Categorie: RIS3

shoegame_cover
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul ShoeGAME: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

ShoeGAME: Dezvoltarea competențelor cheie în învățământul vocațional pentru industria încălțămintei prin jocuri video educaționale

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul ShoeGAME finanțat în cadrul programului Erasmus+ și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali coordonat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Scopul principal al proiectului ShoeGame este de a îmbunătăți atractivitatea învățământului vocațional în domeniul încălțămintei pentru tânăra generație, oferindu-le, în același timp, competențele tehnice și specifice sectorului, precum și competențele digitale, de circularitate și de sustenabilitate.

Principalul rezultat al proiectului reprezintă o platformă care include un joc video educațional pentru elevi și organizații, precum și un pachet de trasee de formare, metodologii și ghiduri pedagogice adresate tutorilor/profesorilor pentru includerea jocului video educațional și învățării prin joc în curriculumul învățământului vocațional pentru sectorul încălțămintei.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

IMG_20231018_101854
Fără categorie NOUTĂȚI RIS3

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul RIS3 Nord-Est turism și specializările conexe (digitalizare, alimentație)

Pe 18 octombrie 2023, a avut loc, la Suceava, un Atelier de Descoperire Antreprenorială în domeniul Turismului, organizat în parteneriat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Universitatea „Ștefan cel Mare”. Evenimentul a avut ca scop identificarea unor soluții și idei de proiecte inovative care să vină în sprijinul dezvoltării sustenabile a turismului din Regiunea Nord-Est.

Au participat peste 40 de profesioniști din domeniul turismului și al specializărilor conexe (digitalizare și alimentație) – cadre didactice universitare și din învățământul pre-universitar, cercetători, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai administrației publice și ai societății civile, care au luat parte cu mult interes și entuziasm atât la dezbateri, cât și la cele două ateliere de lucru.

Principalele temele abordate au fost turismul sustenabil (dezvoltarea de noi produse și servicii turistice sustenabile) și digitalizarea în turism (servicii suport pentru turism).

În prima parte a evenimentului, reprezentanții ADR Nord-Est au abordat un subiect de mare interes: dezvoltarea prin inovare, ca prioritate investițională a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027, și posibilele oportunități de finanțare. Cadrele didactice ale “Universității Ștefan cel Mare” din Suceava au adus în atenția auditoriului câteva proiecte educaționale și de cercetare-inovare de succes precum și programele universitare proprii, dedicate dezvoltării de aptitudini profesionale / competențe în domeniul turismului și al specializărilor conexe.

Atelierele de lucru desfășurate în partea a doua a evenimentului au beneficiat de o amplă participare și au generat o serie de idei de proiecte de inovare. Lucrările au avut două etape – una dedicată analizelor SWOT și identificării și prioritizării nevoilor specifice de dezvoltare-inovare și cealaltă, identificării de soluții inovative și transpunerii acestora în fișe simplificate de proiect. 

La finalul evenimentului au fost dezbătute pe larg ideile de proiecte ambițioase, mature și mult apreciate de către participanți, răspunzând foarte bine provocărilor supuse dezbaterii, iar partenerii identificați au pus bazele primelor colaborări în vederea creării unui consorțiu de proiect.

Card_17_Ruralities_s
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul RURALITIES: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul RURALITIES finanțat în cadrul programului Orizont Europa și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali printre care și Asociația Rural Development Research Platform, în calitate de coordonator pentru România, Universitatea de Științe ale Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, GAL Siret Moldova și YXS Avalana.

RURALITIES își propune să joace un rol structural prin dezvoltarea parteneriatului Africa-UE, conceput pornind de la colaborarea dintre cele două regiuni în diverse domenii de interes comun, cum ar fi dezvoltarea rurală. RURALITIES permite UE și Africa să se angajeze în dezvoltare sistemică, pentru responsabilizarea comunităților rurale în procesul de inovare.

Proiectul se concentrează pe crearea de centre de învățare, cunoscute sub numele de RURALITIES, care utilizează metodologii inovatoare și o rețea cuprinzătoare de laboratoare vii, pentru a capacita actorii rurali. Abordarea proiectului din mai multe perspective implică diverși actori, discipline, sisteme și sectoare. 

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

RIS3 logo
NOUTĂȚI RIS3

Sesiune de informare privind apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023)

În data de 20 septembrie 2023, în intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc un eveniment de promovare RIS3 Nord-Est.

În cadrul evenimentului veți putea afla informații privind:

  • Apelul pentru completarea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (2023);
  • Oportunități de finanțare pentru proiecte inovative prin PR Nord-Est 2021-2027.

De asemenea, va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia veți avea posibilitatea de a solicita clarificări suplimentare de la experții ADR Nord-Est.

Evenimentul va avea loc în Iași, la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS, situat în Clădirea Nicolae Leon,  str. Grigore Ghica Voda nr.13, etaj 12.

Pentru participare, vă rugăm să completați formularul de înscriere până luni, 18 septembrie 2023, ora 16.00. Participarea este posibilă în limita a 40 de locuri disponibile.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

FEM4FOREST
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul FEM4FOREST: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul FEM4FOREST finanțat în cadrul programului Transnațional Dunăre și derulat de un consorțiu format din 14 parteneri internaționali, din care face parte Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. ADR Nord-Est a fost partener asociat.

FEM4FOREST își propune consolidarea sectorului forestier la nivel local, regional și interregional, prin implicarea și capacitatea sporită a femeilor care au o carieră în domeniul forestier, prin sprijinirea prezenței și competențelor egale ale acestora pe piața din Regiunea Dunării.

