NOUTĂȚI RIS3

Atelier de descoperire antreprenorială – Textile inteligente și circulare

În data de 23 mai 2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, a organizat la Piatra Neamț atelierul de descoperire antreprenorială în sectorul Textile, intitulat Educație, antreprenoriat și inovație în domeniul textilelor inteligente și circulare.

Evenimentul s-a adresat managerilor și specialiștilor din sectorul de producție textile, respectiv, de colectare și reciclare a deșeurilor textile, interesați de oportunitățile de afaceri și provocările pe care le prezintă materialele funcționale inteligente și managementul deșeurilor textile.

Reprezentanții ADR Nord-Est au făcut o trecere în revistă a priorităților investiționale din Regiunea Nord-Est pentru 2021-2027, punând accent pe sectoarele economice cu potențial de inovare identificate în strategia de specializare inteligentă a regiunii (RIS3 Nord-Est).

A urmat o prezentare a rezultatelor și perspectivelor proiectului HACKTEX, implementat de Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. În cadrul acestui proiect au fost dezvoltate instrumente de educație virtuală în domeniul textilelor funcționale și inteligente, cu scopul de a sprijini atât studenții, cât și companiile cu activitate în acest segment, în dezvoltarea cunoștințelor, abilităților tehnice, precum și a celor antreprenoriale.

Aprofundând termenul de ”textile inteligente”, Prof. Univ. Dr. Ilda Kazani de la Universitatea din Tirana (Albania) a susținut o prezentare despre viitorul hainelor noastre. Vorbim aici de diferite produse de îmbrăcăminte inteligente, de la textile cu rol de dispozitive medicale, cu rol în tratarea unor diferite afecțiuni, până la uniforme avansate folosite în industria de apărare, proiectate să îmbunătățească sănătatea soldaților, și multe altele.

A doua parte a evenimentului a fost dedicată textilelor circulare și modului în care acestea sunt abordate în proiectul I3 REGIOGREENTEX. Cofinanțat de Programul Interregional Investments for Innovation (I3) al Uniunii Europene, RegioGreenTex este un proiect de €13 milioane de euro, destinat promovării investițiilor în circularitatea textilelor, cu 43 de parteneri din 11 regiuni europene, printre care și ADR Nord-Est, SC Katty Fashion SRL și Asociația ”Mai bine” din Iași.

Au fost evidențiate o serie de aspecte europene și regionale ale lanțurilor valorice pentru textile circulare, după care a fost prezentat hub-ul regional NERO GREENTEX dezvoltat în cadrul proiectului. Scopul acestuia este de a promova un lanț valoric de textile circulare cu deșeuri minime (zero-waste) în nord-estul României, prin soluții inovatoare cu potențial de multiplicare, dezvoltate și implementate de Katty Fashion SRL și Asociația Mai Bine, ca piloți demonstrativi. Astfel, trei proiecte pilot demonstrative au fost  prezentate de către promotori, punându-se accentul pe nevoile identificate, ca punct de plecare, și procesele pe care le abordează.

Foarte importantă a fost și trecerea în revistă a cadrului legislativ european și național pentru managementul deșeurilor textile, în care s-au menționat aspecte utile pentru companiile din sector, accentuându-se necesitatea unei schimbări strategice și sistemice pentru o circularitatea eficientă în cadrul lanțului valoric al textilelor și îmbrăcămintei.

Evenimentul s-a încheiat cu un atelier interactiv în care au fost prezentate și dezbătute o serie de chestionare dezvoltate în cadrul NERO GreenTex Hub, în scopul identificării actorilor regionali activi (și a verigilor lipsă) din lanțul valoric regional pentru textile circulare. Aceste chestionare vor ajuta la colectarea unor date esențiale de la producătorii de deșeuri textile (fabrici de textile, comercianți și consumatori), dar și de la colectori și reciclatori. Au fost inițiate discuții productive și s-a lucrat colaborativ pentru adaptarea chestionarelor prezentate și identificarea metodelor optime de aplicare a lor.

Evenimentul a constituit, astfel, un bun prilej de a reuni în jurul unor provocări comune, reprezentanți ai ecosistemului regional de textile (cercetători, manageri și specialiști din companii, asociații și din administrația publică), punând bazele unor posibile colaborări pe viitor.

Descarcă pachet prezentări eveniment