Posted by Amarinei Catalin

2
EEN NOUTĂȚI

BOOSTing European collaboration among Industry 4.0 stakeholders, 16 – 26 Aprilie 2024 (online)

Evenimentul este organizat de Transilvania IT Cluster în colaborare cu parteneri din proiectul BOOST (https://boost-project.eu/) și va reuni entități din Spania, Estonia, Danemarca, Bulgaria, România și alte țări europene, pentru a explora oportunități de colaborare în domeniul Industriei 4.0.

Agenda evenimentului include:

 • 16 aprilie 2024, 10:00-11.00, Informații despre viitoarele apeluri de finanțare (începând din septembrie 2024) concentrate pe Industria 4.0 în cadrul programelor Orizont Europa și I3;
 • 16 aprilie 2024, 11:00-12.00, Pitch-uri companii: idei de proiecte și expertiză în zonele vizate;
 • 16 aprilie 2024, 12.30 – 17.00, Sesiuni de matchmaking care vizează dezvoltarea parteneriatelor pentru finanțarea UE.
 • 17 – 26 aprilie 2024, 10.00 – 17.00, Sesiuni de matchmaking care vizează dezvoltarea parteneriatelor pentru finanțarea UE.

Format eveniment: online

Înregistrare: https://boosting-european-collaboration-among-industry.b2match.io/

Cine poate participa?

 • Lideri din industrie și inovatori: companii, centre de cercetare și universități de toate dimensiunile interesate să prezinte propuneri la apelurile Orizont Europa 2024 și I3 legate de Industria 4.0.
 • Actori din sectorul public: reprezentanți ai orașelor și ai altor entități implicate în dezvoltarea soluțiilor Industrie 4.0 și care sunt interesati de propuneri la apelurile relevante Horizon Europe și I3

Partenerii BOOST: Transilvania IT Cluster România, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest România, Tartu Science Park Estonia, Cluster Digital Catalonia Spania, Vejle Kommune Danemarca, Bulgarian Business Forum.

 

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

! Precizări importante referitoare la organizarea concursului de angajare din data de 26.03.2024

Având în vedere numărul mare de candidați înscriși la concursul organizat de ADR Nord-Est  în data de 26.03.2024, proba scrisă (verificare cunoștințe legislație și limba engleză) va avea loc la Consiliul Județean Neamț, Str. Alexandru cel Bun, nr.27, “Sala Calistrat Hogaș”, începând cu ora 10:00.

Vă rugăm să vă prezentați la ora 9.30, la Sediul Consiliului Județean Neamț, din Piatra Neamț, pentru a facilita intrarea în sală și distribuirea codurilor de anonimizare.

După susținerea probei scrise, celelalte probe (respectiv proba de calculator și interviurile) se vor desfășura la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Proba de calculator se va susține pentru toți candidații înscriși, în data de 26.03.2024, cu începere de la ora 13.00.

Interviurile se vor desfășura, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, pe parcursul zilelor de 26-27 martie 2024, conform calendarului estimativ de mai jos:

26.03.2024, începând cu ora 13.30 Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert Birou Reprezentare Bruxelles, Serviciul Inovare și Cooperare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă;
 2. Expert One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă;
 3. Expert Birou Regional de Informare, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă;
27.03.2024, începând cu ora 09.00 Candidații înscriși pentru posturile de:

 1. Expert evaluare, selecție și contractare, Direcția PR Nord-Est 2021-2027;
 2. Expert în cadrul Serviciului Resurse Umane, Directia Juridică și Resurse Umane;

Intervalul orar aproximativ aferent desfășurării probelor de calculator și interviu va fi afișat în cursul zilei de Marți 26.03.2024, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Aceste informații vă vor fi comunicate individual pe email și vă rugăm să verificați și secțiunea Spam/Junk aferent acestuia.

De asemenea, vă rugăm să urmăriți pentru actualizări aferente desfășurării concursului și site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

1
NOUTĂȚI

43 de parteneri din 11 regiuni europene reuniți în Portugalia, la întâlnirea anuală a consorțiului RegioGreenTex, pentru a sprijini tranziția industriei textile spre circularitate

În perioada 11-13 martie 2024, o delegație a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a participat la reuniunea anuală a consorțiului RegioGreenTex, care a avut loc în Portugalia, la Vila Nova de Famalicão.

Evenimentul a fost găzduit de CITEVE – Centrul Tehnologic pentru Inovare Textilă, entitate deținătoare a unui vast portofoliu de servicii pentru companiile din acest sector, incluzând teste de laborator, certificare de produse, consultanță tehnică și tehnologică, CDI (cercetare – dezvoltare – inovare), instruire, modă și design. Deoarece regiunea de Nord a Portugaliei este una dintre cele mai mari producătoare de textile din Europa,  CITEVE și institutul afiliat CeNTI (Centrul pentru Nanotehnologie și Materiale Inteligente) au beneficiat de o finanțare semnificativă prin programe publice destinate dezvoltării de produse chimice inovatoare, de fibre și fire textile, soluții textile circulare și digitale, precum și de materiale inteligente și textile tehnice de înaltă performanță, colaborând cu peste 100 de companii locale.  

Cofinanțat de Programul I3 al Uniunii Europene, RegioGreenTex este un proiect de €13 milioane de euro destinat promovării investițiilor în circularitatea textilelor. Centrele de cercetare, clusterele regionale, agențiile de dezvoltare regională și cele 26 de IMM-uri partenere colaborează la realizarea de proiecte pilot unice pentru tranziția modelului de afaceri din industria textilă de la liniar, la circular.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de partener în RegioGreenTex, a prezentat progresul pachetului de lucru pe care îl coordonează, axat pe activități de animare a ecosistemului proiectului. Acest pachet de lucru vizează dezvoltarea unei platforme digitale de mapare, match-making și comunicare, a unui instrument de auto-diagnostic pentru circularitatea companiilor, al unui pachet de cursuri pentru tranziția IMM-urilor către un sector textil verde și al unor serii de webinare și dezbateri destinate atât comunității de proiect, cât și publicului general.

De asemenea, în calitate de coordonator al hub-ului regional NERO GREENTEX dezvoltat în cadrul proiectului, ADR Nord-Est a prezentat activitățile derulate în primele 12 luni de activitate, în mod special, progresul celor doi piloți demonstrativi implementați de partenerii de hub Katty Fashion SRL și Asociația Mai Bine, în domeniul tehnologiilor zero-waste și al reciclării textilelor.

Totodată, ADR Nord-Est a participat la lucrările Mirror Group-ului din cadrul proiectului, în vederea promovării de politici comune pentru circularitatea textilelor.

Sesiunilor de prezentări și atelierelor de lucru li s-au alăturat numeroase oportunități de networking în care partenerii au creat sinergii și au discutat despre provocări comune și posibile soluții. În plus, toate IMM-urile partenere și-au putut prezenta rezultatele din cadrul proiectului printr-o expoziție cu mostre de articole de îmbrăcăminte, fire, țesături și alte produse inovative obținute prin proiect până în momentul de față. Printre acestea, și partenerii noștri regionali, Katty Fashion SRL și Asociația Mai bine, care și-au prezentat activitățile pilot dezvoltate în diferitele pachete de lucru ale proiectului atât în plen, cât și prin participarea la expoziția dedicată întreprinderilor inovatoare.

Reuniunea anuală a consorțiului RegioGreenTex a constituit, astfel, un bun prilej de a evalua progresul și impactul proiectului în regiunile partenere. Noi colaborări și parteneriate sunt așteptate să înflorească urmare a acestei reuniuni de consorțiu.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de catering pentru ședința CDR Nord-Est, Piatra Neamț

Invitatie de participare cu oferta la procedura proprie ” Servicii de catering pentru sedinta CDR Nord-Est, Piatra Neamt”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie “Servicii de catering pentru sedinta CDR Nord-Est, Piatra Neamt”
CPV 55520000-1 Servicii de catering;

2) Obiectul achizitiei il constituie prestarea serviciilor de catering pentru sedinta CDR Nord-Est, pentru un numar de minim 25 participanti – maxim 45 participanti, respectiv:
-servicii de catering pentru 1 pauza de cafea in intervalul orar 10:00-10:30;
-servicii de catering pentru masa de pranz in intervalul orar 12:30-13:30.
Perioada de desfasurare: 1 zi din perioada 15.04.2024-30.04.2024.
Locul de desfasurare a sedintei: sediul Rubik Hub (structura a ADR Nord-Est), situat in Strand Piatra Neamt, Aleea Tineretului, nr. 26

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 25.03.2024, ora 09:00;

4) Solicitari de clarificare privind documentatia de atribuire pot fi transmise pe adresa de email de la pct.7 pana la: 22.03.2024, ora 10:00.

5) Raspunsul la solicitarile de clarificare privind documentatia de atribuire se publica pe site-ul www.adrnordest.ro cel mai tarziu la: 22.03.2024, ora 13:00.

6) Limba ofertei: Limba romana;

7) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

8) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 25.03.2024, ora 10:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 25.03.2024 – 03.04.2024;
– Data estimata de semnare a contractului: 05.04.2024.

9) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

10) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

11) Nu se accepta oferte alternative.

12) Valoarea estimata a achizitiei publice/ Sursa de finantare: 7.515,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: Programul Regional Nord – Est.

13) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

14) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

15) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

16) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Certificatele care atesta plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul economic a carui oferta prezinta cel mai scazut pret dupa evaluarea ofertelor depuse. Documentele vor fi valabile la data solicitarii si vor fi prezentate si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti.
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii lor.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 7).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

Brief EEN 2 s
EEN NOUTĂȚI

Noi oportunități de colaborare prin platforma EEN – martie 2024

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est [martie 2024]

[Actualizat 19.03.2024] Atașăm anunțului de concurs, conform bibliografiei de concurs, cele două broșuri cu informații despre Uniunea Europeană:
> Broșură Uniunea Europeană: Ce este și ce face      
> Broșură Scurt ghid despre UE

–––

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 26.03.2024, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamţ, pentru ocuparea a 11 posturi vacante (normă întreagă cu durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 1 post de Expert în cadrul Biroului One Stop Shop, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

Având în vedere specificul postului și faptul că beneficiarii cu care vor interacționa angajații sunt preponderent IMM-uri, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent (de preferat în domeniul economic, tehnic sau de marketing);
 • experiență profesională de minim 5 ani în dezvoltarea de piețe și proiecte în mediul privat, negociere de contracte, realizarea de planuri de afaceri, activități de comunicare și promovare;
 • minim 1 an experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • buna cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • abilități excelente de comunicare și relaționare, atenție la detalii, capacitatea de a lucra în echipă;
 • cunoașterea sectorului privat și a provocărilor din punct de vedere al digitalizării poate constitui un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, in special Excell si Power Point);
 • experiență în cunoașterea și folosirea instrumentelor digitale de tip CRM, ERP, pentru management de proiect, susținerea de conferințe/webinarii, etc, constituie un avantaj;
 • permis de conducere categoria B.

Principalele atribuții ale postului: 

 • furnizează servicii suport IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune pentru identificarea nevoii de finanțare pentru digitalizare și pregătirea planului de afaceri;
 • efectuează activități specifice de mapare a nevoii de digitalizare a IMM-urilor și Autorităților Publice din regiune;
 • identifică și promovează exemple de bune practici, proiecte de succes aferente procesului de transformare digitală, inițiate de companii, clustere și Autorități Publice din Regiunea Nord-Est, care beneficiază de servicii suport pentru digitalizare;
 • efectuează activități specifice pentru organizarea și desfășurarea de evenimente dedicate digitalizării;
 • contribuie la activitățile de comunicare online și offline aferente activităților derulate în cadrul biroului;
 • participă la activitățile de implementare, raportare și promovare aferente proiectelor din domeniul digitalizării inițiate de ADR Nord-Est, în calitate de promotor sau partener.

2) 1 post de Expert în cadrul Biroului Regional de Informare, Serviciul Comunicare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Google Drive, Google Analytics, tehnologii, aplicații și instrumente moderne folosite în comunicare);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • persoana flexibilă, cu abilități de comunicare, capacitate de analiza și sinteza, spirit organizatoric și de echipă;
 • excelente abilități de planificare, organizare, control și raportare;
 • capacitatea de a monitoriza implementarea contractelor de furnizare/ prestări servicii specifice Serviciului de Comunicare pentru mai multe proiecte simultan;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană (cunoaștere terminologie specifică).

Principalele atribuții ale postului:

 • asigură corespondența și menține permanent legătura cu furnizorii de produse și prestatorii de servicii pentru organizarea evenimentelor (sesiuni de informare, conferințe, etc);
 • realizarea studiilor, elaborarea materialelor de informare și promovare, derularea de campanii de promovare, conform Planului de Comunicare pentru Programul Regional în Regiunea Nord-Est;
 • gestionează derularea în bune condiții a contractelor de prestări servicii încheiate în vederea implementării activităților aferente Serviciului Comunicare, monitorizează și raportează îndeplinirea condițiilor contractuale;
 • contribuie la procesul de negociere și stabilire a condițiilor de prestare a serviciilor pentru implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Regional Nord-Est;
 • propune și implementează activități de promovare și informare specifice Serviciului de Comunicare;
 • monitorizează utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziție de Agenție.

3) 1 post de Expert în cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles, Serviciul Inovare și Cooperare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Activitatea profesională a angajatului se va desfășura în Bruxelles, astfel, fie candidatul are reşedința stabilită în Bruxelles, fie candidatul va avea în vedere ca termenul de relocare în Bruxelles este de maxim o lună de la data angajării.

Pentru candidații care au reședință în Bruxelles probele concursului se vor desfășura la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles.

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională în elaborarea sau implementarea unor proiecte europene –  minimum 3 proiecte;
 • experiența continuă de minim 3 ani în activități de cooperare internațională;
 • experiența profesională relevanta în activități de colaborare și coordonare a unor stakeholderi publici şi/sau privați, locali și regionali;
 • cunoaşterea politicilor/inițiativelor europene principale, corelate cu misiunea și viziunea ADR Nord-Est (ex. Programele de cooperare interregională, Programul de Investiții Interregionale Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativă, Programul Europa Digitala;
 • cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, creare de conținut pe Social Media);
 • abilități interpersonale ridicate (spirit de echipă, inițiativă, perseverență, dorința de a învăța constant şi de a se autodepăşi);
 • abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limită strânse.

Principalele atribuții ale postului:

 • dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru județul reprezentat din Regiunea Nord-Est;
 • îmbunătățirea calității şi competitivității propunerilor de proiecte de cooperare europeană avansate din județul respectiv;
 • dezvoltarea unor sinergii între strategiile şi direcțiile de dezvoltare ale regiunii şi ale județelor pe care expertul le reprezintă;
 • dezvoltarea şi menținerea unei relații strânse de colaborare cu partenerii din județul repartizat;
 • activarea, extinderea şi consolidarea unei rețele de stakeholderi locali din județul repartizat, începând cu Consiliul Județean, municipiul reședință de județ, actori care au capacitatea de a se internaționaliza;
 • elaborarea şi operaționalizarea unei strategii de internaționalizare, împreună cu stakeholderii locali;
 • elaborarea unor fise de bune practici cu exemple de proiecte europene implementate in alte State Membre;
 • susținerea participării unor delegații locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de poziționare pentru Agenție şi/sau stakeholderii locali, în vederea creşterii vizibilității și transformării participărilor europene în resurse financiare şi non financiare atrase în regiune.

4) 6 posturi de Expert evaluare, selecție și contractare proiecte în cadrul Direcției PR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • minim 2 ani de experiență profesională în activități de verificare și / sau evaluare / și sau contractare pentru proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

 Principalele atribuții ale postului:

 • desfășoară activitatea de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, pe toate axele prioritare ale Programului, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile;
 • întocmește și transmite spre verificare superiorului ierarhic, rapoarte aferente procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și orice alte raportări solicitate;
 • menţine un flux al activităților și un sistem de arhivare fizic şi electronic corespunzător pentru documentele emise în cadrul activității desfășurate şi se asigură de securitatea datelor procesate;
 • introduce date şi informații în MySMIS, pe specificul domeniului de activitate și răspunde asupra corectitudinii datelor înregistrate;
 • respectă toate termenele procedurale aferente activităților desfășurate.

