Categorie: CARIERĂ

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est – actualizat 01.11.2021 – condiții acces candidați în sediul ADR Nord-Est

Țînând cont de prevederile Hotărârii nr. 1130/22.10.2021, în vederea desfășurării concursului, începând cu dată de 09.11.2021, precizăm că accesul candidaților în spațiul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu nr. 9 este permis doar celor:

 • care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
 • care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Precizăm că accesul în instituție și implicit participarea la concurs se va face în baza scanării certificatului verde sau prin prezentarea buletinului nominal de analize medicale, aferent testărilor indicate mai sus.


06.10.2021 – Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 09.11.2021, orele 1000, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț, pentru ocuparea a 7 posturi vacante.

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului Cooperare Externă, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 5 ani în derularea următoarelor tipuri de activități:
  • implicarea în elaborarea a cel puțin 3 documentații acceptate la finanțare în cadrul unor programe europene
  • asigurarea managementului pentru cel puțin un proiect cu finanțare europeană
  • implicarea în implementarea/coordonarea unor proiecte europene cu parteneri internaționali
  • inițierea și gestionarea de parteneriate cu multipli colaboratori internaționali
 • bune abilitați de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitatea de a identifica oportunități fezabile pentru dezvoltarea ADR Nord-Est capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații și domenii de activitate;
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană.

      Principalele atribuții ale postului:

 • Participă la redactarea, implementarea, promovarea și raportarea propunerilor de proiecte de dezvoltare regională (durabilă și/sau inovatoare), construcție instituțională sau asistență tehnică, în care participă ADR Nord-Est, în calitate de promotor, partener sau colaborator, împreună cu echipa de lucru nominalizata de către Directorul de direcție sau în conformitate cu atribuțiile delegate prin decizie internă de conducerea ADR Nord-Est;
 • Identifică și monitorizează surse de finanțare internaționale, europene și naționale ce pot susține implementarea inițiativelor ADR Nord-Est și/sau alte clienților Agenției;
 • Contribuie la pregătirea rapoartelor periodice pentru a fi prezentate Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est în legătură cu activitatea desfășurată la nivelul Biroului de Cooperare Externă;
 • Identifică și propune spre aprobare directorului de direcție, grupurile de lucru cu participare instituțională din cadrul Regiunii Nord-Est, pentru implementarea proiectelor cu asistență financiară internațională;
 • Stabilește contacte de colaborare și face propuneri pentru încheierea în condițiile legii, a unor convenții sau înțelegeri de colaborare sau parteneriate, cu entități guvernamentale sau non-guvernamentale din țară și străinătate pentru valorificarea oportunităților de inițiere a unor proiecte regionale în Regiunea Nord-Est;
 • Participă și organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agenții de dezvoltare regionala, instituții guvernamentale sau non-guvernamentale cu rol în dezvoltarea regională din alte țări;
 • Asigură corespondența necesară cu partenerii interni și externi care participă la încheierea unor Acorduri de cooperare bilaterala sau finanțare proiecte;
 • Pregătește și distribuie materiale informative și de promovare privind activitatea de cooperare externă a ADR Nord-Est;
 • Derulează activități care țin de promovarea externă a activităților ADR Nord-Est.

2)    1 post de Expert în cadrul Biroului Specializare Sectorială, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională de minim 2 ani în derularea următoarelor tipuri de activități
  • gestionare procese/sisteme de producție/departament de dezvoltare produse/servicii
  • gestionare relații cu clienții din mediul de afaceri
 • abilitați de comunicare (realizare de materiale scrise, organizare de evenimente, susținere prezentări)
 • abilitați de lucru în echipe multidisciplinare și multiculturale;
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • constituie avantaj:
  • experiența profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (elaborare, evaluare, management sau implementare proiecte);
  • o bună cunoaștere a domeniilor IT&C și textile/industrie ușoară.

Principalele atribuții ale postului:

 • Gestionează activități de comunicare în domeniul inovării, în special în domeniile IT&C /digitalizare și textile/industrie ușoară, în scopul:
  • identificării furnizorilor de inovare (e.g. organizații de cercetare, dezvoltare și inovare, companii inovative) și a serviciilor oferite de aceștia;
  • identificării potențialilor beneficiari ai inovării (e.g. companii mici și mijlocii, asociații de producători, unități administrativ teritoriale locale, societate civilă etc.) și a nevoilor acestora;
  • identificării și promovării oportunităților de finanțare și parteneriat;
  • facilitării de parteneriate de proiecte inovative;
  • facilitării asocierii / clusterizarii și includerii în rețele profesionale de profil.
 • Participă la dezvoltarea și implementarea instrumentelor de facilitare a inovării:
  • evenimente și platforme de brokeraj pentru cercetare/dezvoltare și inovare;
  • alte evenimente de informare și stimulare a inovării;
 • Participă la activități în cadrul rețelelor internaționale de inovare, cu precădere în domeniile IT&C /digitalizare și textile/industrie ușoară, identifică oportunități și facilitează crearea de parteneriate;
 • Realizează materiale informative și rapoarte cu privire la activitățile desfășurate.

3)   1 post de Expert în cadrul Biroului Regional de Informare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani în activități de comunicare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media, Content Writer, Copywriter, digital marketing;
 • foarte bună cunoaștere a limbii române, spirit critic din punct de vedere gramatical;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Google Drive, Google Analytics, tehnologii, aplicații și instrumente moderne folosite în comunicare);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • persoană flexibilă, cu abilitați ridicate de creație, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric și de echipă;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană (cunoaștere terminologie specifică);
 • constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

Principalele atribuții ale postului :

 • Contribuie la Implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Nord-Est;
 • Comunică și promovează într-un mod creativ apelurile deschise pentru finanțare, rezultatele implementării Programului și proiectele de succes, în rândul publicului țintă;
 • Elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • Utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • Implementează măsuri de comunicare online, setează campanii de promovare în acord cu publicul țintă vizat și creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media;
 • Dezvoltă relații cu jurnaliști, lideri de opinie și rețeaua comunicatorilor REGIO.

4)    1 post de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – PR & Marketing (inclusiv social media & content management)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • Experiență profesională de minim 3 ani în domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • Competențe ridicate de elaborare, planificare și implementare a strategiei de comunicare și de PR&Marketing, online și offline;
 • Abilități personale ridicate în ceea ce privește activitatea de creare de conținut cu impact crescut;
 • Bune cunoștințe și capacitate ridicată de utilizare a tehnologiilor, aplicațiilor, canalelor și instrumentelor moderne folosite în comunicare;
 • Abilități ridicate de copywriter și digital media, gestionare campanii cu multipli stakeholderi;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Persoană orientata spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • Persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial, conectată la presa din România și ecosistemul antreprenorial, în general;
 • Abilități de a întreține relația Rubik Hub cu presa și formatorii de opinie;
 • Constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

   Principalele atribuții ale postului :

 • Elaborează, planifică și implementează strategia de comunicare anuala și strategia de marketing;
 • Comunică și promovează într-un mod creativ evenimentele, programele și acțiunile speciale realizate pentru publicul țintă;
 • Stabilește calendarul editorial pentru toate canalele de comunicare;
 • Elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • Derulează activități aferente dezvoltării brandului Rubik Hub;
 • Utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • Construiește și dezvoltă o relație permanentă și dinamică cu publicul țintă;
 • Dezvolta relații cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum și cu alți actori în domeniul start-up-urilor;
 • Dezvoltare de comunități, online sau offline;
 • Definește, implementează și monitorizează planul de promovare și comunicare on și offline, creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media.

5)    2 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – Program Manager

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități:  identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), lucru cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorință mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoană cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atribuții ale postului:

 • Colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • Organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • Definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • Sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
 • Sprijină și ghidează startup-urile în activitatea de atragere de investiții;
 • Elaborează și implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
 • Elaborează și implementează programe / evenimente de educație antreprenorială, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanță 1 la 1 și mentorat;
 • Sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • Gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • Organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat între antreprenori și mentori;
 • Organizează evenimente pentru atragere de investitori privați de tip business angeles sau fonduri de investiții, precum și programe speciale de finanțare dedicate mediului antreprenorial;
 • Identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaborează materiale informative.

6)    1 post de Expert în cadrul Direcției POR 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, de preferat în domeniul economic;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în procesele de gestionare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare – din perspectiva unei autorități de management (AM), interfețe AM-ACP (Autoritatea de Certificare și Plata), relația cu ACP- cereri de prefinanțare/ rambursare/ cereri de fonduri;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în contabilitatea derulată din perspectiva unei autorități de management (înregistrări contabile, utilizarea conturilor analitice, etc);
 • Experiență profesională în domeniul reconcilierilor contabile AM-ACP-SMIS, aferente declarațiilor de cheltuieli (evidență contabilă a transferurilor de fonduri);
 • Constituie avantaj experiența profesională derulata în activități de elaborare și implementare proceduri de lucru, din perspectiva financiar-contabilă;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză.

   Principalele atribuții ale postului :

 • elaborează și desfășoară procesul de efectuare a plăților către beneficiari, în conformitate cu procedurile în vigoare;
 • desfășoară activitatea privind înregistrarea în sistemele electronice specifice a plăților efectuate în cadrul POR 2021-2027 ;
 • elaborează Declarațiile de cheltuieli pentru POR 2021-2027 în vederea transmiterii la Autoritatea de Certificare și Plată;
 • supervizează activitatea de elaborare a cash-flow-urilor pentru POR 2021-2027;
 • elaborează situațiile financiare privind plățile efectuate în cadrul POR 2021-2027;
 • coordonează și derulează activitatea privind primirea și verificarea cererilor de rambursare/plată, precum și a documentațiilor-suport din cadrul POR 2021-2027;
 • elaborează/documentează/implementează/propune modificări în cadrul procedurilor financiar-contabile aferente POR 2021-2027.


Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor inițiale

Persoanele interesate vor trimite aplicația lor inițiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, până la data de 22.10.2021. Aplicația va conține CV-ul persoanei în format Europass, complet și detaliat, în care vor evidenția clar experiența profesională, precum și toate aspectele relevante care arată îndeplinirea condițiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, în cuprinsul acestui anunț. În conținutul CV-ului, dar și în conținutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care optează. Ținând cont de specificul posturilor prezentate în cadrul acestui anunț, recomandăm transmiterea candidaturii pentru un singur post în cadrul acestui concurs

Etapa II- Selectarea candidaturilor și depunerea dosarelor de înscriere finale

ADR Nord-Est analizează până la data de 27.10.2021 fiecare candidatura în parte și face selecția aplicaților în funcție de condițiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/și pe e-mail) până cel târziu în data de 01.11.2021 fiecare candidat acceptat, iar acesta va întocmi dosarul final de înscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de înscriere la concurs – model atașat acestui anunț, copie după diploma de licență, respectiv copii după alte diplome obținute la alte cursuri/formări profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agenției din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cel târziu pana la data de 05.11.2021, orele 14:00.

Candidații respinși în aceasta etapă vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situația aplicației lor.

 Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practica privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura începând cu data de 09.11.2021, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Agenția își rezervă dreptul de a suspenda organizarea concursului, sau de a derula on-line probele de concurs, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anunțat în timp util candidaților.

De asemenea, tot în acest context, dar și în funcție de numărul celor admiși pentru susținerea probelor, există posibilitatea ca derularea concursului să se întindă pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat în timp util candidaților.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Șef Birou Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere

CARIERĂ

[Actualizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

10/08/2020

Stimati candidati,

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial in data de 06.08.2020 a Ordonantei de urgenta nr.130/31.07.2020, prin care se permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, va informam ca ADR Nord-Est a decis continuarea concursului de angajare, in perioada 08.09.2020-11.09.2020, pentru persoanele carora le-au fost admise candidaturile.

De asemenea, va informam ca probele concursului sunt cele anuntate in anuntul initial, respectiv:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile.

Programarea desfasurarii concursului va fi comunicata in perioada 26.08.2020-28.08.2020.

Va multumim pentru intelegere si va vom tine la curent cu toate informatiile utile.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233.218071.

Data publicarii prezentei informari: 10.08.2020


14.07.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul programat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

 • Dupa cum cunoasteti, din pacate, evolutia pandemiei de Coronavirus nu se amelioreaza, asa cum ne-am asteptat, ci se agraveaza, in acest moment organizatia noastra fiind pusa in situatia sa amane din nou organizarea acestui concurs.
 • ADR Nord-Est a considerat ca acest concurs se va putea organiza, in conditiile in care starea de alerta nu ar mai fi fost prelungita. Insa cresterea numarului de cazuri conduce in acest moment, pentru a doua oara, la prelungirea starii de alerta in Romania si nicidecum la ridicarea acesteia.
 • In acest context va aducem la cunostinta prevederile art. 27, alineatul 3, din Legea 55/2020, „pe durata starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante”, aceste dispozitii legale aplicandu-se si pentru ADR Nord-Est. In acest articol de lege sunt prezentate cateva exceptii, in care din pacate nu ne incadram.
 • Astfel, concursul nu se va mai derula incepand cu data de 21.07.2020, dupa cum a fost anuntat si se amana pentru o data ulterioara, pe care nu o putem estima la acest moment, intrucat deciziile autoritatilor implicate in gestionarea starii de alerta si legislatiei aplicabile in acest domeniu, desi ne impacteaza, nu pot fi influentate de organizatia noastra.
 • Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile si la momentul in care legea va permite organizarea concursului, vom informa in timp util candidatii si vom sustine probele, cu persoanele care au depus dosarele finale de inscriere la concurs.

Ne cerem scuze si intelegem disconfortul generat de aceasta situatie pentru toti cei selectati, apreciem efortul celor implicati, dar din pacate, aceasta situatie de reglementare legislativa nu ne apartine si toate eforturile Agentiei legate de organizarea acestui concurs in luna iulie 2020 au avut la baza si estimarile legate de incetarea/relaxarea conditiilor aferente starii de alerta, aspect incert si improbabil la acest moment.

Va asiguram de faptul ca la momentul la care vom putea derula acest concurs va vom informa in timp util si vom tine cont de toate etapele intermediare derulate pana acum in cadrul acestui proces de recrutare.

Data publicarii prezentei informari: 14.07.2020


24.06.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul organizat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

Etapa de transmitere si primire a candidaturilor initiale a luat sfarsit ieri, 23.06.2020.

Avand in vedere restrictiile legate de perioada starii de alerta, tinand cont de numarul foarte ridicat de CV-uri primite, precum si de necesitatea de a face analiza atenta a fiecarei candidaturi primite, ADR Nord-Est a hotarat modificarea calendarului de desfasurare a etapelor de concurs, dupa cum urmeaza:

Etapa II- Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 02.07.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in perioada: 03.07-06.07.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis numai in perioada: 06.07-13.07.2020,  pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.rosau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9 (numai in intervalul orar: 10:00 – 14:00). Ultima data de depunere a dosarului final este 13.07.2020.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.


Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfasura incepand cu data de 21.07.2020, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context si tinand cont de numarul mare de candidati admisi pentru sustinerea probelor, concursul se va derula pe mai multe zile, incepand cu data de 21.07.2020, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor, dar nu mai devreme de etapa de primire a dosarelor finale de inscriere la concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine  la tel. 0233 218 071 (incepand cu data de 06.07.2020) sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Data publicarii prezentei informari: 24.06.2020

 


11.06.2020 – Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 02.07.2020, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 19 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 3 posturi in cadrul Biroului Gestionare RIS 3

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c. abilitati bune de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
g. capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate;
h. constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana.

 

2) 6 posturi in cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles (la angajarea de personal pentru aceste posturi se va tine cont de principiul reprezentativitatii; astfel se va avea in vedere angajarea unei persoane din fiecare judet al regiunii: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)

 

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. cunostinte socio-economice despre Regiunea Nord-Est;
c. experienta profesionala relevanta in urmatoarele tipuri de activitati: scriere/implementare proiecte europene, parteneriate nationale si internationale;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza.

3) 4 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent intr-unul din domeniile: tehnic sau economic/administratie publica;
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. cunostinte de limba engleza (nivel mediu).
d. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
e. pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
f. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate.

4) 2 posturi in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/programe;
c. cunostinte/competente de lucru cu date financiare/sisteme de finantare publice sau private, pentru proiecte de dezvoltare;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru antreprenori;
e. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Pentru mai multe detalii despre posturile disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor accesati link-ul: www.rubikhub.ro/career

5) 2 posturi in cadrul Serviciului Politici, Strategii si Analize Teritoriale

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare locala, dezvoltare regionala, sau similar/conex cu acestea;
c. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
e. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
f. capacitate de analiza si sinteza, precum si capacitate de operare cu date statistice;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii;
h. constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea de planuri, studii, analize, strategii;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea de proiecte;
j. constituie avantaj experienta profesionala acumulata in lucrul cu date si informatii statistice.

6) 1 post in cadrul Biroului Proiecte Externe (Directia Planificare, Programare)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: implementare proiecte europene sau parteneriate nationale si internationale;
c. minim 2 cereri de finantare scrise in cadrul unui program european cu fonduri nerambursabile;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza;
h. constituie avantaj cunostintele acumulate in domeniile: sanatate si/sau inovare.

7) 1 post Consilier Director General

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competente de lucru in PowerPoint);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze (abilitati ridicate de traducere/interpretare simultana, in timp real);
e. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.
f. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
g. constituie avantaj cunoasterea unei a doua limbi straine de circulatie internationala: franceza sau germana.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor initiale

Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor initiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, pana la data de 23.06.2020. Aplicatia va contine CV-ul persoanei in format Europass, complet si detaliat, in care vor evidentia clar experienta profesionala, precum si toate aspectele relevante care arata indeplinirea conditiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, in cuprinsul acestui anunt. In continutul CV-ului, dar si in continutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care opteaza.

Etapa II – Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 25.06.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in data de 26.06.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cel tarziu pana la data de 30.06.2020, orele 16:30.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.

Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului.

Probele concursului se vor desfasura in data de 02.07.2020, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context, dar si in functie de numarul celor admisi pentru sustinerea probelor exista posibilitatea ca derularea concursului sa se intinda pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233 218 071 (dupa data de 15.06.2020), sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Bibliografie concurs
Cerere de inscriere concurs