală și distribuirea codurilor de anonimizare.

După susținerea probei scrise, celelalte probe (respectiv proba de calculator și interviurile) se vor desfășura la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Proba de calculator se va susține pentru toți candidații înscriși, în data de 26.03.2024, cu începere de la ora 13.00.

Interviurile se vor desfășura, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, pe parcursul zilelor de 26-27 martie 2024, conform calendarului estimativ de mai jos:

26.03.2024, începând cu ora 13.30 Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert Birou Reprezentare Bruxelles, Serviciul Inovare și Cooperare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă;
 2. Expert One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă;
 3. Expert Birou Regional de Informare, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă;
27.03.2024, începând cu ora 09.00 Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert evaluare, selecție și contractare, Direcția PR Nord-Est 2021-2027;
 2. Expert în cadrul Serviciului Resurse Umane, Directia Juridică și Resurse Umane;

Intervalul orar aproximativ aferent desfășurării probelor de calculator și interviu va fi afișat în cursul zilei de Marți 26.03.2024, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Aceste informații vă vor fi comunicate individual pe email și vă rugăm să verificați și secțiunea Spam/Junk aferent acestuia.

De asemenea, vă rugăm să urmăriți pentru actualizări aferente desfășurării concursului și site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [martie 2024]

[Actualizat 19.03.2024] Atașăm anunțului de concurs, conform bibliografiei de concurs, cele două broșuri cu informații despre Uniunea Europeană:
> Broșură Uniunea Europeană: Ce este și ce face      
> Broșură Scurt ghid despre UE

–––

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 26.03.2024, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 11 posturi vacante (normă întreagă cu durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 1 post de Expert în cadrul Biroului One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

Având în vedere specificul postului și faptul că beneficiarii cu care vor interacționa angajații sunt preponderent IMM-uri, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent (de preferat în domeniul economic, tehnic sau de marketing);
 • experiență profesională de minim 5 ani în dezvoltarea de piețe și proiecte în mediul privat, negociere de contracte, realizarea de planuri de afaceri, activități de comunicare și promovare;
 • minim 1 an experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • buna cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • abilități excelente de comunicare și relaționare, atenție la detalii, capacitatea de a lucra în echipă;
 • cunoașterea sectorului privat și a provocărilor din punct de vedere al digitalizării poate constitui un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, in special Excell si Power Point);
 • experiență în cunoașterea și folosirea instrumentelor digitale de tip CRM, ERP, pentru management de proiect, susținerea de conferințe/webinarii, etc, constituie un avantaj;
 • permis de conducere categoria B.

Principalele atribuții ale postului: 

 • furnizează servicii suport IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune pentru identificarea nevoii de finanțare pentru digitalizare și pregătirea planului de afaceri;
 • efectuează activități specifice de mapare a nevoii de digitalizare a IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune;
 • identifică și promovează exemple de bune practici, proiecte de succes aferente procesului de transformare digitală, inițiate de companii, clustere și Autorități Publice din Regiunea Nord-Est, care beneficiază de servicii suport pentru digitalizare;
 • efectuează activități specifice pentru organizarea și desfășurarea de evenimente dedicate digitalizării;
 • contribuie la activitățile de comunicare online și offline aferente activităților derulate în cadrul biroului;
 • participă la activitățile de implementare, raportare și promovare aferente proiectelor din domeniul digitalizării inițiate de ADR Nord-Est, în calitate de promotor sau partener.

2) 1 post de Expert în cadrul Biroului Regional de Informare, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Google Drive, Google Analytics, tehnologii, aplicații și instrumente moderne folosite în comunicare);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • persoana flexibilă, cu abilități de comunicare, capacitate de analiza și sinteza, spirit organizatoric și de echipă;
 • excelente abilități de planificare, organizare, control și raportare;
 • capacitatea de a monitoriza implementarea contractelor de furnizare/ prestări servicii specifice Serviciului de Comunicare pentru mai multe proiecte simultan;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană (cunoaștere terminologie specifică).

Principalele atribuții ale postului:

 • asigură corespondența și menține permanent legătura cu furnizorii de produse și prestatorii de servicii pentru organizarea evenimentelor (sesiuni de informare, conferințe, etc);
 • realizarea studiilor, elaborarea materialelor de informare și promovare, derularea de campanii de promovare, conform Planului de Comunicare pentru Programul Regional în Regiunea Nord-Est;
 • gestionează derularea în bune condiții a contractelor de prestări servicii încheiate în vederea implementării activităților aferente Serviciului Comunicare, monitorizează și raportează îndeplinirea condițiilor contractuale;
 • contribuie la procesul de negociere și stabilire a condițiilor de prestare a serviciilor pentru implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Regional Nord-Est;
 • propune și implementează activități de promovare și informare specifice Serviciului de Comunicare;
 • monitorizează utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziție de Agenție.