Proiectul Fem4Forest identifică și analizează nevoile de inovare ale pieței forței de muncă și ale antreprenorilor și demonstrează transferabilitatea ideilor și a exemplelor de bune practici printr-o serie de acțiuni-pilot pe teritoriul țărilor din bazinul Dunării.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

trick
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul TRICK: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul TRICK finanțat în cadrul programului Horizon 2020 și derulat de un consorțiu format din 31 de parteneri internaționali, din care face parte Asociația Mai bine si TrotușTex SRL din România.

TRICK sprijină adoptarea, urmărirea și demonstrarea practicilor durabile prin intermediul unui sistem inovator și circular de gestionare a informațiilor despre produsele textile și alimentare. Bazat pe Blockchain, este capabil să furnizeze părților interesate din lanțurile de aprovizionare și consumatorilor finali toate datele relevante necesare punerii în aplicare a unor practici de eliminare a deșeurilor și pentru a face alegeri de cumpărare conștiente.

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unei platforme complete, fiabile și standardizate, accesibile IMM-urilor pentru colectarea de date securizate prin Blockchain.
Această platformă va permite întreprinderilor să colecteze date securizate privind produsele, iar prin intermediul unei piețe virtuale să ofere serviciile necesare și datele generate părților terțe interesate de soluții și modele de afaceri certificate.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Vizitați pagina dedicată pentru mai multe povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă.

IDEATHON Vicovu de Sus
NOUTĂȚI RIS3

Ideathon Vicovu de Sus – o nouă abordare pentru comunitățile ambițioase

Evenimentul Ideathon, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în colaborare cu Primăria Orașului Vicovu de Sus, în perioada 8 – 9 februarie 2023, s-a încheiat cu succes.

Destinat sprijinirii autorităților publice locale în implementarea programului local de regenerare urbană Terapia verde în educație – Minte sănătoasă în corp sănătos, evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 80 de persoane din cadrul autorităților publice, mediulului privat, ai societății civile, specialiști și reprezentanți ai mediului universitar.

Evenimentul a avut un format interactiv – am discutat, am avut dezbateri (pe trei teme importante pentru comunitatea locală), au fost prezentate exemple de bune practici și soluții inovative eficiente energetic, ce sprijină îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și nu numai.

Prin discuțiile și dezbaterile inițiate s-au identificat soluții pentru reabilitarea unităților de învățământ din Vicovu de Sus, în sensul creșterii eficienței energetice, precum și pentru amenajarea de spații verzi și spații recreative de incintă.

Ne bucurăm de faptul că am stârnit interesul și altor autorități publice din zonă pentru organizarea de astfel de evenimente, menite identificării de soluții potrivite pentru provocările locale.

I-am avut alături de noi și pe prietenii din Barranquilla (Columbia), aflați în vizită în cadrul unui schimb de experiență prin programul International Urban And Regional Cooperation (IURC), care au prezentat câteva bune practici de peste ocean.

Așteptăm cu nerăbdare să vedem puse în practică soluțiile identificate în cadrul Ideathon-ului, iar exemplul Vicovului de Sus să fie multiplicat în cât mai multe zone din regiunea Nord-Est.

Mulțumim tuturor participanților pentru prezență și implicare!

Mulțumim speaker-ilor, moderatorilor, colegilor și co-organizatorilor din cadrul Primăriei Vicovu de Sus pentru implicare și sprijin!

EAGLE
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul EAGLE: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul EAGLE finanțat în cadrul programului Programul Erasmus + și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali:
> Agenția Europeană de Dezvoltare (Cehia) – coordonator proiect
> Ludor Engineering (România)
> Universitatea Politehnica din București – Centrul CAMIS (România)
> Federația Europeană de Sudură, Îmbinare și Tăiere – EWF (Belgia)
> Asociația Maghiară pentru Tehnologia Sudării și Testarea Materialelor (Ungaria)

Proiectul EAGLE urmărește să dezvolte un nou program de formare pentru operatorii din domeniul fabricației aditive (imprimare 3D) cu polimeri, însoțit de materiale de instruire inovatoare create pentru implementare online.

Principalul obiectiv al proiectului EAGLE este ca, prin intermediul rezultatelor sale, să genereze un set de cunoștințe și competențe tehnice specifice aprobate de UE, care să fie competitive pe piața internațională și să poată fi utilizate în activități industriale.
Un alt obiectiv este crearea unui sistem complet sustenabil, capabil de îmbunătățiri ulterioare și pregătit pentru o utilizare pe scară largă în domeniul producției industriale.
Proiectul va oferi grupurilor țintă un instrument educațional și de evaluare cuprinzător și de înaltă calitate, pentru a asigura posibilitatea unui management eficient și rapid al calității competențelor cursanților.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

BE-Cultour_card online
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul Be. CULTOUR: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul Be. CULTOUR finanțat în cadrul programului programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în baza acordului de grant nr. 101004627.

Proiectul are ca obiectiv general crearea și testarea de inovații durabile centrate pe om pentru turismul cultural circular prin rețele/metodologii de inovare colaborative și strategii de investiție îmbunătățite.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

Card online_12_MULTITRACES_v. web_crop
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul MULTITRACES: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul MULTITRACES finanțat în cadrul programului Programul Erasmus + și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali coordonat de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea unei formări moderne, multidisciplinare și inovatoare a studenților în economia circulară pentru mediul rural, promovarea unui nou model de afaceri ce implică valorificarea inteligentă a resurselor, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale ale studenților, cu creșterea nivelului de angajabilitate și a oportunităților de dezvoltare a carierei.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect