Categorie: CARIERĂ

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [octombrie 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 18.10.2023, orele 09:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire, normă întreagă). 

1) 3 posturi în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • experiență profesionala relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), activități cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe/marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorință mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoana cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atribuții ale postului:

 • colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează programe / evenimente de educație antreprenorială, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanță 1 la 1 și mentorat;
 • sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori și mentori.

2) 1 post de evaluator de proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu) ;
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare sau evaluare sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, sau minim 4 ani de experiență în activități de analiza financiar-contabila a operatorilor economici de tip IMM.

Principalele atribuții ale postului:

 • desfășoară activitatea de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, pe toate axele prioritare ale Programului, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile;
 • întocmește și transmite spre verificare superiorului ierarhic, rapoarte aferente procesului de evaluare și selecție, precum și orice alte raportări solicitate;
 • menține un flux al activităților și un sistem de arhivare fizic şi electronic corespunzător a documentelor emise în cadrul biroului, şi se asigură de securitatea datelor în cadrul acestuia;
 • introduce date şi informații în MySMIS, pe specificul domeniului de activitate și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • respectă toate termenele procedurale aferente activităților desfășurate.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 16.10.2023 (inclusiv) sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 16.10.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
Toate candidaturile vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor minime enunțate în anunț și fiecare candidat va primi un răspuns privind Admiterea/ Respingerea candidaturii, în vederea participării la concurs.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări de logică și raționament;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfășura în data de 18.10.2023, începând cu ora 09:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9. În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs

 

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

PRECIZĂRI IMPORTANTE REFERITOARE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE DIN DATA DE 19.09.2023

Având în vedere numărul mare de candidați înscriși la concursul organizat de ADR Nord-Est  în data de 19.09.2023, proba scrisă (verificare cunoștințe legislație și limba engleză) va avea loc la Consiliul Județean Neamț, Str. Alexandru cel Bun, nr.27, “Sala Calistrat Hogaș”, incepand cu ora 1000.

Vă rugăm să vă prezentați la ora 9.30, la Sediul Consiliului Județean Neamț, din Piatra Neamț, pentru a facilita intrarea în sală și distribuirea codurilor de anonimizare.

După susținerea probei scrise, celelalte probe (respectiv proba de calculator și interviurile) se vor desfășura la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Proba de calculator se va susține pentru toți candidații înscriși, in data de 19.09.2023, cu începere de la ora 13.00.


Interviurile se vor desfășura, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, pe parcursul zilelor de 19-20-21 septembrie 2023, conform calendarului estimativ de mai jos:

 • 19.09.2023, începand cu ora 13.30

Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert BJ Botoșani, Direcția OI POR;
 2. Evaluatori Proiecte, Direcția PR Nord-Est 2021-2027;
 • 20.09.2023, începand cu ora 09.00

Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert Serviciul Programare, Monitorizare și Evaluare, Direcția PR Nord-Est 2021-2027;
 2. Expert Achiziții Publice;
 3. Expert IT;
 4. Experți Direcția Dezvoltarea Afacerilor, inclusive PR (Rubik Hub).
 • 21.09.2023, începand cu ora 09.00

Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert Direcția OI Sănătate

Intervalul orar aproximativ aferent desfășurării probelor de calculator și interviu va fi afișat în cursul zilei de Marți 19.09.2023, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Aceste informații vă vor fi comunicate individual pe email și vă rugăm să verificați și secțiunea Spam/Junk aferent acestuia.

De asemenea, vă rugăm să urmăriți pentru actualizări aferente desfășurării concursului și site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [septembrie 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 19.09.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 43 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 1 post de Expert Birou Județean Botoșani, Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcția OI POR

Pentru acest post locația de desfășurare a activității profesionale va fi în Municipiul Botoșani.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic (constituie avantaj studiile superioare finalizate în profilul “Construcții”);
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană, precum și deținerea atestatelor de diriginte de șantier.

  Principalele atribuții ale postului:

 • verificarea rapoartelor de progres depuse de către Beneficiari, conform procedurilor de lucru specifice în vigoare;
 • vizite pe teren aferente rapoartelor de progres ale beneficiarilor, vizite realizate în conformitate cu procedurile de lucru specifice în vigoare;
 • comunicarea cu Serviciul Evaluare, Selecție, Contractare și Biroul Asistență Tehnică și Relația cu AM pentru înregistrarea datelor în SMIS / MySMIS ;
 • oferirea de informații/ clarificări beneficiarilor în legătură cu implementarea proiectelor.

2) 2 posturi în cadrul Serviciului Programare, Monitorizare și Evaluare, Directiei PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • constituie avantaj experiența profesională anterioară de minim 2 ani într-unul din domeniile: dezvoltare locală, dezvoltare regională, sau similar/conex cu acestea;
 • buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint);
 • constituie avantaj experiența profesională acumulată în lucrul cu date și informații statistice;
 • constituie avantaj experiența profesională relevantă în elaborarea de planuri, studii, analize;
 • constituie avantaj experiența profesională în elaborare/implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Principalele atribuții ale postului:

 • asigurare secretariat tehnic Comitet de Monitorizare a Programului Regional: organizare și derulare ședinte ale comitetului;
 • actualizare și monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027;
 • elaborare și actualizare a procedurilor interne specifice;
 • elaborare de analize, studii și materiale de sinteză;
 • management și dezvoltare a parteneriatului regional.

3) 6 posturi de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • constituie avantaj experiența profesională în domeniul achizițiilor publice;
 • constituie avantaj deținerea certificatului de absolvire a cursului de Expert Achiziții Publice;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:

Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • constituirea dosarului de achiziție publică și arhivarea acestuia.

Atribuții de verificare a achizițiilor desfășurate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii de finanțări nerambursabile:

 • verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • verificarea respectării reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • completarea documentațiilor specifice procedurilor în vigoare în situația identificării unei nereguli;
 • efectuarea de vizite pe teren, pentru a verifica la fața locului, conformitatea documentelor transmise în cadrul dosarului achiziției, conform procedurilor în vigoare;
 • introducerea datelor și informațiilor cu privire la dosarele de achiziții depuse de către beneficiari în aplicațiile informatice utilizate în cadrul Agenției.

4) 1 post expert IT

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare de specialitate în domeniul ingineriei informatice (nivel licenţă) ;
 • cunoștințe obligatorii: administrarea de sisteme Linux și macOS;
 • administrare servere Windows, Active Directory, File Server, RAID Management;
 • cunoștințe aprofundate despre hardware calculatoare (servere, laptopuri, staţii de lucru, medii de stocare NAS, redundanţă, RAID) ;
 • cunoștințe de bază despre reţelele de calculatoare (Ethernet , LAN, WAN, TCP/IP, VPN, Firewall, Routing) ;
 • cunoștințe de rețelistică: cablare și conectare echipamente, configurarea și managementul echipamentelor de rețea
 • strategii și reguli de securitate;
 • cunoştinţe privind utilizarea produselor Microsoft Office;
 • cunoștințe aprofundate de limba engleză;
 • cunoștințe suplimentare care prezintă un avantaj: MS Hyper-V-Azure Cpanel- gestionarea securității și a certificatelor pentru servere Windows, Cisco Networking, Ubiquiti, VLAN, DNS, DHCP, VPN, NAT, IPSec, Firewall, ITIL.