3) 1 post de Expert în cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles, Serviciul Inovare și Cooperare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Activitatea profesională a angajatului se va desfășura în Bruxelles, astfel, fie candidatul are reşedința stabilită în Bruxelles, fie candidatul va avea în vedere ca termenul de relocare în Bruxelles este de maxim o lună de la data angajării.

Pentru candidații care au reședință în Bruxelles probele concursului se vor desfășura la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională în elaborarea sau implementarea unor proiecte europene –  minimum 3 proiecte;
 • experiența continuă de minim 3 ani în activități de cooperare internațională;
 • experiența profesională relevanta în activități de colaborare și coordonare a unor stakeholderi publici şi/sau privați, locali și regionali;
 • cunoaşterea politicilor/inițiativelor europene principale, corelate cu misiunea și viziunea ADR Nord-Est (ex. Programele de cooperare interregională, Programul de Investiții Interregionale Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativă, Programul Europa Digitala;
 • cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, creare de conținut pe Social Media);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant şi de a se autodepăşi);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse.

Principalele atribuții ale postului:

 • dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru județul reprezentat din Regiunea Nord-Est;
 • îmbunătățirea calității şi competitivității propunerilor de proiecte de cooperare europeană avansate din județul respectiv;
 • dezvoltarea unor sinergii între strategiile şi direcțiile de dezvoltare ale regiunii şi ale județelor pe care expertul le reprezintă;
 • dezvoltarea şi menținerea unei relații strânse de colaborare cu partenerii din județul repartizat;
 • activarea, extinderea şi consolidarea unei rețele de stakeholderi locali din județul repartizat, începând cu Consiliul Județean, municipiul reședință de județ, actori care au capacitatea de a se internaționaliza;
 • elaborarea şi operaționalizarea unei strategii de internaționalizare, împreună cu stakeholderii locali;
 • elaborarea unor fise de bune practici cu exemple de proiecte europene implementate in alte State Membre;
 • susținerea participării unor delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție şi/sau stakeholderii locali, în vederea creşterii vizibilității și transformării participărilor europene în resurse financiare şi non financiare atrase în regiune.

4) 6 posturi de Expert evaluare, selecție și contractare proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare și / sau evaluare / și sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

 Principalele atribuții ale postului:

 • desfășoară activitatea de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, pe toate axele prioritare ale Programului, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile;
 • întocmește și transmite spre verificare superiorului ierarhic, rapoarte aferente procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și orice alte raportări solicitate;
 • menţine un flux al activităților și un sistem de arhivare fizic şi electronic corespunzător pentru documentele emise în cadrul activității desfășurate şi se asigură de securitatea datelor procesate;
 • introduce date şi informații în MySMIS, pe specificul domeniului de activitate și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • respectă toate termenele procedurale aferente activităților desfășurate.

5) 2 posturi de Expert în cadrul Serviciului Resurse Umane, Direcția Juridică și Resurse Umane

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent (de preferat în domeniul economic sau științe socio-umane); 
 • experiență anterioară de minim 2 ani în domeniul resurselor umane (planificare personal, evaluare profesională, activități de formare și dezvoltare profesională, componenta de gestiune de personal, activități de dezvoltare/îmbunătățire procese de resurse umane/analiza și climat organizațional, etc); 
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office);
 • buna cunoaștere a limbii engleze; 
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • abilități ridicate de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoana flexibilă, organizată și responsabilă.

Principalele atribuții ale postului:

 • organizează, din punct de vedere tehnic, instruiri, seminarii, sesiuni de formare și dezvoltare profesională pentru angajați;
 • redactează contractele individuale de muncă, dispozițiile, deciziile, modificările aplicate contractului individual de munca;
 • introduce date în cadrul aplicațiilor HR specifice și se asigura de corectitudinea acestora, precum și de respectarea termenelor legale;
 • desfășoară activități pentru diferite proiecte de dezvoltare a resurselor umane, pentru personalul angajat al Agenției, conform solicitărilor conducerii (analize de personal, chestionare de satisfacție, activități de motivare și retenție, analize climat organizațional, etc);
 • implementarea activităților și întocmirea documentelor aferente procedurii operaționale de gestionare documente și situații ale personalului angajat, pentru toți salariații Agenției;
 • gestionează documentele aferente dosarelor personal ale salariaților Agenției, conform procedurii specifice în vigoare;
 • participă la activitățile de implementare și promovare aferente proiectelor inițiate de ADR Nord-Est în calitate de promotor sau partener, în conformitate cu deciziile interne de nominalizare a echipelor de proiect emise de conducerea ADR Nord-Est.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 20.03.2024 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 20.03.2024, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: 