5) 2 posturi de Expert în cadrul Serviciului Resurse Umane, Direcția Juridică și Resurse Umane

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent (de preferat în domeniul economic sau științe socio-umane); 
 • experiență anterioară de minim 2 ani în domeniul resurselor umane (planificare personal, evaluare profesională, activități de formare și dezvoltare profesională, componenta de gestiune de personal, activități de dezvoltare/îmbunătățire procese de resurse umane/analiza și climat organizațional, etc); 
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office);
 • buna cunoaștere a limbii engleze; 
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană;
 • abilități ridicate de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, persoana flexibilă, organizată și responsabilă.

Principalele atribuții ale postului:

 • organizează, din punct de vedere tehnic, instruiri, seminarii, sesiuni de formare și dezvoltare profesională pentru angajați;
 • redactează contractele individuale de muncă, dispozițiile, deciziile, modificările aplicate contractului individual de munca;
 • introduce date în cadrul aplicațiilor HR specifice și se asigura de corectitudinea acestora, precum și de respectarea termenelor legale;
 • desfășoară activități pentru diferite proiecte de dezvoltare a resurselor umane, pentru personalul angajat al Agenției, conform solicitărilor conducerii (analize de personal, chestionare de satisfacție, activități de motivare și retenție, analize climat organizațional, etc);
 • implementarea activităților și întocmirea documentelor aferente procedurii operaționale de gestionare documente și situații ale personalului angajat, pentru toți salariații Agenției;
 • gestionează documentele aferente dosarelor personal ale salariaților Agenției, conform procedurii specifice în vigoare;
 • participă la activitățile de implementare și promovare aferente proiectelor inițiate de ADR Nord-Est în calitate de promotor sau partener, în conformitate cu deciziile interne de nominalizare a echipelor de proiect emise de conducerea ADR Nord-Est.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor

Persoanele interesate vor trimite pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, până la data de 20.03.2024 (inclusiv), sau vor depune la sediul Agenției, până la data de 20.03.2024, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: 

 • CV(format european – din care sa reiasă clar experiența profesională, precum și alte detalii/mențiuni în strânsă legătura cu îndeplinirea condițiilor solicitate în mod obligatoriu în anunț);
 • cerere de înscriere la concurscu mențiunea postului pentru care candidează  (se va respecta modelul atașat acestui anunț);
 • copii după actele de studii, respectiv alte cursuri/ formări profesionale, 
 • copie după actul de identitate
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Daca va fi cazul, în urma analizei candidaturilor primite, ADR Nord-Est își rezervă dreptul de a respinge dosarele depuse ce nu îndeplinesc criteriile/cerințele precizate în cadrul condițiilor obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați.
În astfel de situații candidații vor fi informați cu privire la acest aspect. Vă rugăm să consultați în permanenta adresele de e-mail personale, toate secțiunile (inclusiv Junk/Spam).

Etapa II – Derularea concursului 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia.
 • test scris de limba engleză;
 • proba practică privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului. 

Probele concursului se vor desfășura în data de 26.03.2024, începând cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

În funcție de numărul candidaților înscriși la acest concurs, există posibilitatea desfășurării probelor pe mai multe zile. ADR Nord-Est va comunica în timp util tuturor candidaților modalitatea de organizare a concursului.

Vă rugăm să urmăriți în permanență site-ul www.adrnordest.ro.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071 (Serviciul Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere la concurs
Broșură Uniunea Europeană: Ce este și ce face

Broșură Scurt ghid despre UE

5 - 2
EEN NOUTĂȚI

Meet4Business MEGRA 2024, 18-19 Aprilie 2024, Gornja Radgona, Slovenia

Vă invităm la Meet4Business MEGRA 2024 – cel mai important eveniment B2B din Slovenia pentru constructori, ingineri, arhitecți și specialiști în energie.

Evenimentul susținut de Enterprise Europe Network (EEN) este o modalitate perfecta pentru extinderea orizontului afacerii tale și este gratuit!

La târgul de construcții din Gornja Radgona vă puteți conecta cu numeroase companii și experți din toată Europa, in cadrul unor întâlniri B2B pre-organizate, fiecare cu o durată de 25 de minute plus încă 5 minute pentru pregătire. Astfel veți avea șansa de a stabili contacte cheie de afaceri, care vă pot deschide porți către noi proiecte și parteneriate.

Programul evenimentului:

 • 18 aprilie 2024: 10.00 – 17.00 Întâlniri de afaceri one-to-one – onsite în Gornja Radgona.
 • 19 aprilie 2024: 10.00 – 17:00 Întâlniri de afaceri individuale – online

Termene limită de înscriere:

 • 15 aprilie 2024: Înregistrare online
 • 17 aprilie 2024: Rezervări întâlniri

Înregistrează-te aici: www.b2match.com/e/meet4business-megra-2024

Vizual intalnire GLEC_s
NOUTĂȚI

Vrei să faci parte din Grupul Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est vă adresează invitația de a participa la o nouă întâlnire a grupului Grupului Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est, care va avea loc în data de 21.03.2024, în format hibrid, la sediul ADR Nord-Est și prin conexiune ZOOM.

Scopul acestei întâlniri constă în inventarierea  inițiativelor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) care vizează conturarea unor proiecte finanțabile în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Obiectiv Specific (1.3): Stimularea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor.

Considerăm că este oportunitatea perfectă să colaborăm în conturarea cerințelor asociate apelului „Investiții pentru creșterea durabila a IMM.” Acest demers va contribui la configurarea unui instrument eficient și adaptat pentru sprijinirea creșterii durabile și a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii în regiune.

Dacă sunteți interesat să participați la discuțiile acestui grup de lucru, vă rugăm să completați formularul disponibil la acest link.

Despre istoricul constituirii acestui grup, puteti citi mai multe aici: https://www.adrnordest.ro/cu-un-pas-mai-aproape-de-un-plan-de-actiune-in-economie-circulara-pentru-regiunea-nord-est/ , iar  pentru detalii suplimentare despre program, vă rugăm să consultați https://regionordest.ro/prioritatea-1/cresterea-durabila-a-imm/.

Vă mulțumim pentru implicare și așteptăm cu interes să ne întâlnim!

Pentru detalii, ne puteți contacta pe adresa info@adrnordest.ro.

 

2
NOUTĂȚI RIS3

Oportunități de finanțare pentru cercetare&inovare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat, în colaborare cu UEFISCDI, evenimentul Oportunități de finanțare pentru cercetare&inovare. Evenimentul  a avut loc la Iași, în data de 29 februarie 2024, fiind găzduit de Centrul de Transfer Tehnologic MAVIS.

Ne-am bucurat de prezența a peste 40 de participanți din mediul privat și universitar și am discutat despre oportunitățile de finanțare dedicate IMM și organizațiilor publice de cercetare din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 aferente Priorității 1- O regiune mai competitivă, mai inovativă, și despre oportunitățile de finanțare pentru cercetare-inovare pentru proiecte de colaborare internațională prin Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare IV, apelurile EUREKA și Eurostars.

 

KV_Conferinta2.0_Event_Link_2
NOUTĂȚI

Conferința DIZ – Transformare digitală 2.0

A doua ediție a conferinței DIZ – Transformare Digitală 2.0, se va desfășura pe 28 martie începând cu ora 9 la centrul de evenimente Agora, Iași! Dacă doriți să explorați viitorul digital și să vă împărtășiți cunoștințele cu lideri de opinie din industrie, aceasta este o ocazie pe care nu o puteți rata!

Conferința DIZ – Transformare Digitală 2.0 aduce împreună experți tehnologici și lideri din industrie pentru a explora cele mai recente tendințe și evoluții în domeniul transformării digitale. Dacă vă interesează cum tehnologia poate revoluționa afacerile, sănătatea și multe altele, acest eveniment este locul potrivit.

În cadrul conferinței veți avea parte de:

 • Prezentări de top ale experților în domeniul tehnologiei care împărtășesc idei inovatoare și studii de caz de succes.
 • Networking de calitate prin care veți avea oportunitatea de a te conecta cu profesioniști din diverse industrii, facilitând schimbul de idei și crearea de parteneriate valoroase.
 • Expoziție tehnologică cu cele mai noi produse și servicii digitale, demonstrații live și tehnologii de vârf prezentate de companii de top din industrie.
 • Workshop-uri care vă vor implica activ și îți vor oferi oportunitatea de a adresa întrebări direct experților.

Pentru a participa la cea de-a doua ediție a conferinței DIZ – Transformare Digitală 2.0, vizitați pagina conferinței Digital Innovation Zone.