Principalele atribuții ale postului:

 • implementarea, administrarea și întreținerea serverelor și a infrastructurii de stocare aflate la sediu și filiale;
 • crearea de scripturi care să eficientizeze îndeplinirea diferitelor sarcini, în funcție de nevoile administrative;
 • servicii de instalare, configurare și suport pentru echipamente de infrastructura IT (servere, unități de stocare date, switch-uri, routere);
 • servicii de instalare, configurare și suport pentru echipamente de calcul (stații de lucru, laptopuri, servere, imprimante);
 • elaborarea, coordonarea şi implementarea măsurilor de securizare a reţelelor informatice, destinate protejării datelor, sistemelor hardware şi software;
 • gestionarea soluțiilor de poștă electronica (Email), soluțiilor de securitate (routere, firewall, UTM), soluțiilor de backup și protecția datelor local și în cloud, soluțiilor de consolidare și virtualizare servere și infrastructura IT, soluțiilor de replicare date la distanță, soluțiilor de monitorizare echipamente și servicii IT.

5) 3 posturi în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub), din care:

> 2 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub)

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • experiență profesionala relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități:  identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), activități cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoştinţe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoana cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atribuții ale postului:

 • colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
 • elaborează și implementează programe / evenimente de educație antreprenorială, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
 • sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat între antreprenori și mentori.

> 1 post de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – PR & Marketing (inclusiv social media & content management)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională de minim 2 ani în domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • competențe ridicate de elaborare, planificare și implementare a strategiei de comunicare și de PR&Marketing, în mediul online;
 • abilități personale ridicate în ceea ce privește activitatea de creare de conținut cu impact crescut;
 • bune cunoștințe și capacitate ridicată de utilizare a tehnologiilor, aplicațiilor, canalelor și instrumentelor moderne folosite în comunicare;
 • abilități ridicate de copywriter și digital media, gestionare campanii cu multipli stakeholderi;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • persoană orientata spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial, conectată la presa din România și ecosistemul antreprenorial, în general;
 • abilități de a întreține relația Rubik Hub cu presa și formatorii de opinie;
 • constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

   Principalele atribuții ale postului :

 • elaborează, planifică și implementează strategia de comunicare anuală și strategia de marketing;
 • comunică și promovează într-un mod creativ evenimentele, programele și acțiunile speciale realizate pentru publicul țintă;
 • elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • derulează activități aferente dezvoltării brandului Rubik Hub;
 • utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • construiește și dezvoltă o relație permanentă și dinamică cu publicul țintă;
 • dezvoltă relații cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum și cu alți actori în domeniul start-up-urilor;
 • dezvoltare de comunități, online;
 • definește, implementează și monitorizează planul de promovare și comunicare, creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media.

6) 15 posturi în cadrul Direcției OI Sănătate

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleza (nivel mediu);
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • pentru ingineri constructori constituie avantaj deținerea atestatelor de diriginte de șantier;
 • pentru economiști constituie avantaj experiența profesională în domeniul contabilitate.

Principalele atribuții ale postului:

 • participă la activitatea de raportare și efectuare a verificărilor dispuse de MIPE, în limita atribuțiilor delegate prin Acordul de implementare;
 • primeşte şi verifică achizițiile și cererile de prefinanțare/ rambursare și plată şi documentaţiile-suport transmise de beneficiari/parteneri, avizează cheltuielile eligibile stabilite ca urmare a verificărilor realizate şi asigură arhivarea electronică a documentelor verificate, în conformitate cu prevederile procedurilor în vigoare la data efectuării verificărilor;
 • răspunde de rezultatul verificărilor efectuate şi îşi susţine, după caz, punctul de vedere dacă MIPE solicită exprimarea acestuia;
 • în vederea avizării cheltuielilor solicitate de beneficiari/parteneri prin cereri de prefinanțare/rambursare și plată, efectuează vizite în teren;
 • verifică furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări cofinanțate și faptul că cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu Programul de Sănătate și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză;
 • introduce date și informații în aplicația informatică proprie și /sau în sistemul electronic național și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor şi a obiectivelor asumate de către Beneficiar în Cererea de Finanţare şi anexele aferente, precum şi a modului în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operaţiunii finanţate;
 • verificarea administrativă, din punct de vedere tehnic, a informațiilor din rapoartele de progres și durabilitate primite de la beneficiari și solicită clarificări, dacă este cazul;
 • asigură transmiterea rapoartelor de progres și durabilitate, în format electronic, către MIPE, în conformitate cu prevederile procedurale;
 • efectuează vizite la fața locului atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.

7) 15 posturi de evaluatori de proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027. Aceste posturi pot fi cu norma întreagă sau timp parțial de lucru și/sau cu posibilitate de lucru la distanță (telemuncă)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu) ;
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare sau evaluare sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

  Principalele atribuții ale postului:

 • desfășoară activitatea de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, pe toate axele prioritare ale Programului, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile;
 • întocmește și transmite spre verificare superiorului ierarhic, rapoarte aferente procesului de evaluare și selecție, precum și orice alte raportări solicitate;
 • menţine un flux al activităților și un sistem de arhivare fizic şi electronic corespunzător a documentelor emise în cadrul biroului, şi se asigură de securitatea datelor în cadrul acestuia;
 • introduce date şi informatii în MySMIS, pe specificul domeniului de activitate și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • respectă toate termenele procedurale aferente activităților desfășurate.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 13.09.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 13.09.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia pentru posturile de Expert achiziții publice și Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 19.09.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9. În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului. Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [iunie 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 14.06.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 6 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1) 1 post de Expert Birou Județean Botoșani, Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcția OI POR

Pentru acest post locația de desfășurare a activității profesionale va fi în Municipiul Botoșani.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic (constituie avantaj studiile superioare finalizate în profilul “Construcții”);
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană, precum și deținerea atestatelor de diriginte de șantier.

Principalele atribuții ale postului:

 • verificarea rapoartelor de progres depuse de către Beneficiari, conform procedurilor de lucru specifice în vigoare;
 • vizite pe teren aferente rapoartelor de progres ale beneficiarilor, vizite realizate in conformitate cu procedurile de lucru specifice in vigoare;
 • comunicarea cu Serviciul Evaluare, Selecție, Contractare și Biroul Asistență Tehnică și Relația cu AM pentru înregistrarea datelor în SMIS / MySMIS ;
 • oferirea de informații/ clarificări beneficiarilor în legătură cu implementarea proiectelor.

2)   1 post de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională de minim 2 ani, în domeniul achizițiilor publice;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleza – nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

  Principalele atribuții ale postului:

Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • închiderea dosarului de achiziție publică si arhivarea acestuia.

3) 2 posturi de Expert în cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Direcția Economică

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic; 
 • experiență profesională de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil
 • constituie avantaj experiența profesională în derularea de proiecte cu finanțare europeană;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe de limba engleza – nivel mediu;
 • bună cunoaștere a legislației românești, în domeniul financiar și contabil, inclusiv finanțări din fonduri nerambursabile;
 • bune cunoștințe de fiscalitate, gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe;
 • capacitate ridicată de a lucra și respecta termene limită;
 • nivel ridicat al abilităților de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoană flexibilă, organizată, responsabilă și atentă la detalii, cu spirit de echipă si inițiativă.

    Principalele atribuții ale postului:

 • ține evidența cheltuielilor și a documentelor justificative pentru acestea, aferente contractelor de finanțare încheiate de agenție;
 • efectuează înregistrările în contabilitate, utilizând conturi analitice distincte pentru operațiunile aferente contractelor de finanțare încheiate de agenție;
 • întocmește documentele contabile primare și le păstrează în conformitate cu prevederile legale ;
 • întocmește documentele pentru plățile aferente cheltuielilor efectuate de agenție ;
 • gestionează componenta financiară în cadrul proiectelor cu finanțare externă, în care este numit responsabil financiar;
 • pregătește și elaborează documentele necesare pentru încheierea contractelor de finanțare (de asistență tehnică și altele) precum și a documentelor aferente implementării acestor contracte (notificări, acte adiționale, rapoarte tehnice și financiare);
 • introduce date și informații în aplicația informatică MySMIS.

4) 1 post de Expert în cadrul Biroului One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare si Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginerie / științe economice. Constituie avantaj diploma în domeniile: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie și management, mecatronică și robotică, informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică, stiințe inginerești aplicate.
 • experiența profesională de minim 3 ani in domeniul de pregătire profesională;
 • experiență în derularea de proiecte cu finanțare europeană;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoştinţe avansate de limba engleză;
 • nivel ridicat al abilităților de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoană flexibilă, organizată, responsabilă și atentă la detalii, cu spirit de echipă si inițiativă.

    Principalele atribuții ale postului:

 • furnizează servicii suport IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune pentru identificarea nevoii de finanțare pentru digitalizare și pregătirea planului de afaceri;
 • efectuează activități specifice de mapare a nevoii de digitalizare a IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune;
 • identifică si promovează exemple de bune practici, proiecte de succes aferente procesului de transformare digitală, inițiate de companii, clustere si Autorități Publice din Regiunea Nord-Est, care beneficiază de servicii suport pentru digitalizare;
 • efectuează activități specifice pentru organizarea și desfășurarea de evenimente dedicate digitalizării;
 • contribuie la activitățile de comunicare online și offline aferente activităților derulate în cadrul biroului;
 • participă la activitățile de implementare, raportare și promovare aferente proiectelor din domeniul digitalizării inițiate de ADR Nord-Est, în calitate de promotor sau partener.

5)   1 post în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (Rubik Hub) – atribuții Hub Admin

    Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități: gestionarea și organizarea spațiilor și utilităților aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționari a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialelor promoționale;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
 • abilități ridicate de comunicare, spirit organizatoric;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”.

    Principalele atribuții ale postului:

 • asistență la planificarea, pregătirea și desfășurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor;
 • asigură funcționarea echipamentelor IT (televizoare, microfoane, imprimante, etc.), mobilierului, managementul stocurilor și gestionarea inventarului;
 • întocmește documentele administrative necesare și monitorizează buna desfășurare a procesului de achiziție;
 • verifică îndeplinirea condițiilor contractuale aferente contractelor în vigoare/viitoare cu furnizorii agreați;
 • asigură funcționarea spațiului în parametrii optimi; Identifică și efectuează reparațiile în timp util;
 • gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii (derulează relația de comunicare cu partenerii internaționali în limba engleză);
 • asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
 • întâmpina vizitatorii Rubik Hub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului, prezentând povestea Rubik Hub și menționând detalii despre zonele principale ale spațiului;
 • gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
 • colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 08.06.2023 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 08.06.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurscopii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 14.06.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [mai 2023]

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 16.05.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, (cu excepția postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles), pentru ocuparea a 4 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). 

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională în activități de promovare locații (green și brownfield) pentru atragerea unor investitori internaționali sau experiență similară în promovare teritorială;
 • experiență continuă, de minim 3 ani, în activități de atragere a investitorilor internaționali sau promovare teritorială într-o organizație matură;
 • experiență în gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali;
 • experiență în organizarea participării la evenimente de nivel internațional (congrese, târguri, expoziții mondiale, forumuri de afaceri);
 • înțelegerea avansată a atuurilor și dezvantajelor Regiunii Nord-Est, cunoștințe de bază cu privire la asistența tehnică și legală necesare unei companii care se relochează, cunoștințe de bază cu privire la politica ajutoarelor de stat;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (capacitate analitică, elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, capacitate de negociere);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant și de a se autodepăși);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse;

      Principalele atribuții ale postului:

 • identificare, caracterizare și promovare locații cu potențial de atragere a unor investitori internaționali
 • gestionarea și creșterea unei baze de date cu contacte ale potențialilor investitori internaționali
 • dezvoltare, întreținere și actualizare instrumente de comunicare dedicate
 • planificare și organizare în teritoriu de misiuni exploratorii pentru investitori
 • participare la evenimente de profil
 • furnizare servicii suport pentru investitori în etapa de localizare
 • stabilire contacte cu factorii decidenți și părți interesate din România și Regiunea Nord-Est în domeniul atragerii investitorilor internaționali
 • susținere participare delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție și/sau stakeholderii locali, în vederea creșterii vizibilității și transformării participărilor europene în resurse financiare și non financiare atrase în regiune

Obs. Candidatul trebuie să aibă reședința în Bruxelles, întrucât concursul pentru acest post si ulterior activitatea profesională aferentă acestuia se va desfășura la sediul Agenției din Bruxelles.

2)   1 post de Consilier Director General

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 2 ani în activități similare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competențe de lucru în PowerPoint);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze (abilități ridicate de traducere/interpretare simultană, în timp real);
 • persoană flexibilă, cu abilități ridicate de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric;
 • constituie avantaj experiență profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • constituie avantaj cunoașterea unei a doua limbi străine de circulație internațională: franceză sau germană.

  Principalele atribuții ale postului:

 • participă la analiza și sinteza documentelor, regulamentelor, strategiilor, ghidurilor, procedurilor și oricărui alt tip de documente necesare implementării în bune condiții a activităților directorului general, precum și formularea de opinii și recomandări asupra acestora;
 • contribuie la realizarea agendei de întâlniri/ședințe/evenimente a directorului general;
 • participă la toate evenimentele/întâlnirile de lucru/ședințele directorului general, realizând in acest sens minute ale întâlnirilor, sinteze, rapoarte, prezentări;
 • stabilește contacte de colaborare, comunică în interiorul si exteriorul organizației cu toți partenerii care derulează/pot derula activități aflate in relație cu agenda directorului general;
 • participă alături de directorul general la deplasări/delegații în interes de serviciu în țară și în străinătate;
 • realizează traduceri/interpretări în timp real în cadrul întâlnirilor la care participă;
 • derulează activități de corespondență necesară cu partenerii interni și externi ai Agenției, in funcție de solicitările directorului general.

  3)    1 post în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani într-unul din domeniile: dezvoltare regională, dezvoltare durabilă, turism, educația adulților/formare profesională a adulților sau similar/conex cu acestea; 
 • experiența profesională relevantă în elaborarea și/sau implementarea proiectelor cu finanțare europeană (minim 1 proiect scris și/sau implementat);
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană;
 • constituie avantaj studii/formări profesionale derulate în domeniul managementului de proiect;
 • abilități bune de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentări, comunicate de presă, etc);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații si domenii de activitate.

Principalele atribuții ale postului:

 • identifică oportunitățile existente în programele promovate de instituțiile finanțatoare, contracte de asistență tehnică și formulează propuneri pentru accesarea acestora;
 • asigură redactarea propunerilor de proiecte regionale în echipa de lucru nominalizată de către Directorul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • îndeplinește atribuții legate de managementul tehnic și financiar pentru proiectele internaționale/externe în care este implicat Centrul Regional de Studii Nord-Est;
 • participă la implementarea proiectelor regionale, de asistență tehnică sau construcție instituțională;
 • participă la organizarea, implementarea, raportarea și promovarea activităților aferente Centrului Europe Direct Nord-Est;
 • asigură suportul logistic necesar organizării și susținerii programelor de formare profesională susținute în cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est;
 • implementează activități de promovare a programelor de formare profesională organizate de Centrul Regional de Studii Nord-Est și a activităților organizate de Centrul Europe Direct Nord-Est;

  4)   1 post de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:
Atribuții privind derularea de achiziții publice pentru Agenție în calitate de autoritate contractantă:

 • întocmirea Programului anual al achizițiilor publice pentru instituție și urmărirea derulării acestuia;
 • elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • aplicarea procedurilor de achiziție publică și derularea corectă a acestora;
 • atribuirea contractului de achiziție publică, derularea și finalizarea acestuia;
 • închiderea dosarului de achiziție publică si arhivarea acestuia.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 10.05.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 10.05.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

 Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro, sau atașată acestui anunț); testul scris va include şi întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura in data de 16.05.2023, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Pentru persoanele care vor candida pentru postul de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles, probele concursului se vor desfășura la Sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, Avenue Louise 54, etajul 3, Cod Poștal: 1050.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 14.03.2023, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 3 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

 3 posturi de Expert Achiziții Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, științe administrative; 
 • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj;
 • certificat de absolvire a cursului de Expert Achiziții Publice, constituie avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele atribuții ale postului:

 Atribuții de verificare a achizițiilor desfășurate în cadrul proiectelor implementate de benficiarii de finanțări nerambursabile:

 • verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • verificarea respectarii reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
 • completarea documentațiilor specifice proceduriilor în vigoare in situația identificării unei nereguli;
 • efectuarea de vizite pe teren, pentru a verifica la fața locului, conformitatea documentelor transmise în cadrul dosarului achizitiei, conform procedurilor în vigoare;
 • introducerea datelor si informațiilor cu privire la dosarele de achiziții depuse de către beneficiari în aplicațiile informatice utilizate în cadrul Agenției.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 09.03.2023 (inclusiv)  sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 09.03.2023, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasă clar experiența profesională), cerere de înscriere la concurs (cu mențiunea postului pentru care candidează – se va respecta modelul atașat acestui anunț), copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, copie după actul de identitatecazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în urmatoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește pe site-ul adrnordest.ro sau atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;  
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 14.03.2023, începand ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul ADR Nord-Est

În data de 11.10.2022, ora 09:00, la sediul din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, etajul 3., ADR Nord-Est organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire):

1 post de Expert în cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională în elaborarea unor proiecte europene – minim 1 proiect european internațional elaborat si finanțat, sau participare la implementarea a cel puțin 3 proiecte internaționale;
 • experiența continuă de minim 3 ani în activități de cooperare internațională;
 • experiența profesională în activități de colaborare si coordonare a unor stakeholderi publici şi/sau privați, locali si regionali în calitate de angajat într-o organizație matură;
 • cunoaşterea politicilor/inițiativelor europene principale, corelate cu misiunea si viziunea ADR Nord-Est: ex. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune, inovare, clustere, FIT455, Misiunile de cercetare Europene, Platformele S3, Programele de cooperare interregională, Programul de Investiții Interregionale Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativă;
 • cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant şi de a se autodepăşi);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse;

Principalele atribuții ale postului:

 • dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru unul din județele aferente Regiunii Nord-Est;
 • îmbunătățirea calității și competitivității propunerilor de proiecte de cooperare europeană avansate din județul respectiv;
 • dezvoltarea unor sinergii între strategiile şi direcțiile de dezvoltare ale regiunii şi ale județelor pe care expertul le reprezintă.
 • dezvoltarea şi menținerea unei relații strânse de colaborare cu partenerii din județul repartizat;
 • extinderea şi consolidarea unei rețele de stakeholderi locali din județul repartizat, începând cu Consiliul Județean, municipiul reședință de județ, actori care au capacitatea de a se internaționaliza;
 • elaborarea şi operaționalizarea unei strategii de internaționalizare, împreună cu stakeholderii locali;
 • susținerea participării unor delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție şi/sau stakeholderii locali, în vederea creșterii vizibilității si transformării participărilor europene în resurse financiare şi non financiare atrase în regiune.

Obs. Candidatul trebuie să aibă reşedința în Bruxelles, întrucât concursul pentru acest post şi ulterior activitatea profesională aferentă acestuia se va desfășura la sediul Agenției din Bruxelles.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicația pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro , până la data de 07.10.2022, ora 14:00.
Dosarul de înscriere la concurs va conține CV-ul persoanei în format Europass, complet şi detaliat, în care se va evidenția clar experiența profesională, precum şi toate aspectele relevante care arată îndeplinirea condițiilor obligatorii precizate în cuprinsul acestui anunț, cerere de înscriere la concurs – model ataşat acestui anunț, copie după diploma de licență, respectiv copii după alte diplome obținute la alte cursuri/formari profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Etapa II – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăseşte pe site-ul adrnordest.ro şi ataşată acestui anunț); testul scris va include şi întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoştințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfăşura în data de 11.10.2022, începând cu ora 09:00, la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, 1050, etajul 3.

Agenția îşi rezervă dreptul de a suspenda organizarea concursului, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei o va impune. Acest aspect va fi anunțat în timp util candidaților.

Relații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon: 0233 218 071, +40 745 532 148 (Biroul Dezvoltare Resurse Umane) sau +32 494 40 72 53 (Şef Birou Reprezentare Bruxelles).

Documente suport:

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

În data de 20.09.2022, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamţ (cu exceptia postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles), ADR Nord Est organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire):

1) 1 post de Expert in cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles, Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala in elaborarea unor proiecte europene – minim 1 proiect european international elaborat si finantat, sau participare la implementarea a cel putin 3 proiecte internationale;
– experienta continua de minim 3 ani in activitati de cooperare internationala;
– experienta profesionala in activitati de colaborare si coordonare a unor stakeholderi publici si/sau privati, locali si regionali in calitate de angajat intr-o organizatie matura;
– cunoasterea politicilor/initiativelor europene principale, corelate cu misiunea si viziunea ADR Nord-Est: ex. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune, inovare, clustere, FIT455, Misiunile de cercetare Europene, Platformele S3, Programele de cooperare interregionala, Programul de Investitii Interregionle Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativa;
– cunoasterea la nivel avansat a limbii engleze;
– bune abilitati de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive);
– abilitati interpersonale ridicate (spirit de echipa, initiativa, perseverenta, dorinta de a invata constant si de a se autodepasi);
– abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limita stranse;

Principalele atributii ale postului:

– dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru unul din judetele aferente Regiunii Nord-Est;
– imbunatatirea calitatii si competitivatii propunerilor de proiecte de cooperare europeana avansate din judetul respectiv;
– dezvoltarea unor sinergii intre strategiile si directiile de dezvoltare ale regiunii si ale judetelor pe care expertul le reprezinta.

– dezvoltarea si mentinerea unei relatii stranse de colaborare cu partenerii din judetul repartizat;
– extinderea si consolidarea unei retele de stakeholderi locali din judetul repartizat, incepand cu Consiliul Judetean, municipiul resedinta de judet, actori care au capacitatea de a se internationaliza;
– elaborarea si operationalizarea unei strategii de internationalizare, impreuna cu stakeholderii locali;
– sustinerea participarii unor delegatii locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de pozitionare pentru Agentie si/sau stakeholderii locali, in vederea cresterii vizibilitatii si transformarii participarilor europene in resurse financiare si non financiare atrase in regiune.

Obs. Candidatul trebuie sa aiba resedinta in Bruxelles, intrucat concursul pentru acest post si ulterior activitatea profesionala aferenta acestuia se va desfasura la sediul Agentiei din Bruxelles.

2) 1 post de Expert in cadul Directiei Dezvoltarea Afacerilor, Biroul Educatie Antreprenoriala (Rubik Hub) – Community Builder

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), activitati cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
– abilitati personale ridicate de organizare si sistematizare a activităților, experienta de lucru pe obiective;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– foarte bune cunoştinţe de limba engleza;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”;
– persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
– persoana cu interes ridicat si abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
– gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
– constituie avantaj experiența in relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
– constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atributii ale postului:

– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
– organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar si antreprenorial;
– defineste, implementeaza si monitorizeaza conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
– sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
– elaborează si implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
– elaborează și implementează programe / evenimente de educatie antreprenoriala, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
– sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
– gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
– organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori si mentori.

3) 1 post de Expert in cadul Directiei Dezvoltarea Afacerilor – Startup Program Specialist (include si atributii de PR & Marketing & Social media & Content management)

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), lucru cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
– abilitati personale ridicate de organizare si sistematizare a activităților, experienta de lucru pe obiective;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– foarte bune cunoştinţe de limba engleza;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”;
– persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
– persoana cu interes ridicat si abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
– gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
– constituie avantaj experiența in relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
– constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech;
– constituie avantaj experiența in livrarea, organizarea sau crearea de programe educationale la orice nivel.

Principalele atributii ale postului:

– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
– organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar si antreprenorial;
– defineste, implementeaza si monitorizeaza conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
– sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate fondatorilor de startup-uri;
– elaborează și implementează programe / evenimente de suport startup-uri, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
– sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
– gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
– organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori si mentori;
– organizează evenimente pentru atragere de investitori privati de tip business angeles sau fonduri de investiții, precum si programe speciale de finantare dedicate mediului antreprenorial;
– identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaboreaza materiale informative;
– comunica si promoveaza intr-un mod creativ evenimentele, programele si actiunile speciale realizate pentru publicul tinta;
– elaboreaza articole, comunicate de presa, materiale de informare si promovare;
– utilizeaza instrumentele necesare editarii si procesarii materialelor concepute;
– construieste si dezvolta o relatie permanenta si dinamica cu publicul tinta;
– dezvolta relatii cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum si cu alti actori in domeniul startup-urilor;
– contribuie la dezvoltarea de comunitati, online sau offline.

4) 1 post in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Rubik Hub) – Hub Admin

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri activitati: gestionarea și organizarea spatiilor si utilitatilor aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționari a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialele promoționale;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– abilitati ridicate de comunicare, spirit organizatoric;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”.

Principalele atributii ale postului:

– asistență la planificarea, pregătirea și desfăsurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor desfasurate de catre RubikHub;
– asigură funcționarea echipamentelor IT (televizoare, microfoane, imprimante, etc.) utiilizate de catre RubikHub;
– asigura managementul stocurilor și gestionarea inventarului in cadrul RubikHub;
– intocmește documentele administrative si monitorizează buna desfasurare a procesului de achizitie aferent activitatilor derulate de catre RubikHub;
– verifică îndeplinirea conditiilor contractuale aferente contractelor derulate cu furnizorii agreați;
– asigură functionarea spațiului în parametrii optimi, identifică și efectuează reparatiile în timp util;
– gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii;
– asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
– intâmpina vizitatorii Rubik Hub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului, prezentând povestea Rubik Hub și oferind detalii despre zonele principale ale spațiului;
– gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate in cadrul RubikHub și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

5) 1 post de Expert in cadrul Biroului Proiecte Ecosistem Antreprenorial/Inițiativa ROStartup – Directia Dezvoltarea Afacerilor

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licența sau echivalent;
– experiența profesionala relevanta de minim 3 ani in derularea următoarelor tipuri de activități:
• implicarea in elaborarea a cel puțin 2 documentații acceptate la finanțare in cadrul programelor europene/naționale care au avut ca obiectiv derularea de activități dedicate dezvoltării ecosistemului antreprenorial;
• asigurarea managementului pentru cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabila;
• implicarea în implementarea/coordonarea unor proiecte europene/nationale cu parteneri internaționali/naționali;
• inițierea și gestionarea de parteneriate cu multipli colaboratori internaționali/naționali;
– bune abilitați de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
– foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
– foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
– gândire strategica pe termen lung;
– capacitatea de a identifica oportunități, de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
– capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații și domenii de activitate;
– constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de finanțare dedicate dezvoltării ecosistemului antreprenorial.

Principalele atribuții ale postului:

– participă la redactarea, implementarea, promovarea și raportarea propunerilor de proiecte de susținere a activităților derulate in cadrul Inițiativei ROStartup/ RubikHub;
– identifică și monitorizează surse de finanțare internaționale, europene și naționale ce pot susține implementarea activitatilor din cadrul Initiativei ROStartUp/RubikHub;
– contribuie la pregătirea rapoartelor periodice în legătură cu activitatea desfășurată la nivelul Biroului Proiecte Ecosistem Antreprenorial;
– stabilește contacte de colaborare și face propuneri pentru încheierea în condițiile legii, a unor convenții sau înțelegeri de colaborare sau parteneriate, cu entități guvernamentale sau non-guvernamentale din țară și străinătate pentru valorificarea oportunităților de inițiere a unor proiecte;
– participă și organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu organizații, instituții guvernamentale sau non-guvernamentale, cu rol în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din alte țări;
– asigură corespondența necesară cu partenerii interni și externi care participă la încheierea unor Acorduri de cooperare bilaterala sau pentru finanțare de proiecte.

6) 1 post de Consilier / Asistent Director General

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala anterioara de minim 2 ani în activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competente de lucru in PowerPoint);
– foarte buna cunoastere a limbii engleze (abilitati ridicate de traducere/interpretare simultana, in timp real);
– persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric;
– constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
– constituie avantaj cunoasterea unei a doua limbi straine de circulatie internationala: franceza sau germana.

Principalele atribuții ale postului:

– realizeaza agenda de intalniri/sedinte/evenimente a directorului general;
– participa la toate evenimentele/intalnirile de lucru/sedintele directorului general, realizand in acest sens minute ale intalnirilor, sinteze, rapoarte, prezentari;
– desfasoara activitati de protocol;
– stabilește contacte de colaborare, comunica in interiorul si exteriorul organizatiei cu toti partenerii care deruleaza/pot derula activitati aflate in relatie cu agenda directorului general;
– participa alaturi de directorul general la deplasari/delegatii in interes de serviciu in tara si in strainatate;
– realizeaza traduceri/interpretari in timp real in cadrul intalnirilor la care participa;
– deruleaza activitati de corespondența necesară cu partenerii interni și externi ai Agentiei, in functie de solicitarile directorului general.

7) 1 post de Expert in cadrul Serviciului Programare, Monitorizare si Evaluare, Directia POR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare locala, dezvoltare regionala, sau similar/conex cu acestea;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
– capacitate de analiza si sinteza, precum si capacitate de operare cu date statistice;
– abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii;
– constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea de planuri, studii, analize, strategii;
– constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila;
– constituie avantaj experienta profesionala acumulata in lucrul cu date si informatii statistice.

Principalele atribuții ale postului:

– actualizarea si monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027;
– monitorizarea si raportarea aferenta evaluarii strategice de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021 – 2027;
– monitorizarea si raportarea aferenta Programului Regional 2021-2027 Nord-Est;
– evaluarea Programului Regional 2021-2027 Nord-Est;
– elaborarea si actualizarea procedurilor interne de lucru;
– elaborarea de analize, studii si materiale de sinteza;
– management si dezvoltare a parteneriatului regional.

8) 2 posturi de Expert Achizitii Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
– experienta profesionala de minim 2 ani în domeniul achizitiilor publice;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

Principalele atribuții ale postului:

Atributii de verificare a achizitiilor desfasurate in cadrul proiectelor implementate de beneficiarii de finantari nerambursabile:
– verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiaza de finantare nerambursabila, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
– verificarea respectarii reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiaza de finantare nerambursabila,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;

Atributii privind derularea de achizitii publice pentru Agentie in calitate de autoritate contractanta:
– intocmirea Programului anual al achizitiilor publice pentru institutie si urmarirea derularii acestuia;
– elaborarea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica;
– aplicarea procedurilor de achizitie publica si derularea corecta a acestora;
– atribuirea contractului de achizitie publica, derularea si finalizarea acestuia;
– inchiderea dosarului de achizitie publica si arhivarea acestuia.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor initiale
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor initiala pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, pana la data de 07.09.2022. Aplicatia va contine CV-ul persoanei in format Europass, complet si detaliat, in care vor evidentia clar experienta profesionala, precum si toate aspectele relevante care arata indeplinirea conditiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, in cuprinsul acestui anunt. In continutul CV-ului, dar si in continutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care opteaza. Tinand cont de specificul posturilor prezentate in cadrul acestui anunt, recomandam transmiterea candidaturii pentru un singur post in cadrul acestui concurs. Subiectele vor fi diferite pentru fiecare post in parte.

Etapa II- Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 12.09.2022 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) pana cel tarziu in data de 13.09.2022 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de înscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: resurseumane@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cel tarziu pana la data de 16.09.2022, orele 14:00.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.

Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta în urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, sau atasata acestui anunt); testul scris va include si intrebari din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfasura incepand cu data de 20.09.2022, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, cu exceptia postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles, care se va desfasura la aceeasi data si ora, dar la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, etajul 3.

Agentia isi rezerva dreptul de a suspenda organizarea concursului, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context, dar si in functie de numarul celor admisi pentru sustinerea probelor concursului, exista posibilitatea ca derularea concursului sa se intinda pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Birou Resurse Umane).

Documente:

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est – actualizat 01.11.2021

Țînând cont de prevederile Hotărârii nr. 1130/22.10.2021, în vederea desfășurării concursului, începând cu dată de 09.11.2021, precizăm că accesul candidaților în spațiul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu nr. 9 este permis doar celor:

 • care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
 • care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Precizăm că accesul în instituție și implicit participarea la concurs se va face în baza scanării certificatului verde sau prin prezentarea buletinului nominal de analize medicale, aferent testărilor indicate mai sus.


06.10.2021 – Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 09.11.2021, orele 1000, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț, pentru ocuparea a 7 posturi vacante.

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului Cooperare Externă, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 5 ani în derularea următoarelor tipuri de activități:
  • implicarea în elaborarea a cel puțin 3 documentații acceptate la finanțare în cadrul unor programe europene
  • asigurarea managementului pentru cel puțin un proiect cu finanțare europeană
  • implicarea în implementarea/coordonarea unor proiecte europene cu parteneri internaționali
  • inițierea și gestionarea de parteneriate cu multipli colaboratori internaționali
 • bune abilitați de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitatea de a identifica oportunități fezabile pentru dezvoltarea ADR Nord-Est capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații și domenii de activitate;
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană.

      Principalele atribuții ale postului:

 • Participă la redactarea, implementarea, promovarea și raportarea propunerilor de proiecte de dezvoltare regională (durabilă și/sau inovatoare), construcție instituțională sau asistență tehnică, în care participă ADR Nord-Est, în calitate de promotor, partener sau colaborator, împreună cu echipa de lucru nominalizata de către Directorul de direcție sau în conformitate cu atribuțiile delegate prin decizie internă de conducerea ADR Nord-Est;
 • Identifică și monitorizează surse de finanțare internaționale, europene și naționale ce pot susține implementarea inițiativelor ADR Nord-Est și/sau alte clienților Agenției;
 • Contribuie la pregătirea rapoartelor periodice pentru a fi prezentate Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est în legătură cu activitatea desfășurată la nivelul Biroului de Cooperare Externă;
 • Identifică și propune spre aprobare directorului de direcție, grupurile de lucru cu participare instituțională din cadrul Regiunii Nord-Est, pentru implementarea proiectelor cu asistență financiară internațională;
 • Stabilește contacte de colaborare și face propuneri pentru încheierea în condițiile legii, a unor convenții sau înțelegeri de colaborare sau parteneriate, cu entități guvernamentale sau non-guvernamentale din țară și străinătate pentru valorificarea oportunităților de inițiere a unor proiecte regionale în Regiunea Nord-Est;
 • Participă și organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agenții de dezvoltare regionala, instituții guvernamentale sau non-guvernamentale cu rol în dezvoltarea regională din alte țări;
 • Asigură corespondența necesară cu partenerii interni și externi care participă la încheierea unor Acorduri de cooperare bilaterala sau finanțare proiecte;
 • Pregătește și distribuie materiale informative și de promovare privind activitatea de cooperare externă a ADR Nord-Est;
 • Derulează activități care țin de promovarea externă a activităților ADR Nord-Est.

2)    1 post de Expert în cadrul Biroului Specializare Sectorială, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională de minim 2 ani în derularea următoarelor tipuri de activități
  • gestionare procese/sisteme de producție/departament de dezvoltare produse/servicii
  • gestionare relații cu clienții din mediul de afaceri
 • abilitați de comunicare (realizare de materiale scrise, organizare de evenimente, susținere prezentări)
 • abilitați de lucru în echipe multidisciplinare și multiculturale;
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • constituie avantaj:
  • experiența profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (elaborare, evaluare, management sau implementare proiecte);
  • o bună cunoaștere a domeniilor IT&C și textile/industrie ușoară.

Principalele atribuții ale postului:

 • Gestionează activități de comunicare în domeniul inovării, în special în domeniile IT&C /digitalizare și textile/industrie ușoară, în scopul:
  • identificării furnizorilor de inovare (e.g. organizații de cercetare, dezvoltare și inovare, companii inovative) și a serviciilor oferite de aceștia;
  • identificării potențialilor beneficiari ai inovării (e.g. companii mici și mijlocii, asociații de producători, unități administrativ teritoriale locale, societate civilă etc.) și a nevoilor acestora;
  • identificării și promovării oportunităților de finanțare și parteneriat;
  • facilitării de parteneriate de proiecte inovative;
  • facilitării asocierii / clusterizarii și includerii în rețele profesionale de profil.
 • Participă la dezvoltarea și implementarea instrumentelor de facilitare a inovării:
  • evenimente și platforme de brokeraj pentru cercetare/dezvoltare și inovare;
  • alte evenimente de informare și stimulare a inovării;
 • Participă la activități în cadrul rețelelor internaționale de inovare, cu precădere în domeniile IT&C /digitalizare și textile/industrie ușoară, identifică oportunități și facilitează crearea de parteneriate;
 • Realizează materiale informative și rapoarte cu privire la activitățile desfășurate.

3)   1 post de Expert în cadrul Biroului Regional de Informare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani în activități de comunicare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media, Content Writer, Copywriter, digital marketing;
 • foarte bună cunoaștere a limbii române, spirit critic din punct de vedere gramatical;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Google Drive, Google Analytics, tehnologii, aplicații și instrumente moderne folosite în comunicare);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • persoană flexibilă, cu abilitați ridicate de creație, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric și de echipă;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană (cunoaștere terminologie specifică);
 • constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

Principalele atribuții ale postului :

 • Contribuie la Implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Nord-Est;
 • Comunică și promovează într-un mod creativ apelurile deschise pentru finanțare, rezultatele implementării Programului și proiectele de succes, în rândul publicului țintă;
 • Elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • Utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • Implementează măsuri de comunicare online, setează campanii de promovare în acord cu publicul țintă vizat și creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media;
 • Dezvoltă relații cu jurnaliști, lideri de opinie și rețeaua comunicatorilor REGIO.

4)    1 post de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – PR & Marketing (inclusiv social media & content management)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • Experiență profesională de minim 3 ani în domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • Competențe ridicate de elaborare, planificare și implementare a strategiei de comunicare și de PR&Marketing, online și offline;
 • Abilități personale ridicate în ceea ce privește activitatea de creare de conținut cu impact crescut;
 • Bune cunoștințe și capacitate ridicată de utilizare a tehnologiilor, aplicațiilor, canalelor și instrumentelor moderne folosite în comunicare;
 • Abilități ridicate de copywriter și digital media, gestionare campanii cu multipli stakeholderi;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Persoană orientata spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • Persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial, conectată la presa din România și ecosistemul antreprenorial, în general;
 • Abilități de a întreține relația Rubik Hub cu presa și formatorii de opinie;
 • Constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

   Principalele atribuții ale postului :

 • Elaborează, planifică și implementează strategia de comunicare anuala și strategia de marketing;
 • Comunică și promovează într-un mod creativ evenimentele, programele și acțiunile speciale realizate pentru publicul țintă;
 • Stabilește calendarul editorial pentru toate canalele de comunicare;
 • Elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • Derulează activități aferente dezvoltării brandului Rubik Hub;
 • Utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • Construiește și dezvoltă o relație permanentă și dinamică cu publicul țintă;
 • Dezvolta relații cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum și cu alți actori în domeniul start-up-urilor;
 • Dezvoltare de comunități, online sau offline;
 • Definește, implementează și monitorizează planul de promovare și comunicare on și offline, creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media.

5)    2 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – Program Manager

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități:  identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), lucru cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorință mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoană cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atribuții ale postului:

 • Colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • Organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • Definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • Sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
 • Sprijină și ghidează startup-urile în activitatea de atragere de investiții;
 • Elaborează și implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
 • Elaborează și implementează programe / evenimente de educație antreprenorială, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanță 1 la 1 și mentorat;
 • Sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • Gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • Organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat între antreprenori și mentori;
 • Organizează evenimente pentru atragere de investitori privați de tip business angeles sau fonduri de investiții, precum și programe speciale de finanțare dedicate mediului antreprenorial;
 • Identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaborează materiale informative.

6)    1 post de Expert în cadrul Direcției POR 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, de preferat în domeniul economic;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în procesele de gestionare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare – din perspectiva unei autorități de management (AM), interfețe AM-ACP (Autoritatea de Certificare și Plata), relația cu ACP- cereri de prefinanțare/ rambursare/ cereri de fonduri;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în contabilitatea derulată din perspectiva unei autorități de management (înregistrări contabile, utilizarea conturilor analitice, etc);
 • Experiență profesională în domeniul reconcilierilor contabile AM-ACP-SMIS, aferente declarațiilor de cheltuieli (evidență contabilă a transferurilor de fonduri);
 • Constituie avantaj experiența profesională derulata în activități de elaborare și implementare proceduri de lucru, din perspectiva financiar-contabilă;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză.

   Principalele atribuții ale postului :

 • elaborează și desfășoară procesul de efectuare a plăților către beneficiari, în conformitate cu procedurile în vigoare;
 • desfășoară activitatea privind înregistrarea în sistemele electronice specifice a plăților efectuate în cadrul POR 2021-2027 ;
 • elaborează Declarațiile de cheltuieli pentru POR 2021-2027 în vederea transmiterii la Autoritatea de Certificare și Plată;
 • supervizează activitatea de elaborare a cash-flow-urilor pentru POR 2021-2027;
 • elaborează situațiile financiare privind plățile efectuate în cadrul POR 2021-2027;
 • coordonează și derulează activitatea privind primirea și verificarea cererilor de rambursare/plată, precum și a documentațiilor-suport din cadrul POR 2021-2027;
 • elaborează/documentează/implementează/propune modificări în cadrul procedurilor financiar-contabile aferente POR 2021-2027.


Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor inițiale

Persoanele interesate vor trimite aplicația lor inițiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, până la data de 22.10.2021. Aplicația va conține CV-ul persoanei în format Europass, complet și detaliat, în care vor evidenția clar experiența profesională, precum și toate aspectele relevante care arată îndeplinirea condițiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, în cuprinsul acestui anunț. În conținutul CV-ului, dar și în conținutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care optează. Ținând cont de specificul posturilor prezentate în cadrul acestui anunț, recomandăm transmiterea candidaturii pentru un singur post în cadrul acestui concurs

Etapa II- Selectarea candidaturilor și depunerea dosarelor de înscriere finale

ADR Nord-Est analizează până la data de 27.10.2021 fiecare candidatura în parte și face selecția aplicaților în funcție de condițiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/și pe e-mail) până cel târziu în data de 01.11.2021 fiecare candidat acceptat, iar acesta va întocmi dosarul final de înscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de înscriere la concurs – model atașat acestui anunț, copie după diploma de licență, respectiv copii după alte diplome obținute la alte cursuri/formări profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agenției din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cel târziu pana la data de 05.11.2021, orele 14:00.

Candidații respinși în aceasta etapă vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situația aplicației lor.

 Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practica privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura începând cu data de 09.11.2021, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Agenția își rezervă dreptul de a suspenda organizarea concursului, sau de a derula on-line probele de concurs, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anunțat în timp util candidaților.

De asemenea, tot în acest context, dar și în funcție de numărul celor admiși pentru susținerea probelor, există posibilitatea ca derularea concursului să se întindă pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat în timp util candidaților.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Șef Birou Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

CARIERĂ

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

10/08/2020

Stimati candidati,

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial in data de 06.08.2020 a Ordonantei de urgenta nr.130/31.07.2020, prin care se permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, va informam ca ADR Nord-Est a decis continuarea concursului de angajare, in perioada 08.09.2020-11.09.2020, pentru persoanele carora le-au fost admise candidaturile.

De asemenea, va informam ca probele concursului sunt cele anuntate in anuntul initial, respectiv:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile.

Programarea desfasurarii concursului va fi comunicata in perioada 26.08.2020-28.08.2020.

Va multumim pentru intelegere si va vom tine la curent cu toate informatiile utile.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233.218071.

Data publicarii prezentei informari: 10.08.2020


14.07.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul programat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

 • Dupa cum cunoasteti, din pacate, evolutia pandemiei de Coronavirus nu se amelioreaza, asa cum ne-am asteptat, ci se agraveaza, in acest moment organizatia noastra fiind pusa in situatia sa amane din nou organizarea acestui concurs.
 • ADR Nord-Est a considerat ca acest concurs se va putea organiza, in conditiile in care starea de alerta nu ar mai fi fost prelungita. Insa cresterea numarului de cazuri conduce in acest moment, pentru a doua oara, la prelungirea starii de alerta in Romania si nicidecum la ridicarea acesteia.
 • In acest context va aducem la cunostinta prevederile art. 27, alineatul 3, din Legea 55/2020, „pe durata starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante”, aceste dispozitii legale aplicandu-se si pentru ADR Nord-Est. In acest articol de lege sunt prezentate cateva exceptii, in care din pacate nu ne incadram.
 • Astfel, concursul nu se va mai derula incepand cu data de 21.07.2020, dupa cum a fost anuntat si se amana pentru o data ulterioara, pe care nu o putem estima la acest moment, intrucat deciziile autoritatilor implicate in gestionarea starii de alerta si legislatiei aplicabile in acest domeniu, desi ne impacteaza, nu pot fi influentate de organizatia noastra.
 • Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile si la momentul in care legea va permite organizarea concursului, vom informa in timp util candidatii si vom sustine probele, cu persoanele care au depus dosarele finale de inscriere la concurs.

Ne cerem scuze si intelegem disconfortul generat de aceasta situatie pentru toti cei selectati, apreciem efortul celor implicati, dar din pacate, aceasta situatie de reglementare legislativa nu ne apartine si toate eforturile Agentiei legate de organizarea acestui concurs in luna iulie 2020 au avut la baza si estimarile legate de incetarea/relaxarea conditiilor aferente starii de alerta, aspect incert si improbabil la acest moment.

Va asiguram de faptul ca la momentul la care vom putea derula acest concurs va vom informa in timp util si vom tine cont de toate etapele intermediare derulate pana acum in cadrul acestui proces de recrutare.

Data publicarii prezentei informari: 14.07.2020


24.06.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul organizat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

Etapa de transmitere si primire a candidaturilor initiale a luat sfarsit ieri, 23.06.2020.

Avand in vedere restrictiile legate de perioada starii de alerta, tinand cont de numarul foarte ridicat de CV-uri primite, precum si de necesitatea de a face analiza atenta a fiecarei candidaturi primite, ADR Nord-Est a hotarat modificarea calendarului de desfasurare a etapelor de concurs, dupa cum urmeaza:

Etapa II- Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 02.07.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in perioada: 03.07-06.07.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis numai in perioada: 06.07-13.07.2020,  pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.rosau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9 (numai in intervalul orar: 10:00 – 14:00). Ultima data de depunere a dosarului final este 13.07.2020.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.


Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfasura incepand cu data de 21.07.2020, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context si tinand cont de numarul mare de candidati admisi pentru sustinerea probelor, concursul se va derula pe mai multe zile, incepand cu data de 21.07.2020, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor, dar nu mai devreme de etapa de primire a dosarelor finale de inscriere la concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine  la tel. 0233 218 071 (incepand cu data de 06.07.2020) sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Data publicarii prezentei informari: 24.06.2020

 


11.06.2020 – Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 02.07.2020, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 19 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 3 posturi in cadrul Biroului Gestionare RIS 3

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c. abilitati bune de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
g. capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate;
h. constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana.

 

2) 6 posturi in cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles (la angajarea de personal pentru aceste posturi se va tine cont de principiul reprezentativitatii; astfel se va avea in vedere angajarea unei persoane din fiecare judet al regiunii: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)

 

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. cunostinte socio-economice despre Regiunea Nord-Est;
c. experienta profesionala relevanta in urmatoarele tipuri de activitati: scriere/implementare proiecte europene, parteneriate nationale si internationale;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza.

3) 4 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent intr-unul din domeniile: tehnic sau economic/administratie publica;
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. cunostinte de limba engleza (nivel mediu).
d. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
e. pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
f. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate.

4) 2 posturi in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/programe;
c. cunostinte/competente de lucru cu date financiare/sisteme de finantare publice sau private, pentru proiecte de dezvoltare;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru antreprenori;
e. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Pentru mai multe detalii despre posturile disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor accesati link-ul: www.rubikhub.ro/career

5) 2 posturi in cadrul Serviciului Politici, Strategii si Analize Teritoriale

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare locala, dezvoltare regionala, sau similar/conex cu acestea;
c. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
e. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
f. capacitate de analiza si sinteza, precum si capacitate de operare cu date statistice;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii;
h. constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea de planuri, studii, analize, strategii;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea de proiecte;
j. constituie avantaj experienta profesionala acumulata in lucrul cu date si informatii statistice.

6) 1 post in cadrul Biroului Proiecte Externe (Directia Planificare, Programare)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: implementare proiecte europene sau parteneriate nationale si internationale;
c. minim 2 cereri de finantare scrise in cadrul unui program european cu fonduri nerambursabile;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza;
h. constituie avantaj cunostintele acumulate in domeniile: sanatate si/sau inovare.

7) 1 post Consilier Director General

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competente de lucru in PowerPoint);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze (abilitati ridicate de traducere/interpretare simultana, in timp real);
e. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.
f. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
g. constituie avantaj cunoasterea unei a doua limbi straine de circulatie internationala: franceza sau germana.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor initiale

Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor initiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, pana la data de 23.06.2020. Aplicatia va contine CV-ul persoanei in format Europass, complet si detaliat, in care vor evidentia clar experienta profesionala, precum si toate aspectele relevante care arata indeplinirea conditiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, in cuprinsul acestui anunt. In continutul CV-ului, dar si in continutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care opteaza.

Etapa II – Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 25.06.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in data de 26.06.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cel tarziu pana la data de 30.06.2020, orele 16:30.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.

Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului.

Probele concursului se vor desfasura in data de 02.07.2020, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context, dar si in functie de numarul celor admisi pentru sustinerea probelor exista posibilitatea ca derularea concursului sa se intinda pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233 218 071 (dupa data de 15.06.2020), sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Bibliografie concurs
Cerere de inscriere concurs