 • CV(format european – din care sa reiasă clar experiența profesională, precum și alte detalii/mențiuni în strânsă legătura cu îndeplinirea condițiilor solicitate în mod obligatoriu în anunț);
 • cerere de înscriere la concurscu mențiunea postului pentru care candidează  (se va respecta modelul atașat acestui anunț);
 • copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, 
 • copie după actul de identitate
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Daca va fi cazul, în urma analizei candidaturilor primite, ADR Nord-Est își rezervă dreptul de a respinge dosarele depuse ce nu îndeplinesc criteriile/cerințele precizate în cadrul condițiilor obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați.
În astfel de situații candidații vor fi informați cu privire la acest aspect. Vă rugăm să consultați în permanenta adresele de e-mail personale, toate secțiunile (inclusiv Junk/Spam).

Etapa II – Derularea concursului 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia.
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 26.03.2024, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului.

Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs
Broșură Uniunea Europeană: Ce este și ce face

Broșură Scurt ghid despre UE

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [octombrie 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 18.10.2023, orele 09:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire, normă întreagă). 

1) 3 posturi în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • experiență profesionala relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), activități cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe/marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorință mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoana cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atribuții ale postului:

 • colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează programe / evenimente de educație antreprenorială, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanță 1 la 1 și mentorat;
 • sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori și mentori.

2) 1 post de evaluator de proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu) ;
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare sau evaluare sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, sau minim 4 ani de experiență în activități de analiza financiar-contabila a operatorilor economici de tip IMM.

Principalele atribuții ale postului:

 • desfășoară activitatea de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, pe toate axele prioritare ale Programului, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile;
 • întocmește și transmite spre verificare superiorului ierarhic, rapoarte aferente procesului de evaluare și selecție, precum și orice alte raportări solicitate;
 • menține un flux al activităților și un sistem de arhivare fizic şi electronic corespunzător a documentelor emise în cadrul biroului, şi se asigură de securitatea datelor în cadrul acestuia;
 • introduce date şi informații în MySMIS, pe specificul domeniului de activitate și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • respectă toate termenele procedurale aferente activităților desfășurate.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 16.10.2023 (inclusiv) sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 16.10.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
Toate candidaturile vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor minime enunțate în anunț și fiecare candidat va primi un răspuns privind Admiterea/ Respingerea candidaturii, în vederea participării la concurs.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări de logică și raționament;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfășura în data de 18.10.2023, începând cu ora 09:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9. În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs

 

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

PRECIZĂRI IMPORTANTE REFERITOARE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE DIN DATA DE 19.09.2023

Având în vedere numărul mare de candidați înscriși la concursul organizat de ADR Nord-Est  în data de 19.09.2023, proba scrisă (verificare cunoștințe legislație și limba engleză) va avea loc la Consiliul Județean Neamț, Str. Alexandru cel Bun, nr.27, “Sala Calistrat Hogaș”, incepand cu ora 1000.

Vă rugăm să vă prezentați la ora 9.30, la Sediul Consiliului Județean Neamț, din Piatra Neamț, pentru a facilita intrarea în sală și distribuirea codurilor de anonimizare.

După susținerea probei scrise, celelalte probe (respectiv proba de calculator și interviurile) se vor desfășura la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Proba de calculator se va susține pentru toți candidații înscriși, in data de 19.09.2023, cu începere de la ora 13.00.


Interviurile se vor desfășura, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, pe parcursul zilelor de 19-20-21 septembrie 2023, conform calendarului estimativ de mai jos:

 • 19.09.2023, începand cu ora 13.30

Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert BJ Botoșani, Direcția OI POR;
 2. Evaluatori Proiecte, Direcția PR Nord-Est 2021-2027;
 • 20.09.2023, începand cu ora 09.00

Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert Serviciul Programare, Monitorizare și Evaluare, Direcția PR Nord-Est 2021-2027;
 2. Expert Achiziții Publice;
 3. Expert IT;
 4. Experți Direcția Dezvoltarea Afacerilor, inclusive PR (Rubik Hub).
 • 21.09.2023, începand cu ora 09.00

Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert Direcția OI Sănătate

Intervalul orar aproximativ aferent desfășurării probelor de calculator și interviu va fi afișat în cursul zilei de Marți 19.09.2023, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Aceste informații vă vor fi comunicate individual pe email și vă rugăm să verificați și secțiunea Spam/Junk aferent acestuia.

De asemenea, vă rugăm să urmăriți pentru actualizări aferente desfășurării concursului și site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [septembrie 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 19.09.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 43 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 1 post de Expert Birou Județean Botoșani, Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcția OI POR

Pentru acest post locația de desfășurare a activității profesionale va fi în Municipiul Botoșani.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic (constituie avantaj studiile superioare finalizate în profilul “Construcții”);
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană, precum și deținerea atestatelor de diriginte de șantier.

  Principalele atribuții ale postului:

 • verificarea rapoartelor de progres depuse de către Beneficiari, conform procedurilor de lucru specifice în vigoare;
 • vizite pe teren aferente rapoartelor de progres ale beneficiarilor, vizite realizate în conformitate cu procedurile de lucru specifice în vigoare;
 • comunicarea cu Serviciul Evaluare, Selecție, Contractare și Biroul Asistență Tehnică și Relația cu AM pentru înregistrarea datelor în SMIS / MySMIS ;
 • oferirea de informații/ clarificări beneficiarilor în legătură cu implementarea proiectelor.

2) 2 posturi în cadrul Serviciului Programare, Monitorizare și Evaluare, Directiei PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • constituie avantaj experiența profesională anterioară de minim 2 ani într-unul din domeniile: dezvoltare locală, dezvoltare regională, sau similar/conex cu acestea;
 • buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint);
 • constituie avantaj experiența profesională acumulată în lucrul cu date și informații statistice;
 • constituie avantaj experiența profesională relevantă în elaborarea de planuri, studii, analize;
 • constituie avantaj experiența profesională în elaborare/implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Principalele atribuții ale postului:

 • asigurare secretariat tehnic Comitet de Monitorizare a Programului Regional: organizare și derulare ședinte ale comitetului;
 • actualizare și monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027;
 • elaborare și actualizare a procedurilor interne specifice;
 • elaborare de analize, studii și materiale de sinteză;
 • management și dezvoltare a parteneriatului regional.

3) 6 posturi de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • constituie avantaj experiența profesională în domeniul achizițiilor publice;
 • constituie avantaj deținerea certificatului de absolvire a cursului de Expert Achiziții Publice;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:

Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • constituirea dosarului de achiziție publică și arhivarea acestuia.

Atribuții de verificare a achizițiilor desfășurate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii de finanțări nerambursabile:

 • verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • verificarea respectării reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • completarea documentațiilor specifice procedurilor în vigoare în situația identificării unei nereguli;
 • efectuarea de vizite pe teren, pentru a verifica la fața locului, conformitatea documentelor transmise în cadrul dosarului achiziției, conform procedurilor în vigoare;
 • introducerea datelor și informațiilor cu privire la dosarele de achiziții depuse de către beneficiari în aplicațiile informatice utilizate în cadrul Agenției.

4) 1 post expert IT

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare de specialitate în domeniul ingineriei informatice (nivel licenţă) ;
 • cunoștințe obligatorii: administrarea de sisteme Linux și macOS;
 • administrare servere Windows, Active Directory, File Server, RAID Management;
 • cunoștințe aprofundate despre hardware calculatoare (servere, laptopuri, staţii de lucru, medii de stocare NAS, redundanţă, RAID) ;
 • cunoștințe de bază despre reţelele de calculatoare (Ethernet , LAN, WAN, TCP/IP, VPN, Firewall, Routing) ;
 • cunoștințe de rețelistică: cablare și conectare echipamente, configurarea și managementul echipamentelor de rețea
 • strategii și reguli de securitate;
 • cunoştinţe privind utilizarea produselor Microsoft Office;
 • cunoștințe aprofundate de limba engleză;
 • cunoștințe suplimentare care prezintă un avantaj: MS Hyper-V-Azure Cpanel- gestionarea securității și a certificatelor pentru servere Windows, Cisco Networking, Ubiquiti, VLAN, DNS, DHCP, VPN, NAT, IPSec, Firewall, ITIL.

Principalele atribuții ale postului:

 • implementarea, administrarea și întreținerea serverelor și a infrastructurii de stocare aflate la sediu și filiale;
 • crearea de scripturi care să eficientizeze îndeplinirea diferitelor sarcini, în funcție de nevoile administrative;
 • servicii de instalare, configurare și suport pentru echipamente de infrastructura IT (servere, unități de stocare date, switch-uri, routere);
 • servicii de instalare, configurare și suport pentru echipamente de calcul (stații de lucru, laptopuri, servere, imprimante);
 • elaborarea, coordonarea şi implementarea măsurilor de securizare a reţelelor informatice, destinate protejării datelor, sistemelor hardware şi software;
 • gestionarea soluțiilor de poștă electronica (Email), soluțiilor de securitate (routere, firewall, UTM), soluțiilor de backup și protecția datelor local și în cloud, soluțiilor de consolidare și virtualizare servere și infrastructura IT, soluțiilor de replicare date la distanță, soluțiilor de monitorizare echipamente și servicii IT.

5) 3 posturi în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub), din care:

> 2 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • experiență profesionala relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități:  identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), activități cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoştinţe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoana cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atribuții ale postului:

 • colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează programe / evenimente de educație antreprenorială, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
 • sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat între antreprenori și mentori.

> 1 post de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – PR & Marketing (inclusiv social media & content management)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională de minim 2 ani în domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • competențe ridicate de elaborare, planificare și implementare a strategiei de comunicare și de PR&Marketing, în mediul online;
 • abilități personale ridicate în ceea ce privește activitatea de creare de conținut cu impact crescut;
 • bune cunoștințe și capacitate ridicată de utilizare a tehnologiilor, aplicațiilor, canalelor și instrumentelor moderne folosite în comunicare;
 • abilități ridicate de copywriter și digital media, gestionare campanii cu multipli stakeholderi;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • persoană orientata spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial, conectată la presa din România și ecosistemul antreprenorial, în general;
 • abilități de a întreține relația Rubik Hub cu presa și formatorii de opinie;
 • constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

   Principalele atribuții ale postului :

 • elaborează, planifică și implementează strategia de comunicare anuală și strategia de marketing;
 • comunică și promovează într-un mod creativ evenimentele, programele și acțiunile speciale realizate pentru publicul țintă;
 • elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • derulează activități aferente dezvoltării brandului Rubik Hub;
 • utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • construiește și dezvoltă o relație permanentă și dinamică cu publicul țintă;
 • dezvoltă relații cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum și cu alți actori în domeniul start-up-urilor;
 • dezvoltare de comunități, online;
 • definește, implementează și monitorizează planul de promovare și comunicare, creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media.

6) 15 posturi în cadrul Direcției OI Sănătate

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleza (nivel mediu);
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • pentru ingineri constructori constituie avantaj deținerea atestatelor de diriginte de șantier;
 • pentru economiști constituie avantaj experiența profesională în domeniul contabilitate.

Principalele atribuții ale postului:

 • participă la activitatea de raportare și efectuare a verificărilor dispuse de MIPE, în limita atribuțiilor delegate prin Acordul de implementare;
 • primeşte şi verifică achizițiile și cererile de prefinanțare/ rambursare și plată şi documentaţiile-suport transmise de beneficiari/parteneri, avizează cheltuielile eligibile stabilite ca urmare a verificărilor realizate şi asigură arhivarea electronică a documentelor verificate, în conformitate cu prevederile procedurilor în vigoare la data efectuării verificărilor;
 • răspunde de rezultatul verificărilor efectuate şi îşi susţine, după caz, punctul de vedere dacă MIPE solicită exprimarea acestuia;
 • în vederea avizării cheltuielilor solicitate de beneficiari/parteneri prin cereri de prefinanțare/rambursare și plată, efectuează vizite în teren;
 • verifică furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări cofinanțate și faptul că cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu Programul de Sănătate și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză;
 • introduce date și informații în aplicația informatică proprie și /sau în sistemul electronic național și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor şi a obiectivelor asumate de către Beneficiar în Cererea de Finanţare şi anexele aferente, precum şi a modului în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operaţiunii finanţate;
 • verificarea administrativă, din punct de vedere tehnic, a informațiilor din rapoartele de progres și durabilitate primite de la beneficiari și solicită clarificări, dacă este cazul;
 • asigură transmiterea rapoartelor de progres și durabilitate, în format electronic, către MIPE, în conformitate cu prevederile procedurale;
 • efectuează vizite la fața locului atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.

7) 15 posturi de evaluatori de proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027. Aceste posturi pot fi cu norma întreagă sau timp parțial de lucru și/sau cu posibilitate de lucru la distanță (telemuncă)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu) ;
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare sau evaluare sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

  Principalele atribuții ale postului:

 • desfășoară activitatea de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, pe toate axele prioritare ale Programului, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile;
 • întocmește și transmite spre verificare superiorului ierarhic, rapoarte aferente procesului de evaluare și selecție, precum și orice alte raportări solicitate;
 • menţine un flux al activităților și un sistem de arhivare fizic şi electronic corespunzător a documentelor emise în cadrul biroului, şi se asigură de securitatea datelor în cadrul acestuia;
 • introduce date şi informatii în MySMIS, pe specificul domeniului de activitate și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • respectă toate termenele procedurale aferente activităților desfășurate.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 13.09.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 13.09.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia pentru posturile de Expert achiziții publice și Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 19.09.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9. În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului. Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [iunie 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 14.06.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 6 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 1 post de Expert Birou Județean Botoșani, Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcția OI POR

Pentru acest post locația de desfășurare a activității profesionale va fi în Municipiul Botoșani.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic (constituie avantaj studiile superioare finalizate în profilul “Construcții”);
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană, precum și deținerea atestatelor de diriginte de șantier.

Principalele atribuții ale postului:

 • verificarea rapoartelor de progres depuse de către Beneficiari, conform procedurilor de lucru specifice în vigoare;
 • vizite pe teren aferente rapoartelor de progres ale beneficiarilor, vizite realizate in conformitate cu procedurile de lucru specifice in vigoare;
 • comunicarea cu Serviciul Evaluare, Selecție, Contractare și Biroul Asistență Tehnică și Relația cu AM pentru înregistrarea datelor în SMIS / MySMIS ;
 • oferirea de informații/ clarificări beneficiarilor în legătură cu implementarea proiectelor.

2)   1 post de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională de minim 2 ani, în domeniul achizițiilor publice;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleza – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

  Principalele atribuții ale postului:

Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • închiderea dosarului de achiziție publică si arhivarea acestuia.

3) 2 posturi de Expert în cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Direcția Economică

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic; 
 • experiență profesională de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleza – nivel mediu;
 • bună cunoaștere a legislației românești, în domeniul financiar și contabil, inclusiv finanțări din fonduri nerambursabile;
 • bune cunoștințe de fiscalitate, gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe;
 • capacitate ridicată de a lucra și respecta termene limită;
 • nivel ridicat al abilităților de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoană flexibilă, organizată, responsabilă și atentă la detalii, cu spirit de echipă si inițiativă.

    Principalele atribuții ale postului:

 • ține evidența cheltuielilor și a documentelor justificative pentru acestea, aferente contractelor de finanțare încheiate de agenție;
 • efectuează înregistrările în contabilitate, utilizând conturi analitice distincte pentru operațiunile aferente contractelor de finanțare încheiate de agenție;
 • întocmește documentele contabile primare și le păstrează în conformitate cu prevederile legale ;
 • întocmește documentele pentru plățile aferente cheltuielilor efectuate de agenție ;
 • gestionează componenta financiară în cadrul proiectelor cu finanțare externă, în care este numit responsabil financiar;
 • pregătește și elaborează documentele necesare pentru încheierea contractelor de finanțare (de asistență tehnică și altele) precum și a documentelor aferente implementării acestor contracte (notificări, acte adiționale, rapoarte tehnice și financiare);
 • introduce date și informații în aplicația informatică MySMIS.

4) 1 post de Expert în cadrul Biroului One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare si Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginerie / științe economice. Constituie avantaj diploma în domeniile: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie și management, mecatronică și robotică, informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică, stiințe inginerești aplicate.
 • experiența profesională de minim 3 ani in domeniul de pregătire profesională;
 • experiență în derularea de proiecte cu finanțare europeană;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe avansate de limba engleză;
 • nivel ridicat al abilităților de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoană flexibilă, organizată, responsabilă și atentă la detalii, cu spirit de echipă si inițiativă.

    Principalele atribuții ale postului:

 • furnizează servicii suport IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune pentru identificarea nevoii de finanțare pentru digitalizare și pregătirea planului de afaceri;
 • efectuează activități specifice de mapare a nevoii de digitalizare a IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune;
 • identifică si promovează exemple de bune practici, proiecte de succes aferente procesului de transformare digitală, inițiate de companii, clustere si Autorități Publice din Regiunea Nord-Est, care beneficiază de servicii suport pentru digitalizare;
 • efectuează activități specifice pentru organizarea și desfășurarea de evenimente dedicate digitalizării;
 • contribuie la activitățile de comunicare online și offline aferente activităților derulate în cadrul biroului;
 • participă la activitățile de implementare, raportare și promovare aferente proiectelor din domeniul digitalizării inițiate de ADR Nord-Est, în calitate de promotor sau partener.

5)   1 post în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (Rubik Hub) – atribuții Hub Admin

    Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități: gestionarea și organizarea spațiilor și utilităților aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționari a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialelor promoționale;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • abilități ridicate de comunicare, spirit organizatoric;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”.

    Principalele atribuții ale postului:

 • asistență la planificarea, pregătirea și desfășurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor;
 • asigură funcționarea echipamentelor IT (televizoare, microfoane, imprimante, etc.), mobilierului, managementul stocurilor și gestionarea inventarului;
 • întocmește documentele administrative necesare și monitorizează buna desfășurare a procesului de achiziție;
 • verifică îndeplinirea condițiilor contractuale aferente contractelor în vigoare/viitoare cu furnizorii agreați;
 • asigură funcționarea spațiului în parametrii optimi; Identifică și efectuează reparațiile în timp util;
 • gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii (derulează relația de comunicare cu partenerii internaționali în limba engleză);
 • asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
 • întâmpina vizitatorii Rubik Hub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului, prezentând povestea Rubik Hub și menționând detalii despre zonele principale ale spațiului;
 • gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
 • colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 08.06.2023 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 08.06.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurscopii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 14.06.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [mai 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 16.05.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, (cu excepția postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles), pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională în activități de promovare locații (green și brownfield) pentru atragerea unor investitori internaționali sau experiență similară în promovare teritorială;
 • experiență continuă, de minim 3 ani, în activități de atragere a investitorilor internaționali sau promovare teritorială într-o organizație matură;
 • experiență în gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali;
 • experiență în organizarea participării la evenimente de nivel internațional (congrese, târguri, expoziții mondiale, forumuri de afaceri);
 • înțelegerea avansată a atuurilor și dezvantajelor Regiunii Nord-Est, cunoștințe de bază cu privire la asistența tehnică și legală necesare unei companii care se relochează, cunoștințe de bază cu privire la politica ajutoarelor de stat;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (capacitate analitică, elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, capacitate de negociere);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant și de a se autodepăși);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse;

      Principalele atribuții ale postului:

 • identificare, caracterizare și promovare locații cu potențial de atragere a unor investitori internaționali
 • gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali
 • dezvoltare, întreținere și actualizare instrumente de comunicare dedicate
 • planificare și organizare în teritoriu de misiuni exploratorii pentru investitori
 • participare la evenimente de profil
 • furnizare servicii suport pentru investitori în etapa de localizare
 • stabilire contacte cu factorii decidenți și părți interesate din România și Regiunea Nord-Est în domeniul atragerii investitorilor internaționali
 • susținere participare delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție și/sau stakeholderii locali, în vederea creșterii vizibilității și transformării participărilor europene în resurse financiare și non financiare atrase în regiune

Obs. Candidatul trebuie să aibă reședința în Bruxelles, întrucât concursul pentru acest post si ulterior activitatea profesională aferentă acestuia se va desfășura la sediul Agenției din Bruxelles.

2)   1 post de Consilier Director General

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 2 ani în activități similare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competențe de lucru în PowerPoint);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze (abilități ridicate de traducere/interpretare simultană, în timp real);
 • persoană flexibilă, cu abilități ridicate de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric;
 • constituie avantaj experiență profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • constituie avantaj cunoașterea unei a doua limbi străine de circulație internațională: franceză sau germană.

  Principalele atribuții ale postului:

 • participă la analiza și sinteza documentelor, regulamentelor, strategiilor, ghidurilor, procedurilor și oricărui alt tip de documente necesare implementării în bune condiții a activităților directorului general, precum și formularea de opinii și recomandări asupra acestora;
 • contribuie la realizarea agendei de întâlniri/ședințe/evenimente a directorului general;
 • participă la toate evenimentele/întâlnirile de lucru/ședințele directorului general, realizând in acest sens minute ale întâlnirilor, sinteze, rapoarte, prezentări;
 • stabilește contacte de colaborare, comunică în interiorul si exteriorul organizației cu toți partenerii care derulează/pot derula activități aflate in relație cu agenda directorului general;
 • participă alături de directorul general la deplasări/delegații în interes de serviciu în țară și în străinătate;
 • realizează traduceri/interpretări în timp real în cadrul întâlnirilor la care participă;
 • derulează activități de corespondență necesară cu partenerii interni și externi ai Agenției, in funcție de solicitările directorului general.

  3)    1 post în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani într-unul din domeniile: dezvoltare regională, dezvoltare durabilă, turism, educația adulților/formare profesională a adulților sau similar/conex cu acestea; 
 • experiența profesională relevantă în elaborarea și/sau implementarea proiectelor cu finanțare europeană (minim 1 proiect scris și/sau implementat);
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană;
 • constituie avantaj studii/formări profesionale derulate în domeniul managementului de proiect;
 • abilități bune de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentări, comunicate de presă, etc);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații si domenii de activitate.

Principalele atribuții ale postului:

 • identifică oportunitățile existente în programele promovate de instituțiile finanțatoare, contracte de asistență tehnică și formulează propuneri pentru accesarea acestora;
 • asigură redactarea propunerilor de proiecte regionale în echipa de lucru nominalizată de către Directorul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • îndeplinește atribuții legate de managementul tehnic și financiar pentru proiectele internaționale/externe în care este implicat Centrul Regional de Studii Nord-Est;
 • participă la implementarea proiectelor regionale, de asistență tehnică sau construcție instituțională;
 • participă la organizarea, implementarea, raportarea și promovarea activităților aferente Centrului Europe Direct Nord-Est;
 • asigură suportul logistic necesar organizării și susținerii programelor de formare profesională susținute în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • implementează activități de promovare a programelor de formare profesională organizate de Centrul Regional de Studii Nord-Est și a activităților organizate de Centrul Europe Direct Nord-Est;

  4)   1 post de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:
Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • închiderea dosarului de achiziție publică si arhivarea acestuia.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 10.05.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 10.05.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

 Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include şi întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura in data de 16.05.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Pentru persoanele care vor candida pentru postul de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles, probele concursului se vor desfășura la Sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, Avenue Louise 54, etajul 3, Cod Poștal: 1050.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 14.03.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 3 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

 3 posturi de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • certificat de absolvire a cursului de Expert Achiziții Publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:

 Atribuții de verificare a achizițiilor desfășurate în cadrul proiectelor implementate de benficiarii de finanțări nerambursabile:

 • verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • verificarea respectarii reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • completarea documentațiilor specifice proceduriilor în vigoare in situația identificării unei nereguli;
 • efectuarea de vizite pe teren, pentru a verifica la fața locului, conformitatea documentelor transmise în cadrul dosarului achizitiei, conform procedurilor în vigoare;
 • introducerea datelor si informațiilor cu privire la dosarele de achiziții depuse de către beneficiari în aplicațiile informatice utilizate în cadrul Agenției.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 09.03.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 09.03.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în urmatoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 14.03.2023, începand ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul ADR Nord-Est

În data de 11.10.2022, ora 09:00, la sediul din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, etajul 3., ADR Nord-Est organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire):

1 post de Expert în cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională în elaborarea unor proiecte europene – minim 1 proiect european internațional elaborat si finanțat, sau participare la implementarea a cel puțin 3 proiecte internaționale;
 • experiența continuă de minim 3 ani în activități de cooperare internațională;
 • experiența profesională în activități de colaborare si coordonare a unor stakeholderi publici şi/sau privați, locali si regionali în calitate de angajat într-o organizație matură;
 • cunoaşterea politicilor/inițiativelor europene principale, corelate cu misiunea si viziunea ADR Nord-Est: ex. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune, inovare, clustere, FIT455, Misiunile de cercetare Europene, Platformele S3, Programele de cooperare interregională, Programul de Investiții Interregionale Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativă;
 • cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant şi de a se autodepăşi);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse;

Principalele atribuții ale postului:

 • dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru unul din județele aferente Regiunii Nord-Est;
 • îmbunătățirea calității și competitivității propunerilor de proiecte de cooperare europeană avansate din județul respectiv;
 • dezvoltarea unor sinergii între strategiile şi direcțiile de dezvoltare ale regiunii şi ale județelor pe care expertul le reprezintă.
 • dezvoltarea şi menținerea unei relații strânse de colaborare cu partenerii din județul repartizat;
 • extinderea şi consolidarea unei rețele de stakeholderi locali din județul repartizat, începând cu Consiliul Județean, municipiul reședință de județ, actori care au capacitatea de a se internaționaliza;
 • elaborarea şi operaționalizarea unei strategii de internaționalizare, împreună cu stakeholderii locali;
 • susținerea participării unor delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție şi/sau stakeholderii locali, în vederea creșterii vizibilității si transformării participărilor europene în resurse financiare şi non financiare atrase în regiune.

Obs. Candidatul trebuie să aibă reşedința în Bruxelles, întrucât concursul pentru acest post şi ulterior activitatea profesională aferentă acestuia se va desfășura la sediul Agenției din Bruxelles.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicația pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro , până la data de 07.10.2022, ora 14:00.
Dosarul de înscriere la concurs va conține CV-ul persoanei în format Europass, complet şi detaliat, în care se va evidenția clar experiența profesională, precum şi toate aspectele relevante care arată îndeplinirea condițiilor obligatorii precizate în cuprinsul acestui anunț, cerere de înscriere la concurs – model ataşat acestui anunț, copie după diploma de licență, respectiv copii după alte diplome obținute la alte cursuri/formari profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăseşte pe site-ul adrnordest.ro şi ataşată acestui anunț); testul scris va include şi întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoştințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfăşura în data de 11.10.2022, începând cu ora 09:00, la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, 1050, etajul 3.

Agenția îşi rezervă dreptul de a suspenda organizarea concursului, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei o va impune. Acest aspect va fi anunțat în timp util candidaților.

Relații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon: 0233 218 071, +40 745 532 148 (Biroul Dezvoltare Resurse Umane) sau +32 494 40 72 53 (Şef Birou Reprezentare Bruxelles).

Documente suport: